corvinuskioszk

Egyetemtörténet epizódokban: Az oklevél


A mindennapokban, különösen az egyetemen, lépten-nyomon találkozunk vele, a hallgatók célja, a tudás gyarapítása mellett, az oklevél megszerzése. Belegondolunk-e hogy mióta állít ki az egyetem oklevelet?

Az oklevél - görög eredetű szóval diploma - a felsőfokú tanulmányok befejezését tanúsító, meghatározott formai jegyekkel és tartalommal rendelkező közokirat. Eredete a középkori egyetemekig nyúlik vissza, bár azt nehéz lenne megmondani, mikor és hol adtak ki először Európában ilyen dokumentumot.

Jelenlegi ismereteink szerint a legrégebbi – igaz csak szövegében ismert – magyarországi diploma, a székhelyi Maylád Miklós részére, 1642-ben, a nagyszombati egyetem által kiadott bölcseleti doktori oklevél. A legrégebbi meglévő oklevelet pedig jó száz évvel később, 1775-ben a nagyszombati egyetem orvosi karán állították ki. A 18. század végétől már egyre több oklevelet ismerünk.

A hártya (pergamen) nemcsak a 18. században, hanem a 19-20. században is, nagyjából 1948-ig az oklevél szöveghordozó anyaga maradt, annak ellenére, hogy a 19. század második felétől egyre elterjedtebbé vált a papír erre a célra. A 20. század közepéig igen nagy változatosságot mutatnak az oklevelek: minden intézmény igyekezett sajátossá, egyedivé tenni diplomáit. A szocialista korszakban aztán országosan egységesítették az oklevelek formai elemeit.
Egyetemünk három korszakából mutatunk be egy-egy diplomát: 1928-ból (2. kép), 1940-ből (3. kép) és 1950-ből (1. kép).

1. kép - 1950 2. kép - 1928
3. kép - 1940

Az 1920-1934 közötti időszakban, a Budapesti Tudományegyetem diplomája adta a mintát, 1934-1948 között pedig József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egységes diplomáját használta a Közgazdaságtudományi Kar. Az önálló Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemen már az országosan egységes, a korábbiakhoz képest silány és igénytelen kiállítású diplomaformát kellett használni. Ezt az 1950-es évek közepétől váltotta fel a kék színű, becsukható, kemény fedelű változat. Ez kisebb nagyobb változáson (szín, méret, betétlap) ment át a rendszerváltoztatást követően. Az ezredforduló után jelentek meg a ma használatos oklevelek.

Bár a megszerzés módja, az oklevél adattartalma és külső formája sok változáson ment át az évszázadok alatt, a lényeg mégsem változott. A felsőoktatási oklevél egyik maradandó középkori európai örökségünk.

Zsidi Vilmos

Az élet ára – a Weiss Manfréd-család története Ipartörténet – családtörténet – társadalomtörténet


Katona Zsuzsa dokumentumfilmjének májusban lesz a bemutatója, ebből az alkalomból kérdeztük a filmrendezőnőt és a BCE menedzsmenttörténeti kutatócsoportjának tagját.

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében a Dobák Miklós vezetésével működő kutatócsoport egy 3 éves OTKA kutatás keretében 2012-ben kezdte a magyar vezetés- és szervezéstudomány történetének feldolgozását. A menedzsmenttörténeti kutatásokból konferenciát szerveztek és háromkötetes sorozat is született. Történészek, közgazdászok segítségével és természetesen hallgatók bevonásával végezték a kutatást. A kutatócsoport több mint száz év szakirodalmát tekintette át, a kiegyezést megelőző ipartörvényektől a szocialista nagyvállalatok gyakorlatáig. Természetesen a szakirodalom összefoglalásával kezdték a kutatómunkát, interjúztak és levéltári kutatásokat folytattak, nemcsak itthon, hanem külföldön is.

Vaszkun Balázs, a kutatócsoport tagja.

Milyen célokkal, kérdésekkel indult az Egyetemen a menedzsmenttörténeti kutatás?
Oktatási céllal indítottuk a kutatást, egy olyan tárgy kialakítását tervezve, amely a gondolkodó ember általános világlátásának alakításához járul hozzá. Az ilyen típusú ismeretbővítés nagyon fontos ahhoz, hogy ne szakbarbárokat képezzünk, hanem széles látókörű majdani döntéshozókat.
A kutatás ennek a tárgynak a tananyagához járult hozzá, ugyanakkor kerestük azokat a jó gyakorlatokat a mi gazdasági múltunkban, amelyek segíthetnek a sikeres vállalatok jobb megértéséhez, olyan vállalati és vezetői példákat gyűjtve a múltból, amelyekre ma is felnézhetünk, amelyekből ma is inspirálódhatunk.

A ma gazdasági vezetői számára mit adhat a menedzsmenttörténet, milyen tudásokat?
Amikor ma gazdasági vezetők összeülnek, akkor nem azzal foglalkoznak, hogy aznap milyen cash-flow kimutatást láttak. Hogyha valaki ma gazdasági vezetők körébe kíván tartozni, akkor olyan témákban kell otthonosan mozognia, mint a művészet, a történelem. Legutóbb, amikor egy fórumon gazdasági vezetőkkel ültem együtt, egy történész előadása után a magyar-francia kapcsolatok történetéről folyt a beszélgetés.

Önt mi érdekli a Weiss Manfréd-család történetében, miért lehet érdekes az ő történetük a kutató számára?
Számomra azért érdekes, mert – ahogyan minden más vállalat története – illusztrálja az adott korszak legfontosabb társadalmi és gazdasági fejleményeit. A történelmi szemléletű kutatás kontextusba helyezi az adott cég történetét, az ott született döntéseket. Megértjük az akkori vezető lépéseit, amelyekkel befolyásolta a cég későbbi életét, pályafutását.

Lehet-e bármilyen utóélete a többszörösen megszakított társadalmi fejlődésben az olyan életműnek, mint amit a Weiss Manfréd-család hozott létre?
Ez a legnehezebb kérdés, a kontinuitás kérdése.
A történelmet, a menedzsmenttörténetet is éppen azért tanulmányozzuk, hogy megértsük a jelent és következtetni tudjunk a jövőre vonatkozóan. Ennek a családnak a neve az ipartörténelemben nem süllyedt el, a magyar hétköznapokban azonban igen, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy maga a történet kevesebbet érne. Minden életmű fontos, ami azt bizonyítja: Magyarországról is lehet sikeres vállalkozást építeni.

Katona Zsuzsa, filmrendező

Több évtizedes pályáján számos dokumentumfilmet forgatott, miért találta érdekesnek és fontosnak a Weiss Manfréd-család történetét? Önt miért érdekelte ez a sztori?
Nagyon érdekelnek a magyar történelemnek azok az eseményei, amelyek több szempontból világítják meg a múltunkat. Úgy gondolom, történelmi önismeret nélkül nincs nemzeti identitás. A magyarországi zsidó asszimiláció régóta érdekel, és amikor elolvastam Szegedy-Maszák Marianne: Csókolom a kezét című memoárját a saját családjáról (Weiss Manfréd volt a dédapja, Weiss Marianne a nagyanyja, Kornfeld Hanna az édesanyja), úgy éreztem, ez a család olyan sokat tett a magyar iparért, kultúráért, társadalomért és olyan érdekes a sorsa – nem problémamentes persze – hogy filmre kívánkozik! Nem utolsó sorban Weiss Manfréd és Chorin Ferenc tevékenységét igazából alig kutatták történészek. Tehát egy érdekes, feltáratlan területnek ígérkezett. Dokumentumfilmes szempontból meg különösen.

Én még emlékszem, amikor gyerekkoromban a fürdőszobánkban egy Weiss Manfréd gázmelegítő működött… Ez persze többévtizedes tárgyi emlékfoszlány, de mit gondol, van-e ma a család életművének bármilyen utóélete?  
Szerintem nincs olyan család, akinek a háztartásában nem volt vagy még esetleg ma is ne lenne valami tárgy a Weiss Manfréd Művekből. Én is találtam a szüleimtől örökölt edények között WMM feliratú bögréket. A magyar ipartörténet egyedülálló zsenije volt Weiss Manfréd, de erre hajlamos a társadalom kevésbé emlékezni, mivel a rendszerváltás előtti majd’ 60 évben csak egy gátlástalan kapitalistát láttak benne. Pedig ez a család hihetetlen módon meghatározta és alakította a XX. század első felének gazdasági, politikai, társadalmi fejlődését és szerkezetét. Ezt nem árt megismerni, ha tisztán akarjuk látni ezt a történelmi korszakot.

Tervez-e más, hasonló témában filmet?
A történelmi dokumentumfilmek érdekelnek elsősorban. Ilyen típusú filmeket készítek 2010 óta. A két világháború közötti időszakról ez a 4. dokumentumfilmem. A Weiss Manfréd-család történetén kívül A Herceg, A Nap belülről süt és a Katonatörténet című filmekben foglalkoztam a Horthy-korszakkal. (Az Esterházy család, a paraszt kispolgár és a zsidó nagyburzsoázia szemszögéből.) Most egy másik korszak, a Kádár-korszak került a fókuszba előttem egy bizonyos szempontból. De többet erről nem szeretnék még elárulni.

Mi volt az Ön számára legérdekesebb információ, amivel a forgatás, anyaggyűjtés közben találkozott?
A legérdekesebb talán éppen az volt, hogy „mi volt az Élet ára” a Weiss-Chorin-Kornfeld-család számára a Holocaust idején. Hogyan és miért adták át az SS-nek a teljes vagyonukat, hogyan lettek megzsarolva és hogyan menekültek meg – főként Chorin Ferencnek köszönhetően. Persze emögött ott volt az a hatalmas vagyon is, amit elsősorban Weiss Manfréd jóformán a semmiből teremtett meg a XX. század elején. Viszont a legtanulságosabb a munka során az volt számomra, hogy hogyan és miként működik egy gazdasági-politikai hatalmi elit és milyen törvényszerűségek mozgatják a vezetőiket? Ez tökéletesen tetten érhető ennek a családnak a történetében.

Mit ad-vesz egy tudásbróker?

Fazekas Dóra arról beszélt, miért fontos, és hogyan segít a tudás-brókerség az egyetemen
A 21. században mindennek eladhatónak kell lennie, és ez alól a tudomány sem lehet kivétel! Az egyetemeken létrehozott tudás a társadalom különböző csoportjainak alapvető szükséglete lenne, a kutatási eredmények fontos döntések alapját képeznék – csakhogy gyakran nem jutnak el a megfelelő célcsoporthoz. Itt lép színre a tudásbróker, aki az érintettek között kapocs, híd és tolmács is egyben. Fazekas Dóra cambridge-i és sheffieldi tapasztalatai alapján mesélt a tudásbrókerek feladatairól a BCE Gazdálkodástudományi Karának áprilisi Science Café rendezvényén.

A tudós társadalom olykor hajlamos arra, hogy az akadémia elefántcsonttornyába zárkózzon, pedig az érdemes kutatások eredményeire sokan kíváncsiak lennének. Egy elfoglalt döntéshozó vagy egy laikus polgár természetes módon más nyelvezettel és más struktúrában képes befogadni a magvas gondolatokat. Korántsem biztos azonban, hogy aki jól beszéli a „tudomány nyelvét”, az képes is lefordítani a mondandóját. Ezt a „tudás átkának” is nevezett ellentmondást segít feloldani egy tudásbróker.

A tudásbrókerek két világ polgárai: egyszerre kell képben lenniük egy adott szakterületen, hogy a kutatókkal lépést tartva értelmezhessék a legfrissebb eredményeket, és kell tudniuk mások fejével gondolkodni. Feladatuk nem egyszerűen a hosszú tudományos értekezések tömör összegzése, a nyelvezet egyszerűsítése, hanem a gondolatok lefordítása. Mennyivel könnyebben érthető, ha megawattok helyett „milliónyi villanykörtével” fejezzük ki magunkat! Nem kell szórakozott professzornak lennie, hogy egy kutató túl közelről szemlélje a vizsgálat tárgyát ahhoz, hogy úgy láthassa, mint rajta kívül mindenki más – a tudásbróker az, aki segít egy lépést hátralépni.

A Cambridge-i Egyetem „Climate Strategies” kutató-hálózatában, illetve a Sheffieldi Egyetem „Energy2050” kutatóintézetében szerzett tapasztalatai alapján Fazekas Dóra úgy látja, hogy az egyetem számára a tudás-brókerség haszna kettős. Egyrészt segít az egyetem hírnevének, imázsának építésében, másrészt megkönnyíti a fizetős vállalati és állami kutatási projektek elnyerését. Minden különböző célcsoport számára más-más módon kell tudni kommunikálni az eredményeket, legyenek bár vállalati vagy állami döntéshozók, civil közösségek. Az elvégzett kutatások persze akkor a legértékesebbek az eredmények megrendelői, végső felhasználói számára, ha a kérdések megfogalmazásától kezdve részt vehettek a folyamatban – a tudásbrókerek közvetítésével.

A tudás-brókerség semmiképpen sem egyszemélyes feladat, sokkal inkább egy többé-kevésbé intézményesült funkció, egy megközelítésmód. A sokféle különböző szakmai tudást tömörítő egyetemeken az eredmények érthető és könnyen-gyorsan befogadható kommunikációja ráadásul nemcsak kifelé hasznos: a tanszékek és kutatóközpontok is tisztába kerülhetnek egymás munkájával, ami újabb kutatási témákat és együttműködéseket inspirálhat. A maga szerény eszközeivel tudományos hírlevelünk, a Corvinus Kioszk is ezért dolgozik.

Baksa Máté

Menedzsmenttörténet: Kolbászból a kerítés – Stéberl András, egy történelmi üzletember és a korabeli gerillamarketing


Régen élt vezetők és üzletemberek életéről olvasni nemcsak azért érdemes, mert néhány valóban lenyűgöző és izgalmas történettel lehetünk gazdagabbak, hanem mert szinte minden esetben üzennek is valamit a jelenkor számára. Így van ez Stéberl András esetében is, aki önerőből lett elismert gyártulajdonos, miközben nemzetközi és hazai sikereket ért el. A történelem fintora, hogy neve mégis csak keveseknek cseng ismerősen – pedig „életműve”, a Gyulai Kolbász jócskán túlélte őt.

Stéberl András 1888-ban született Pozsonyban. Igen fiatalon, tizenöt éves korában a híres városi hentesmester, Pentz Lajos segédjéül szegődött, hogy gépesített műhelyében megismerhesse a korszerű technológiákat és elsajátíthassa a legújabb ismereteket. Néhány évvel később már Balogh József gyulai szatócsboltjában dolgozott, ahol az 1910-es Brüsszeli Világkiállításon aranyérmet szerzett Gyulai Kolbász készült. A házi készítésű kolbász üzemi termelését azonban már ő szervezte meg 1914-ben nyílt kisüzemében.

Az első világháború utáni összeomlás Stéberl András vállalkozását sem kímélte. A nehéz helyzetbe jutott üzletembert egy ötletes marketingfogás mentette meg a csődtől. Hogy hogyan működött a gerillamarketing az 1920-as években? Stéberl tíz munkanélkülit vett fel, akiknek a legnagyobb hazai felvevőpiacon, Budapesten, a legjobb hentesüzletekben kellett érdeklődniük a Stéberl-áruk iránt. A boltosok nem tudták kiszolgálni őket, és más termékeket kínáltak, az ügynökök azonban ragaszkodtak a Stéberl márkához. A kereskedők egy idő után megelégelték, hogy az annyit emlegetett és keresett Stéberl-kolbász náluk nem kapható, s így hamarosan beindultak a megrendelések.

Stéberl trükkjét ma astroturfingnek neveznénk: az astroturf, vagyis műfű a csupán színlelten alulról jövő (grassroot) kezdeményezések szinonimája. A manapság is kreatívnak számító marketing önmagában természetesen nem lett volna elég a sikerhez. Szükség volt még hozzá korszerű üzemi technológiára és a termékek magas minőségére, amit az 1935-ös Brüsszeli Világkiállításon újabb aranyéremmel ismertek el. Stéberl vállalata szépen növekedett, egyre több embernek adott munkát, gyárépülete és piaca is folyamatosan terjeszkedett. Mint annyi korabeli sikertörténetnek, Stéberl Andrásénak is az 1948-as államosítások vetettek véget. A negyven év szorgalmával, kitartó munkájával felépített céget egyetlen tollvonással vették el tőle. Az állami Gyulai Húsipari Vállalat a továbbiakban nem tartott igényt az alapító munkájára, s az életművétől megfosztott, akkor hatvanéves Stéberl néhány hónappal később, 1948. május 26-án elhunyt.

„Történelmi üzletembereink” címmel 2009-ben folyt kutatási projekt a Budapesti Corvinus Egyetem és a Menedzserek Országos Szövetsége részvételével. A projektet Chikán Attila vezette, az egyetem részéről Antal Zsuzsanna és Kozma Miklós vett részt benne. Stéberl András történetét Kozma Miklós tárta fel, tőle azt kérdeztük, miért volt számára érdekes, inspiráló a korábbi gyűjtő munka?

„Egyrészt az egész kutatást azzal a motivációval indítottuk, hogy ne csak a mai és a közelmúlt nagy amerikai vállalatvezetői legyenek a mai fiatal közgazdászok példaképei (Bill Gates, Steve Jobs, Lee Iacocca stb.), hanem tárjuk fel saját múltunk üzleti nagyjait, vállalkozóit és vállalatvezetőit. A munka során pedig izgalmas részletek tárultak fel előttünk az egyes történelmi korszakok társadalmi mozgatórugóiról, feszültségeiről és olyan üzleti lehetőségekről, amelyekről azt gondoltuk, csak a nagy nyugati piacokon léteztek.
Csakhogy például a dualizmus korában Magyarország, illetve a Monarchia kifejezetten nagy és gyorsan fejlődő piacnak számított, ezért százszámra találtunk a nemzetközi sikerig eljutó magyar vállalkozásokat, amelyek története inspiráló a ma embere számára.

A társadalmi realitásokat tükrözi, hogy a legritkábban találkoztunk nemes emberekkel vagy földművelőkből lett vállalkozókkal, szinte mindig a külföldről érkező, általában valamilyen kisebbséghez tartozó csoportokból kerültek ki a kor sikeres üzletemberei, és szintén figyelemreméltó, hogy szinte mindig a nemzetközi piaci működésbe beágyazottan építették fel a sikeres vállalatot. Már a termék megalkotásában, ma úgy mondanánk: az üzleti modell kialakításában a nyugati mintákból merítettek ihletet, és szerencsés esetben később a saját termékeiket a nyugati piacokon is sikerrel értékesítették.

Sok szép történet maradt meg bennem, például az itt felidézett Stéberl vagy éppen Törley, Pick, Ganz vagy Weiss életműve, de Richter, Aschner, Gerbeaud vagy Mechwart munkássága is inspiráló lehet sokunk számára.”

Baksa Máté

Bőrszín szerinti fizetés a kosárlabdában vagy az ingyenes zeneletöltések korszakának vége? – Élménybeszámoló az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójáról


Idén a győri székhelyű Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara szervezte az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját. Az Ágazati gazdaságtan II. tagozati zsűri tagjaként 9 dolgozat prezentációját hallgattam meg, illetve értékeltem az ország több más egyeteméről érkezett kollégákkal együtt. Öt sport, két zenei, egy filmipari és egy szolgáltató központokat érintő témájú dolgozat került e tagozatba. Összesen hat dolgozat pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóitól származott.

Sajátos jelenség, hogy az utóbbi években megnőtt a módszertani indíttatású dolgozatok száma, azaz a hallgatók valamilyen statisztikai elemzési eszköz használatával kapcsolatosan szerzett jártasságuk bizonyságaként keresnek alkalmas empirikus adatforrást, és találják meg adott esetben például a sportszektort, amelynek adatai – noha nem elsősorban gazdasági természetűek – széles körben elérhetőek. Három ilyen prezentációt is hallhattunk - köztük a végül első és harmadik helyezést nyert dolgozat is ilyen jellegű volt -, s közös volt bennük, hogy noha nem a sportszektor legidőszerűbb gazdasági problémái kapcsán fogalmazták meg kutatási kérdéseiket, a bemutatott elemzési módszertan inspirálóan hathat jövőbeli kutatásokra, akár nagyobb fajsúlyú szakpolitikai vagy menedzsment témák vizsgálatának alapját teremtve meg. Példaként említem, hogy az egyik dolgozat az amerikai kosárlabda bajnokságban tapasztalható bérdiszkrimináció több dimenzióját igyekezett feltárni, egy másik dolgozat pedig az angol labdarúgó bajnokságban vizsgálta statisztikai idősor segítségével, hogy mennyiben jelenthet megoldást egy csapat rossz sportteljesítményére a vezetőedző leváltása.

A bemutatott munkák másik része inkább leíró jellegű volt, egy-egy szektor időszerű környezeti változásainak, illetve új üzleti modelljeinek mutatkozó hatásait világították meg, utalva a jövőt érintő lehetőségekre és kihívásokra. E munkák módszertani kidolgozottsága erősen változó volt, a dolgozatok értékét inkább a releváns kérdésfeltevésben, illetve egy-egy eredeti meglátásban találta meg a zsűri. Gondolatébresztő volt például a zeneipar technológiai változásait tükröző új üzleti modellek jellemzőit, lehetőségeit vizsgáló dolgozat, illetve a filmgyártás mai környezetben való megtérülésének feltételeit elemző munka.

Csendben jegyzem meg, hogy noha megítélésem szerint az OTDK szellemiségének lényegét az egymástól való tanulás lehetősége adja, s így minden részt vevő hallgató nyertesnek mondhatja magát, örömmel töltött el a tény, hogy a tagozat mindhárom dobogós helyezését egyetemünk hallgatói nyerték el.

A szervezők lelkiismeretes munkáját dicséri, hogy a rendezvény – megítélésem szerint – mind szakmai, mind szervezési szempontból példás minőségben valósult meg.

Kozma Miklós
Üzleti gazdaságtan tanszék

Kutatóval beszéltem – Kállay Lászkó: Becsapjuk magunkat? Az állami támogatások morális kockázata


Beszélgetőpartnerem ezúttal Kállay László volt, a Vállalkozásfejlesztési Intézet docense. Egyik fő kutatási területe az utóbbi években az állami támogatások morális kockázatának vizsgálata. Gyakran hallott érvelés, hogy a hazai kis- és középvállalati szektor fejlődésének gátját e vállalatok tőkeszegénysége jelenti, ezért számukra állami támogatás biztosítása – e vállalatok feltőkésítése – megindíthatja e szektor fejlődését. Ehhez kapcsolódó tény, hogy a mostani kormányzati fejlesztéspolitika egyik központi eszközét a vissza nem térítendő támogatások jelentik. Az uniós fejlesztési források felhasználásának kormányhatározatban rögzített prioritása a közvetlen gazdaságfejlesztés támogatása.

Vajon mennyire eredményesen és hatékonyan tud működni az állami támogatások e módja? Mikro-szemléletű modellben László azt vizsgálja, milyen megoldásokat választanak a vállalatok, ha ilyen jellegű külső forrást kapnak. A vissza nem térítendő állami támogatás nem „ingyen pénz”, azaz kamatmentes kölcsön, hanem olyan forrás, aminek „negatív ára” van, hiszen vissza sem kell fizetni. A menedzsmentfókuszú problémát az jelenti, hogy ebben a helyzetben elválik a beruházási projektek hasznának és a vállalkozók, illetve vállalatvezetők személyes hasznának kérdése, hiszen úgy kap valamit a vállalkozó, hogy cserébe nem kell adnia semmit. Más megközelítésben arról van szó, hogy e támogatásokon keresztül egyébként veszteséges vállalatok válhatnak papíron nyereségessé, azaz olyan jövedelmet mutatunk ki, amely e támogatás nélkül nem létezne. Becsapjuk magunkat!

Gazdaságpolitikai szempontból kulcskérdés, hogy a mindenkori kormányzat felvállalja-e azt a döntést, hogy a hatékonyan működő, adott esetben nyereséges vállalatokat támogassa, tehát a támogatás megítélésébe piaci elveket tükröztessen. Tovább árnyalja a kérdést, hogy még a hatékony, nyereséges vállalatok sem mindegy, hogy mire, hogyan használják fel e támogatásokat, azaz értéknövelő módon vagy sem. E komplex, normatív szempontból pozitív gazdaságpolitikai döntéshez szükséges lenne a döntéshozó megfelelő informáltsága, illetve az a szándék, hogy ne csak az Uniós források elköltését biztosítsuk, hanem tényleges gazdaságfejlesztési hatást érjünk el. László hangsúlyozza, hogy mind e szándék meglétének, mind a szükséges döntéshozói informáltság biztosításának alapfeltétele lenne a támogatási rendszer kialakítását megelőző hatáselemző tanulmányok elkészítése.

Vegyünk egy nagy levegőt, és a „mi lenne jó” kérdés mögött nézzük meg, hogy a jelen gyakorlat milyen következményekkel jár. László kutatási eredményei alapján már rövid távú, azonnal érzékelhető következményei is jelentkeznek a nem kellően előkészített módon folyósított vissza nem térítendő kormányzati támogatásoknak. A vállalati szektor érintett része döntéseiben megmutatkozik, hogy „rászoktak” e támogatásokra, tevékenységüket hozzáigazították a források létéhez. E vállalatok versenyképessége nem javul.

A sokakat érdeklő kutatási terület további művelésébe László szívesen látná modellezésben jártas kollégák közreműködését, hogy a vissza nem térítendő állami támogatások hatását a vállalati szektorban további dimenziókban vizsgálhassa. A kérdés továbbá vállalatfinanszírozással foglalkozó kutatók érdeklődését is megtalálhatja, mivel ez a finanszírozási forma jelenleg a gazdaságban olyan tömegesen jelenik meg, hogy a makrogazdasági ingerküszöböt meghaladó mértékben befolyásolja a vállalatok működési feltételeit.  Makrogazdasággal foglalkozó kutatókkal szívesen vizsgálná a jelenség kiterjedt makrogazdasági hatásait. A vállalati stratégiával foglalkozó kutatók is megtalálhatják saját szakterületi kapcsolódásukat, mivel érzékelhető jelenség, hogy az érintett vállalatok már nem (teljes mértékben) a piacra fejlesztik termékeiket, hanem a pályázatok kiaknázására törekednek. Speciális számviteli problémák is felmerülnek e támogatások megfelelő elszámolásának során.

Sokakat, sokunkat érintő kutatási tárgykörről van szó. László mégis kutatásától elsősorban azt várja, reméli, hogy a kormányzati döntéshozatal gyakorlatába minél több hasonló irányultságú elemzés beépül, s így érezhessük e támogatásoknak a vállalatok versenyképességének növekedésében jelentkező eredményét.

Kozma Miklós
Üzleti gazdaságtan tanszék

Leckekönyv


Leckekönyv, nemzetközileg is elterjedt latin nevén index. A legutóbbi időkig egy kézbe vehető könyvecske, ami alapján a hallgatói törzskönyvet kitöltötték. A leckekönyv eredete szinte a múlt homályába vész, a 19. században már létezett. Az e-index bevezetéséhez fogható az 1891/92. tanévtől bevezetett reform a leckekönyvek tekintetében. A Budapesti Hírlap lent idézett cikke felsorolja a legfontosabb változtatásokat az addigi helyzethez képest. Ebből következik egy hosszabb rész:
„Uj egészséges szellő kezd lengedezni egyetemünk fölött. A régi jó „alma mater", mely oly sok kiváló férfiút nevelt a hazának, mindinkább kibontakozik az elavult hagyományokból és alkalmazkodik a kor szelleméhez s a praktikus élet követelményeihez. Alig egy pár év alatt a célszerű újítások egész sora honosodott meg egyetemünkön; ott vannak például a gyakorlati tanításra oly fontos szemináriumok, ott az új leckepénz-szabályzat s az új beiratási rendszer. Ezek a mellett, hogy tanuló ifjúságnak hasznára váltak, másrészt növelték egyetemünk tekintélyét. Az új kultuszminiszter  azonban nem elégedett meg e reformokkal s még a múlt esztendőben felhívta az egyetem tanácsát, hogy a tanulmányi rendet vegye revízió alá s úgy ez iránt, mint a kötelező kollokviumok tekintetében tegyen hozzá javaslatot. Az egyetem egyes fakultásai hónapokig foglalkoztak e kérdésekkel s külön-külön megállapodásra is jutottak. Legutóbb pedig Schulek Vilmos dr. ezidei rektor e célból ad hoc bizottságot alakított, melynek elnöke Rapaics Rajmund dr., a hittudományi, és előadója Heinrich Gusztáv dr., a bölcsészeti kar prodékánja volt. Ez a bizottság az egyes karok véleményes jelentése alapján revizió alá vette az egyetemi tanulmányi, fegyelmi és leckekönyv-szabályzatot, a melyen több fontos változtatást tett. Az egyik nevezetes újítás az, hogy többé  nem  lesz  az  egyetemen  latin  index . A hallgatóságnak, melynek nagy része nem valami erős a latin nyelvben, a beiratkozáskor rendszerint fejtörést okozott a latin rovatok kitöltése. Előszedett szótárt, nyelvtant, hogy például helyes latinsággal beleírhassa: „Született Sárbogárdon ezernyolcszázhetvenegyben.“ Sokan meg úgy vágták ki magukat, hogy magyarul töltötték ki a rovatokat. Ezentúl tehát nincs többé index, hanem van leckekönyv, mely alakjára is megváltozik. Eddig tudvalevőleg kvart-alakú volt, mint a német egyetemeken s éppen e forma miatt kezelése nehézkes és esetlen volt. Az új leckekönyv a bécsi index mintájára kis oktáv könyv alakú lesz, mely könnyen a zsebbe tehető és kezelése is praktikusabb a réginél. Az új leckekönyvbe elől bele lesz kötve a fölvételi bizonyítvány, a Nos rector, melyet eddig külön bizonyítvány alakjában adtak ki a hallgatóknak s éppen e miatt gyakran elkallódott és szükség esetén a hallgató nem igazolhatta magát. A leckekönyv végébe van kötve az absolutorium, a végbizonyítvány, melynek kiállítgatása eddig oly sok munkát okozott az egyetemi kveszturának . Úgy a felvételi, mint a végbizonyítvány szövege magyar lesz. S a leckekönyvbe hivatalos másolatban bevezetik a külföldi leckekönyveket. Ha valamelyik hallgató ugyanis külföldi egyetemre megy, ott rendesen új indexet kap. A mikor visszajött, ezzel a külföldi leckekönyvvel mindig külön kellett bajlódnia. Most annak tartalmát bevezetik az új leckekönyvbe, úgy,hogy az egyetemi hatóság a hallgató tanulmányairól egyszeri átnézésre tiszta képet nyer. A végbizonyítvány kiállítása pedig nem fog dologgal járni, mert egyszerűen csak azt vezetik rá, hogy az illető a leckekönyvben foglalt tantárgyakat hallgatta. Fölmerült az a terv is, hogy az új leckekönyvbe ragasztassék bele a hallgató fotográfiája.  De ez, a mellett, hogy kissé költséges, másrészt nem egészen praktikus. A fiatal ember ugyanis éppen egyetemi hallgató korában megy át a legnagyobb fejlődési fokozaton. Megemberesedik, szakálla, bajusza nő, arca megváltozik s így több ízben ki kellene a fotográfiát cserélni.”
Bár az idézett rész a Budapesti Tudományegyetemre (ma ELTE) vonatkozik, lényegében ez a szabályozás volt érvényben a második világháborút követő évekig, következésképp ezt alkalmazták a közgazdaságtudományi karon is.


Egyetemünk levéltárában több száz  leckekönyv található a 20. század első feléből. ezek részben pótolják a hiányzó törzskönyveket (Közigazgatástudományi osztály), részben –éppen a fényképek segítségével – közelebb hozzák hozzánk az egykori hallgatókat. A leckekönyvbe került képek egyedinek voltak mondhatók: látszik rajtuk a fotós mesterségbeli tudása, nem egy kép szinte művészi kivitelezésű. Másrészt a korszak lenyomata is látható a ruházaton, a frizurán keresztül. Többen nem portrét, hanem egész alakos képet, vagy zsánerképek ragasztottak a leckekönyvbe. Ezért ezen történeti források kutatása, felhasználása nemcsak izgalmas, de érdekes feladat is.

Zsidi Vilmos
levéltárvezető

Kutatóval beszéltem: Rosta Miklós az egyetem társadalmi környezetének és kutatói kapacitásainak fejlesztéséről


A Budapesti Corvinus Egyetemen ez év tavaszától „intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” címmel új kutatási projekt indult. A finanszírozó EFOP 3.6.1 pályázat forrásaival egyetemünk olyan alap- és alkalmazott kutatásokat valósíthat meg, amelyek a Közép-Dunántúli Régió gazdasági és társadalmi fejlődését segítik. Hogy mit jelent a projekt címe? Hogyan támogathatja egyszerre a régió és az egyetem gyarapodását? Erről beszélgettünk Rosta Miklóssal, a projekt szakmai vezetőjével.

A 2017 februárjában indult hároméves kutatási projekt célkitűzése kettős. Egyrészt az egyetem egyedülálló tudásbázisára építve segíti a Székesfehérvári Campus gazdasági-társadalmi környezetének fejlesztését, másrészt támogatja az egyetem kutatói utánpótlását. Az elnyert 326 millió forint forrást a kutatási projekt igen különleges és előremutató tervek megvalósításához használja fel.

A pályázat szakmai koncepcióját a hálózatok fogalma kapcsolja össze: piaci, közszolgálati és társadalmi innovációs hálózatok kutatásával és fejlesztésével segíti majd a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének és életszínvonalának növelését. A projektben egyetemünk mindhárom karának kutatói részt vesznek, így a megvalósítás során a karok együttműködéséből egyedülálló szinergia képződik. E páratlan tudásbázis hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében olyan nemzetközi színvonalú kutatási eredmények jöjjenek létre, amelyek a térség gazdasági növekedését elősegíthetik. A munka során megválaszolandó kérdések és problémák meghatározása során a kutatók nagyban építenek az önkormányzat, illetve a helyi közösségek és vállalatok igényeire, szükségleteire, amelyeket interjúk, kérdőívek és műhelybeszélgetések során igyekeznek feltárni.

Mindemellett a projekt kiváló lehetőséget teremt fiatal kutatók és doktorandusz hallgatók számára, hogy tudományosan izgalmas, ugyanakkor társadalmilag is releváns témát válasszanak maguknak. Azt is megkönnyíti számukra, hogy empíriához és kutatási forrásokhoz jussanak, ez pedig sok tehetséges fiatalt motiválhat arra, hogy a kutatói életpályát válassza.

A Budapesti Corvinus Egyetem tudásteremtő és mediátor szerepet is betölt majd annak érdekében, hogy támogassa a régió fejlesztését az üzleti, közigazgatási, civil és tudományos szféra összekapcsolásán keresztül. Ennek érdekében az egyetem székesfehérvári campusán többfunkciós laboratórium jön létre, ami kreatív teret biztosít az együttműködéshez. Az intelligens szakosodást szolgáló korszerű eszközök nemzetközileg is releváns társadalomtudományi kutatások elvégzését teszik lehetővé például a „Talk Lab”, „Szocio Lab” vagy a „Viselkedésgazdaságtani Lab” keretei között.

A kutatás három alprojektjét Gelei Andrea (piaci termékeket és szolgáltatásokat előállító hálózatok), Péti Márton (közszolgáltatásokat és szakpolitikát előállító hálózatok) és Hámori Balázs (társadalmi innovációs hálózatok) vezeti. A kutatók előtt háromévnyi termékeny és inspiráló munka áll, aminek egyes fázisairól, érdekességeiről a Corvinus Kioszk szerkesztősége rendszeresen tudósít majd.

Baksa Máté

Kutatóval beszéltem - Havran Dániel


Márciusi interjúalanyom Havran Dániel, a Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszék docense volt.

Egyik kutatási területe, eddigi eredményei különösen érdekesnek tűntek számomra, mert a közvetlen szakterület kutatóin túl más területekre való továbbgondolásuk izgalmas lehetőségeket vet fel. Dániel a decentralizált pénzügyi piacok működésének leírásával foglalkozik. Ezeken a piacokon nincs mindenki számára ismerhető egy ár, ehelyett az egyes szereplők más szereplőkkel történő egyedi tranzakcióiból állnak, anélkül ,hogy a szereplők átlátnák ki más, kivel mással, milyen feltételek mentén köt ügyletet. Példa erre egyes bankok egymással kötött hitel-, betét- vagy éppen a kamatcsere ügyleteinek esete, amelyek bizonyos esetekben az érintett kezdeményező bank üzletmenetét jellemző olyan információkról is árulkodhatnak, amelyek nem érdeke a banknak, hogy az ügyletben érintett szereplők minimális körén kívül bárki más tudomására jussanak. Ugyanakkor a 2008-as gazdasági válsággal összefüggésben ezt a területet is erős szabályozási szigorítások érték el, hogy a bankrendszerbe vetett bizalom helyreállhasson, illetve későbbi esetleges újbóli megingása kezelhetőbb legyen. Nem meglepő, hogy a decentralizált, kevéssé transzparens piacokon pozíciót harcolnak ki maguknak egyes közvetítők, akik valamivel jobban átlátják az érintettek hálózatát, ezért a maguk hasznát magasabb szinten tudják tartani, mint adott esetben a két fél, akik között végeredményben a finanszírozási tranzakció megköttetik. Dániel ennek a „láthatatlan” decentralizált piacnak a feltárásával, a kereskedés jegyeinek matematikai modellezésen keresztüli megértésével, empirikus adatok vizsgálata segítségével a szereplők számára releváns meglátások megfogalmazásával foglalkozik kutatása keretében.

Hogyan lehetnek a modellezéssel feltárt megállapításai, általánosításai érdekesek a decentralizált pénzügyi piacok szereplői számára? Elsődlegesen úgy, hogy a saját szűkebb látókörükön túli összefüggések megismerésével megérthetővé, feltérképezhetővé válnak a bankok és befektetési társaságok számára olyan üzleti lehetőségek vagy éppen kockázatok, amelyek eddig nem képezték részét stratégiájuknak, de a feltárt összefüggések és empirikus eredmények alapján egy esetleges stratégiai kiigazítás keretében beemelhetők lesznek jövőbeli terveik közé. A vonatkozó üzleti stratégia pedig nagyobb megalapozottsággal lesz kidolgozható.

A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy ez a fajta megközelítése a decentralizált piacoknak, a matematikai modellezés segítéségével  érthetőbbé tétele korábban nem ismert összefüggéseknek nemcsak a pénzügyi piacok területén vezethet a társadalom szélesebb rétegei számára releváns és értéket adó következtetésekre. Napjaink egyik, sokak figyelmét kiérdemlő jelenége a sharing economy vagy más szóval peer-to-peer economy megjelenése, amely több hagyományos üzleti terület szereplőinek üzleti modelljét ássa alá, új alternatívát kínálva a fogyasztóknak. Ismerjük az Uber vagy éppen az AirBnB magyarországi működésével kapcsolatos vitákat, kérdőjeleket, amelyek társadalmi szintű dilemmákat vetettek fel, sok esetben kevéssé végiggondolt, empirikusan nem igazolt érvek összecsapását idézve elő. Dániel szerint a téma iránt érdeklődő további kutatási partnerekkel egy ilyen keretben vizsgálható lenne az is, hogy egyes konkrét szolgáltatások piacán milyen üzleti stratégiák megfogalmazása javasolt a belépést fontolgató szereplők számára, és milyen módon reagálhatnak erre a piacok meglévő szereplői.

Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a fenti példákon kívül a modell alkalmazása olyan hétköznapi életből vett piacokon is újszerű eredményekhez vezethet, mint az on-line álláskeresők vagy éppen a társkeresők piaca, amelyek szintén a decentralizált piac számos jellemzőjével rendelkeznek…

Kozma Miklós

Menedzsmenttörténet sorozat 4. rész: Vezetőképzés a 19. században – a kereskedelmi akadémiák


Már a 19. század vállalatainak, kereskedőházainak és kamaráinak is szüksége volt a képzett, gazdasági ismeretekben jártas munkaerőre. A Habsburg Birodalom nyugati tartományaiban úgynevezett Handelshochschule-k, vagyis kereskedelmi felső-középiskolák, akadémiák létesültek, s ezek mintáját hamarosan korszerű magyarországi intézmények követték. A Handels szó jelentése ugyanakkor túlmutatott a kereskedelmen: általában üzletet jelentett. Ismerjük hát meg a Budapesti Kereskedelmi Akadémia, egy korabeli „business school” történetét!

A kereskedői szakma a 19. század előtt apáról-fiúra szálló, céhes hagyományokkal rendelkező mesterség volt, s csak az ipari fejlődés évtizedeiben soroltattak a „kereskedelem” tárgykörébe a gazdasági élet tisztségviselői feladatainak ellátásához szükséges ismeretek. A század első évtizedeiben már néhány szakkönyv is megjelent a gyakorlati tanulmányokat folytatók számára (pl. Kiss János 1804-es magyar-német levelezőkönyve vagy Szarka József 1822-es könyvviteli tankönyve). Komoly előrelépést azonban csak Bibanco Gyula Emmanuel 1830-ban alapított kereskedelmi iskolája hozott.

Appiano József, a Pester Lloyd elnöke 1856-ban tett javaslatot a Pesti Polgári Kereskedő Testület választmányi ülésén egy modern, felsőfokú kereskedelmi oktatást nyújtó intézmény létrehozására. A javaslatot sokan támogatták, ezért hamarosan egy bizottság alakult a tervek kidolgozására. Az iskola 1857-ben nyílt meg a hazai és lipcsei előképek mintájára. Egy későbbi, az intézmény ötvenéves fennállásának alkalmából kiadott emlékkönyvből megismerhető az akadémia alapítóinak névsora, akik között a gazdasági és a tudományos élet prominenseit, illetve számos bankot és gazdasági társulatot találunk – olyan nagylelkű mecénásokat, akik 2 000 koronánál magasabb összeggel járultak hozzá e nagyjelentőségű intézet megalapításához.

Az angol, francia és olasz élőnyelvi tanórák mellett mennyiségtan, kereskedelmi számtan, általános és kereskedelmi földrajz, statisztika, könyvvitel, kereskedelmi és váltójog, tenger- és vámjog, nemzetgazdaságtan, áruismeret és technológia tárgyakkal ismerkedhettek meg az iskola diákjai. Egy millenniumi kiadású emlékkönyv tanúsága szerint a magániskolaként működő intézmény éves költsége megközelítőleg 17 000 forint volt, ebből 7 500 forintot tandíj formájában, további közel 10 000 forintot pedig a fenntartó intézmények adományából fedeztek.

A kiegyezés utáni években, Lewin Jakab igazgatósága alatt a tisztán gyakorlati képzés mellett előtérbe került az elméleti ismeretek oktatása. „Az intézet értesítőjében adott programjában egész határozottan kimondta, hogy nem tanoncokat, hanem irodatiszteket és főnököket akarnak nevelni, s ennek következtében az általános műveltségen kívül mind az irodatisztnek, mind a főnöknek szükséges tárgyak elsajátítására kell törekedni” – olvasható az intézmény ötvenéves jubileumi emlékkönyvében.

Az egyre nagyobb presztízsű intézmény 1885-ben új épületbe költözött az V. kerületi Alkotmány utcába, jól felszerelt, modern termekkel és laborokkal biztosítva a színvonalas oktatást. A különböző osztályok tanidejének és szerkezetének változása mellett a tantárgyi struktúra is átalakult: a hallgatók közgazdaságtani, jogtudományi, földrajzi-technológiai, kereskedelmi és idegen nyelvi tárgyakat hallgattak.

Az Akadémia emlékkönyveinek végén hosszú felsorolás található az ott végzettek nevével és aktuális pozíciójukkal. Ezekből kiderül, hogy az Akadémián oklevelet szerzett szakemberek közül csaknem mindenki különböző állami vagy magánvállalatok vezető tisztségét töltötte be, esetleg önálló vállalkozást indított vagy kamarai, érdekképviseleti feladatokat vállalt. A két kötet összevetésével pedig arról is jó képet kaphatunk, milyen karrierutat jártak be az intézmény volt diákjai az 1896 és 1907 között eltelt évtizedben. Az 1888/89-es tanév végzettjei között megtalálhatjuk Balogh Elemért is, a Hangya Szövetkezet későbbi vezérigazgatóját, az önálló közgazdasági egyetem ügyének egyik legfontosabb támogatóját.

Összességében elmondható, hogy a Budapesti Kereskedelmi Akadémia volt korának egyik legnagyobb jelentőségű gazdasági képzőhelye, ami fennállásának majdnem hetven esztendeje alatt figyelemre méltóan megőrizte a felhalmozódott szakmai tudást, oktatói gyakorlatot és üzleti szemléletmódot. Ez a fontos szellemi tőke az intézmény megszűnte után sem merült feledésbe, hiszen hozzájárult az ezt követően létrejött tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar akkoriban nemzetközi viszonylatban is kimagasló színvonalához.

Baksa Máté

Oldalak