corvinuskioszk

Útvesztő vagy kétirányú utca?

Pataki György

Pataki Györgyöt a tudományos publikációk és a tudományos ismeretterjesztés kapcsolatáról kérdezte Baksa Máté.

Hogyan viszonyul egymáshoz a tudományos publikációs tevékenység és az ismeretterjesztő munka? Egyáltalán: egymásnak ellentmondó szempontokat támasztanak-e, vagy jól megférnek egymás mellett?
A tudományos kutatás hatásgyakorlásában a tudománykommunikáció, vagy szélesebben a tudomány-társadalom párbeszéde és a tudományos világ által elismert publikációs tevékenység egyaránt fontos, de a modern tudomány elsősorban az utóbbira építkezik. Ennek hátulütője, hogy a magas impakt faktorral rendelkező folyóiratokat egy nagyon szűk közönség olvassa csak, így a publikációs rendszerre jellemző egy önjáró, öncélú működés. Sok szempontból találó hasonlat rá az önmaga farkába harapó kígyó, hiszen publikációkat gyárt a publikációgyártás kedvéért – a publikációk érdemi társadalmi hatása viszont elhanyagolható. A felsőoktatási és kutatási műhelyek végső célja ezzel együtt mégis az, hogy szellemi közjavakat állítsanak elő, amelyek a kutatásokat finanszírozó társadalom számára valóban hasznosak, társadalmilag jobbítóak, és amivel kapcsolatban a társadalom maga is így érez.
A tudománykommunikáció sokat javít ezen a helyzeten, de a legnagyobb gyengesége az, hogy egyirányú csatorna: a tudósok közérthető módon, könnyen befogadható eszközökkel, de mégis egyoldalúan igyekeznek szellemi javakat átadni. Mindeközben a társadalom egyes csoportjai is rendelkeznek releváns tudással, csak éppen másfélével, amelyet sokféleképpen nevezünk, pl. gyakorlati tudás, helyi tudás, tradicionális ökológiai tudás, őslakos tudás. Az igazán ideális megoldások tehát inkább a kétirányú gondolatcsere, a tudomány-társadalom dialógus irányába mutatnak.

A tudomány és társadalom viszonyát tehát érdemes lenne más megközelítés szerint újragondolni. Milyen lehetőségek kínálkoznak a társadalom és a tudomány közelítésére?
A társadalmi igényekre valójában nem csak az eredmények népszerűsítésekor, hanem már a kutatási kérdések felvetésekor figyelniük kellene a kutatóknak. A kutatások egy jelentős részének alacsony a társadalmi elfogadottsága vagy támogatottsága, miközben számos kutatási témáról sokaknak van véleménye vagy mindennapi megélése, tapasztalata. Minden kutatás tervezésekor végig lehetne gondolni, hogy a társadalom bevonásakor pontosan kiket és milyen módon érdemes megszólítani.
Nincs olyan tudományág vagy kutatási terület, ahol ne lehetne a párbeszéd jellegű kommunikációt intézményesíteni, és mindenhez lehet találni hatásos formákat is, például tudományos kávéház-rendezvények (science café), science shop szervezetek, valamint a részvételi kutatások számos formája (kooperatív kutatás, részvételi akciókutatás stb.). Az utóbbi idők egyik előremutató megközelítése az, amit a citizen science képvisel: a társadalom „lelkes amatőrjeit” az adatfelvételbe és az adatelemzésbe is bevonják. Ennek bizonyos tudományok kapcsán, például a meteorológiában vagy az ornitológiában történelmi gyökerei is vannak. A közösségi adatszolgáltatás valóban nagy adatbázisok kiépítését teszi lehetővé, amelyek korábban nem ismert mintázatok felismerését segítik.

Kezd alapvetéssé válni, hogy poszt-faktuális korban élünk, ahol a vélemények szerepe felértékelődött a tényekhez képest. Okoz-e ez többletfelelősséget a tudósok és kutatók számára?
A tudományos világ felelőssége korábban is elvitathatatlan volt, de néhány kérdés, például a klímaváltozás megítélése kapcsán valóban nagyobb lehet a felelőssége a tudóstársadalomnak. A helyzet megoldásához az igazán eredményes lépések azok lehetnek, amelyek a már említett dialógust erősítik a tudomány és a társadalom között. Az amszterdami egyetem egyik kutatóintézete rendszeresen szervez olyan részvételi folyamatokat, amelyekben gyakorló orvosokat, orvoskutatókat és betegeket ültetnek egy asztalhoz annak érdekében, hogy jobban megérthessék például az égési sérülésekkel járó mindennapi problémákat. Kiderült, hogy az égési sérült betegek számára a legnagyobb problémát a sebek viszketése okozza, amivel kapcsolatban korábban egyáltalán nem végeztek kutatásokat, és a gyakorló szakembereknek sem volt korábban fókuszában ez a probléma.
A dialógusból mindenki tanulhat: az egyetemünkön könnyű példát találni erre a gyakorló vezetők és a vezetőképzés kapcsolatából. Jó célokat szolgál a Kutatók Éjszakája is, kár, hogy egyedüli rendezvény. Külföldön nagy hagyománya van a tudományos fesztiváloknak, ahol sokféle programon vehetnek részt a látogatók, és ezek jó része a bevonásukat is szolgálja. Számos ország természettudományi múzeuma pedig kifejezetten gyerekeknek szervez érdeklődést felkeltő programokat.

Hol van tehát a tudománykommunikáció helye az egyetemeken és az oktatók-kutatók munkájában?
Jelenleg is sok kutató foglalkozik ismeretterjesztéssel saját érdeklődéséből kifolyólag, vagy vezeti úgy a kutatásait, hogy lehetővé tegye a különféle érintettek érdemi részvételét a valódi társadalmi hatás érdekében. Ebben hisznek, így szeretnek kutatni, és rászánják a plusz időt, energiát annak ellenére, hogy ezt az akadémiai szférában sokan nem becsülik. Fontos lenne, hogy az egyetemi teljesítményértékelési rendszer mindkét tevékenysége (a szűken vett tudományos publikálást, illetve a tudomány-társadalom párbeszéd tevékenységeit) egyaránt elismerje, hogy mindenki törekedjen a kapcsolatok keresésére a szélesebb nyilvánossággal a jobbító társadalmi hatás érdekében. A célnak tehát a kiegyensúlyozottságnak kellene lennie.
Magam is szeretek tudományos cikkeket írni, de azt is nagyon élvezem, ha olyanoknak mesélhetek a szakmámról, akik nem ismerik – így aztán egyikre sem tudnám azt mondani, hogy fontosabb a másiknál. Számomra a legnagyobb öröm, amikor látni lehet egy kutatási együttműködés közvetlen hatását: például egy olyan természetvédelmi tanösvény létrehozását, amit diákok terveztek, a helyi közösség épített meg, és amihez kutatók adták a know-how-t. Minden tudás jó valamire. Csak olyan kutatási folyamatokat kell szervezni, ahol a sokféle tudás összekapcsolódhat, s mindegyik egyenrangúan vehet részt a közös tudásteremtésben.

„…Mert oktatni jó! Kutatni kell?”

oktatas_kutatas

Kérdezem vagy sem, oktató kollégáim szavai, tettei, gesztusai árulkodóak, és hamar kiderül, hogy a túlnyomó többség szeret oktatni. Persze – mondhatnánk – különben miért is dolgozna itt valaki egy villamosvezető fizetéséért? De most tegyük is félre az anyagi dimenziót, mert bár ez fontos, ez az írás inkább a motiváció egyéb szempontjairól szól. Mindamellett, hogy az elmúlt években történtek jelentős előrelépések mind az oktatói javadalmazás, mind a támogató kutatói infrastruktúra kialakítása terén, talán nem idejétmúlt a kutatói identitás dilemmáit szubjektív nagyító alá venni.

„Oktatni jó”, hallom a kollégáktól, látom az arcukat, ahogy az oktatásról mesélnek. Oktatni jó, mert „érzem, hogy hasznos, amit teszek”, „jó érzés fiataloknak segíteni a boldogulásban”, „én is tanulok közben”, „szórakoztatóak az interaktív órák”, „sok jó sztorit hallok másoktól, amik meghozzák a kedvem”, „azonnali visszajelzést kapok minden órán, ami felpörget és jó teljesítményre sarkall”, „szeretek sok okos, fiatal emberrel együtt lenni”, „jó látni a munkám eredményét a félév végén”, és a kedvencem, amit hallottam: oktatni jó, „mert jól csináljuk”. Mielőtt nagyon rózsaszínben tüntetném fel az oktatói tevékenységünket, természetesen vannak visszatérő problémák, nehezen kezelhető hallgatók, mennyiségi nyomás, a személyes stressz-szintünk is sokszor magasabb a kelleténél, mégis azt mondhatjuk, hogy összességében megvan a kellő örömünk az oktatásban ahhoz, hogy tovább, sőt egyre jobban csináljuk.

Kutatás? Hát, az más lapra tartozik… Ha ez szóba kerül, gyakran ugyanabban a mondatban hallani határidőkről, különböző elvárásokról, le nem adott publikációkról, költségvetésszűkéről, eltűnő kutatótársakról, be nem tartott ígéretekről, méltatlan visszajelzésekről folyóiratok bírálóitól és szerkesztőitől, illetve a non plus ultra érv: „nincs időm kutatni”. Ritka, hogy valaki a fenti témák megpendítése nélkül tudna lelkesen mesélni arról, hogy éppen mit kutat és milyen jó élményei vannak ezzel kapcsolatosan. Ha pedig nem átalkodom megkérdezni, mit publikált a kolléga az elmúlt félévben, netán negyedévben, a „ne is kérdezd” vagy éppen a „menj a fenébe” nem számít meglepő válasznak.

Szóval nincs időnk kutatni? Az időhiány jellemzően egyéni döntéseket is tükröz, talán itt sincs másként. Nézzük, hol rontottuk el? Vajon milyen belső és külső tényezők játszhatnak szerepet abban, hogy nem jut elég időnk a kutatásra?

Ami a belső tényezőket illeti, sok esetben arról van szó, hogy a kutatásnak és a kutatási folyamatnak csak egy nagyon konzervatív, mondhatni „fájdalmas” módját ismerjük, és progresszív kutatói csoportok üdítő példájától eltekintve a kutatás nagy erőfeszítéssel, adminisztratív akadályverseny keretében megszerzett források sziszifuszi adatgyűjtésre költését sejteti számunkra, majd következik egy sóhaj, hogy megvannak az adatok, valaki üljön le és elemezze őket két tanóra között. …És ugye nem maradt ki az alapos irodalomfeldolgozás sem, hogy mások munkáit ne csak hivatkozzuk, de el is olvassuk, egymás közt meg is vitassuk, mielőtt a saját empirikus munkánkba kezdünk? Vajon lehetne találni módot arra, hogy a kutatási tevékenységünk szervesebben illeszkedjen a mindennapjainkba, hogy meglássuk abban, amit éppen nagy erőkkel csinálunk, a kutatási dimenziót, a mások számára is befogadható eredmények közzétételének lehetőségét?

Másrészt sokszor nincs meg a belső elhatározás ahhoz, hogy a rendelkezésre álló, netán váratlanul felszabaduló időnket igenis kutatásra fordítsuk, kapva a lehetőségen, hogy valamit hozzátegyünk a műhöz, amin éppen dolgozunk. Ha szeretnénk erőt meríteni aktuális kutatói válságunk közepette, hol tudunk könnyen személyes történetekhez jutni, ötleteket kapni, az inspiráló beszélgetéseknek mi lehetne a fóruma?

Aztán ott vannak a külső tényezők, hogy az egyetem, illetve maga az oktatói életforma milyen feltételeket teremt a minőségi kutatói tevékenységhez? Hogyan mérik a teljesítményünket, milyen konkrét, kihívó, de reálisan elérhető céljaink vannak évről évre munkánk kutatói dimenziójában? Milyen módon érzékeljük a kutatói munkánk értelmét, eredményét? Mit tekintünk eredménynek: ha hasznosul a kutatómunkánk a szakpolitikai döntéshozatalban? Vagy a vállalatvezetők érdeklődve olvassák megállapításainkat és ennek alapján más módon hozzák üzleti döntéseiket a mindennapokban? Vagy más kutatótársak ötletet, ihletet merítenek a munkánkból, és a szakterület kidolgozottsága, az elvégzett munkák elmélyültsége jobb lesz? Vagy már önmagában az is eredmény, ha olvassák a publikációinkat, és ismerik a nevünket és eredményeinket? Ha ezeket tűzzük ki célul, biztos, hogy nem illúziókat kergetünk? Egyáltalán milyen időtávon számíthatunk ilyes eredményekre, főleg fiatal kutatóként, karrierpályánk elején?

Kutatóként van-e lehetőségünk személyes válaszokat találni a fenti kérdésekre? Magunk alkotjuk meg a céljainkat és saját kutatási tevékenységünk elvárásait, vagy ezeket készen kapjuk „tetszik-nem tetszik”-alapon? Ismerjük-e, milyen módon tudjuk személyre szabni a kutatói munkánkat, hogy azonosulni tudjunk a feladatokkal, a célokkal, a folyamattal, az egyes lépések egymásutánjával?

Sok a kérdés és szóródnak a válaszok. A kollégák egy része kutatási téren is „lelkes”, mások talán leginkább az „apatikus” jelzővel illethetők. A lelkes kollégák nagyobb arányban docensi és tanári státuszban vannak, és nem kevés sikerélménnyel gazdagodva néznek az új s új kihívások elébe. Legtöbbjüknek van valamilyen közege, egy vagy több kutatói közösség, akikkel reflektálnak egymás munkáira, esetenként közös kutatásokat szerveznek komparatív előnyökre épülő együttműködés alapján. Jó lenne ezt a közeget megteremtenünk egymásnak, hogy ez a „lelkes” kutatói kör bővülhessen, és világos lehetőséget kínáljon azoknak, akik habitusuk, ambíciójuk alapján szívesen vállalnának kihívásokat kutatási területen éppúgy, mint azt megszokták az oktatásban. Jó lenne, ha a formális egyetemi infrastruktúra segítené e közösségek erősödését, és különösen a fiatal kutatók integrációját. Jó lenne egy mentoring rendszer, hogy tapasztaltabb kutatók figyelemmel kövessék a fiatalok lépéseit, és személyes figyelemmel, kérdésekkel, támogató ötletekkel és világos alternatívák vázolásával segítsék őket boldogulni egy-egy létező kutatói közösség keretein belül. Jó lenne, de ez tényleg mindenkinek jó lenne? Tehetünk ezért valamit?

Összességében, bár vannak ebben az írásban nem tárgyalt egyéb, objektív szempontok, mint az oktatási terhelés és a fizetés nagysága, mindemellett a kulcsszó meglátásom szerint a személyesség és a közösség élményegyüttese, s ha erre megoldást találunk inkluzív módon, akkor a kutatói karrier éppoly vonzó és egzisztenciálisan, intellektuálisan vállalható lehetőség lesz sokunk számára, mint amilyen jó gyakorlatokat szép számmal láthatunk oktatói vonalon. Személyesség és közösség… Kutatói identitás.

Kozma Miklós
Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Corvinus a jobb klímáért

A Budapesti Corvinus Egyetem 10 CEMS-es hallgatója május 15-17-én az ENSZ éghajlatváltozási tárgyalásainak szimulációján vett részt a Bocconi Egyetemen.

A két napos rendezvényen 8 vezető európai üzleti iskola 120 CEMS-es diákja a kormány, a civil társadalom és az ipar képviselőinek szerepébe bújt. Az egyedülálló kezdeményezést hivatalosan is támogatta az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak ügyvezető titkára: Patricia Espinosa.

A minden évben megrendezésre kerülő Model UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) szimulációt 2009-ben kezdeményezte a University of St. Gallen és a barcelonai ESADE egyetem. A Model UNFCCC oktatója a Corvinuson Zsóka Ágnes.

A résztvevő hallgatók saját intézményükben egy szemeszteren át tanulnak egy kurzus keretében a témáról, a végső tárgyalásokra pedig évente változó helyszínen találkoznak.

Kiváló alkalom ez arra, hogy a CEMS hallgatók olyan készségeket fejlesszenek, amelyek segítségével jobban tudják kezelni korunk egyik legsürgetőbb társadalmi problémáját, és hogy megértsék, milyen fontos az üzleti élet szerepe az éghajlatváltozással való küzdelemben, és a globális megoldások megtalálásában.

Espinosa asszony gratulált a kiváló oktatási intézmények szervezőinek, és kiemelte, hogy „…mai világunkban, amikor olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, mint az éghajlatváltozás, az óceánok szennyezettsége, a termékeny talaj csökkenése és az emberek kényszerű elvándorlása, az Egyesült Nemzetek jelentősége nagyobb, mint bármikor a történelem során.”

Rolf Wüstenhagen professzor, a Model UNFCCC akadémiai igazgatója elmondta: „A CEMS-es Model UNFCCC a jövő üzleti döntéshozóinak intenzív tanulási lehetőséget kínál, amely során átélik, milyen egy valóban globális kihívást megoldani.”

Roland Siegers, a CEMS ügyvezető igazgatója hozzátette: „A következő néhány évben az éghajlatváltozásnak óriási hatása lesz a globális üzleti életre és a szélesebb társadalomra egyaránt; bár a döntéshozók egyelőre nincsenek teljesen tisztában az ügy jelentőségével. … A CEMS hallgatók, akik részt vesznek a szimulációban, mélyebb tudás birtokában lesznek az éghajlatváltozási politikáról, ami felkészíti őket a munka éveire. A kurzus és a szimuláció hatására több volt hallgatónk is vállalt vezetői szerepet fenntarthatósággal foglalkozó területen, multinacionális cégeknél.”

További információt a www.modelunfccc.org oldalon, valamint az alábbi linken http://www.cems.org/news-media/news/events/model-unfccc-120-future-business-leaders-more-30-countries-gather-milan találhat. Egyetemünk idei résztvevőit itt találja: https://www.facebook.com/CEMSClubBudapest/?fref=ts

Felfordult világ? Avagy a gazdálkodástani makrokörnyezet kihívásai

Chikán Attila

Felfordult világ? Avagy a gazdálkodástani makrokörnyezet kihívásai A Vállalatgazdaságtan Intézet május 3-án Science Café keretében beszélgetést szervezett a gazdálkodástani környezet közelmúltbeli változásai jelentette kihívásokról. A beszélgetés célja az volt, hogy a vállalatgazdaságtan művelői megvitassák, szükséges-e a szakterület alapjainak újragondolása vagy miként kezelhetők a potenciálisan nagy erejű környezeti változások, mint a 2016-os Brexit szavazás eredménye vagy Donald Trump elnökké választása az USA-ban. A beszélgetés felvezető előadását Chikán Attila egyetemi tanár tartotta, aki bevezetőjében kiemelte, hogy az üzlet és az üzleti tudományok egymással összefüggésben fejlődnek, általában először a gyakorlatban történnek változások, majd ezt követi a tudomány kapcsolódó fejlődése.

A vita kiindulópontját az Economist egy decemberi cikke jelentette (Management theory is becoming a compendium of dead ideas), amely négy nagyobb ívű változást emelt ki, kiváltva ezzel kollégáink érdeklődését, reakcióit. Ezek közül Chikán Attila elsőként a verseny gyorsulásának jelenségét, illetve e gyorsulás esetleges visszaesését említette meg. Hangsúlyozta, meglátása szerint a verseny nem fog háttérbe szorulni, egy üzleti tárgyalás jellemzően az alkupozíciók végsőkig való kiaknázásáig vezet, és a versenyt tompító együttműködés csak abban az esetben nyer teret, ha ehhez nagyon egyértelmű érdekei fűződnek az érdekelt feleknek.

A vállalkozói szemlélet terjedését szintén erősödő folyamatként értékelte professzor úr, amennyiben az egyetemünkön is érzékelhető, hogy 5-10 évvel ezelőtt a legjobb végzős hallgatók többsége még tanácsadóként, vagy multinacionális cég szakértőjeként vágyott elsősorban elhelyezkedni, ma pedig egyre többen gondolkodnak már karrierjük elején is saját vállalkozásban. A startup jelenség élénkíti a világ üzleti életét, és ez a közeljövőben várhatóan töretlenül érvényesülni fog.

A globalizáció terjedésének alapja a tőke gyors mozgása, és ez ezután is várhatóan kiteljesedik, bár az igazsághoz tartozik, hogy a tőke annyira mozog, „amennyire hagyják”. Ezen a ponton Chikán Attila elismerte a cikkben megfogalmazott kritika jogosságát, amennyiben az üzleti gondolkodás az utóbbi évtizedekben naivan viszonyult a politikához, pedig a politika formálja azt az intézményrendszert, amely erős ráhatással van az üzleti folyamatokra. Ilyen téren pedig tényleg volt fékeződés a globalizáció terjedésében az elmúlt években (Brexit, Trump stb.).

Végül az üzleti világ folyamatainak tendenciózus gyorsulása mint jelenség kapcsán professzor úr kiemelte, hogy a növekvő bürokrácia lassítja, a technológia fejlődése gyorsítja a folyamatokat. Miközben van egy emberi természetünkből adódó természetes tartózkodás életünk gyorsulásával szemben, a gyorsulás lépten-nyomon tetten érhető. Például a digitalizáció mint folyamat nemcsak hosszú távon nyit meg számunkra új perspektívákat, de már rövid távon is nehezen tudjuk előrejelezni, életünk mely területein milyen mértékű változásokat fog hozni. Hogy ezt akarjuk-e lassítani? Igen, ez természetes emberi reakció.

Túl a cikk kommentálásán, professzor úr és a beszélgetés résztvevői (mintegy 20 fő a Gzadálkodástudományi Karról) további kérdéseket, témákat vetettek fel, mint például: a tudás mint erőforrás felértékelődésének a gazdasági rendszerre való kihatásai, a javak tulajdonlása vagy a felettük való diszponálás különbségének jelentősége a jövőben, az intézményrendszer hálózati jellegű átalakulásának következményei, illetve az emberek közti viszonyok általános átrendeződése, az egyes emberek által betöltött szerepek újragondolásának igénye (el sem tudjuk képzelni, milyen munkakörök is lesznek, lehetnek 20 év múlva).

Dilemmaként merült fel, hogy oktatóként milyen szinten vigyük be a politikát a tanterembe, az eddigi naiv távolságtartásnak van-e hiteles alternatívája. Ilyen nyitott jövőbeli kilátások esetén az egyetem mennyire szolgálja, szolgálhatja ki a diákok rövid távú igényeit, vagy szükséges, hogy vállalkozzon a hosszabb távú érdekek képviseletére az oktatásban, mégha azzal kapcsolatosan bizonytalanság is érzékelhető. Ennek kapcsán többen megjegyezték, saját tapasztalat alapján, hogy a vállalatok nem „profitgyárak”, azaz a nyereségszerzés nem közvetlenül merül fel döntési szempontként vállalatvezetői fórumokon, a fenntarthatóság szempontjai újra és újra megjelennek.

A beszélgetést azzal zárta Chikán Attila, hogy „vállalatok nem mindig voltak és nem is mindig lesznek”, ahogy például XIV. Lajos jövőképében még nem voltak vállalatok. Ugyanakkor egyelőre saját jövőképünkben nagy szerepe van a vállalatoknak, a környezet mégoly kihívást jelentő változásai erőterében is.

Kozma Miklós
Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Egy „Y generációs” jegyzetei a diákmozgalmak margójára

Fényes Csongor

A corvinusos hallgatók érték el a legtöbb helyezést a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi szekciójában. Egyetemünk hallgatói összesen 15 díjazott helyet érdemeltek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megrendezett társadalomtudományi szekciókban. A Corvinus Kioszk az egyik díjazottat, a politikatudományi szekcióban induló Fényes Csongort kérdezte, munkájának címe: „A politikai szocializáción innen és túl – Jegyzetek a diákmozgalmak margójára”

Miért éppen ezt a témát választottad?
A témaválasztás egy korábbi ELTÉ-s kurzusomnak köszönhető. Ott valamilyen társadalmi mozgalomról kellett beadandót készítenünk. Kézenfekvő volt, hogy az akkor éppen lecsengett diáktüntetéseket válasszam témául. Az alapkérdésem az volt, hogy vajon beilleszthető-e a magyar diákmozgalom abba a korábbi tiltakozói hullámba, ami Észak-Amerikában (Occupy mozgalmak) valamint Dél-Európában (Los Indignados mozgalom) jelentkezett. Ahogy haladtam előre a vizsgálataimban, úgy jöttem rá, hogy nem elég, ha csak a mozgalom külsődleges jegyeinek (pl. demonstrációkon alkalmazott tiltakozói eszközök, bevonást segítő formák, működési mechanizmusok) leírásával foglalkozom, hanem egy picit mélyebbre ások és inkább a mozgalom résztvevőinek politikai szocializációs útjaival foglalkozom. A mozgalmat innentől a politikai szocializációjuk egyik lépcsőfokaként tekintettem és innentől már arra voltam kíváncsi, hogy vajon milyen politikai utakat futottak be a diáktüntetők, amiknek „köszönhetően” jobban szocializálttá váltak. A dolgozat nem titkolt célja az volt, hogy jól működő szocializációs mechanizmusokat keressek, olyan politikai szocializációért felelős színtereket és szereplőket, amik esetükben kiválóan működtek s ennek eredményeképp politikailag aktívabbak és tettre készebbek lettek, mint a kortársaik.

Mi volt a kutatásban a számodra legérdekesebb mozzanat?
Kétségkívül az, amikor rájöttem, hogy a két nagy szocializációs közeg (család, iskola) közül a család kiválóan működött körükben, az iskola viszont – ahogy a kutatások mutatják – körükben is diszfunkcionális volt, vagyis kevéssé vagy egyáltalán nem tette őket aktív, cselekvőképes állampolgárokká. Érdekes volt hallani az interjúk során, hogy a családi közeg a legtöbbjük számára igen fontos volt a politikai szocializáció szempontjából, amitől a mozgalomban ért hatások miatt viszont fokozatosan elfordulnak. Talán a legfontosabb mozzanata az volt a vizsgálatnak, amikor kiderült, hogy a mozgalomnak van egy rendkívül markáns politikai szocializációs hatása, ami egyrészt elfordította a diáktüntetőket a korai (családi) szocializációjuktól, másrészt végső soron inaktivizálta őket, vagyis sokukat a mozgalom nemhogy bepörgetett, hanem inkább kipörgetett a politikai világból. A mozgalom közvetett szocializációs hatása addig állt fent, amíg a diákmozgalom létezett, viszont a közvetlen hatásai mai napig érzékelhetőek. Több interjúalanyom beszélt róla, hogy ennek a rendkívül mozgalmas időszaknak köszönhetően a politikai kultúrájuk (így a vitakészség, állampolgári ismeretek, politikai nyelvezet, demokráciáról alkotott képük, közösségi részvételi és döntési formák, politikai tiltakozói eszközök stb.) rettentő sokat csiszolódott, fejlődött és a politikai szocializációjuk egy kitüntetett állomásaként jelentkezett. Imádtam az utóbbi négy évet, a lehető legtöbb tudományos fórumon (TDK-napok, OTDK versenyek, szakkolis konferenciák, interdiszciplináris konferenciák, TED előadás) próbáltam beszélni a vizsgálati eredményeimről. Iszonyú jó volt látni, hogy mennyire magáénak érezte a hallgatóságom (bárhol is jártam) a vizsgálati eredményeimet. Az egyik legérdekesebb mozzanat pontosan ez volt: tényleg az embereket kutatom és szeretném jobban megismerni őket, akik imádtak erről a témáról hallani. Talán ez lehetett egy másik érdekes mozzanat: picit közelebb tudtam hozzájuk hozni a politikai szocializációt, mint szociológiai-politológiai aldiszciplínát.

Tervezel-e tudományos pályát?
Igen, társadalomkutatónak készülök. Az összesen öt OTDK dolgozatom megírása segített erre az útra terelni, aminek még mindig nagyon az elején vagyok. A másik szakomon (kommunikáció és médiatudomány) még fél évem van, diplomaszerzés után remélhetőleg majd valahol Észak-Európában tudom folytatni a (PhD) tanulmányaimat. A diáktüntetőket vizsgáló kutatásaimat nagyjából fél éve lezártam, manapság a Momentum Mozgalom tagjainak politikai szocializációs útjaival foglalkozom. Ezen a vizsgálaton azonban már nem egyedül dolgozom, hanem két Angelusz Róbert Társadalomtudományi szakkolis társammal kiegészülve megalapítottuk a saját kutatócsoportunkat. A vizsgálatunk jelenleg is folyik, a survey alapú adatfelvételünk eredményeiről különböző tudományos, interdiszciplináris konferenciákon már a tavasz/nyár hallhattok, hallhattatok. A nyáron folytatjuk az adatfelvételt, immár a kvalitatív adatfelvétel szakaszával. Bízom benne, hogy rövidesen – 2017 ősz folyamán – hallotok a kutatásunk eredményeiről.

Mit tehet az elit a válságban? Elites in Crisis Konferencia

Legyen-e lelkiismeret-furdalásunk, ha az elithez tartozónak érezzük magunkat? Ez vajon előny vagy hátrány a társadalmi felelősségvállalás útján? Mit tehet ez a társadalmi réteg a válságban és ezzel hogyan hat a társadalom többi részének viselkedésére, körülményeire? Elitek a válságban címmel kétnapos, angol nyelvű nemzetközi konferenciát rendeztek a Budapesti Corvinus Egyetemen május 19-20-án. A főszervező a Szociológia és Társadalompolitika Intézet Empirikus Társadalomkutató Központja részéről Dr. Tóth Lilla és Dr. Lengyel György volt. A konferencián az elitkutatás terén dolgozó professzorok és kutatók írásai kerültek bemutatásra. A résztvevők mindkét nap három ülésben mutatták be kutatási eredményeiket és vitatták meg az elitkutatás legújabb fejleményeit.

A konferenciát megelőző napon a Graz-i Karl Franzens Egyetemről Max Haller emeritus professzor tartott önálló előadást az egyetemen. Objektív és szubjektív trendek az International Social Survey Programme (ISSP) eredményei tükrében című előadásában kifejtette, hogy az utóbbi időkben a világ sok országában növekedett a gazdasági egyenlőtlenség. A professzor előadásában rámutatott, hogy ez a növekedés – számos szerző állításaival ellentétben – nem mindenütt és nem csak a neoliberalizmus erősödése miatt tapasztalható. Max Haller szerint az egyenlőtlenség növekedésében más tényezők is meglehetősen fontos szerepet játszottak: a politikai intézmények és attitűdök, az etnikai sokféleség változásai és a társadalmi-gazdasági fejlődés. Ugyanakkor az objektív egyenlőtlenség és annak szubjektív percepciója között sincs egy az egyben megfelelés. A szociológus az előadás első részében bemutatta, hogyan változott az egyenlőtlenség a világ különböző országaiban, és ezeket a változásokat hogyan látják az ott élők. Előadása második részében két országcsoportban részletesebben vizsgálta az objektív egyenlőtlenségek és szubjektív megítélésük közötti összefüggéseket. A kelet-közép-európai és ázsiai posztkommunista országokat és a közép-európai németajkú országokat (Ausztria, Németország és Svájc) hasonlította össze látens osztályelemzéssel és többváltozós analízisekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző országok népességében eltérő kép él az egyenlőtlenségről; az egyéni osztályhelyzet mellett nem annyira az egyenlőtlenség aktuális szintje, hanem inkább az egyenlőtlenség változásai és az országok közötti különbségek relevánsak.

A május 19-20-i konferencia fő irányvonala a különböző elitszegmenseket egyaránt sújtó válság – legfőképp a világgazdasági válság és ennek folyományai, következményei – feltérképezése volt. Ahogy az egyik előadó, John Higley, a Texasi Egyetem professzora összefoglalta: a 2008-09-es globális pénzügyi válság az eredője annak a krízishelyzetnek, melyre az elitek nem tudtak hatékonyan reagálni: ragaszkodtak a megszorító intézkedésekhez, melyek elnyújtották a válságot. A gazdasági növekedés azóta erőtlen maradt, a munkanélküliségi mutatók és az alulfoglalkoztatottság széles körben elterjedt. Ugyan nem tisztán a pénzügyi világ nehézségeinek következményeként, de a nyugati országokba történő tömeges bevándorlás csak súlyosbította a válsághelyzetet.

A válság egy további következményeként megrendült a bizalom a politikai intézményekben, ezzel növekedett a távolság az elitek és a többi állampolgár között. A római Unitelma Sapienza egyetem professzora, Nicolò Conti tíz Európai Uniós ország adatait hasonlította össze, azt vizsgálva, hogy a nemzeti elit hogyan vélekedik az Unióról, mennyire bízik az EU intézményeiben. Az eredmények azt mutatják, hogy habár a szavazópolgárok véleménye és a média azt sugallja, hogy az euroszkepticizmus egyre inkább elterjedt, úgy tűnik, az elitek – országonkénti különbségekkel persze – továbbra is bizalmasak és támogatóak az intézményekkel szemben. Az Európai Uniós integráció fő támogatói a déli tagállamok, Németországgal kiegészülve.

Lengyel György, egyetemünk professzora és Szabó Laura, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársa a magyar oldalról világították meg a politikai elit bizalmát az Unió felé. A prezentációban azt a leginkább figyelemreméltó összefüggést emelték ki, mely szerint az összes vizsgált tagállamban nőtt az elit bizalma az Európai Parlamentben, Magyarországon azonban 2007-ről 2014-re csökkent ez a bizalom, sőt a népesség többi része – ellentétben minden más ország adataival – jobban bízik az Európai Parlamentben, mint a politikai elit.

Szintén egyetemünk részéről Göncz Borbála tartott előadást a nemzeti politikai elit Európai Unióhoz, mint szupranacionális szervezethez fűződő viszonyának változásairól. A válság ideje alatt az elit attitűdje stabil maradt, az összességében vett véleményváltozás leginkább az újonnan érkezők – gyakran szélsőséges és populista pártok – növekvő parlamenti jelenlétének köszönhető.

Kristóf Luca, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa az elitek és az értelmiségszociológia területén kutat. A konferencián tartott előadásában a színházak és azok vezetőinek példáján keresztül mutatta be, hogy a kormányzó elit az elmúlt időszakban egyre több befolyással bír a többi elitcsoport felett; a kulturális pozíciók és erőforrások újraelosztása a politikai elit kezében van. A kultúra mint vizsgált terület új nézőpontot hozott a konferencián zajló diskurzusba.

A konferencia ezen felül érintette még többek között a norvég modell jó példáját és az elitek hozzájárulását a jóléti állam működéséhez; a demokrácia válságát a részvételi arányok csökkenésén, a populista pártok és vezetők felemelkedésén és az új, információ és propaganda határait összemosó szociális médián keresztül; illetve több szó esett a különböző elitszegmensek (érdek)ellentéteiről és szerepváltozásairól.

A konferencián a tudományterület legnagyobbjai találkoztak, hogy egy közös tudáson alapuló diskurzust folytathassanak a különböző országok folyamatairól, melyek az elitek viselkedéséhez kapcsolódnak, vagy azzal magyarázhatók. A résztvevő előadók mind nemzetközi, mind magyar szemszögből megmutatták, hogy az elitek kutatása és viselkedésük megismerése fontos feladata a társadalomtudósoknak, ugyanis ez az a réteg, akik befolyásolni, sőt változtatni tudják a gazdasági és társadalmi folyamatokat.

Az alacsony női részvétel okai a felsővezetésben Mit mondanak erről a döntéshozók?

Dunavölgyi Mária

Dunavölgyi Mária "Az alacsony női részvétel okai a felsővezetésben – Mit mondanak erről a döntéshozók?" (2016) című értekezése a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban készült, a védésre 2017. március 23-án került sor.
Sokévnyi kutatói és vállalatvezetői tapasztalattal vágtam bele a kutatásba, melynek célja annak feltárása volt, hogy a Magyarországon dolgozó férfi felsővezetők hogyan vélekednek a nők részvételéről a felsővezetésben. Magyarországon csak minden hetedik felsővezető nő, míg a volt szocialista országok közül sokban már minden negyedik ilyen pozíciót nők töltik be.

A tudományos kutatások és kísérletek arra hívják fel a figyelmet, hogy a háttérben sok szocializációs és kulturális elem húzódik meg, melyek következményeként az emberek többsége a férfiakat még mindig jobb vezetőnek hiszi, a jobb vezetőket pedig férfiasnak. Ugyanakkor a tudomány arra is rámutat, hogy a vegyes vezetői csapatok jobb teljesítményt nyújtanak.

Nagyon kevés olyan kutatás történt eddig, amely a férfiakra, az ő értelmezéseikre a velük készült beszélgetések alapján fókuszált volna, ezért én 18 férfi felsővezetővel készítettem mélyinterjút. A válaszok interpretatív elemzése és a kinevezési gyakorlatok egybevetése során az alábbi öt csoport körvonalai rajzolódtak ki a férfi döntéshozók női vezetésről alkotott vélekedéseik és a kinevezési gyakorlatuk alapján.

Az interjúalanyok női felsővezetői részvétellel kapcsolatos véleményei és kinevezési gyakorlatuk

 

  Nem nevezett ki Egyet-kettőt kinevezett Többet kinevezett/támogatott
1. Támogatók     X
2. Fejlődők     X
3. Bizonytalanok   X X
4. Elméletkonstruálók X    
5. Kelletlenek és Elutasítók X   X

A Támogatók csoportját azok alkotják, akik mindig pozitívak voltak a nők vezetői képességeivel kapcsolatban és kételyek nélkül, aktívan tesznek is felsővezetői részvételük növeléséért. Sok pozitív példáját látták sikeres női vezetőknek az életük során. Kiemelték, hogy ahol nő vagy nők is vannak a vezetésben, ott kevesebb a „fiúskodás” és a „kakaskodás”. Úgy vélik, hogy a nőknek a férfiakét felülmúló empátiája nemcsak egyéni, de vállalati szinten is megragadható. Példa rá a férfiak vitái során a nők béketeremtő képessége. Nagyon hasznosnak ítélik a nők által megjelenített új szempontok megjelenését a döntéshozatal során, illetve a nők kreativitását és problémamegoldó képességét.

A Fejlődők azok, akiknek korábban a női vezetőkkel kapcsolatban negatív vélekedéseik voltak, de tanulási folyamaton mentek át és így váltak kinevezőivé, támogatóivá a vezetőnőknek. Ez a változás volt, akinél akkor történt, amikor új vállalatnál kezdett dolgozni, ahol magas szintű tehetséggondozás folyt, de volt, ahol vészhelyzetben kénytelenek voltak nőket kinevezni, és így megtapasztalták az előnyöket.

A Bizonytalanok alapvetően pozitív véleménnyel vannak a nők vezetői képességeiről, kineveztek már női vezetőt, de ugyanakkor vannak fenntartásaik, kételyeik vagy az értékeiken belül ellentmondások tapasztalhatók. Jellemzően csak egy nőt neveztek ki és ezzel meg is elégedtek, nem folytatták tovább.

Az Elméletkonstruálók ugyan szavaikban pozitív véleménnyel vannak a nők vezetői képességeiről, de mégsem neveznek ki nőket felsővezetői pozícióba. Közülük többen is sajátos konstrukciókkal magyarázzák az okokat.

Ez utóbbi két csoportba tartozók sokféle módon magyarázzák döntéseiket, melyeket a tudomány a tudattalan előítéletek közé sorol. Vannak, akik úgy vélik, hogy bár a nőknek kéne vezetőknek lenniük, mert evolúciós okokból jobbak a tehetségek kiválasztásában és mentorálásukban, ugyanakkor nem vágynak a hatalomra. Mások szerint a nők nem kakaskodnak eleget, nem harcolnak eléggé a vezetői megbízásokért.

Végül a Kelletlenek és Elutasítók nem tartják alkalmasnak a nőket felsővezetői feladatok ellátására. Az indokok között részben az hangzott el, hogy a saját házastárshoz hasonlóan a többi nőt sem tartják alkalmasnak önálló döntéseket igénylő munkavégzésre, csak végrehajtó feladatok ellátására. A feladat iránti elköteleződés is negatív értelmezést kapott ebben a csoportban, a vezetői feladatokra való alkalmatlansági okként említve. Ugyanakkor a vezetéstudomány a gyorsan változó, globalizálódó világban a feladat iránti elköteleződést tekinti a siker egyik fontos tényezőjének.

A cégkultúrák hatását vizsgálva azt láthatjuk, hogy a magyar és a német vállalatoktól érkezők negatívabban, míg a skandináv, amerikai és holland tulajdonú cégeknél dolgozók pozitívabban értelmezték a női felsővezetői részvétel hatásait. A korai szocializáció hatásai a Támogatók csoportjában voltak nyomon követhetők. A kutatás és fejlesztés intenzív cégek vezetői nagyra értékelték a női kreativitást, a tanácsadó cégek vezetői pedig úgy vélték, hogy az ő munkájukban különösen érvényesülnek a női előnyök.

“The Jazz Matters” – Az első jazztanulmányi szimpózium a Corvinuson

Tasnádi Attila

“The jazz matters” – vagyis a jazz számít. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg előadását a Grazi Művészeti Egyetem vendégelőadója. Christa Bruckner-Haring egyetemének Jazzkutatási Intézetének egyik vezetőjeként sokszor szembesült azzal a megosztó kérdéssel, amit a Budapesti Corvinus Egyetemen és a szomszédos Budapest Music Centerben tartott szimpózium megvitatni szándékozott: miért is van szükség jazz studiesra, azaz jazztudományra? Miért van kitüntetett szerepe a zenei stílusnak, s vizsgálata miért mutat túl a zenetudomány és a társadalomtudományok határain?

A szimpózium apropója a Replika folyóirat 101-102. számának megjelenése, mely tematikus válogatásaihoz híven most a kialakulóban lévő jazztanulmányokat helyezte középpontba. A JaTaKuCs, azaz a Jazztanulmányi Kutatócsoport eddigi munkáját mutatja be annak két vezetője, Zipernovszky Kornél és Havas Ádám, akik a tematikus szám szerkesztőiként a szimpóziumon is a frissen megjelent írások sorvezetőjét követve járták körül a témát. Az esemény házigazdája Hadas Miklós szociológus volt, aki több irányból is érintett a témában, hisz nemcsak a Replika folyóirat alapítója, de emellett a társadalomtudományi pálya előtt a meghívott Binder Károllyal együtt végzett a Bartók jazz tanszakán.

Binder köszöntő szavai után az osztrák vendégelőadó kapott szót, és mintegy felütésként végigjárta, hogy hol is tart a nemzetközi jazzkutatás. Eleinte főleg a muzikológia és a zenetörténet szakemberei vizsgálták a jazzt belülről és kívülről formáló hatásokat és tendenciákat, de a jazztudomány kialakulását a 90-es évekre tehetjük, amikor a New Jazz Studies kutatásainak 99%-a már a zenetudományok területén kívülről érkezett. Mivel nagyfokú diverzitás tapasztalható – egyszerre jelennek meg szociológusok, amerikanisztikusok, kultúrtörténettel foglalkozók, pedagógusok és sokan mások a jazz témájában végzett vizsgálatokkal –, ezáltal nehéz is lenne egy-egy tudomány alá besorolni a jazztanulmányokat. Ez egyszerre könnyíti a dolgukat, hiszen nagyon rugalmas módszereket alkalmazhatnak, és a vizsgálatok célkitűzéseit sem határolja be egy-egy tudományterület, viszont hátrányt jelent az, hogy nincs meg az az oltalmazó keret, amit ez nyújtani tudna.

Nem véletlen, hogy a szimpózium előadói és felszólalói is két fontos kérdést dobtak fel újra és újra megválaszolásra. Az első, hogy mi is tünteti ki a jazzt azzal, hogy önálló tudományterületet alkosson? A válasz bizonytalan, s a jazzkutatás “kikiáltását” csak az idő tudja megalapozni: ahogy szaporodnak az ide vonatkozó tanulmányok, úgy lesz látható, hogy mennyire széles és a többi zenetudománytól különálló területet fed le. Viszont ehhez még munka kell. A másik pedig, hogy kiket tud megszólítani a jazz studies? A fiatal zenészek érdeklődése más irányú, a jazz kedvelői is elsősorban magát a zenét szeretik, és nem annak az elemző vizsgálatát. Havas Ádám arra is rávilágított, hogy már születésében is “halmozottan hátrányos” a jazzkutatás Magyarországon, hiszen nem csak egy tudományos esemény, hanem egy jazzkoncert is kevesek érdeklődésére tart számot, hát még e kettőt ötvöző kutatási terület.

The jazz matters – A jazz számít. Egyszerű, nem túlzóan hangzatos mondatnak tűnik első hallásra (ilyenek a jó mondatok, melyeket olvasunk/hallunk, elsőre csak “rendben vannak”, aztán ahogy lassan forgatjuk magunkban, ízlelgetjük, úgy vesszük észre, hogy ez az egyszerű kijelentés valójában tökéletesen ír körül egy egészen összetett helyzetet. Esterházynál olvashatunk hasonlókat). Kiválóan foglalja össze azt, hogy mivel kell megküzdenie a művészeknek és a művészetek köré kialakuló régi és új tudományágaknak. Azzal, hogy bizonyítani kell azt, hogy a zene azon túl, hogy szórakozás, vágyak kielégítésére szolgál vagy éppen egy kellemes hangzás, igenis fontos és sokrétű terület. A zene művelése nem pusztán játék (amennyiben a játékot komolytalan dolognak tekinthetjük, s akkor itt felsejlik egy másik fontos terület, hiszen a játék is számít), felszabadultsága és a profán világtól való látható eltávolodása nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan vennünk. A jazz nem csak egy dallamos aláfestés, nem csak egy önfeledt jammelés öröme, nem csak egy kellemes este az Opus Jazz Clubban, hanem egy olyan komplex, embereket és kultúrát ötvöző erőtér, amit igenis komolyan kell vennünk, mellyel ugyanolyan fontos, hogy foglalkozzunk. Ami igenis számít. The jazz matters.

Hegedűs Robin

„Bőven lenne dolga az államnak jazz-ügyekben” – interjú Havas Ádámmal, a Replika jazztanulmányi számának társszerkesztőjével

Havas Ádám

A szimpóziumon a felszólalások és a kritikák egy része annak szólt, hogy miért is kell a jazztanulmányokat önálló tudományterületként kezelni, elkülönítve a muzikológiától vagy éppen a szociológiától. Neked mi lenne a válaszod erre: kell önálló tudományterület a jazznek?

Ez egy nagyon érdekes kérdés, ami, mint magát kultúraszociológusként pozicionáló társadalomtudóst, engem is gyakran elgondolkodtat. A „jazz studies”, vagy „new jazz studies” differentia specificája pont a megismerési pozíciók sokszínűségéből fakad: a különböző zenetudományi, történészi, társadalomtudományos vagy akár esztétikai nézőpontok kölcsönösen reflektált szintéziséből. Scott DeVeaux cikkének fordítását pont azért tűztük ki célul a 101-102. Replika számban (A jazzhagyomány konstruálása: a jazz historiográfiája), mert meggyőzően világít rá arra, hogy a jazz „esernyője alatt” számos, egymással összefüggő etnikai, kulturális, gazdasági jelenséget értünk, melyek közül ha egy bizonyos aspektust abszolutizálunk, figyelmen kívül hagyjuk a műfaj történeti-társadalmi dinamizmusát, mely jócskán túlmutat magán a zenén, ugyanis korántsem a jazz zenészek és jazzszeretők belügyéről van szó, hanem egy, a modernitás stílusjegyeit sajátosan képviselő kulturális gyakorlatról. A modernitás és modernizmus kiemelt fontossággal bír e diszciplína kapcsán, hiszen a jazz mint par excellence modern műfaj magában foglalja a huszadik és huszonegyedik század társadalmi jelenségeire jellemző komplexitást, a nézőpontok sokszínűségét és e komplexitásból is fakadó relációs gondolkodást. Hogy mást ne mondjak, Bruce Johnson kultúra- és jazztudós könyvéhez (The Inaudible Music: Jazz, Gender and Australian Modernity) írok épp „review-t”, amely az ausztrál modernitást épp a jazz történeti fejlődése által kívánja megragadni és láttatni.

A szimpóziumon hangzott el, hogy a fiatal zenészeket nehéz megszólítani, még egy-egy jazzkoncertre is nehéz őket "összefogdosni", nemhogy egy ilyen önreflexív, társadalom-/bölcsésztudományi eseményre. Mivel lehetne kapcsolatba hozni őket a jazztudományokkal? Mi lehet az a jazz studies eredményeiben, amiből profitálhat egy fiatal muzsikus munkája során?
Egyrészt az a véleményem, hogy egy jazzről szóló tudományos konferencia, amennyiben a „jazz studies” mint diszciplína komolyan veszi magát, nem feltétlenül kell, hogy jazz-zenészeknek szóljon, noha személyes ambícióm kifejezetten a bevonásról is szól. Egy sarkított példa erre az lenne, ha például egy limfómáról szóló tudományos orvosi konferencián kérnénk számon az érintettek részvételét. Le kell szögezni: egy tudomány, főleg egy relatíve friss, de természetesen Magyarországon így is több évtizedes késéssel intézményesülő (az Institute of Jazz Studies-t 1951-ben [!] alapították) diszciplína léte pont a vizsgált jelenségről való tudományos beszédmód elsajátításáról szól. Jó lenne, ha a társadalomtudományok körében is elfogadott lenne, hogy a tudományos megismerés nyelve és a tudományos megismerés alanyainak értelmezési sémái vagy egyszerűbben „nyelve” közti distinkció magától értetődő lenne. A tudományismertetést viszont kifejezetten fontosnak tartom, magam pl. a Budapest Jazz Club kéthavonta megjelenő kiadványában közlök írásokat közérthető formában a kortárs jazzről szóló kutatásomról, de különböző rádióinterjúk és a tény, hogy a Kioszk is felkért, fontos fórumok lehetnek erre a célra. A jazz-zenészek miből profitálhatnak? Szerény ambícióm szerint abból, hogy a tudományos sallangok gerincét tulajdonképpen a mindennapi munkájukból fakadó különböző szempontok és konfliktusok adják, melyet egy, a témával foglalkozó társadalomtudós – mint én – „objektívebben”, a különböző nézőpontok közti kapcsolatokat hangsúlyozva képes láttatni annak minden hasznával és kárával együtt.

"Nem vagyok hajlandó az időmnek azt a részét, amit zenével tölthetnék, PR-ral tölteni." – mondja egy interjúalanyod a jazzszcéna dichotómiájáról írt tanulmányodban. Mit tapasztaltál, a mainstream és a free jazz oldal közti ellentétben mennyire játszik az szerepet, hogy ki hogyan áll a saját művészete menedzseléséhez?
Ez túl nagy téma, hogy itt kifejtésre kerüljön, mert noha esztétikai alapállásokat és habitusokat tekintve véleményen szerint más alapállásból tekintenek a műfajra a szociológus „vésőjével” durván mainstream és free zenészekre szabdalt szcéna tagjai, így nem beszélhetünk teljes mértékben homogén csoportokról az önmenedzselés kérdésében sem. Leegyszerűsítve: a tanulmányomban azt írom, hogy a „mainstream” jazzt játszók, ha nem is feltétlenül rajonganak érte, de a szakma részének tekintik, hogy olyan haknikon is részt vesznek, ahol esetleg háttérben vannak az érdeklődést és odafigyelést tekintve, – mondjuk ki, – sokszor vacsorázó kultúrsznob közönségnek játszanak, míg a sokkal csekélyebb számú free zenész-társadalom ezt inkább elítéli, és ha teheti, anyagi érdekek miatt sem megy el zenélni úgy, hogy nem a zenei-esztétikai-művészi szempontok vannak előtérben. Ami persze nem jelenti azt, hogy a sztenderd-irodalmat játszó zenészek ne tekintenék fontosnak az önmegvalósítást a művészetükre fogékony közönség előtt, sőt!

Mint azt a tanulmányaidból láthatjuk, a jazz-zenészek munkáját meghatározzák az egzisztenciális kérdések (melyre ki így, ki úgy talál választ). Szerinted a kultúratámogatásnak mennyire feladata ennek a kötöttségnek az enyhítése?
E kérdés megválaszolásakor nehezen tudok eltekinteni személyes vonzalmamtól a műfaj iránt, amibe beleértem a magyar jazz sokszínű és izgalmas megnyilvánulásait Balázs Elemértől Ávéd Jánoson keresztül Grencsó Istvánig, és persze sorolhatnám a neveket és formációkat napestig, amelyek hatással vannak rám – persze azokat is, amelyek nincsenek. Három pontot emelnék itt ki, melyekre nem tudok választ adni és egyedül nem is szándékozom: A Jazz Szövetség munkája sokkal inkább elmozdulhatna az egész szcénát átfogó érdekérvényesítő tevékenységek irányába, pl. a valamelyest egységes gázsik tekintetében és olyan, önmenedzseléssel kapcsolatos kérdések (képzések?) tekintetében is, melyek véleményem szerint a LFZE Jazz Tanszékének hatáskörébe tartoznának. Ez irányba látok pozitív fejlődést az utóbbi időben. Azt hiszem, a közeget ismerők számára nem mondok újat, mikor azt állítom, hogy vidéken bőven lenne dolga az államnak jazz-ügyekben, pl. fesztivál, koncert, mesterkurzus és koncertszervezések kapcsán, mert Magyarország a jazz tekintetében is egyértelműen vízfejű. Végül fontosnak tartanám, hogy a jazz többet szerepeljen a médiában, hiszen a kortárs és nemzeti kultúra szerves része. E tekintetben viszont semmilyen nyitottságot nem látok néhány méltán hírnevet szerzett húzónév kegyelem-médiafelület-biztosításától eltekintve, persze azt is akkor, és nagyon rövid ideig egy reggeli műsorban, miután az illető(k) akár éveket dolgoznak egy zenei anyagon, melyet a hozzá nem értő riporter 3 dilettáns kérdéssel elintéz.

A most megjelent jazzközpontú Replika számban melyik tanulmány volt a legizgalmasabb számodra? Melyiket ajánlanád azoknak, akik még csak most ismerkednek a jazztanulmányok területével?
Társszerkesztőként erre nehezen tudok válaszolni. Az olvasó érdeklődésétől, hátterétől, olvasottságától és kíváncsiságától függően mindegyik cikk lehet igazán izgalmas és én is sokat tanultam belőlük. A kortárs jazzről szóló kutatásomhoz önös okokból mégis egyrészt Zipernovszky Kornélnak a két VH. közti jazzről szóló tanulmánya áll legközelebb, amelyben a cigányzenészek és jazz-zenészek közti viszályokról ír, tudniillik a cigányzenészek a nemzeti kultúra védelmezőiként léptek fel a „dekadens” és tőlük a megélhetést is elvevő jazzistákkal szemben. A dolog pikantériája, hogy pont a szórakoztató célra szánt magyar nótát és „kávéházi zenét” játszó cigány származású zenészek leszármazottjainak egy része vált a 2. VH. után a mainstream jazzt játszó réteg krémjévé. Másrészt a Kádár-korszak jazz szubkultúra étoszáról író Havadi Gergő cikke képez folytonosságot a tanulmányomhoz, amelyben a kor kultúrpolitikai klímájában létrejövő klubhálózat kérdéskörét járja körül. Végül Bognár Bulcsu Ráduly Mihállyal folytatott beszélgetésének harmadik, befejező része volt rám leginkább nagy hatással, amelyben Szabados György munkásságának esztétikai és filozófiai vonatkozásairól esik szó meglehetősen informatív jelleggel. A free és mainstream jazz oppozícióról szóló tanulmányomban, mondanom sem kell, a honi szabad zene prófétájáról szóló beszélgetés fontos referencia számomra, melyet azóta is emésztek és igyekszem utánajárni az interjúkban foglalt kérdéseknek. De ez önös nézőpont, Federmayer Éva, Molnár Dániel, Dolinszky Miklós írásait is érdemes elolvasni, főleg azért, mert a Replika szám több mint 100 év jazzel kapcsolatos kérdésköreit tárja az érdeklődő közönség elé.

Milyen irányban tervezed folytatni a kutatásodat?
Szeretnék több interjút készíteni, elsősorban olyan roma származású zenész családokkal, ahol több generáció nézőpontjait lenne lehetőségem elemezni. Vagyis jó lenne egy kvalitatív mélyfúrást csinálni átölelve legalább 3 generációt olyan kérdéseket körbejárva, hogy hogyan látják a zenéből való megélhetést, mennyire tartják fontosnak a zenei tradíciót, miben hasonlítanak és térnek el a különböző zenészgenerációk attitűdjei a kortárs zenei kihívásokkal kapcsolatban, és mennyire ragaszkodnak a folytonossághoz esztétikai, zenészi és művészi habitusok tekintetében.

Fotó: Tóth Mátyás

Minden nap mindennap – avagy egyetemtörténeti kutatás napilapokban

Tasnádi Attila

„A Közgazdaságtudományi Kar sajtóreprezentációja napilapokban 1920-1934 között”: Pilinszky Dóra a Marketing-, Média- és Designkommunikáció szekcióban lett III. helyezett, a Kioszk számára összefoglalta kutatását.

Magyarországon a napilapok több mint száz éve képezik a mindennapok részét, tudósítanak a legfrissebb eseményekről, a legérdekesebb történésekről, a legfontosabb hírekről. Beszédes sajtóműfaj ez: napról napra beszámol arról, miről folyik közbeszéd, mi számít szenzációnak, mi okoz közfelháborodást – és még sorolhatnánk.

Éppen ez, régre visszanyúló története és a mindennapok tökéletes letükrözése teszi érdekessé egy kutató diák számára, aki történeteket, történelmet akar jobban megismerni. Amikor felmerült bennem egy egyetemtörténettel foglalkozó TDK-dolgozat megírásának ötlete, „csupán” az a cél vezérelt, hogy kutatásommal hozzájárulhassak az egyetemtörténeti kiállításon felhalmozott tudásanyag bővítéséhez, illetve hogy akár érdekesebbé is tehessem a gyűjteményt. „Érdekesebbé” – hiszen az Y – (vagy talán már Z) generáció tagjaként magam is érzékelem, hogy a XX. század történelmi eseményei – habár rendkívül izgalmasak – messze állnak a „mai fiataloktól”, és élesen elhatárolódnak az általunk tapasztalt mindennapoktól. Történelemkönyvekben olvasunk az Osztrák–Magyar Monarchia működéséről, az I. világháborúról, a második Magyar Királyságról, ritkább esetben a vallás- és közoktatásügyi miniszterek tevékenységéről, reformjairól. A mindennapokra azonban meglehetősen rövid fejezetrész illetve idő jut a középiskolai történelemoktatásban. Természetesen a tananyagot szűkre kell szabni, de véleményem szerint éppen ez lehet az a terület, amely közelebb hozhatja hozzánk, a XXI. századi hétköznapokhoz szokott emberekhez a „régmúlt történelmének” világát, hogy az ne csak a tankönyvekből és tanórákról ismert anyag legyen, hanem saját tapasztalat, szembesülés a század eleji világ vélekedéseivel, életének eseményeivel.

Mint kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató, egy hozzám közel álló területet választottam tehát ezen kapcsolódási pont megragadásához: magát a korabeli médiát. Két kérdésre kerestem választ: milyen jellegű hírek jelentek meg a Közgazdaságtudományi Karról a század eleji napilapok cikkeiben, illetve, hogy vajon hatékony-e, érdemes-e napilapok cikkeit vizsgálni annak érdekében, hogy az egyetem történetét egy új aspektusból is megismerhessük.

Ahogy visszatekintek a kutatásomra és magamban összegzem az eredményeit, úgy érzem, valamiféle nyomozójátékkal, vagy még inkább egy kirakós darabkáinak keresgélésével telt el az az egy hónap, amíg a dolgozatomat írtam. Azt nem állíthatom, hogy megoldottam egy rejtélyt, vagy összeraktam egy teljes képet. A dolgozatommal csak néhány részletet tártam a leendő olvasók szeme elé, és bízom benne, hogy ezzel sikerül árnyalnom az eddigi ismereteket, időnként akár szórakoztatnom is, és esetleg felkeltenem az érdeklődést a századeleji napilapok és az egyetem története iránt.

Kutatásom során a tájékoztató jellegű hírből akadt a legtöbb, utána következtek a politikai hírek, végül a bulvár jellegű hírek, amelyekből (sajnos) csupán egyet találtam. Ezek között akadtak olyanok, amelyek azt látszottak alátámasztani, hogy a Közgazdaságtudományi Kar az adott időszakban nagy népszerűségnek örvendett, rengetegen támogatták és küzdöttek a fennmaradásáért, illetve hangsúlyozták szerepének fontosságát a felsőoktatásban.

Ugyanakkor megvoltak a maga problémái is, például autonómiájának örök „kérdése”. Nem volt nyilvánvaló mindenki számára, hogy független intézményről van szó, így sokszor csupán a tudományegyetem egy fakultásaként hivatkoztak rá. Később azzal kellett megküzdenie, hogy át akarták szervezni: végül át is szervezték, bár a kar számára – szerencsére – meglehetősen kedvező feltételekkel.

Mindeközben folytak a képzések: a kar nemcsak okleveles közgazdászokat, mezőgazdászokat és kereskedelmi szakembereket, hanem már fennállásának első tizennégy évében doktorokat is adott az országnak, öregbítve saját jó hírnevét. Ezen a hírnéven az egyetemi verekedések hosszan elhúzódó ügye ejtett foltot – ahogy a többi egyetemén is. A Közgazdaságtudományi Kart sem kerülték el a két világháború közötti időszak feszültségei és konfliktusai.

Pilinszky Dóra

Oldalak