corvinuskioszk

Pártos polarizáció és gazdasági sikertelenség


A politikai elfogultság számomra az egyik legérdekesebb politikatudományi probléma. A téma sajátossága, hogy egyrészt a társadalom „népi megfigyelései” közé tartozik, hogy Magyarország politikailag nagyon megosztott és ez a megosztottság káros hatású, másrészt viszont alig találunk olyan kutatásokat, amik kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkoznának, vagy megpróbálnák a hazai megosztottság erősségét más országokkal összehasonlítva vizsgálni. Azaz, adott egy olyan politikatudományi jelenség, amelyről még a politikailag legkevésbé tudatos választóknak is túlnyomórészt van véleménye, viszont a tudomány viszonylag keveset tud róla: nem ismerjük sem a mértékét, sem az okait, sem pedig a lehetséges következményeit. Doktori disszertációm egyik központi kérdése, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy egyes választók jóval elfogultabbak másoknál, illetve, hogy bizonyos országokban a politikai oldalak között éles szemléletbeli különbségek vannak, más országokra pedig ez a fajta politikai polarizáltság nem jellemző.

A kutatásaim egy szeletét december 2-án mutattam be az egyetem Politikatudományi Doktori Iskolája által szervezett konferencián. Az előadásom fő kérdése ezúttal nem az okokra, hanem a következményekre koncentrált: azt vizsgáltam, hogy a politikai megosztottság és az országok gazdasági teljesítménye milyen kapcsolatban állnak egymással. Azt feltételeztem, hogy az éles megosztottságok rontják a gazdasági teljesítőképességet.

A politikai táborok elfogultságát egy saját fejlesztésű mutatószámmal mértem, mivel nem voltam elégedett a szakirodalom korábbi megoldásaival. Azt vizsgáltam, hogy egy adott országban a kormánypárti választók átlagosan hányszor elégedettebbek az ellenzékieknél a politikai rendszer teljesítményével. Talán nem okoz meglepetést, hogy a kormánypártiak szinte minden országban elégedettebbek valamennyivel az ellenzékieknél. Viszont vannak országok, amelyekben ez a különbség egészen kicsi, és olyanok is, amelyekben a kormánypártiak és az ellenzékiek mintha nem is ugyanabban a világban élnének.  Sajnos Magyarország ez utóbbi csoporthoz tartozik, és ebből a szempontból Európa legpolarizáltabb országai közé sorolható. Ez azért különösen kellemetlen hír, mert az eredményeim szerint a gazdaságilag sikeresebb országokra ennek épp az ellenkezője jellemző, tehát az, hogy a politikai valóságot az egyes politikai táborok ne értékelik egymástól gyökeresen eltérően. Számos gazdasági mutató vizsgálata és többváltozós elemzések sora után sem találtam olyan eredményt, ami ennek az összefüggésnek akár csak részben ellentmondott volna: az élesen megosztott országok a gazdasági eredményesség egyetlen dimenziójában sem tudtak – akárcsak közepesen tartósan is – jó eredményeket elérni. Azaz, a politikai vélemények szélsőséges megosztottsága messze nem „csak” a közhangulatot rontó társadalmi jellemző, vagy egy érdekes politikatudományi probléma. Az, hogy ezt hogyan sikerül az elkövetkező években az országnak kezelnie, érdemben befolyásolhatja a gazdasági felemelkedés esélyeit is.

Patkós Veronika
Patkós Veronika disszertációjának munkahelyi vitájára várhatóan februárban kerül sor

Médiavíziók, avagy kié a figyelmünk?


Sárváry Miklós, a Columbia University Business School professzora a BCE Marketing és Média Intézet gazdálkodástudományi Doktori Iskolájának vendége volt 2016. december 1-én. Az előadást, majd a hallgatók részére tartott külön szemináriumi beszélgetést nagy érdeklődés kísérte.
Sárváry Miklóssal két programja között ültünk le beszélgetni, először arról, hogy pontosan mivel foglalkozik.

- A Columbia Business Schoolban a média program vezetője vagyok, amely az MBA programhoz kapcsolódó specializáció. Nagyon sok diák éppen azért jön New Yorkba, ahol számos média cég található, hogy később valamelyik médiacégnél helyezkedjen el.. Az én feladatom, hogy megfelelő mennyiségű médiához kapcsolódó órákat szervezzek, sok gyakorlati előadóval, én rakom össze a tanrendet.

Mi történt a médiával az elmúlt évtizedekben? A legfontosabb a hatalmas technológiai váltás, az internet megjelenése, ami teljesen átalakította, de mintha ennél kicsit több is történt volna a médiában…
- Az internet tényleg eléggé felborította, az amúgy elég stabil iparágat, az utolsó ilyen mértékű forradalom a múlt században történt, amikor felfedezték a rádióhullámokat. Ugyanolyan nagyságrendű átalakulás indult el a médiában, a 90-es évek közepén. Ami érdekes, hogy ennek a forradalomnak most lassan vége van. Úgy tűnik, hogy konszolidálódik a média, az internet körül egy új ökoszisztéma alakult ki, és szerintem ez az ökoszisztéma stabil lesz az elkövetkező fél évszázadban.

Kik maradtak a nagy aktorok?
- Gyakorlatilag a Google és a Facebook, bár vannak azért ezeknek versenytársai, pl. a Baidu, de az azért van, mert a Google nem tud Kínában szabadon működni, és ugyanígy a Tencent, ami szintén  kínai kontextusban keletkezett.

Amikor a médiáról beszél, akkor már csak a nagy hálózatokat érti ezen? A nagy öregek, a masztodonok, - pl. az Economist- már nem is számítanak?
- Hát nem, mert ezek kicsik. Ha megnézzük, hogy a Facebook mennyit ér, akkor az  körülbelül  400 milliárd dollárt ér, az Economist meg 1-et. Tehát az Economist a Facebookhoz képest törpe nagyságrendű. Vannak még más nagy médiacégek, a kábelszolgáltatók, Comcast, NBC-Universal, most akarja megvenni az AT&T a Warner Brotherst 100 milliárd dollárért. De ezek leginkább a múlt évszázad nagy média iparágának a túlélői. Ezek egyik része az infrastruktúra cég, amelyek adnak tartalmat is, de ebben nem versenyképesek, a nagy stúdiók pedig nem nagyon teljesítenek, nem hoznak létre annyi új érteket, mint ezek az új médiák. Ha megnézzük a digitális reklámot, ami óriási mértékben nő a tradicionális rovására, mostanra úgy 170 milliárd dollárról van szó, aminek a felét a Google és a Facebook nyeri, és egyre nagyobb százalékban.

Hogyan látja a minőségi újságírál, az oknyomozó, tényfeltáró tartalom szerepét?
A hagyományos újságírás, a nyomozó újságírás hatalmas nyomás alá került, hiszen mindenki újságíró, aki a mobiltelefonjával rögzíti, ha valami érdekes történik az utcán, és tartalmat hoz létre a közösségi médián.

Azért a kontextust a professzionális szakember másképpen állítja elénk, összefüggéseket mutat meg, nem úgy, mint a civil „újságírás”.
- Igen is, meg nem is. Ki dönti el, hogy valaki professzionális? Ha valaki egy nagyon jó blogot csinál, akkor ő most civil vagy professzionális ember?

Előbb utóbb bevonódik a mainstreambe…
- De a mainstreamnek nincsen már olyan nagy hatalma. Ha jó újságíró vagyok, akkor nem kell egy nagyon jó újságban írnom. A hagyományos tartalom előállítás paternalista rendszerét túélléptük,  már nincs szükség  nehezen megszerzett kompetenciára , hogy valami értékeset teremtsünk . Ez nemcsak az újságírás területén van így, hanem a mozikészítéstől a zene előállításig…tehát a tartalom előállítás minden területére vonatkozik.

Ugyanakkor vannak, akik szerint-  pl Sunstine is ezt mondja,- a Facebook és a hasonló hálózatok véleménybuborékokat hoznak létre, és megszűnik a valódi párbeszéd és kommunikáció.
 - Komolyan gondoljuk, hogy a Facebookon nincsen vita? Óriási vita van, és ez a vita 2 milliárd ember között folyik. Nyilván vannak, akik bezárkóznak  az elefántcsont toronyba ,és csak a barátaiktól hallják a megszokott információkat, de erre a fajta elzárkózásra a hagyományos médiában is volt lehetőség. Ahogy a  Fox News és a CNBC közötti eltérő fogyasztói kör, akik a CNBC-t nézik, nem nézik a Fox-ot és vica versa, tehát ez ugyanúgy megtörténhet a hagyományos médiában is ahogy meg is történik. A társadalompolitikai polarizálódására nagyon jó adatokkal rendelkezünk es ebből a szempontból az elmúlt 30-40 év során valóban folyamatosan rosszabbodik a helyzet. De én úgy gondolom, hogy nem a közösségi média polarizálta az embereket. Ellenkezőleg, ne felejtsük el, hogy a kapacitás, amivel kétmilliárd ember egyetlen gombnyomással információt tud küldeni egymásnak, nagyon nagy erő. Tehát a buborékokat nagyon könnyű áttörni.

Az előadásában több képletet is felírt a táblára, ezek mit bizonyítanak Ön szerint?
- Nem bizonyítás, csupán annak illusztrálása, hogy matematikai modellel le tudjuk írni az absztrakt valóságot. Ez szerintem jelentős érték, mert ezeknek a matematikai modelleknek a segítségével értelmesen tudunk beszélni azokról a jelenségekről, amelyek körül vesznek minket… Komplex modellek nélkül csak felületesen lehet beszélni jelenségekről. A fizikából vett példával, az atom fogalma egy elég bonyolult modell, de nagyon nehéz lenne anyagokról beszélni, ha nem beszélnénk az atomokról. A közgazdaság is epp olyan bonyolult tudomány, mint a fizika, ott is bonyolult jelenségek vannak, és ahhoz, hogy értelmesen beszéljünk róluk, ezeket a bonyolult jelenségeket meg kell próbálni leírni matematikai modellekkel.
 
Mi volt ennek a modellnek a lényege?
- Azt próbáltuk modellezni és előre jelezni, hogy különböző piaci körülmények között a „témák”, amelyekről az újságok írnak, mennyire sokfélék, diverzek, vagyis mennyi témát ölel fel egy - egy publikáció. Arról van szó, hogy csak néhány fontos témáról beszélünk, ami hasznos lehet, ha valamilyen kollektív döntést kell hoznunk, például, ha választások vannak, vagy pedig mindenki más témáról beszél, rengeteg atomizált témakör van, amelyben csomó irreleváns témáról is szó van. Ez a kérdés, amit ez a cikk megpróbál megoldani a matematika segítségével.

A diákok felvetették ,hogy mindenféle modell a racionalitásra, a racionális döntésre épül, ugyanakkor tudjuk, hogy nem vagyunk csak racionális lények.
- Igen, ennek a modellezésnek az a filozófiája, hogy ugyan nem vagyunk racionális lények, de a piaci mechanizmusok hosszú távon olyan egyensúlyokhoz vezetnek, mintha racionálisak lennénk. Tehát ugyan senki nem gondolja, hogy racionális lények volnánk, de a kollektivitás számára a racionalitás nagy vonzó erő. Ha van egy racionális válasz valamire, akkor viszonylag limitált ágensek is előbb-utóbb a racionális kimenetelhez fognak konvergálni. Minden egyensúly filozófiának ez az alapja, hogy van egy kitüntetett kimenetel, amelyhez konvergál a rendszer. És ez a kimenetel csak racionális lehet. Irracionálisak nagyon sokféleképpen lehetünk, racionálisak csak egyféleképpen.
 
Akkor ennek a modellnek a segítségével lehet-e értelmezni, hogy ebben a bizonyos nyilvános térben mi történik? Sok különböző ügyről beszélünk, vagy csak néhány fontos dologról?
- Az egyik meghatározó tényező, hogy mennyire intenzív a verseny, tehát, egyreszt, hogy mennyi publikáció versenyez, illetve, hogy a reklám piacon mekkora a verseny a publikációk között. Ha sok a játékos, akkor nyilván intenzívebb a verseny. De érdekes módon lehetséges, hogy bar nagyon sok játékos van, mégis egy olyan kimenetel valósul meg, mintha nem lenne verseny. Ez már a modell komplexitása, hogy ezeket az eseteket előre jelzi. A modell haszna, hogy a piaci körülmények szerint előre jelzi, melyik kimenetel valósul meg.

Nem a globális média generálta azt a szociálpszichológiai körülményt, hogy az emberek nem bíznak a médiában, vagy a reklámokban?
- Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Az, hogy mennyit költünk reklámra teljesen korrelál a gazdasági növekedéssel, ma nincsen kevesebb reklám. Sőt, a reklám egyenletesen növekszik, nagyjából a GDP 1,5 százaléka a reklámipar. A reklámot nem lehet exportálni, ezért a reklám a GDP egyik legstabilabb komponense. Szerintem a reklámok szuper jól működnek, a Google 50 milliárd dollárt szed be reklámokból. Ha nem klikkelnének rá, akkor honnan lenne ez a bevétel? A történelem során nagyon sokszor vádolták a médiát a társadalom problémái miatt. Én azt gondolom, hogy a média inkább a társadalom reflexiója, tükre, mintsem mozgatója.

Kínai Közgazdasági Díjat kaptak Kornai János tanítványai


Egy kínai magánalapítvány, a Nemzeti Közgazdasági Alapítvány „Kínai Közgazdasági Díjat" hozott létre. A díjat olyan, Kínában vagy külföldön élő, kiemelkedő kínai közgazdászok kaphatják, akik jelentősen hozzájárultak a közgazdaság-tudomány fejlődéséhez, olyan művekkel, amelyek célja a közgazdaság-tudomány elméletének előmozdítása és az emberiség közgazdaság-tudományi gondolkodásának fejlesztése. A díj összege 300.000 amerikai dollárnak felel meg.

A díjat elsőként Qian Yingyi és Xu Chenggang professzorok kapták. Mindketten Kornai János professzor tanítványai voltak a Harvard Egyetemen; másik PhD témavezetőjük Eric Maskin Nobel díjas közgazdász-professzor volt. A díjátadási ünnepséget 2016 december 4-én tartották Pekingben. A rendezvényre az a három közgazdász küldött video-üzenetet, akik legerősebben hatottak a két díjazott gondolkodására: Wu Jinglian kínai professzor, a kínai átalakulás egyik legjelentősebb szellemi vezetője, Eric Maskin (Harvard) és Kornai János (Harvard és Corvinus Egyetem).

Xu Chenggang professzor, a Hongkongi Egyetem professzora két évvel ezelőtt személyesen is ellátogatott a Budapesti Corvinus Egyetemre, ahol China vs. Europe: A Comparative Institutional Analysis of China’s Institution, Its Origin and Its Evolution címmel tartotta meg előadását a Közgazdaságtudományi Kar vendégeként.

Kornai János professzor köszöntője, amit a Kínai Közgazdasági Díj elnyerése alkalmából írt korábbi tanítványaihoz, ezen az oldalon olvasható.

Populista politikai pamflet vagy mindenkinek kötelező alapmű?


A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara január 16. és 20. között tartotta immár hagyománynak tekinthető programsorozatát, a kutatási hetet, amelynek során a legkülönbözőbb érdekfeszítő témákkal kapcsolatban rendeznek szimpóziumokat, előadásokat és műhelyeket a kar oktatói és kutatói. Ebben a sorban hallgathatták meg az érdeklődők Thomas Piketty A tőke a 21. században című, nagy port kavart munkájával foglalkozó kerekasztal beszélgetést, amelyben Bokros Lajos, Mihályi Péter és Medvegyev Péter vett részt.

Bokros Lajos a könyvvel foglalkozó korábbi konferenciákon elmondott megjegyzéseit tartotta, illetve egészítette ki: Piketty munkáját elsősorban tartalmi, módszertani ellentmondások, s a kevéssé igényes szerkesztettsége miatt marasztalta el. Különösen azt vetette a szerző szemére, hogy megfogalmazott tézisei sem igazak, a kapitalizmus törvényeiként bemutatott állítások csupán statisztikai megfigyelések vagy közgazdasági megegyezőségek.
Medvegyev Péter mindennek ellenére Piketty könyvét olyan nagy jelentőségű munkának tartotta, amelyet érdekes közgazdasági kérdések, gazdaságtörténeti visszatekintések és könnyen emészthető stílusa miatt minden közgazdász hallgatónak el kellene olvasnia. A könyv érdeme, hogy olvasmányossága, a széles nyilvánosságot is érdeklő kérdésfelvetései miatt nem elsősorban a tudományos közönséghez, hanem a gondolkodó laikusokhoz is szól, ahogyan azt az eladott példányszámok is mutatják.

Mihályi Péter expozéjában ugyancsak tartalmi-módszertani oldalról közelítve kritizálta a könyv alapállításait, ugyanakkor éppen ennek népszerűsége miatt a társadalmi hatásainak veszélyeire is felhívta a figyelmet. Piketty munkája ugyanis a referenciaként nehezen tekinthető társadalmi felső 1%-ot vagy 0,1%-ot választja összehasonlítási alapnak, ráadásul zárt gazdasági modellben gondolkodik. Így tehát nem csupán a gazdasági egyenlőtlenséggel kapcsolatban fest torz képet, de ennek globális, országok közötti összevetésben csökkenő trendjét sem mutatja be.  A könyv egyik alapvető hibája, hogy a társadalmi és nemi kisebbségek helyzete, a fegyveres konfliktusok, a társadalmi egyenlőtlenségek és más prekapitalista problémák miatt is a piacgazdaságot teszi felelőssé, noha ezek korábban is léteztek, s a korábbiakhoz képest számottevően javultak.

Hogy tehát Piketty könyve tudományos alapokat nélkülöző, populista politikai pamflet-e vagy kötelezően elolvasandó, alapos statisztikai és gazdaságtörténeti munka? Talán mindkettő. Biztos azonban, hogy népszerű, s hogy megjelenése óta – már csak kritikákra provokáló volta miatt is –igencsak megmozgatta a közgazdász társadalmat. Aki pedig tudományos igényességgel foglalkozna a társadalmi egyenlőtlenség témájával, az előadók szerint megteheti Branko Milanović, Angus Deaton vagy Anthony B. Atkinson könyveit forgatva.

Baksa Máté

A pénzteremtés mikéntjéről


2016 végén jelent meg a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, Bánfi Tamás könyve, amely a pénzteremtés elméletét és gyakorlatát mutatja be: A pénz forradalma. A kötet címe a pénztörténet két kiemelkedő jelentőségű, forradalmi eseményére utal, az első a pénz kialakulása és megjelenése, a második az áruként termelt pénzt felváltó teremtett pénz születése. A jelentős pénzelméleti kérdésekkel kilenc fejezetben foglalkozó könyv szerzőjét megjelent munkájáról kérdeztük.

Milyen indíttatásból fogott hozzá a könyv megírásához?

A pénzelmélet kiinduló alaptétele az 1930-as évektől kezdődően vitathatatlan (előtte talán vitatható). A pénzt eredendően áruként termelték, ma már a semmiből teremtik. Ennek belátása a pénzügy-politikai gyakorlathoz elengedhetetlen, mégis a szűkebb körű pénzügyi döntéshozók közül is többen téves állításokat mondanak és írnak le. Ez ellen a szó szoros értelmében küzdeni kell és ennek eszköze a könyvem is. A pénzteremtés technikai leírása, valamint a "forrásokból (betétekből) hitelezünk" téves felfogás cáfolata mellett megpróbáltam összegyűjteni azokat a közgazdasági, elsősorban pénzügyi kérdéseket, amelyek a pénzteremtéshez szorosan vagy kevésbé szorosan kötődnek és önmagukban sem vitathatatlanok, a környezeti feltételek változása okán túlhaladottak, netán eredendően tévesek. Utóbbira példa az értelmezhetetlen és mérhetetlen árszínvonal fogalma, előbbire a munkanélküliségi ráta, valamint az alkalmazotti jogviszonnyal összekapcsolt nyugdíjjogosultsághoz való ragaszkodás.

Kiknek szól a könyv, kiknek szánja elsősorban?

A fejezetek mindegyike a pénzteremtéssel összefügg, de mégis önálló tanulmányokként kezelhetők és olvashatók. Egyetemi hallgatók számára a könyv egésze, széles olvasóközönségnek a nyugdíjrendszerről szóló tanulmány ajánlható.

Hogyan foglalná össze a tanulmánykötet fő üzenetét, aki forgatja, mit találhat benne?

A könyv kilenc fejezetének üzenetei, még ha több esetben vitathatóak is, súlyosak: vitathatatlan tény, hogy a mai pénzt a bankok teremtik és a bankokban semmisül meg; a pénz mérő funkciójának az eredménye az ármeghatározódás és technikai eszköze az ármérce; a makrogazdaság Keynesnél gyökeredző alapvető összefüggése, a megtakarítás-beruházás egyenlőség korrekcióra szorul; az árszínvonal fogalma értelmezhetetlen és mennyisége nem mérhető; az államháztartási hiány megítélése egyoldalúan túl merev; a monetáris és a fiskális politika viszonya változhat és a globalizált világgazdaságban a jövedelmi és vagyoni koncentráció következtében változik is; a munkanélküliségi ráta helyett a foglalkoztatottsági rátát lehet és kell mérni, de nem az aktívak, hanem a munkaképes korúak arányában, a nyugdíjrendszert nem az alkalmazotti jogviszonyhoz, hanem az életvitelszerű lakhatáshoz kell kötni, valamint a nyugdíjkifizetés forrása nem az összegyűjtött bérarányos járulék, hanem az állami költségvetésből születéskor kifizetett induló tőke és annak folyamatos befektetéséből összegyűjtött hozamok összege.

Baksa Máté

Az adattudomány sárkánya: hagyjuk a big data-t szabadon fejlődni, vagy már most kalickában a helye?


A Budapesti Corvinus Egyetem G-kari Kutatási hetének címei nem voltak híján a az olyan varázsszavaknak, melyek könnyűszerrel vonzhatják be a szakmai közönség mellett a gazdaság- és társadalomtudományok iránt érdeklődőket is. Villogó, vörös Piketty felirat, utalva a legnépszerűbb kortárs francia közgazdász (vagy épp kriptoszocialista) könyvéről való beszélgetésre. Sápadtan derengő médiaökonómia egy másik program címében, keserédes szellemvasutazást ígérve a centralizált médiabirodalmak kulisszái mögé. De ezek után megjelent az a mágikus hívószó, amely a leghatározottabb véleményű tudósokat is megtorpanásra készteti: a big data. Az adattudomány egy olyan téma, egy olyan terra incognita, ahol senki nem mer biztosat mondani, vagy ha mégis, akkor annak szinte kötelező szuperlatívusznak lennie. Nem tudjuk, hogy mire lesz még jó, de teljesen biztos, hogy gyökerestül megváltoztatja a tudományt, az életünket, mindent.

A Kutatási hét kereteiben Zöldi Zsolt a big data szabályozási kérdéseiről tartott előadást, mely pont ezt a kettősséget világította a meg a sztárdiszciplína esetében. Még nem tudhatjuk pontosan, hogy mire képes, mégis mindenki sürgeti a súlyos ellenőrzését és szabályozását, utalva arra, hogy a személyes adataink birtoklása végleg kicsúszhat a kezeink közül, ráadásul ezeket nem az óvó állam, hanem kétes erkölcsű magánvállalatok kaparintják meg. Ez a kezdetektől való korlátozás azonban minden jel szerint a tudomány fejlődését gátolja, és annak pozitív hozadékaitól is elzárja a társadalmat. Hagyjuk felnőni, hogy meglássuk, mire is képes, vagy kölyökkorától kössük gúzsba és így tanulmányozzuk? Az oldalak képviselői megpróbálnak gáncsot vetni egymáson, mondjuk azt is hozzá kell tennünk, hogy amíg nincsenek kilátásban egyértelmű, átütő eredmények, addig senki sem veszi a feladatát véresen komolyan.

Zöldi felvázolta a pro/contra irányokat, majd bemutatott egy hozzá közel álló szeletet a témakörből, mely tökéletesen példázza, milyen társadalmi, gazdasági és etikai áramlatok segítik és hátráltatják a technológia alkalmazását: a big data használatát a bírósági gyakorlatban. Az amerikai jogrendszer precedensre építő jellege miatt az igény teremtette a Lex Machina nevű jogi céget és a hozzá tartozó adatbázist. A kezdeményezés összegyűjtött minden eddigi Egyesült Államokban született bírósági anyagot, mely nem csak a végkimenetelt, de az első tárgyalástól, az utolsó szakértői véleményig mindent rendszerbe foglal. Egyrészt kereshetővé alakítja a bírósági anyagokat, de ami fontosabb, elemzéseket is készít belőle a cég. A program az ismert faktorok alapján előrejelzéseket ad a folyamatban lévő perünkre, megadja, hogy melyik bíró milyen ítéletet hoz bizonyos helyzetekben, sőt még odáig is elmegy, hogy ha az ügyvédünk a védőbeszédben a megadott érveket és kifejezéseket használja, akkor a megjelölt bírónál hány százalékkal nő a kedvező ítélethozatal esélye.

Ez a példa magában foglalja mindazokat a lehetőségeket és dilemmákat, amit a big data jelenleg nyújt számunkra. Hozzáférhetünk a vágyott információhoz, de nem csak mi, hanem más is. Vajon etikus a bíróság rejtett emberi tényezőit kihasználnia annak, aki meg tud fizetni Lex Machina hozzáféréssel rendelkező ügyvédet? És aki ezt nem engedheti meg magának, az hátrányba kerül, így ezzel a társadalmi különbségeket erősítjük tovább? Ugyanakkor, ha senki nem képes átlátni az összes precedens nyújtotta információkat, az nem deformálja-e ugyanúgy az esélyegyenlőséget? Nem véletlen a sok kérdőjel, hiszen a big data egységes szabályozása nélkül, központi felügyelő intézmény hiányában egy olyan terep, ahol nem lehet egyértelműen állást foglalni a közérdek szempontjából.

A hasonló programok sokasága már használatban van, és rengeteg további van fejlesztés alatt, viszont amíg nem láthatjuk egységesen, hogy a különféle óriásadatbázis-feldolgozás milyen gazdasági és társadalmi hatással jár, addig az a legjobb, ha megbéklyózás helyett hagyjuk, hogy fejlődjön, újabb utakat és lehetőségeket nyisson meg előttünk, de kíváncsiságunk mellett megmarad az a felügyelő figyelem, ami a megfelelő pillanatban kezelésbe tudja venni a big data esetleges vadhajtásait.

Hegedűs Robin

Lehet-e Közgáz mesterszakra járni párhuzamos munkavállalás nélkül?


„Tulajdonképpen mi történik a közgazdász hallgatókkal?” - erre volt kíváncsi Dr. Takács Sándor (kutatásvezető), Juhászné Dr. Klér Andrea és Dr. Toarniczky Andrea, mindhárman a BCE Vezetéstudományi Intézet munkatársai, akikkel a mesterszakos hallgatók munkavállalását vizsgáló kutatásukról beszélgettem.

Arra voltak kíváncsiak, mik a mögöttes motivációk, kihívások és megoldások, mennyire sokszínű palettával találkoznak a különböző hátterű hallgatókkal beszélve. Saját kapcsolódó oktatói frusztrációjuk – a hallgatók sokszor előtérbe helyezik a munkahelyi követelményeket az egyetemiekkel szemben – és a kollégáktól hozzájuk eljutó hangok jelentették a kiindulópontot, az ösztönzést a kutatás elvégzéséhez, hogy jobban belelássanak, tulajdonképpen mi történik a közgazdász hallgatókkal. Ehhez beszéltek mind a hallgatókkal, mind az oktatókkal, mind az érintett munkaadókkal a kérdésről.

Amire jutottak, az részben megerősítette a várakozásaikat, de olyan konkrétumok is felmerültek, amik a jobb megoldások keresése irányában adhatnak fogódzót. Azt tudjuk, hogy az egyetem mellett dolgozó hallgatók praktikusan feláldozzák a magánéletüket, és ily módon tudnak mind a két fronton helytállni. Jellemző, hogy ezt adott esetben ideiglenes vállalásként – közgazdász nyelven szólva „befektetésként” – fogják fel. Ugyanakkor a kutatók meglátása szerint, ha a hallgatók erre „szocializálódnak”, akkor fennáll a veszélye, hogy később a főállású munkavállalás során „benne ragadnak” ebben a sajátos élethelyzetben, és a magánéletük később sem nyer teret.

Ezzel összefüggésben az időhiány jelenti a fő problémát, ami a legtöbb származékos probléma gyökerének tekinthető.  A problémák okát nem találó, a megoldás irányában tehetetlenséget érző egyes hallgatók reakciója, hogy megkérdőjelezik, van-e egyáltalán értelme a mesterképzésnek, kapnak-e értéket a képzéstől, amire karrierjük során szükségük lehet.

Itt felmerül az egyetem felelőssége, hogy a mesterszak értékajánlatát egyértelművé tegye számukra. Az egyetem részéről is zajlik az útkeresés, az identitás frissítésének kísérleteivel találkozhatunk. Ennek egy példája a duális képzés beindulása, amelyről egyelőre még a gyakorlatban nem derült ki, hogy képes lesz-e megoldást adni a fenti problémára. Ugyanakkor a tradicionális képzés kereteit hozzáigazítsa-e az egyetem a hallgatók élethelyzetéhez? – merül fel a kérdés. Az eddig feltárt vélemények alapján jó hallgatói attitűddel kezelhető a helyzet, ennek hiányában viszont hiba, ha az egyetemi képzés igazodik a feszültség szülte helyzethez. Más vélemények szerint a mesterképzéshez „élhető keretek biztosítása” a hallgatók számára legitim cél, ha ehhez az kell, hogy az órák reggel és este (tehát nem napközben) legyenek, vagy hogy az órák 2 vagy 3 napra összpontosuljanak egy héten, akkor ez megvalósítható elvárás.
Mindemellett a munkáltatók hozzáállása is vegyes. A humán erőforrással foglalkozó munkatársak általában hosszabb távú perspektívában látják a hallgatók tanulmányaival párhuzamos munkavállalás kérdését – ez valóban egy befektetés mind a hallgató, mind a vállalat részéről. Ugyanakkor a hallgatónak sokszor nem valós segítség a humán osztály támogatása, ha a vonalbeli vezetőik elvárásaival szembesülnek a mindennapokban. A munka megszokott üteméhez nem alkalmazkodó hallgató könnyen kimaradhat a feladatok érdemi részéből, s ami marad számára, amiatt nem feltétlenül érdemes az amúgy is feszültségterhes kettős szerepet vállalniuk. Egyes vélemények szerint a munkáltatók sokszor nem is hosszú távú befektetésként látják a hallgatói munkavállalást, mint inkább rövid távú költségelőnyt látnak ebben a típusú foglalkoztatásban – kiváló tehetséget kapnak alacsony bérért. Ennek érdekében erősödik a verseny a munkáltatók között, akik minél előbb és intenzívebben szeretnének bejutni az egyetem falai közé, hogy hamarabb meg tudják szólítani a hallgatókat.

A hallgatók végeredményben annyit tehetnek, hogy váltanak egyik munkahelyről a másikra – ezt egyre inkább készek is gyakorta megtenni. Az egyetem pedig próbálja pozícionálni a hallgatók számára a különböző karrierutakat – például a nagyobb cégeknél történő munkavállalás valós alternatívájaként mutatni be a saját vállalkozás indítását. Mindhárom érintett közös célja az, hogy a munkáltatók lelkes munkavállalókat kapjanak, akik hálásak azért, hogy jó vállalati gyakorlatokat ismerhetnek meg, és mellette tudnak tanulni is. Arról egyezik az érintettek véleménye, hogy a gyakorlati tapasztalatszerzésnek jó hatása van a hallgatók későbbi foglalkoztathatóságára.

A feltárt helyzet kétségkívül izgalmas, és további vizsgálatok lehetőségét veti fel. A tágabb kutatói csapatban már most is dolgozik pszichológus, „munkagazdász”, és szervezetfejlesztéssel foglalkozó közgazdászok is. Egy a felsőoktatási rendszerrel foglalkozó szakember csatlakozása a csapathoz a jövőben szükséges lehet, különösen, ha a kutatást a kollégák a közgazdász hallgatóktól más tudományterületeken tanuló hallgatókra is kiterjesztik. Számos izgalmas kutatási kérdésről beszélgettünk zárásként a kollégákkal, amelyek közül a számomra leginkább inspiráló az volt, hogy egy tipológiát alkothatnak a kutatók arra nézve, milyen módon viszonyulnak a hallgatók az egyetemi tanulmányaik melletti munkavállalás kérdéséhez. Ha ide sikerül eljutni, akkor differenciáltabban láthatjuk a problémákat és a megoldások is konkrétabban, talán megvalósíthatóbb feltételekkel alkothatók meg.

Dr. Kozma Miklós,
BCE Üzleti gazdaságtan tanszék

Menedzsmenttörténet sorozat 3. rész


„Proto-MBA”, avagy vezetőképző iskolák a szocializmusban

Az 1960-as évek elején a reformokra való felkészülés egyik sarkalatos pontja volt olyan vezetők kiképzése, akik a megváltozott körülmények között, a korábbinál nagyobb felhatalmazás mellett jobb eredményekkel képesek vezetni a vállalatokat – mindennek alapját a szakmai tudás és kompetenciák megszerzése jelentette.

Ezt a célt szolgálták az ebben az időszakban létrejött első vezetőképzők, például a Susánszky János nevéhez köthető Borsodi Vezető és Szervező Továbbképző Iskola (1964). Ez az iskola olyan emberek képzését tűzte ki céljául, akik vállalatoknál elért eredményeik alapján már vezető beosztásba kerültek, így saját valós és aktuális, gyakorlati vezetői problémáikkal szembesülve fejleszthették szakmai ismereteiket. Vagyis az iskola nem csupán az egyetemek „elméleti embereinek” előadásait foglalta magába, hanem egyfajta vezetői tudásközösségként, „kerekasztalként” a résztvevők saját és társaik problémáinak közös megoldásában is részt vehettek. A valódi tapasztalati tanulás a megszerzett ismeretek és a kapcsolatok szintjén egyaránt integrálta az elméletet és a gyakorlatot: az előadókat később sokszor felkérték vállalati tanácsadónak, ahol a gyakorlatban is alkalmazhatták tudásukat, s egyúttal kutatási terephez is jutottak. Ezzel párhuzamosan egyre többször előfordult, hogy vállalati vezetőket kértek fel egy-egy egyetemi előadás megtartására, amelyek során a hallgatóság megismerhette a vállalati gyakorlat aktuális kihívásait.

Susánszky János a Borsodi Iskolában elhangzott előadások anyagának, illetve a felhalmozott tudásanyagnak szélesebb körű megosztása érdekében három kötetet szerkesztett, amelybe az iskola előadói írtak tanulmányokat Vezetési ismeretek I-II-III cím alatt. A szerzők között találhatjuk az akkori vezetés- és szervezéstudomány nagyjait: mások mellett Antal Ivánt, Cotel Kornélt, Farkas I. Zoltánt, Hegedűs Andrást, Kádas Kálmánt, Ladó Lászlót, Dr. Szabó Lászlót, Trethon Ferencet és Vargha Jenőt. A vezetéselmélet és gyakorlat legaktuálisabb kérdéseit tárgyaló háromrészes könyvben sok szó esett a vezetői információs rendszerekről, a vezetés egyes szociológiai és pszichológiai vonásáról és különösen a gazdaságosságot alátámasztó matematikai eszközökről.
A Borsodi Iskola sikerei és az egész országra nézve példamutató és trendmeghatározó szerepe ellenére sem volt hosszú életű, elsősorban azért, mert alapítója nem kívánta túl nagyra növelni, emiatt azonban később a vezetők kötelező „beiskolázásakor” az ágazati továbbképzők (TK) és az Országos Vezetőképző Központ (OVK) elszívták előle a hallgatóságot.

Szintén a MTESZ-hez tartozott (Központi Ipargazdasági Bizottság), majd később ebből vált ki a megváltozott formában mai napig működő Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (SZVT). Az OVK és a Borsodi Iskola mellett a Nehézipari Minisztérium (NIM) és a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) is rendelkezett vezető továbbképző központtal – ezeket a Tihanyi Iskola és az Esztergomi Iskola néven is ismerték – s az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) TK-ja is számos vezető „hallgatót” tudhatott magáénak.

A vezetőképző iskolák és minisztériumi háttérintézetek, mint az Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) vagy a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet (NIM IGÜSZI) jelentőségét egyrészt az adta, hogy sok esetben a politika által marginalizált, kiváló szakemberek és kutatók mentsváraiként szolgált, akik ezeken a helyeken dolgozhattak tovább. Másrészt – és részben ebből adódóan – a kutatócsoportok rendkívül sokszínű szakmai háttérrel rendelkeztek, ami a munkák során többszemléletű közelítésmódok használatát tette lehetővé.

Baksa Máté

Ami a csövön befér - Konferencia a gender sztereotípiákról

A nők rosszabbul vezetnek? A férfiak kevésbé gondoskodnak jól a gyerekekről? A lányok szorgalmasabbak? A fiúk jobb csapatjátékosok? És vajon az értelmiségiek érinthetetlenek a gender sztereotípiákat illetően?

A csőlátás egy olyan jelenség, melyet bármennyire is próbálunk elhessegetni magunktól, ugyanúgy jelen van a diplomások és értelmiségiek között, mint az alacsonyabban képzett emberek világában. Ha szociológiáról van szó, akkor gyakran mások problémáinak megoldásáról beszélünk. Ha kirekesztésről hallunk, akkor olyan „távoli” emberek villannak fel a szemünk előtt, akik egyszerűségük vagy butaságuk miatt szeretnék elszeparálni magukat, elszeparálni mindenkitől, bevándorlóktól, a kisebbségektől, a szegényektől. Ha esélyegyenlőségről beszélünk, akkor is szeretünk távolra nézni: a vállalatok vegyenek fel több fogyatékkal élőt, az állam adjon ugyanakkora esélyt minden kisebbséginek az oktatásban. Úgy érezhetjük, hogy a szociológia és a szociális vívmányok csak a társadalom lelkiismeretét testesítik meg, melynek köszönhetően segíthetünk a lemaradókon – segíthetünk másokon. („A másik ember pártján” tűzte címerére nemrégiben az egyik szociálisan érzékeny[ebb]nek aposztrofált párt, pontosan rávilágítva az említett problémára.) A fent említett csőlátás egy távcső képében jelenik meg az értelmiségiek között, hiszen a szociológia területein hajlamosak vagyunk a diplomások karosszékéből nézve a távoli eseményeket megfigyelni, ezekre megoldást találni, ha lehet, nem bepiszkolva a kezünket, talán csak egy-egy terepmunka keretében, mondhatni projektjelleggel megmerítkezve „a mások” között.

De mi van akkor, ha a társadalmi egyenlőtlenségek fenntartásában a közvetlen környezetünk is aktív szerepet vállal? A Point it out! – Konferencia a gender sztereotípiákról egy kísérleti jelleggel létrehozott program volt a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárának Akváriumtermében, Dr. Nagy Beáta szociológus vezetésével. Az eseményre az egyetem mesterszakos szociológus hallgatói készültek, és felgöngyölítették a nyugati társadalmakban élő gender sztereotípiákat, mindezt olyan formában, hogy a lehető legszélesebb rétegeket megszólíthassák, miközben szigorúan megőrzik a kezdeményezés tudományos jellegét. A prezentációk mellett klasszikus poszterszekció került megrendezésre, ahol factsheetek és látványos infógrafikák illusztrálták a nemi sztereotípiák múltját és jelenét bemutató kutatásokat.

gender infografika gender infografika

És hogy akkor mégis miért került mindezek elé a bevezetés a csőlátást illetően? A konferencia egyik nagy tanulsága, hogy a nemi egyenlőtlenségek – ha nem is láthatatlanok, de – nagyon nehezen észrevehetőek körülöttünk. Egy olyan kulturális beágyazottság veszi körbe, annyira közel van hozzánk, hogy sokkal nehezebb a tudománynak tárgyasítania, sokkal nehezebb ráfókuszálni, mint a távolinak aposztrofált témákra. A problémák tűzfészkét magunktól távol keressük, hiszen értelmiségiként nehéz elfogadni, hogy mi magunk is részt vevők lehetünk annak a gondolkodásnak a fenntartásában, amit a nemi egyenlőtlenségek mai napig egy meghatározó egyenlőtlenségként élnek a társadalomban. Nehéz úgy vizsgálni egy témát, hogy a közvetlen környezetünket is megfigyelés alá vegyük, a tények azonban arra késztetik a tudósokat – legyenek azok szociológusok vagy más diszciplínák képviselői –, hogy ne csak a távolban kutassanak problémák és megoldások között. Hiszen hogyan várhatnánk el a társadalomtól, hogy számolja fel a nemi egyenlőtlenségeket, hogyha még az értelmiségi közösségekben is megfigyelhetőek a nemi sztereotípiák és a tények összemosása?

Emellett azonban egy olyan ellenhatás is képviselteti magát a gender-egyenlőtlenségek területén, ami sokak számára ellenszenvessé teszi a témával foglalkozók munkáját. Sok helyen a gender egyenlőtlenség problémafelvetése egyet jelent a feminizmus túlkompenzáló gondolkodásával, ami természetesen társadalomtörténetileg megalapozottnak tűnik, viszont a témát csak egyoldalúan tudja nézni, csak felülről lefelé, mindent a férfiuralom irányából, egy olyan relációban, mely csak a sztereotípiák egy részére tud hatást kifejteni, ráadásul a férfiakat érintőekre felerősítő hatással lehet. A másik nehezítő tényező egy olyan szélsőségesen liberális álláspont, mely a biológiai és a társadalmi nem homogenizálása felé terelné a folyamatokat, mellyel azt mondja ki, hogy a cél nem az„esélyegyenlőség”, hanem csak az „egyenlőség”. Ez egy forradalmi pamfletben még jól is mutathat, de pont azt az egy kulcsfogalmat hagyja ki, amiért az esélyegyenlőségi szakemberek tenni próbálnak: a lehetőségek szabadsága. Mindezek elkerülésére szintén egyetlen megoldás van: a tények. A társadalomtudósok feladata, hogy ezeket a tényeket előállítsák, megfelelő, fogyasztható formába öntsék, ami azonban nem csorbítja valóságtartalmukat.

A nők rosszabbul vezetnek? A férfiak kevésbé gondoskodnak jól a gyerekekről? A lányok szorgalmasabbak? A fiúk jobb csapatjátékosok? Mindezekre megvannak a válaszok, a tények, és a kísérleti konferencia azt is megmutatta, hogy a BCE fiatal szociológusai képesek is arra, hogy átadják a tudást a nagyközönségnek. Borítékolható a folytatás.

Hegedűs Robin

Történeti Kutatókönyvtár

A Corvinus Központi könyvtárának meghitt, rejtett zuga a harmadik emeleten található Történeti Kutatókönyvtár, mely gyűjtőhelye a 16. században és azután született gazdaságtörténeti és közgazdaság-elméleti muzeális köteteknek. A könyvtár számtalan kutatási témához szolgálhat alapul, született itt már több szakdolgozat, de elhivatott kutatók is dolgoznak az értékes kötetek anyagából, és erednek Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkássága nyomába, vagy éppen a magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásának kezdetét tárják fel. Az itt található kötetek nyelve azonban többnyire német vagy latin – fordítások néhány könyv esetében megtalálhatóak a Központi Könyvtárban. Emellett természetesen fellelhetőek magyar nyelven íródott könyvek és kiadványok is.

2008-ban Szőnyi Éva szerkesztésében jelent meg az Egyetem – és egyben a Könyvtár – 60. évfordulójára szánt kötet, a Liber Oeconomicus…, melyben szélesebb közönség elé kívánták tárni a Kutatókönyvtár kincseit, értékeit, a kötetekről készült színes reprodukciókkal szemléltetve sokszínűségét. A Kutatókönyvtár már készül a 70. évfordulóra is. A kötetbe bekerült és be nem került könyvekből és kiadványokból adunk ízelítőt a Kutatókönyvtárban készült fotókon keresztül.
 

[1_kolligatum; 2_kolligatum] Adrian Beier szerzői kolligátuma: egy gyűjtőkötet, mely az 1600-as évek végén eredetileg önállóan megjelent olyan kiadványokat tartalmazza egybekötve, melyekből Beier tanított.
 

[4_rajna; 3_rajna] A Rajna vidéke Mainztól Kölnig. A domborzati viszonyok és a folyó mentén található városok és nevezetességeik kétoldalt vannak ábrázolva.

[5_liber; 6_liber] A Liber Oeconomicus az egyetei könyvtár 60. évfordulóján megjelent képes kötet címadója. Az eredetileg fatáblás kézirat az 1700-as évekből maradt fenn, gazdálkodási listákat és recepteket tartalmaz.

[7_statistika; 8_statistika] 1832-ben megjelent statisztikai adattár „a tanuló ifjuság’ számára”. Benne adatok a világ országairól, népességükről, kiterjedésükről, „igazgatójukról” és annak vallásáról.

[9_iniciale] Nyomtatott kötetekben igen ritkán találni iniciálét. Francisco Wagner latin szótárában a bevezetés iniciáléja színes rézmetszet.

[10_arany] A Kutatókönyvtár számos kötetének aranyozottak a lapjai.

Oldalak