Beiratkozás

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött, igazolt magyarországi lakcímmel rendelkező személy (a lakcím igazolása történhet lakcímkártyával vagy az igénylő nevére szóló albérleti vagy kollégiumi szerződéssel.)

A beiratkozás kizárólag személyesen a Belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik. Kivételt képeznek az Egyetem hallgatói, akik könyvtári beiratkozása az egyetemi beiratkozás részeként történik.

 

Beiratkozási lehetőségek:

A napijegyet váltók a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait helyben használhatják. (Személyazonosság és lakcím igazolása szükséges.)

A kölcsönzőjegyet váltók kölcsönözhetnek, és a könyvtári szolgáltatások teljes körét használhatják.
A kölcsönzőjegy váltásához szükséges okmányok:

Olvasói csoport Szükséges okmány
Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói Érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás
Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai Személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum
Más felsőoktatási intézmények hallgatói Személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum
valamint érvényes diákigazolvány
18 év feletti magyar és EGT* tagországbeli állampolgárok Személyazonosságot és magyarországi lakcímet igazoló dokumentum
EGT-n kívüli állampolgárok Személyazonosságot és magyarországi bejelentett lakcímet igazoló dokumentum,
magyar állampolgár készfizető kezes** nyilatkozata és a készfizető kezes jövedelemigazolása
vagy az utolsó havi bérátutalást tartalmazó bankszámlakivonata

* Az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc
** Készfizető kezes lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és erről munkahelye jövedelemigazolást állít ki.

Készfizető kezességi szerződés (letölthető, docx)

Beiratkozási díjak