Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

The precariat: The new dangerous class

The precariat: The new dangerous class / Guy Standing
London: Bloomsbury, 2016. 336 p.

2011-es londoni zavargások... Occupy mozgalom... világszerte szaporodó tiltakozó akciók...
Mi áll ezek hátterében? Milyen társadalmi gyökerei vannak?
Guy Standing elsőként elemzi a nyugati társadalmi rend számára veszélyt jelentő, a zavargásokért felelős, új osztályt. A „Precariat” nem más, mint létbizonytalanságban élő, bejelentett munkahellyel nem rendelkező, segélyre szoruló, megalázott, osztállyá formálódó réteg. Olyan önmagáért való osztály, amelynek célja éppen önmaga megszüntetése. Tagjai csak szövetségbe tömörülve, érdekeiket megfelelő szervezeti formán keresztül képviselve gyakorolhatnak nyomást az államra az elosztás- és jövedelempolitika újraformálása, progresszív állami stratégia kialakítása érdekében.

katalógustétel

The dark net: Inside the digital underworld / Jamie Bartlett

The dark net: Inside the digital underworld / Jamie Bartlett
London: Heinemann, 2014. 303 p.

A Facebook, a Twitter, a Google és a többi ismerős online élettér világa mellett létezik egy másik dimenziója is a világhálónak: internetes oldalak, közösségek és kultúrák rejtett világa, az ún. sötét internet. A Bitcoin, a Silk Road, a pornográfia és a radikalizmus hálója ez, ahol nincsenek gátak, ahol bárki bármit megtehet. Ebbe az anonim, a társadalmi normák határait figyelmen kívül hagyó szabadság világába kalauzol el a többszörösen díjnyertes könyv.

katalógustétel

A mélység tornácán: A szólásszabadság és a liberális hagyomány

A mélység tornácán: A szólásszabadság és a liberális hagyomány / John Durham Peters
Budapest: Wolters Kluwer, 2015. 300 p.

A szólásszabadság és a liberalizmus akár kéz a kézben is járhatnának. De nem teszik.
Vagy mégis?
Ha különböző aspektusokból nézzük őket, szöges ellentétben is állhatnak egymással.
Vagy mégsem?
Ezt járja körül könyvében John Durham Peters, az iowai egyetem tanára, a jogrendszer, az azt kialakító eszmék, az emberi természet, és még sok más tényező vizsgálatának segítségével.

katalógustétel

Diplomások lázadása: Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

diplomások lázadásaDiplomások lázadása: Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig / Wolfgang Kraushaar
Budapest: Napvilág, 2014. 250 p.

A könyv a globális tiltakozások körképe. Még ha ez a körkép hiányos is, az olvasónak az az érzése támadhat, hogy körberepülte a Földet, és annak legkülönbözőbb pontjain elvegyült a tiltakozó tömegbe. Ha a tiltakozások Kairótól New Yorkig, Madridtól Santiagóig és Lisszabontól Tel Avivig nyúló keresztmetszetét nézzük, láthatóvá válik, hogy amit a világ a 2011. évben átélt, az mindenekelőtt a diplomások lázadása volt. Ha nem is csak ők jelentik a tiltakozások teljes spektrumát, mégis ők alkotják a különféle szereplői csoportok magvát, a kezdeményező, kommunikáló és más társadalmi rétegeket és csoportosulásokat mozgósító erőt. A különbségek ellenére egy demokráciát és társadalmi igazságosságot céljául tűző transznacionális szabadságmozgalomról volt és van szó. Ez volt az egyik alapvető oka annak is, hogy a mozgalom miért volt képes különböző országok fiataljainak lendületet adni.

A könyv végül rámutat: a tiltakozók nem tudták learatni annak a termését, amit az utcákon és tereken korábban elvetettek. Ennek ellenére a tiltakozás azóta is fel- fellángol a földgolyó különböző részein. A magyar olvasó számára a kötetet a prekariátus fogalmi tisztázása és a Több demokráciát! üzenete teszi érdekessé, mert bár a diplomások lázadása 2011-2012-ben zajlott, nálunk mind a létbizonytalanság, mind a demokrácia értékeinek tisztelete nagyon is forró témák.

katalógustétel

The organized mind

The organized mind : Thinking straight in the age of information overload / Daniel J. Levitin
New York: Plume Book, 2015. 496 p.

Az idegtudós és New York Times-bestseller szerző, Daniel J. Levitin legújabb könyvében az információ tengerében manapság szinte elvesző emberi agy működésébe enged betekintést.

A mai, információtól túlterhelt világban szinte megfulladunk az adatok példátlan özönében, ugyanakkor egyre több és gyorsabb döntést kényszerülünk meghozni. Nem csoda tehát, hogy a hétköznapokban gyakran elveszítjük a kocsikulcsot vagy a szemüvegünket, és pusztán attól is elfáradunk, ha lépést akarunk tartani a körülöttünk zajló eseményekkel.

Vannak azonban, akik jól tudják menedzselni mindezt: Daniel J. Levitin az agykutatás legújabb módszereinek a segítségével igyekszik bemutatni, hogy ők hogyan képesek erre, s hogy a könyv olvasói hogyan vehetnek példát a módszereikről, hogy ezáltal visszanyerhessék az egyensúlyt életük különböző területei között.

Az élénk, szórakoztató fejezetek a legapróbb hétköznapi példákon át egészen az irodai munkafolyamatokig szemléltetik azt, hogy a kognitív idegtudománynak a koncentrációval és a memóriával kapcsolatos legújabb kutatásai hogyan alkalmazhatók életünk szinte bármely területén arra, hogy megváltoztathassuk és hatékonyabban kezelhessük információval túlterhelt mindennapjainkat.

katalógustétel

#yz Generációk online

#yz Generációk online: Klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária
Budapest: Tericum, 2015. 268 p.

Online barátságok és szerelmek, melyek mellett a felek akár meg sem ismerik egymást az utcán. Folyamatos okostelefon-simogatás miatt ellaposodott négyszemközti beszélgetések, szelfi akár egy temetésen is.
Tényleg olyan iszonyatosan könnyű a digitális benszülöttek élete mondjuk a baby boomerekéhez, vagy az X generációéhoz képest? Használni az információs kor vívmányait vagy általuk élni? A szerző szerint az y és z generáció tagjainak valójában sokkal nehezebb elindulniuk az életben és olyan párkapcsolatot kialakítaniuk, amelyben jól érzik magukat. Rengeteg ijesztő érzelem él bennük, és sokat rejtve tartanak. A bizonytalanság és az ebből eredő bizalmatlanság állandó lételemükké váltak.

 

katalógustétel

Motiváció magasabb szinten

Motiváció magasabb szinten: Fejlődés, hatékonyság, elköteleződés / Susan Fowler
Budapest: HVG Zrt., 2015. 223 p.

Susan Fowler coach szerint a hagyományos motivációs eszközök frusztrálóak, mert büntetés/jutalmazás alapon működnek, és már bebizonyosodott, hogy ez így nem célravezető. Sokkal jobb, ha a munkatársak nem kívülről várják az elismerést/helyreigazítást, hanem magukban alakítják ki a céltudatosságot, és ez a független, kreatív hozzáállás önmagában visszaigazolásként, motivációként szolgálhat.

katalógustétel

A Google titok - Irányítsd és éld az életed

A Google titok - Irányítsd és éld az életed / Laszlo Bock
Budapest: Bookline Könyvek, 2015.

 

Tippek a világcég alelnökétől.

Manapság nehezebb a Google munkatársává válni, mint felvételt nyerni a Harvardra. A világ egyik legsikeresebb vállalata kizárólag a legjobbakat keresi, és hogy megtalálja őket, képes akár új szabályokat is teremteni a munka világában.

A kötet éppen ezért tanulságos olvasmány mindenkinek, aki céget vezet, munkát vállal, vagy csupán érdekli, hogyan lehetne hatékonyabb és sikeresebb a saját életében. Bock egyik aranyszabálya, hogy nem az életrajz, hanem a gyakorlat dönti el, ki a rátermett munkatárs, és hogy bizonyos kvalitások – rugalmasság, vezetői képesség, tudás, lelkiismeretesség, kitartás – minden munkakörben elengedhetetlenek.

Miközben az olvasó a vállalat legfontosabb fejlesztéseivel is megismerkedhet, a Google műhelytitkainak leleplezésével, filozófiájának, kultúrájának bemutatásával Bock nem csupán a munkában, de az életben is iránymutatást nyújt.

Laszlo Bock Romániában született 1972-ben, gyermekként a családjával az Egyesült Államokba emigrált. Mesterdiplomáját a Yale üzleti szakán vállalatvezetésből szerezte. Jelenleg a Google személyzeti ügyeit irányítja. Ő felel több tízezer munkatárs toborzásáért és egyéni fejlődéséért.
 

Katalógustétel

Hírszerzés a 21. században - A mozaikmódszer

Hírszerzés a 21. században - A mozaikmódszer / Alfred Rolington
Budapest: Antall József Tudásközpont, 2015. 204 p.

 

A magánélet és a munka területén egyaránt jelen lévő digitalizáció egyre növekvő adatmennyiségeket (Big Data) eredményez. Az összekapcsolódó és kölcsönös függőségeken alapuló globalizált világ, az internet biztosította szabadság (Deep Web, Dark Web) és a 24 órás hírtelítettség új korszakot nyitott a hírszerzés területén is. A szerző a hírszerzés elmúlt korszakait ismerteti és elemzi. Szó esik a 20. századi világháborúk vagy épp a hidegháború formálta hírszerzési szemléletváltásokról, egészen a 9/11 kiváltotta legújabb helyzetig, melynek bemutatása a szerző által javasolt stratégia, a mozaikmódszer ismertetésével zárul.

 

katalógustétel

Énmárka: Tedd magad eladhatóvá - az interneten is!

Énmárka: Tedd magad eladhatóvá - az interneten is! / John Purkiss, David Royston-Lee
Budapest: HVG Zrt, 2015. 299 p.

"Az énmárka nem más, mint amit akkor mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából." Jeff Bezos, az Amazon alapítója

Akkor járunk legjobban, ha mi magunk alakítjuk ki a rólunk alkotott képet, hiszen ez befolyásolja egész életünket, ettől függ karrierünk. A szerzők sokéves tanácsadói tapasztalatuk alapján mutatják be, miért fontos egyéniségünket eladhatóvá tenni, hogyan hozhatjuk ki magunkból a legtöbbet, és építhetjük fel énmárkánkat.
(forrás: www.hvgkonyvek.hu)

katalógustétel

Oldalak