Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

What money can't buy: The moral limits of markets

What money can't buy

What money can't buy: The moral limits of markets / Michael J. Sandel
New York: Farrar, Straus, Giroux, 2012, 244 p.
ISBN: 978 0 374 20303 0

Az utóbbi évtizedekben a piaci értékek kiszorították a nem piaci normákat az élet számos területén, meghatározóakká váltak az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás, a jog, a művészetek, a sport, de még a családi és személyes kapcsolatok terén is. Észre sem vettük, és a piacgazdaság piactársadalommá változott. Valóban ezt akarjuk? Mi a piac helye egy demokratikus társadalomban? Hogyan tudjuk megvédeni morális és polgári értékeinket, melyeket a piac nem értékel és pénzzel nem mérhetők, nem vehetők meg?
 

katalógustétel

Managing sport facilities and major events

Managing sportManaging sport facilities and major events / Hans Westerbeek
London: Routledge, 2007, 278 p.
ISBN: 978 0 415 40109 8

A sportberuházásoknál és –rendezvényeknél rengeteg dolog - a vállalati különszobáktól a tűzoltórendszerekig, az élelmiszer-üzletektől a mellékhelyiségekig, az elsősegélynyújtástól a médiamenedzsmentig – biztosítása a sportlétesítményekért és –eseményekért felelős gazdasági vezetők feladata. A könyv elmagyarázza, hogyan lehet ezeket hatékonyan biztosítani, és részletes, nemzetközi esettanulmányokkal rendszerezett útmutatót ajánl a menedzsmentet érintő kérdésekhez és a gyakorlati problémákhoz, melyekkel a sportvezetők nap mint nap találkoznak.

katalógustétel

A cooperative species

A cooperative speciesA cooperative species: Human reciprocity and its evolution / Bowles, S. and Gintis, H.
Princeton, US.: Princeton Univ. Press, 2011. 262 p.
ISBN: 978 0 691 15125 0

Tapasztalati, régészeti, genetikai és néprajzi adatokra kalibrálva a gének és a kultúra együttes evolúciós modelljeit - prehistorikus háborúkra, és egyéb csoportos versenyhelyzetekre vonatkozóan is - a szerzők lenyűgözően és újszerűen mutatják be az emberiség morális és együttműködési hajlandóságának fejlődését. A folyamat mozgatórugójának a szociális érzelmek, úgymint a szégyen és a bűntudat kialakulását, valamint a szociális normák beépülésének képességét tartják, ahol az etikus viselkedés, nemcsak mint a büntetés elkerülésének módja, hanem mint személyes cél jelenik meg.

katalógustétel

Product variety and the gains from international trade

Product varietyProduct variety and the gains from international trade / Feenstra, Robert C.
Cambridge, US.: The MIT Press, 2010, 133 p.
ISBN: 978 0 262 06280 0

Az 1970-es és az 1980-as években a nemzetközi kereskedelem elméletének egyik nagy vívmánya volt a monopolisztikus versenymodell nemzetközi kereskedelemre való alkalmazása Elhanan Helpman, Paul Krugman és Kelvin Lancaster által. A monopolisztikus versenymodell új empirikus módszereket tett szükségessé, ahhoz, hogy megvalósíthassák elméleti meglátásaikat, ugyanakkor ebben a könyvben Robert Feenstra olyan módszereket mutat be, melyek arra lettek kifejlesztve, hogy felbecsüljék az import termékválaszték hatását és az ebből eredő kereskedelemből származó nyereséget.

katalógustétel

Váltás az üzleti életben

VáltozásVáltás az üzleti életben: Vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése / Némethy László [ford. Friedmann Károly]
Bp.: HVG Zrt., 2011. 246 p.
ISBN: 978 963 304 059 1

Az üzleti életnek Közép-Európában sajátos zamata van. Sokan vitték már sikerre üzleti elképzeléseiket. De mikor érdemes váltani? Hogyan lehet friss tőkét bevonni, stratégiai vagy pénzügyi partnert keresni, kisebbségi vagy többségi részesedést értékesíteni? Hogyan lehet sikeresen kiszállni egy vállalkozásból? A legtöbb vállalattulajdonos gyötrelmesen nehéznek tartja a váltást az üzleti életben, mert a döntéshez nem egyetlen, hanem számos, egymással összefüggő kérdésre kell válaszolnia. A kötet, melynek első része a vállalatból való kiszállás tervezésével foglalkozik, második része pedig a tranzakció menedzselését tárgyalja, áttekintést nyújt a kiszállás tervezésének kérdéseiről, meghatározza a kritikus döntéshozatali pontokat, leírja a tanácsadók kiválasztását és a velük való közös munkát, figyelmeztet a folyamatban felmerülő esetleges hibákra, és elmagyarázza, hogyan lehet ezeket elkerülni. A szerző több évtizedes tanácsadói tapasztalatára építve, olvasmányos stílusban, esettanulmányokkal kiegészítve ad támpontokat ahhoz, hogy a cégtulajdonosok az üzleti életben is elsajátíthassák a váltás művészetét, és megfelelő szakértelemmel fogjanak hozzá a kiszállás megtervezéséhez és menedzseléséhez.

katalógustétel

Moral Courage in Organizations: Doing the right thing at work

Moral CourageMoral Courage in Organizations: Doing the right thing at work / Comer Debra R.; Vega, Gina
Armonk: M.E. Sharpe, Inc., 2011, 231 p.
ISBN: 978 0 7656 2409 3

Az erkölcsi bátorság témája tipikusan hiányzik az üzleti etikai előírásokból és a menedzsment tréningekből. Pedig éppen az erkölcsi bátorság az, amire szükség van, amikor a munkahelyi nyomás veszélyezteti az értékeket és elveket, amiben hiszünk. A könyv kiemeli azokat az etikai buktatókat, amelyekbe feltehetően beleütközünk a munkahelyünkön, s növeli az egyén képességét arra, hogy a helyes dolgot tegye a fenyegető szervezeti buktatók ellenére. A könyv rávilágít a szervezeti tényezők etikai viselkedésre gyakorolt hatásaira: példákon keresztül mutatja be a példás erkölcsi magatartást, illetve annak hiányát, feltárja azokat a készségeket és információkat, amelyek támogatják azokat, akik erkölcsi bátorsággal cselekednek. A mű hatékonyan segítheti egy etikusabb szervezeti viselkedés kialakulását azáltal, hogy útmutatót kínál az olvasónak az erkölcsi bátorsághoz.

katalógustétel

Managing and maintaining compliance

Managing and maintaining complianceManaging and maintaining compliance / Elfers, Henk; Verboon, Peter; Huisman, Wim
Hauge : Boom Legal, 2006, 169. p.
ISBN: 978 90 5454 767 9

Tudósok és poltikai döntéshozók számára jelenleg is fontos kérdés a polgárok és a vállalatok társadalmi szabályoknak való megfelelése. Számos különböző tudományos területről származó kutatás vezetett el olyan felismerésekhez, melyeket politikai döntéshozók és végrehajtó szervezetek fel tudnak használni. Néhány ilyen felismeréssel és azok gyakorlati következményeivel foglalkozik a könyv. Lehetséges-e embereket vagy szervezeteket arra csábítani, hogy a szabályokhoz önként alkalmazkodjanak pozitív ösztönzéssel vagy más módon? Hogyan tud egy végrehajtó szerv az elrettentés és a pozitív ösztönzők optimális keverékét felhasználva megfelelő szintet fenntartani anélkül, hogy ki kellene építenie a szabály címzettjeinek a zavartalan működést? A kötet a 2006 áprilisában a hollandiai Leidenben tartott Managing and Maintaining Compliance című konferencia papír alapú kiadása.

katalógustétel

A guide to Lean Six Sigma management skills

A guide to Lean Six Sigma management skillsA guide to Lean Six Sigma management skills / Gitlow, Howard S.
Boca Raton: CRS Press, 2009. 150 p.
ISBN: 978 1 4200 8416 0

A Lean Six Sigma (Támogatás az Irányítás és Vezetés Fejlesztéséért) termelési rendszer célja az, hogy elősegítse valamennyi munkavállaló számára azt, hogy örömet találjanak a munkájukban, és legyen energiájuk részt venni a szervezeti hirdetőfalon talált projektek fejlesztésében és innovációjában! - (Howard S. Gitlow) A könyv szerzője, Dr. Howard Gilow az egyik legismertebb fekete öves Lean Six Sigma (LSS) mester, akinek ez a jól szerkesztett kötete demonstrálja azt, hogy a minőségi fejlesztések miképpen valósulhatnak meg a munkahelyek valamennyi területén a műhelypadlótól a vállalati vezetők irodájáig. Számos esettanulmányon keresztül illusztrálva kijelentéseit, a könyv lenyűgözően érvel amellett, hogy miért a Six Sigma legyen a preferált megközelítés. Ezenkívül azt is megtudhatjuk a magyarázatból, hogy hogyan kell felépíteni egy olyan szervezetet, amely ösztönzi és értékeli is egyben a minőségi csoportok munkaráfordítását, s részletezi azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenni a lean kezdeményezések megvalósításához és fenntartásához.

katalógustétel

Rethinking capitalist development

RethinkingRethinking capitalist development: Essays on the economics of Josef Steindl / ed. by Tracy Mott and Nina Shapiro London: Routledge, 2005. 180 p. ISBN: 0 415 1595 8

Ez az esszékötet Josef Steindl (1912-1993) munkája előtt tiszteleg. Az esszék Steindl közgazdaságtanának főbb témáiról nyújtanak kritikai vizsgálatot, s mellette értékelést azok fontosságáról napjaink gazdasági körülményei között. A könyv tehát konkrét kapcsolatokra összpontosít, melyeket Steindl a verseny folyamata és a makrogazdasági stagnálás problémája között azonosított. A "Kapitalista fejlődés újragondolása" olyan témákat tárgyal, mint például Steindl mikroökonómiai koncentrációra és a makroökonómiai stagnálásra vonatkozó elmélete - hogyan módosítható vagy szélesíthető még inkább megalapozottá belső szerkezetében, illetve a történelmi jelenségekre történő felhasználhatóságában. Steindl elvi keretein belül felmerül az a kérdés is, hogy hogyan kell még inkább adekvát módon figyelembe venni az innovációkat és az új termékeket. Az esszék közül nem egy küzd Steindl elméletének formai és történelmi magyarázatával, beleértve az alternatív matematikai modellek fejlődésének figyelembevételét, melyek bemutatják a makrogazdaság jelenlegi dinamikáját és összehasonlításokat vagy alternatív keretek közötti javaslatokat adnak a történelmi fejlemények megértésére a huszonegyedik századi kapitalizmusban.

katalógustétel

Africans: the history of a continent

AfricansAfricans: the history of a continent / Iliffe, John
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009, 365 p.
ISBN: 978 0 521 68297 8

John Iliffe egy hatalmas és mindent átfogó tanulmányban az emberiség eredétől az AIDS-járványig újrafókuszálja Afrika népesedésének történetét egy környezetbarát szempontból ellenséges kontinensen. Az afrikaiak úttörők voltak a betegségekkel és a természettel vívott harcban, s társadalmi, gazdasági és politikai intézményeiket úgy tervezték, hogy biztosítsák a túlélést. Az orvostudomány fejlődésének keretében és más huszadik századi újítás alatt azonban ugyanazok az intézmények nevelték ki a világon valaha látott leggyorsabban növekedő népességet. A kontinens története így tehát egy egyszerű történet a most élő afrikaiaktól a legkorábbi emberi ősökig. John Iliffe a Cambridge-i egyetemen az afrikai történelem professzora volt, s kutató-ösztöndíjas a St. John's College-ban. Számos, Afrikáról szóló könyv szerzője, elnyerte a Herskovits-díjat is az egyesült államokbeli Afrikai Tanulmányok Egyesületétől.

katalógustétel

Oldalak