corvinuskioszk

Kétismeretlenes egyenlet, vagyis a számvitel ünnepe, a Bosnyák János Nemzeti Emlékverseny

A Luca Pacioli Társaság másodízben, vagyis a 2018-as esemény után idén is megrendezte az ország első, tisztán számviteli-adózási esettanulmányi vetélkedőjét, a Bosnyák János Nemzeti Emlékversenyt, melynek döntőjét 2019. március 13-14-én tartották. A Kárpát-medence felsőoktatási képzésben részt vevő diákjai számára megszervezett számviteli-adózási esettanulmányi vetélkedőt hagyományként március idusának közelében, vagyis a március 15-e körüli időszakban rendezik meg. Talán velem együtt kíváncsiak, ki is volt Luca Pacioli, a Társaság névadója, illetve kiről nyerte nevét maga a Bosnyák János Nemzeti Emlékverseny.

A tavalyi évben megrendezett vetélkedő kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem falain belül lett meghirdetve, ám akkora volt a siker a közgázos hallgatók körében, hogy idén nemcsak Magyarország minden pénzügy és számvitel alapszakos hallgatója, hanem számos külhoni egyetem diákjai számára is nyitottá tették. A verseny második és harmadik helyét is a Corvinus Egyetem hallgatóiból álló csapatok nyerték el, ezúton is gratulálunk!

Minden út Velencébe vezet?
Első hősünket a XV. századi Velencében találjuk. Fra Luca Bartolomeo de Pacioli – vagy névváltozatban Paciolo – (1445 – 1517) olasz matematikus és ferences szerzetes Toszkánában született 1445-ben. A szülőhelye, Borgo San Sepolcro után Luca di Borgo-nak is nevezték. Velencében és Rómában tanult, az 1470-es években lépett be a ferences rendbe. 1497-ig utazó matematikatanár volt, majd elfogadta Ludovico Sforza milánói herceg meghívását, hogy Milánóban dolgozzon. Itt Leonardo da Vincivel is együttműködött. Paciolinak több matematikai műve jelent meg: Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita (Velence, 1494), Geometria (1509), Euklidész latin fordítása, Divina proportione (Velence, 1509).

A Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita tartalmazza az első leírást a velencei könyvvezetési módszerről, amely később kettős könyvelés néven vált ismertté. Emiatt Luca Pacioli a „könyvelés atyjaként” ismert.

A Divina proportione ábráit Leonardo da Vinci készítette, abban az időben, amikor matematikaleckéket vett Paciolitól. A mű az aranymetszés szabályait, illetve ennek az építészetben történő felhasználását tárgyalja, és kitér a perspektíva használatára a festészetben.
 

A számviteltudós, aki Közgázos fejjel gondolkodott
Bosnyák János, a számviteltudomány meghatározó alakja, Egyetemünk elkötelezett munkatársa 1991-ben végzett közgazdász-tanárként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2005-ben került tanszékvezetőként és egyetemi docensként a Vezetői Számvitel Tanszék élére, illetve ez évtől 2008-ig a Gazdálkodástudományi Kar dékánhelyettesi pozícióját is betöltötte. 2009-ben campusigazgatóként lefektette az újonnan alakult Közgáz Campus alapköveit, majd 2011-ben a Pénzügyi és Számviteli Intézet igazgatója lett, és kinevezték az Országos Számviteli Bizottság elnökének is.

Számos tankönyv, tanulmány, monográfia köthető nevéhez és több tucat publikáció, folyóirat-cikk szerzője volt. Mindkét doktori értekezése – a cash flow számítások és a számviteli értékelési eljárások – a szakmát akár elméletben kutató, akár gyakorlatban művelő számára megkerülhetetlen alapműnek számít. A nevéhez fűződik olyan „zöldmezős beruházások” megvalósítása, mint a Vezetői és a Haladó vezetői számvitel, valamint a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, azaz az IFRS-ek egyetemi szintű oktatási tananyagainak elkészítése.

2012. január 1-jétől megbízott stratégiai rektorhelyettesként folytatta munkáját Egyetemünkön; fontos szerep hárult rá a felsőoktatási törvény változásai okozta pénzügyi helyzet kezelésében, az Egyetemi stratégia kidolgozásában.

Az egyetemért élt: mindig közgázos fejjel gondolkodott, és közgázos szívvel érzett, úgy, ahogy rajta kívül kevesen. Élete utolsó óráit is az egyetem jövőbeni finanszírozása, az SPM-es hallgatók választható tárgyfelvételének engedélyezése, az általa szerkesztett új IFRS tankönyv megjelenése, doktoranduszai publikálásainak előkészítése kötötte le. Megkezdett munkáját már nem tudta befejezni, 2012. február 13-án hunyt el életének 45. évében tragikus hirtelenséggel, munkavégzés közben, agyvérzés következtében.

Sipos Júlia

 

Egy különös rektori kinevezés háttere, 1973

Berend T. Iván (1930-) neve aligha cseng ismeretlenül a közgazdászhallgatók körében. A Kossuth-díjas (1961) gazdaságtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár egyike volt azon keveseknek, akik az 1960-as évek végétől nemcsak Magyarországon, de külföldön, sőt az 1970-es évektől a tengeren túl is nevet szereztek, majd váltak jelentőssé, később pedig világhírűvé.

A mára megszűnt Gazdaságtörténeti Tanszék fiatal egyetemi tanár vezetőjét 1973-ban választották az MTA tagjai sorába, illetve ugyanebben az évben nevezték ki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektorává, mely tisztséget 1979-ig töltötte be.

Ez utóbbi kinevezés azonban szerfelett különös módon alakult, amelybe bepillantást enged a Berend professzorral a közelmúltban készített interjú1. Berend T. Iván tanszékvezetőként 1967-től fogva egyetemi tanácstag lett, mégsem következett ebből automatikusan, hogy az egyetemi hierarchiában magasabb pozícióhoz jusson. Az egyetemi tanácsüléseken az 1960-as évek végétől, Szabó Kálmán rektorsága idején világossá vált, hogy az agilis és nagy tekintélynek örvendő Berend nem értett egyet számos kérdéssel. Főleg a túlzott szakosításban fogalmazott meg rendre erős különvéleményt az 1968/69-ben bevezetett és folyamatosan kiépített, egymásra épülő háromlépcsős rendszerű „képzési reformmal” (egységes képzés–szakképzés–szakágazati képzés, az utóbbi kettő túlburjánzásával). Lehetett tehát számolni azzal, hogy Berend esetleges rektorrá választása új irányt szabhatna az Egyetem életében.

Berend T. Iván ugyanakkor elsősorban a tudományos karrierjében szeretett volna kiteljesedni: állandó szerzőtársával, Ránki György történésszel, illetve önálló munkássága révén ekkor már jelentős nemzetközi karrier küszöbén állt, s nem feltétlenül vágyott – mégoly magas – egyetemi adminisztratív pozíció betöltésére, amihez ráadásul szükséges lett volna az MSZMP vezető köreinek támogatása is. Berend azonban a rendszer elkötelezettjeként az utóbbi körökkel is jó kapcsolatot ápolt.

Mindazonáltal – elmondása szerint – teljesen váratlanul érte, hogy Polinszky Károly művelődési miniszterhelyettes 1973 elején behívta a minisztériumba, hogy vállalja el a rektorságot, mert a kulturális vezetés új, versenyképesebb irányvonalat kíván szabni az Egyetemnek, amire Berend addigi egyetemi felszólalásai, nyilatkozatai alapot adtak. Berend T. Iván határozottan kijelentette, hogy nem szeretne rektor lenni, és nem is vállalja azt el, véleményét Polinszky végül kénytelen volt nyugtázni. Ezt követően Berend T. Iván eleget tett a University of Oxford meghívásának, ahol fél évig vendégelőadói kurzust tartott a brit egyetem hallgatóinak. Angliai tartózkodása során 1974 júniusában egy ottani újságból véletlenül tudta meg, hogy kinevezték a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektorává – mindenféle előzetes felkérés, egyeztetés, illetve értesítés nélkül, ráadásul mindezt úgy, hogy a Közgáz szenátusának sem hagytak beleszólást a dologba. (A kinevezés a Minisztertanács 1018/1973 (VI. 27.) számú határozataként jelent meg a Magyar Közlöny 1973. június 27-ei számában). Jóllehet akkoriban meglehetősen rosszul élte meg ilyetén módon való – merőben szokatlan – beiktatását a nem kívánt magas pozícióba, Berend professzor évtizedekkel később mégis úgy értékelte, hogy rektori munkásságában kedvét lelte, ráadásul pozíciója bizonyos közéleti funkciót is adott: „Ekkor hívtak be engem [elsőként] tanácsadó testületekbe”. Ma már egyértelműen látszik, hogy rektori tevékenysége szakmai-tudományos munkássága mellett tovább gazdagította pályafutását.

Szécsényi András

1Az interjút készítette: Szécsényi András és Zsidi Vilmos, 2018 augusztusa, Los Angeles, Kalifornia, USA.
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV

 

A minőségi idő koncepciói és hatása – Mitől vagyok jó szülő?

EFMD

A Szociológia és Társadalompolitika Intézet előadás-sorozata 2019. április 9-ei alkalmán Kutrovátz Kitti és Geszler Nikolett mutatták be most futó kutatásuk főbb eredményeit, mely az Intézetben folyó Versenyfutás az idővel című projekt része. Kutrovátz Kitti a Szociológia Doktori Iskola doktorjelöltje, Geszler Nikolett ugyanitt szerzett doktori címet 2016-ban. A minőségi idő koncepciói és hatása című előadásukban bemutatták, hogy a szülőkkel töltött idő milyen kapcsolatban áll a kamaszok szubjektív jóllétével és iskolai teljesítményével.

Az előadás fókuszában a minőségi idő kérdésköre állt: a munkahelyről érkező nyomás és elvárások gyakran megnehezítik a munkahelyen kívül töltött idő jó eltöltését, a család és munka összehangolása sokak számára komoly problémát jelent. Az időhiány gyakori az otthoni szférában, így a családtagokkal, gyermekekkel való minőségi időeltöltés igényként, sőt kulturális elvárásként jelenik meg a dolgozó szülők számára. Ehhez kapcsolódóan születtek koncepciók a szülőségről, ugyanis a jó szülőség, az intenzív szülőség előírja az anyák és apák számára, hogy gyermekük nevelésében aktívan jelen legyenek. A szülők gyakran úgy érzik, hogy a gyerek fejlődése nagyban az ő felelősségük, és éppen ezért mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a közösen töltött idő minősége a lehető legjövedelmezőbb legyen gyermekük szempontjából.

De mit is jelent a minőségi idő fogalma? A téma szakirodalma szerteágazó, nehéz lehatárolni, mit nevezünk minőségnek, és melyek azok a kritériumok, amik befolyásolják a gyerekek jólétét és eredményességét. Fontos különbséget tennünk a szülő elérhetősége és bevonódása között: elérhetőségnek nevezzük azt az időt, melyet ugyan egy légtérben, de különböző tevékenységek végzésével töltenek a családtagok, míg a bevonódás ténylegesen közös fókuszú tevékenységet takar. A minőségi idő tehát nem minden esetben jelent fókuszált időt: egy kirándulás vagy egy kulturális program például jogosan nevezhető minőségi időeltöltésnek, azonban a szülő és a gyermek figyelme eközben különböző dolgokra irányulhat. A közös játék esetében, melyet a kutatók szintén a minőségi idő egyik formájának tekintenek, nehezebben választható szét a résztvevők fókuszának tárgya.

A kevert módszertannal dolgozó kutatás során szülőket és 12-16 év közötti gyermeküket kérdezték meg együtt töltött idejükről, közös tevékenységeikről, illetve az ezzel való elégedettségükről. Ahogy Kutrovátz Kitti és Geszler Nikolett elmondták, az eredmények szerint meglepően kevés eltérés mutatkozik a szülők és gyerekek válaszai között, a legnagyobb az eltérés abban, hogy mennyire elégedettek az együtt töltött idő mennyiségével. Az elmúlt harminc évben csupán az óvodáskorú gyermekekről mondható el, hogy növekszik a szülő-gyerek együtt töltött idejének mennyisége, így nem csoda, hogy a kamasz gyerekek szülei elégedetlenek ezzel az értékkel. A gyerekek szemszögéből kielégítőbb a szüleikkel töltött idő mennyisége.

A vizsgálat fontos eredménye azonban az, hogy pusztán az idő mennyiségének nincs jelentősége a gyerek jólétére nézve, ezzel szemben a fókuszált idő mind a jólétre, mind a gyerek teljesítményére jótékony hatást gyakorol – a hatás nagysága azonban a gyerekek válaszai szerint nagyobb, mint a szülők szemszögéből nézve. A kutatás konklúziója, hogy a gyerek perspektívájának bevonása fontos lehet a téma további feldolgozása során, illetve sok kérdés vetődött fel a minőségi idő koncepciója körül, melyből látszik, hogy a kutatás folytatásában a fogalmat árnyalni kell.

A kutatás alapvető és sokakat érintő dilemmákat hozott felszínre, többek között azt a kérdést, miszerint nem mindenkinek adatik ugyanolyan hozzáférés a fókuszált időhöz. Az eredményekből kitűnik, hogy a jobb anyagi helyzetben lévők több nyugodt időt tudnak gyermekükkel együtt tölteni, de ez és ehhez hasonló különbségek nemcsak a társadalmi rétegek, hanem akár egy családon belül az anya és apa között is megjelenhetnek. Központi kérdés továbbá, melyet vélhetően minden szülő feltesz magának: mitől vagyok jó szülő? Attól, hogy a gyermekem jól teljesít? Vagy attól, ha jól érzi magát a bőrében? Ezek a kérdések tovább árnyalják az együtt töltött idő célját, hasznát, és új, fontos kutatási irányok születhetnek ennek kapcsán.

Szczuka Borbála

Oktatás és munkaerőpiac – kutassuk együtt? Az első magyarországi EFMD MBA konferencia nyújtotta lehetőségek

EFMD

A felsőoktatás egyik vezető szakmai szervezete, az EQUIS és EPAS akkreditációkért is felelős European Foundation for Management Development (EFMD) ernyője alatt több mint 30 ország MBA programigazgatói és MBA centereinek vezetői látogattak el 2019. március 17-19. között Budapestre, hogy a „Human Digital Challenge” témájában gondolkozzanak együtt.

A Gazdálkodástudományi Kar oktatási dékánhelyettese, Fehér Péter a konferencia elnökeként köszöntötte a résztvevőket, és a vállalatok digitális átalakulásának kihívásairól beszélt. A nyitó előadást Fehér Gyula, az IBM Budapest Lab vezetője és a dékáni tanácsadó testület tagja tartotta a piac által elvárt munkavállalói kompetenciákról.

Ezt követően a résztvevők kérdéseiket, meglátásaikat World Café keretében osztották meg egymással, Matolay Réka koordinálásával. A vezetőktől a munkaerőpiacon leginkább elvárt kompetenciák témájában, az alábbi fókuszpontokkal beszélgettek az asztaloknál: vezetői képességek, összetett problémamegoldás, stratégiai gondolkodás és tervezés, nagyméretű adatbázisok elemzése, az elmélet gyakorlati alkalmazása, a kapcsolatok menedzsmentje, alkalmazkodás és rugalmasság.

A fenti témákban már indultak kutatások egyetemünkön, de a gazdag kapcsolati háló adta lehetőségek kihasználása még sok további kutatási lehetőséget jelent egyetemünk kutatói számára.

 

Amerikai és kínai csapatok bizonyultak a legjobbnak a Corvinus első nemzetközi meghívásos üzleti stratégiai esetversenyén

CECC 2019

Március közepén 16 csapat érkezett a világ kilenc országából a Budapesti Corvinus Egyetemre, hogy üzleti tanácsadással segítsék az OTP Bankot és egy Corvinus alumnus társalapításával sikerre vitt magyar startupot, a Tresoritot. Magyarország legnagyobb szabású globális stratégiai esettanulmányi versenye, a Central European Case Competition @ Corvinus, 2019 (CECC, 2019) adott lehetőséget arra, hogy a két vállalat képviselői ötleteket halljanak többek között Hong Kongból, Amerikából és Ausztráliából.

A CECC @ Corvinus 2019. március 17. és 23. között került megrendezésre. A meghívásos alapú nemzetközi esettanulmányi verseny két fordulóból állt, az első eset megoldására 6 órája volt a versenyzőknek, amelyet aztán 4 divízióba sorsolva prezentáltak az iparági szakemberekből álló zsűri előtt a patinás Duna Palotában március 19-én, kedden. Az eset a Tresorit egyik üzleti kérdésére keresett választ. A diákok tanácsot adtak a cégvezetésnek, köztük a Corvinus esetoldó alumnusának, a társalapító Szilágyi Györgynek, hogy a frissen bevont tőkét milyen stratégia alapján és mibe fektessék be. Minden divízió legjobbja egy döntő fordulóban csapott össze még aznap, hogy kikerüljön a végső nyertes. A zsűri az amerikai University of Southern California, Marshall School of Business egyetem diákjainak megoldását találta a legjobbnak.

A CECC második fordulójára március 22-én, pénteken került sor. Hasonló divíziós rendszerben jutottak tovább a csapatok a nagydöntőbe, ami a Corvinus Egyetem főépületében kapott helyet. Ami itt más volt a keddi naphoz képest, hogy a diákoknak 24 órájuk volt felkészülni az esetre. Szükségük is volt rá, hiszen az OTP-nek adtak tanácsot a tervezett koszovói terjeszkedésükkel kapcsolatban. A zsűri a The Chinese University of Hong Kong megoldását ítélte a legjobbnak. A nagydöntő után, a záró ceremónián Dr. Kozma Miklós, a CECC @ Corvinus, 2019 akadémiai igazgatója, a BCE Vállalatgazdaságtan Intézet docense, és Ábrahám Zsolt, a rendezvény üzleti igazgatója, a Case Solvers ügyvezetője hirdették ki a két eset győztesét, majd a csapatok, segítőik és a szervezők állófogadáson vehettek részt.

Az első CECC @ Corvinus, 2019 a Vállalatgazdaságtan Intézetének és az Intézet által oktatott esetoldó kurzusok alumnusa, Ábrahám Zsolt által vezetett Case Solvers közös szervezésében jött létre. Mindkét szervezet tapasztalt az esetversenyzésben, a Corvinus Vállalatgazdaságtan Intézete több mint 10 éve készíti fel az egyetem hallgatóit nemzetközi esetversenyekre, akik rendszeresen jó helyezéseket hoznak el rangos globális megmérettetésekről. Az esettanulmányi versenyek és tréningek szervezésével foglalkozó Case Solvers munkatársai pedig hétéves fennállásuk alatt több mint 29 országban szerveztek versenyt vagy tréninget, és összesen 10000 diáknak segítettek előadói, elemzői és kritikus döntéshozói készségeik fejlesztésében.

A versennyel kapcsolatos tapasztalatokról a szervező oktatók közös tudományos publikációban számolnak be hamarosan hazai és nemzetközi folyóiratokban, illetve nemzetközi konferenciarészvételt is terveznek.

 

A hírvivő Angelos, vagyis a közvetítő angyal Első ízben adták át az MTA Angelos-díját

Bene Márton, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje nyerte el a 2019. évi Angelos-díjat. A Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottsága 2019. február 8-án első alkalommal adta át az ANGELOS – Kiváló Ifjú Kommunikáció- és Médiatudós Akadémiai Díjat. A díj célja az alapítók szerint az, hogy elismerje és támogassa a tudományterület ifjú tehetségeinek már elért és jövőbeli eredményeit, egyúttal kifejezze a tudományterületi kutatási kiválóság jelentőségét, hozzájárulva a tudományág akadémiai képviseletének megerősítéséhez. Bene Márton a Facebook és a politika témájában tartott tudományos előadást „Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon” címmel. Egyetemünk díjazott doktoranduszát kommunikációtudományi kutatásairól Sipos Júlia kérdezte.

A Facebookot a médiakutatók jó ideje kritizálják mint a véleménybuborékok színterét, amely korlátozza a valóság széleskörű érzékelését, a „big picture” megjelenítését. Hogy látja, még mindig így működik, vagy van már némi önreflexiónk, kialakulóban van-e az immunrendszerünk e tekintetben?
Az empirikus eredmények nem erősítik meg a közéleti diskurzusokban népszerű „véleménybuborék” tézist. A kutatások valójában éppen azt mutatják, hogy a Facebook jóval sokszínűbb információs közeg, mint a politikai tájékozódás egyéb felületei. Az állampolgárok sokkal gyakrabban találkoznak saját előzetes véleményükkel nem egyező tartalmakkal, mint a médiafogyasztás vagy éppen a személyes politikai társalgások során. Ennek oka, hogy az emberek többségének életében a politika egyáltalán nem játszik kiemelkedő szerepet, Facebook-ismerőseiket nem politikai alapon válogatják ki, így sokféle politikai információval találkozhatnak a platformon. A közhiedelemmel ellentétben a híreket válogató algoritmus sem erősíti jelentősen a véleménybuborékot, hiszen annak működésében az ismerősökkel folytatott interakciók, és az ismerősök interakciói is nagy szerepet játszanak. Tehát, ha egy ismerőssel gyakran lépek kapcsolatba az oldalon, akkor annak tartalmait akkor is megjeleníti, ha egyébként azokkal politikai alapon nem értek egyet. A véleménybuborék éppen ezért csak azokra lehet jellemző, akik életében a politikai hovatartozás nagy szerepet játszik, ezért ismerőseik jelentős része a hasonlóan gondolkodók körül kerül ki, és kizárólag saját véleményükkel egyező politikai oldalakat követnek.

Az ugyanakkor igaz, hogy a Facebookról származó információk mindig szelektívek, az elénk kerülő politikai tartalmak köre nem olyan szakmai szűrés eredménye, mint a hagyományos média esetében. Emiatt fennáll a veszély, hogy egyes történéseknek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mintha azzal a médiában találkoznánk, miközben más információk teljesen elkerülik a figyelmünket, hiszen nem kerül a hírvonalunkra. Ezzel kapcsolatban nem igazán látszik az önreflexió, a kutatások szerint az ilyen jellegű szelektív Facebook-tájékozódás negatívan hat a politikai ismeretekre, a közéleti tudásra. Ezen a téren nagyobb reflexiót talán olyan oktatási programok segítségével lehetne elérni, amelyek nagy hangsúlyt fektetnének a tudatos tájékozódás formáira, a zsúfolt információs térrel való együttélésre.

Az Ön egyik tanulmánya szerint „A Facebook jelentős kampányeszközzé vált, annak ellenére is, hogy a legtöbb politikust csak kisszámú, egyébként is már nagyrészt elkötelezett választó követi.” Ebben az esetben van még jelentősége a politikusok Facebook-aktivitásának?
Nagyon úgy tűnik, hogy van, hiszen a politikusok üzenetei a kisszámú követő megosztásai, lájkjai által számos, nem elkötelezett választóhoz juthatnak el. Ráadásul ők saját személyes ismerőseik közvetítésén keresztül találkoznak a politikusok tartalmaival, emiatt azok meggyőzőbbnek is hathatnak, mintha a politikus közvetlenül próbálná eljuttatni az adott választóhoz az üzenetét. Általánosságban is igaz: a közösségi médiában a kortársak hatása felértékelődik, döntéseinkre nagy hatást gyakorolnak a saját ismerőseinktől látott minták. A politikusok most éppen ezt próbálják kihasználni: a közvetlen ismerősökön keresztül kívánják elérni választóikat. A politikus üzenete ezért nem elsősorban az amúgy is már elkötelezett követői tábornak szól: sokkal inkább az a cél, hogy az elkötelezett követőkön keresztül azok ismerőseit szólítsa meg.

A társadalom korosztályonként, kultúránként és időszakonként váltogatja a közösségimédia-platformokat – gondoljunk Trump elnök kampányában a Twitter szerepére, amely nálunk kevésbé elterjedt. A politikai aktorok követik ezeket a változó trendeket, de vajon ugyanolyan sebességgel, mint a felhasználók?
Erre nehéz általános választ adni, hiszen a politikusok között is sok különbség van. Vegyük például az amerikai politikába tavaly berobbanó fiatal képviselőnőt, Alexandria Ocasio-Cortezt, aki nagy magabiztossággal és természetességgel használja a különböző közösségimédia-platformokat. Mások lassabban alkalmazkodnak a változó felhasználói szokásokhoz, a nagy népszerűségnek örvendő Instagram használatától például még most is sok politikus ódzkodik. Persze az egyes platformok politikai felhasználási lehetőségei is eltérőek. Az Instagramnál maradva: nem növeli a platform vonzerejét, hogy az oldalon nincsen megosztási lehetőség, így más közösségi oldalakkal ellentétben a politikai szereplők itt tényleg csak a közvetlen követői táborral tudnak kommunikálni.

Mit gondol arról, hogy az algoritmusokat felhasználó nagy cégek segítségével a közösségi média is nagyon hatásos politikai eszközzé vált?
Nagyon súlyos politikai, társadalmi és jogi kérdéseket vet fel, hogy profitorientált globális multivállalatok ekkora politikai hatalom birtokába kerültek. Egy-egy üzleti célokat szolgáló módosítás a Facebook működésében komoly politikai következményeket vonhat maga után. Az adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatok, a cenzori tevékenység, illetve a platform manipulálási lehetőségei szintén politikailag érzékeny témáknak számítanak. A már kibontakozó, és a közeljövőben várhatóan még élesebbé váló politikai és jogi küzdelmek e platformok politikai szerepe és hatalma körül meghatározóak lesznek a demokrácia jövőbeli működésével kapcsolatban.

Navigare necesse est – de nemcsak hajózni muszáj

Utazás a tudományban címmel immár második alkalommal rendezett konferenciát a Budapesti Corvinus Egyetemen a Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont. Az Egyetemen jelenleg is több közlekedéssel kapcsolatos kutatás zajlik, köztük a Normandiai Üzleti Tudományok Egyetemével (EM Normandie) közösen végzett kutatások a hajózás és logisztika területén.

A közlekedés technológiailag és gazdaságilag is az egyik leggyorsabban változó ágazat. A mesterséges intelligencia megjelenése, a közösségi autók terjedése, a tömegközlekedési modellek változása, az intermodális közlekedési lehetőségek terjedése mind-mind olyan jelenségek, amelyek meghatározzák a jövő közlekedését. A repülőterek funkcióváltásának is tanúi lehetünk, de a kutatók azt is vizsgálják, hogyan tölthetjük hasznosan a közlekedésben eltöltött időt.

Mivel a mobilitás folyamatosan változik, a közlekedési ágazat válasza csak a folyamatos innováció lehet. Az innovációval kapcsolatban ugyanakkor hajlamosak vagyunk kizárólag a technológiai szempontokra figyelni, miközben a társadalmi, gazdasági, szakpolitikai vonatkozások legalább olyan lényegesek. Az Utazás a tudományban konferencia, amely a közlekedés nem műszaki aspektusainak megvitatására indult útjára 2018-ban, idén éppen ezeket a kérdéseket helyezte a középpontba, az alcíme az „Innováció a közlekedésben” volt. Flesicher Tamást, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársát Sipos Júlia kérdezte.

A közlekedés témájában a ’Gazdasági, társadalmi, szakpolitikai szempontok’ című szekció elnökeként hogyan látja, összeegyeztethetők-e a felsorolásban található aspektusok?
A gazdasági, társadalmi, szakpolitikai (és a technológiai, környezeti, politikai stb.) szempontok természetesen eltérnek egymástól, hiszen mindegyik egy más részrendszerből nézve vizsgálja a maga lehetőségeit. Ez rendben is van így, a kérdés az, hogy amikor ütköznek az érvek, akkor melyik nézőpontot vegyünk figyelembe. Mindegyik nézőpontra igaz ugyanis az, hogy a maga értékrendszerében a másik álláspontját alárendelhetőnek fogja tekinti a sajátjához képest. Ha valamelyik szempont dominánssá tud válni (el tudja hitetni magáról, hogy fontosabb, mint a többi), akkor ezzel a saját szempontrendszerét is elfogadtatja. Tehát az ipari társadalomnak a gazdasági megfontolásokat előtérbe helyező térnyerése valójában a társadalom asszisztálása mellett a szakpolitika támogatásával zajlott le, elfogadva azt az ígéretet, hogy a gazdaság (a GDP) növekedése képes lesz megteremteni a társadalmi jólétet, a környezeti harmóniát, és általában a konfliktusok békés megoldását. Paradox módon ez az érvelés a társadalmi célokat, a emberek által közvetlenül tapasztalható előnyök elérését alárendelte egy eszköznek, amelyik a saját legitimációját éppen annak köszönheti, hogy ezeknek a (társadalmi) céloknak az elősegítését ígéri.

A közlekedésben eltérő módon és más szerepkörök képviseletében ütköznek a különböző érdekek a hálózatfejlesztés szintjén, illetve a közlekedés üzemeltetési szintjén. Az előbbiről, a szakpolitika, az (ön)kormányzat, a beruházók, az építőipar és a területileg érintett lakosok szempontjainak a konfliktusairól most nem volt szó, az előadások a működés, főleg a közforgalmú személyközlekedés működtetési szintjére koncentráltak.

Ötven-hatvan évvel ezelőtt az alternatíva nélkül a közforgalmú közlekedésre szoruló utazóközönség szállítását kellett megoldani, és a fő feladat az ehhez szükséges kínálati kapacitás biztosítása volt. A kérdésben felvetett szempontok összehangolása ennek megfelelően a szakpolitika számára a munkába járás lehetővé tétele (társadalmi és makrogazdasági szempont), azaz az ehhez elengedhetetlenül szükséges mennyiségi kiszolgálás megteremtése (gazdasági szempont) volt. Ha a szűk keresztmetszetet a járművek rendelkezésre állása jelenti, akkor az üzemgazdasági aspektusok elsődlegessé válnak, hiszen minden más szempont csak ennek nyomán teljesülhet.

Gyökeresen más a helyzet akkor, amikor a közforgalmú közlekedés versenyhelyzetbe kerül a közterületek egyre nagyobb részét elfoglaló gépkocsiforgalommal szemben. A városnak az az érdeke, hogy az utasforgalom minél nagyobb részét szervezett formában a közforgalmú közlekedés bonyolítsa le, ezzel csökkentve az autók által okozott levegő-, zaj-, és térszennyezést: a szakpolitikának tehát az erre történő ösztönzést kell megoldania. Ha a szolgáltató nem a kitűzött szakmapolitikai cél elérésében érdekelt, hanem irányában egy másik üzemgazdasági elvárás jelenik meg (az összes költség minimalizálása, a futáskilométer csökkentése stb.), akkor nyilván a saját érdekeit fogja érvényre juttatni: ellenáll az integrált közlekedés megszervezésének, a közlekedési szövetség létrehozásának stb., ezzel lefékezve a szakpolitika által kitűzött társadalmi cél teljesítését. Ez azonban ilyenkor nem azt jelenti, hogy a különböző szempontok nem lennének összeegyeztethetők, hanem azt, hogy a szakpolitika/politika nem oldotta meg jól az összeegyeztetés rá háruló leckéjét.

A szakterületet jól ismerő kutatóként az előadásokon, illetve az Ön által vezetett szekcióban melyek voltak az Ön számára újszerű megközelítések?
Ács Balázs előadásában a közszolgáltatás liberációjának nemzetközi tapasztalatait elemezte. Ennek során bemutatta a Flixbus működési modelljét: saját buszok nélkül, különböző buszvállalkozások szolgáltatásainak és jegyeladási rendszerének egységes biztosításával mind az utasok, mind pedig a szolgáltatók számára vonzó módon vált az európai térség piacvezető vállakozásává. Érdemes itt megemlíteni, hogy az Amazon saját könyvkiadás nélkül a világ legnagyobb könyvértékesítőjévé, az Airbnb saját szálláshely nélkül vezető szálláshely-értékesítővé, az Uber saját gépkocsik nélkül piacvezető személyfuvarozó vállalkozássá nőtt az elmúlt néhány év során. Olyan új piaci modellekről van szó, amelyek – jóllehet felvetnek új szabályozási, jogi, biztosítási stb. problémákat –, rohamosan terjednek, és átrendezik a hagyományos piacokat. A felmerülő problémákat meg kell oldani, az azonban nem látszik bölcs taktikának, ha megpróbálunk elzárkózni, betiltani ezeket a formákat.

A plenáris előadások az innováció általános hatásairól adtak képet. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a technológiai változásról, és ennek társadalmi és gazdasági következményeiről is beszélt. Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum vezetője, és Keserű Imre, a brüsszeli VUB kutatója a városi mobilitás átalakulásának hatásait, lehetséges forgatókönyveit mutatta be más-más nézőpontból. A jövő mobilitása a szekcióülések során is főszerepet kapott, a tudományos megközelítés mellett gyakorlati hatások is szóba kerültek, például, hogy hogyan javítja az utaskiszolgálás színvonalát a budapesti repülőtér küszöbönálló bővítése, vagy milyen új élményeket ígérhetnek a szállodahajók a hazánkba látogató turistáknak.

A konferencia szellemiségével összhangban ezúttal is több PhD-hallgató kapott lehetőséget, hogy beszámoljon kutatásáról. A következő konferencia 2020 elején, a felhívás megjelenése 2019 őszén várható.

Friss genderkutatások a közoktatásban

Vajon a nemi szerepeket is elfedi az iskolai köpeny, vagy épp az iskolai színpad lenne az a terület, ahol jobban kiütköznek a nemi egyenlőtlenségek? A tanárok enyhítik vagy felerősítik ezeket a hatásokat? És egyáltalán mi van az iskolások fejében a nemi különbségekkel kapcsolatban? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a válaszokat Rédai Dorottya, a CEU oktatója kutatói munkája során. Az LMBT Történeti Hónap keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott előadásában a legfrissebb eredményeket mutatta be az egyetemista közönségnek 2019. február 28-án, a BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központja által szervezett eseményen.

Rédai Dorottya előadásában első körben felvázolta, hogy mi az az ív, amit a társadalmi nem oktatásban betöltött szerepének vizsgálata bejárt az utóbbi évtizedekben. A vizsgálódások feminista aktivisták kezdeményezésével a ’70-es években indultak, melyek a későbbiekben eltérő eredményességgel kerültek be a különböző országok egyetemi tananyagába. A korszak legnagyobb kérdéseit a nemiszerep-elméletek kritikája adta, melyben leginkább a tanár szerepét vizsgálták. Miért van az, hogy más szempontok alapján értékelik a fiúk és lányok munkáját? Egy lánynak mindig szépen kell írnia a füzetébe, miközben a fiúknak lehet rendezetlen az írásképe? A fiúknak jobbnak kell lenniük matekból és természettudományokból, hiszen ezek vezetnek komoly állásokhoz, míg a lányoknak maradnak a humán tantárgyak? A korai vizsgálatok azzal a szándékkal indultak el, hogy a felnőtt világban tapasztalható munkahelyi és családi különbségek gyökerét az iskolai gyakorlat során felkutassák, hogy mintegy a gyökerénél tudjanak hatni az emancipációs folyamatokra.

A ’80-as évektől kibővült a vizsgálatok spektruma, így már nem csak a fehér középosztálybeli nők és lányok helyzetét vizsgálták, hanem az interszekcionalitás és a szexuális irányultság szempontjait is igyekeztek figyelembe venni, rámutatva, hogy nem csak a férfi-nő különbségtétel van jelen a közép- és felsőoktatásban, hanem sokkal mozaikosabb képet kell vizsgálnunk a folyamatok megértéséhez. A magyarországi kutatások több lépéssel le vannak maradva a nyugatiakhoz képest, a komoly vizsgálatok is a kvantitatív irányvonalat követik, és hiányoznak az interszekcionális szempontok is Rédai szerint.

Saját doktori kutatásában középiskolai diákokat, oktatókat, igazgatókat és védőnőket kérdezett meg arról, hogyan jelenik meg a korosztály életében a szexuális gondolkodás, hogyan hatnak erre az etnikai, nemi és osztálybeli különbségek, hogyan termelődnek ezek újra a hétköznapi beszédben. A diskurzuselemzéssel és etnográfiai módszerekkel a homofóbiát is kutatta, melynek serdülőkori kialakulása során a legfontosabb kérdés a diákok közt, hogy ennek mi lehet az oka, és hogy mennyiben tartják ezt rendellenességnek, a normálistól való eltérésnek. Szerencsére a vizsgálat alapján az elmúlt évtizedben ennek mértéke jelentősen csökkent, a hozzáállás az elfogadás irányába tolódik.

Rédai bemutatott egy másik kutatási projektet, a Gender Equality Charter Markot (Nemi Esélyegyenlőségi Mutató), mely a társadalmi nem kialakulásának iskolai folyamatait igyekszik feltárni az EU országaiban. Vizsgálták a tanári szerep elnőiesedését, mellyel együtt a férfi pedagógusok sok helyen „különleges bánásmódban”, kiváltságos figyelemben részesülnek. A nemi szerepek kialakulását sok oktató a kisiskolás korra helyezi, így ezzel szerintük a középiskolában már nem igazán lehet mit tenni. Kérdésként merült még fel, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy a tananyagban több területen fölülreprezentáltak a férfiak, hiszen ez akár a diákok jövőbeli céljait is alakítja, komoly példaképeket állítva minden tudományterületen és művészeti ágban. A projekt megvizsgálja az iskolai erőszak és az úgynevezett „bullying” nemi vetületeit, mennyiben érinti ez a különböző társadalmi nemhez tartozó, és más-más szexuális orientációval rendelkező diákokat, és mit tudnak kezdeni mindezzel a tanárok.

Rédai Dorottya előadásában a gender közoktatásbeli megjelenését mutatta be, történeti áttekintést nyújtott a vizsgálatok specializálódásában és az elvárt szempontok bővülésében. A középiskolai diskurzusban még mindig jelentősek a nemi különbségek a tekintetben, hogy mi tartozik a lányok és fiúk vélt szerepéhez, illetve, hogy mit is „kell” gondolni az eltérő szexuális orientációjú társainkról. Ugyanakkor az előadás időbeli korlátai már nem hagytak teret arra, hogy terítékre kerüljön egy fontosnak tekinthető kérdés, miszerint milyen segítséget kaphatnak a diákok és az oktatók, hogy a fenti területeken változtatni tudjanak, hiszen csupán az állami oktatáspolitikát nem tehetjük felelőssé a változások lassúságáért. A teltházas előadás azt sugallja, hogy nagy az érdeklődés a téma irányába, így remélhetjük, hogy a jövőben a kimaradó kérdések is terítékre fognak kerülni.

Deli Eszter: A vizuális retorika triadikus koncepciója – Elméleti keret és esettanulmányok Vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben

„Egy kép többet mond ezer szónál” – tartja a híres, meglehetősen sablonos mondás. De mint minden klisé, az említett idézet is elemi igazságot fogalmaz meg: „többet mond”; mond, és nem mutat, ábrázol, díszít; mond, tehát állít, közöl, érvel. Bárhogyan is tekintsünk rájuk, vitathatatlan, hogy a képek sok mindent jobban tudnak, mint a beszélt vagy az írott nyelv, ezáltal a vizuálisnak nagyobb hatalma van a verbálisnál.

Bizonyos elméletalkotók aggodalma azonban nem alaptalan: egy-egy kép „helyes” megértése, értelmezése, dekódolása valóban rengeteg olyan tényezőtől függ, ami jóllehet hozzátartozik, mégis kívül esik rajta, nem jelenik meg explicit módon. A képekkel kapcsolatos számos ellentmondásnak, és a vizuális retorikát övező dichotómiának köszönhető értekezésem létrejötte. Témaválasztásomat nagyban motiválta, hogy – számos kutatóval egyetértve – úgy vélem, az érvelés és meggyőzés vizuális komponensei nem kapnak elegendő figyelmet annak ellenére, hogy a jelen érát leggyakrabban a „modern képkorszak” vagy a „képi fordulat” elnevezéssel illetjük, és azt mondhatjuk, hogy a képek soha nem látott mértékben tornyosulnak a szavak fölé. A vizuális retorika egy viszonylag új elméleti keret kialakulásával jött létre, amely leírja, hogy a vizuális imágók hogyan kommunikálnak a hangzásbéli, verbális és más üzenetekkel szemben. Komplexitása és interdiszciplináris természete miatt olyan különböző tudományterületekhez kapcsolódik, mint a nyelvészet, szemiotika, művészettörténet, a marketing és kommunikáció vagy éppen a klasszikus retorika.

Dolgozatom komplex, összetett retorikát mutat be, amelynek sajátossága, hogy nem csak a vizsgálat tárgyáról szól, hanem arról is, ahogyan az elkészült, és ahogyan használják. Ehhez az érvelés három megközelítését érvényesnek tekintem a képek esetében is, utalva ezzel a címben szereplő vizuális retorikai triadikus koncepcióra. Az érvelés lehet produktum (az érvelés mint eredmény, termék vagy artefaktum), processzus (az érvelés mint kommunikatív folyamat), illetve procedúra (az érvelés mint eljárás). Az argumentáció mint eredmény – formális logikai kötődésének köszönhetően – rendkívül szabad felfogást kínál: nem foglalkozik azzal, hogy az érvelést ki hozza létre, kinek, és milyen célból, ezáltal létrejötte voltaképpen egy kontextuális elemeitől megfosztott szempont. Ilyenkor magát a képet vesszük górcső alá: fekete-fehér vagy színes képről van-e szó, vannak-e rajta alakok vagy sem, mi van az előtérben és mi a háttérben, hogyan történik a kép keretbe helyezése (mise en scène) stb. Az érvelés eljárásalapú szemlélete arra utal, hogy az argumentáció működését különböző dinamikák, eljárások, szabályos minták és műveletek biztosítják. Ezáltal a procedurális felfogás az érvelési folyamatokra, ezek szabályainak létrehozására, magyarázatára és megértésére vonatkozik, amelynek középpontjában nem a mi, hanem a hogyan található. Ez a szemlélet tehát a kamera nézőpontját mutatja be: milyen kameraállásból készült a kép, milyen a kamera proxemikája, használ-e a kép készítője speciális effekteket stb. Végül, az argumentáció mint folyamat típusú megközelítés pragmatikus, hatás- és szándékalapú felfogást kínál. Ez a retorikus szemléletmód tehát a kép által kiváltott szándékolt benyomást és hatást, valamint a megjelenített toposzokat hivatott bemutatni.

Értekezésem amellett érvel, hogy a vizuális retorika logikai eszközrendszerének és retorikai gondolkodásának, hatásosságának köszönhetően kielégíti az érvelés mindhárom (produktum, procedúra, processzus) fogalmát. A dolgozatnak nem célja a retorikai fogalmak alapos kronológiai bemutatása, ennek következtében a relevancia szempontjából használja a történeti kútfőket; esetenként modern, posztmodern, máskor a klasszikus szerzőkre hivatkozva, szisztematikus időbeli követés nélkül. A fentiek értelmében disszertációm a következő öt állítás bizonyítására vállalkozik.

  1. A vizuális retorika önálló diszciplináris terület. Ugyan a vizuális retorika terminusát mintegy két évtizede használják, e kifejezés még mára sem vált egyértelmű diszciplínát meghatározó fogalommá. Eddigi története azt mutatja, hogy a vizuális retorika a „létezik ilyen” és nem a „létezik” kategóriáját jeleníti meg.
  2. A vizuális retorikai érvelés elkülöníthető és diszciplinárisan köthető logikai kommunikatív folyamat.
  3. A vizuális retorika kielégíti az érvelés három minőségét: a produktum (a képi érvelés mint termék vagy artefaktum), a procedúra (a képi érvelés mint eljárás), és a processzus (a képi érvelés mint kommunikatív folyamat) megközelítését.
  4. A vizuális retorikai érvelés nyelvi transzláció nélkül is elképzelhető, amely állítás szorgalmazza, hogy a vizuális retorikával, azon belül az érveléssel kapcsolatosan egy új paradigma alakuljon ki.
  5. A természeti és ember által okozott katasztrófák híreinek vizuális reprezentációja eltéréseket mutat mind a produktum, mind pedig a procedúra és processzus megközelítését tekintve.

Disszertációm két esemény elemzésén keresztül mutatja be a vizuális retorika mint önálló diszciplína, és a produktum-, procedúra-, és processzusorientált vizsgálati módszer érvényességét. Elemzésem a Katrina hurrikán mint természeti katasztrófa, illetve a Bataclan Színház elleni terrortámadás mint ember által okozott katasztrófa médiában megjelenő vizuális anyagainak vizsgálatára vállalkozik, összesen 150 kép elemzésével. Ugyan elemzésem adott esetekből ragad ki képeket, így akár tartalomelemzésnek is minősülhetne, vizsgálatomra azonban elsősorban mégis esetelemzésként tekintek. A két katasztrófa képei gyakorlatilag eseteket kondenzálnak, történelmi, politikai és társadalmi kérdéseket sűrítve. Az eset-típusú megközelítés segítségével pedig nem csak a képek tartalma, hanem azok kontextusa is ugyanúgy a fókuszba kerülhet. Vizsgálatom ezáltal egyfajta hibrid módszerrel közelít, amelynek egyik bemenete a képek kódolásán keresztül történő tartalomelemzés, a másik, fő bemenete pedig az esetelemzés, amelyben vizsgálatom a képek kontextusát, szándékát, hatását, megjelenített toposzát és perspektíváit is képes figyelembe venni. Kutatásom célja annak feltérképezése, hogy milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutat egy természeti, ill. egy ember által okozott katasztrófa vizuális reprezentációja.

Értekezésem eredményei alapján elmondható, hogy a vizuális retorika képes mindarra, amire verbális párja, sőt számos esetben felülmúlja azt. A képek a racionális és absztrakt gondolkodás alappilléreinek és az információ elsődleges hordozóinak tekintendők, amelyek úgy tudatnak, közölnek és informálnak, és amelyek úgy érvelnek és bizonyítanak, hogy bármely tárgy jelenlévőbbé, élénkebbé válik, mint az írott vagy kimondott szó által. Disszertációm is annak bizonyítéka, hogy a szavak dominanciájának évszázadai után a képi fordulat és a képek hatalmának korszaka megkérdőjelezhetetlenül és visszavonhatatlanul elérkezett.

Az értekezés teljes terjedelmében olvasható a Corvinus PhD disszertációk adatbázisában.

„Fizikusnak-kémikusnak labor kell, a közgazdásznak pedig adat” – Science Café, Középpontban az adat sorozat

A Gazdálkodástudományi Kar Kutatási Bizottsága Science Café sorozatot hirdetett „Középpontban az ADAT” címmel, melynek keretében a félév során négy eseményt szerveznek az adattudomány kérdései köré, azok a kutatók legszélesebb köréhez szóló, az adatelemzést és adatgyűjtést érintő aspektusait feldolgozva. A „kávéházi események” alkalmával az egyetem különböző kutatásaiban részt vevő szakértőket hívják meg a szervezők a Faculty Clubba, akik nem csak egymással vitatják meg az aktuális problémákat, de megpróbálnak a vendégségbe érkező kutatók segítségére lenni abban, hogy hogyan érjék el és használják a rendelkezésre álló adatokat. A rendezvény az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató”- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban program támogatásával jött létre.

Az első alkalom vezérfonalát az adatbázisokhoz való hozzáférés és a másodlagos adatok elérése adta, a kerekasztal-beszélgetés résztvevői pedig Agárdi Irma (Marketing és Média Intézet), Csengődi Sándor (Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet), Hoffmann Ádám (Egyetemi Könyvtár) és Mezősi András (Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont) voltak. A résztvevők elsősorban arról meséltek, hogy milyen adatbázisokkal szoktak dolgozni, illetve milyen bevált módszereik, jó gyakorlataik vannak az adatok labirintusában való eligazodásban.

Hoffmann Ádám bemutatta, hogy milyen adatbázisok, illetve azok milyen szolgáltatásai érhetőek el az egyetemi polgárok részére.

Agárdi Irma rávilágított, hogy a marketing és média kapcsán az embereknek leginkább a fókuszcsoportos és ehhez hasonló módszertannal készülő kutatások ugranak be, de a valóságban a vállalatok kutatásában jelentős mértékű adatbázis-használat figyelhető meg, hiszen a kérdőívezésnek a területen megvannak a maga korlátai, így gyakran meglévő, széleskörű adatokat dolgoznak fel vizsgálataikban. A nagyvállalatok innovációjának vizsgálatához számos adathalmazt fésülnek össze a kutatások, különféle innovációs eredményeket gyűjtenek össze, melyben a digitális és nem-digitális innováció aspektusai is megjelennek, mindez összevetésre kerül a részletes pénzügyi eredményekkel. Az adatok nem csak tudományos célokat szolgálnak: a külső gazdasági partnerekkel való együttműködést segítik, viszont ehhez gyakran még több vállalati adatra lenne szükség, amelyek nem egy-egy iparágat vizsgálnak aggregálva, hanem olyanok, melyekből vállalati paneleket lehet építeni.

Csengődi Sándor elmondta, hogy míg a fizikusnak-kémikusnak a munkához labor kell, addig a közgazdásznak ugyanehhez a munkához adatra van szüksége, amiben Magyarország nagyon jó helyzetben van. Jó adatok állnak rendelkezésre, melyekhez ha jó ökonometriai módszerekkel nyúlunk, akkor minden adott egy magas minőségű publikációhoz egy neves folyóiratban. Azonban a megfelelő adatbázisok nem tetszőlegesen használhatóak, a jelenlegi helyzetben erős a célhoz kötöttség. Ez olyan furcsa helyzeteket is szül a kutatók életében, amikor valamilyen célra megkapnak adatokat használatra, de azokat felhasználás után le kell törölniük a számítógépükről, nem tárolhatják tovább, holott ez egy későbbi publikációhoz kért számítás elvégzéséhez akár még szükséges lehetne. A mai, GDPR-tól terhelt időkben a kutató az adatok tárolásával súlyos büntetés kockázatának teszi ki magát, ha egy-egy ilyen meghatározott módon kiadott adatbázist a kelleténél tovább tárol, ez viszont nem csak a flexibilitást csökkenti nagy mértékben, de az adott kutatás megfelelő prezentálását is hátráltatja. Akár tanszékeken belül is tapasztalható az a zavarba ejtő helyzet, hogy egy adatbázisból több kutatás is dolgozott, utána viszont a saját kollégájuk házon belül nem tud hozzáférni ugyanazokhoz az adatokhoz. Gyakran a megfelelő adatok beszerzésének nehézségei el is veszik a kutató kíváncsiságát, hogy az ötletei nyomába eredjen. Erre megoldást jelentene, ha az adatokat maga az egyetem kaphatná meg általános kutathatóságról szóló szerződést kötve, mert amíg ezt a „kis” kutató teszi, addig mindenkinek egyesével kell újra és újra megküzdenie az adatokért.

Mezősi András egy másik problémáról számolt be, mégpedig arról, hogy az adatbázisokban gyakran egy-kétéves lemaradás tapasztalható, ami egy akadémiai cikk esetében még megfelel, de egy tanácsadás jellegű munkában ez nagyon hátráltatja a folyamatot. További nehézségként a hivatalos szervek törvényi kötelezettség szerinti adatszolgáltatásának lassúságát, illetve annak megtagadását említette, ami az energiagazdasági vizsgálatok esetében egy komoly akadályozó tényezőnek számít. De nem csak a hivatalos szervekre jellemző, hogy fokozottan védik az adataikat, és még olyan célokra is vonakodva szolgáltatják ki őket, amelyek az adott intézmény hasznára is válhatnak. Természetesen fontos kérdésként merült föl, hogy a beszerzői oldalról is különböző nehézségek állnak a kutatók előtt, hiszen sokkal több és összetettebb intézményi rendszeren kell keresztülvinniük az adatkéréseiket, mintha ugyanezt egy magánvállalat számára kérnék ki.

A kutatók persze azt is hozzátették, hogy vannak olyan gyűjtéseik, eredményeik, amelyeket ők sem szívesen osztanának meg bárkivel, így az érvelések nem az adatok feltétlen és szabad áramlása mellett szólnak, hanem arra próbáltak rávilágítani a beszélgetésen, hogy milyen együttműködési formák könnyítenék meg a kutatók munkáját az egyetemen belül, és milyen általános nehézségeket kellene közös erővel kommunikálni a magyar és külföldi adatszolgáltatók irányába.

A sorozat következő alkalma 2019. március 20-án kerül megrendezésre Adatelemzési környezet - Bolyongás az adat körül címmel, a részletes leírás programajánlónkban olvasható.

Oldalak