Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Mass flourishing

The economic socialisation of young peopleMass flourishing / Edmund Phelps
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2013. 378 p

A Nobel-díjas szerző új szempontok szerint vizsgálja a prosperitás jelenségét, annak forrásait és jelenlegi fenyegetettségét. Vajon mi az oka, hogy az 1820 és 1960 közötti időszak több nemzet esetében óriási fellendülést, nemcsak hatalmas anyagi jólétet, de felvirágzást hozott, értelmes munkát, önkifejezési lehetőséget, személyes karriert nyújtva. Modern értékek jelentek meg, az alkotás, a felfedezés, a kihívásokra adandó válasz igénye, melyek, mint olaj a tűzre hatottak a tömegessé váló innovációra. Állami és egyéni érdekek viszonyán alapulva ezek az értékek és elterjedésük lehetnének kiindulópontjai a jelenkori nyugati fejlődésnek.

katalógustétel  

No-hype options trading

The economic socialisation of young peopleNo-hype options trading: Myths, realities and strategies that really work / Given, Kerry W.
Hoboken: Wiley, 2011. 198 p.

A szerző célja nem az aktuális divatok által felkapott, hanem az egyszerűen választható kereskedelmi stratégiák bemutatása azért, hogy megtanítsa a befektetőknek, hogyan profitálhatnak a felmerülő kockázatok intelligens kezelése közben, a választás adta egyszerű lehetőségek felhasználásával. A könyv referenciaként is szolgálhat nagy vagyonú ügyfelekkel rendelkező pénzügyi vezetőknek és azon befektetőknek, akik szeretnének stabil jövedelmet termelni a portfoliójukban.

katalógustétel  

Willful blindness

The economic socialisation of young peopleWillful blindness: Why we ignore the obvious at our peril / Margaret Heffernan
New York: Walker, 2011. 294 p.

Hogyan lehetséges, hogy a katolikus egyház szemet huny a helyzetükkel visszaélő papok viselt dolgai felett? Hogyan lehetséges, hogy a gazdasági szakemberek nem vették észre időben az ingatlanpiaci buborékokat? Miért gondolja a szerető, hogy félrelépésével senkit sem bánt meg? Vaknak tettetjük magunkat, hogy ne sérüljön biztonságérzetünk, hogy elkerüljük a konfliktusokat, hogy csökkentsük az aggodalmainkat, megőrizzük presztízsünket. A szerző pszichológusok, agykutatók tanulmányai, és gazdasági vezetőkkel, besúgókkal, értelmiségi bűnözőkkel készített interjúk alapján magyarázza a „szándékos vakság” jelenségét, arra biztatva, hogy e reaktív módszer helyett új, proaktív utakat keressünk problémáink megoldására.

katalógustétel  

The value of nothing: How to reshape market society and redefine democracy

The economic socialisation of young peopleThe value of nothing: How to reshape market society and redefine democracy / Raj Patel
New York: Picador, 2009. 250 p.

Oscar Wilde gondolatából kiindulva, miszerint „a mai kor embere mindennek tudja az árát, de semminek sem az értékét”, a szerző bemutatja a piac hegemóniája és a demokratikus politikai rendszer csődjéből eredő társadalmi torzulásokat, egyensúlyvesztést. A jelenlegi gazdasági és politikai modell átgondolására buzdít, rávilágítva a társadalmi szervezeteknek az erőforrások elosztásában, a fenntartható gazdaság és társadalom kialakításában játszott felelősségére és jelentőségére.

  katalógustétel  

The great financial crisis in Finland and Sweden : The Nordic experience of finanical liberalization

The economic socialisation of young peopleThe great financial crisis in Finland and Sweden : The Nordic experience of finanical liberalization /  Lars Jonung
Cheltenham: Elgar, 2009. 337 p.

A második világháborút követően a skandináv államokra sikeres és stabil gazdaság volt jellemző. Az 1990-es években a csökkenő reáljövedelmek, a növekvő munkanélküliség és a költségvetési hiány miatt Finnországban és Svédországban is pénzügyi válság alakult ki. A könyv összehasonlítja a két ország tapasztalatát, és nemzetközi perspektívába helyezi azt, Ázsia, Latin-Amerika, Dánia és Norvégia esetére kiterjesztve. Levonva a tanulságokat, lehetséges megoldásokat is javasol. A szerzők a válság hosszú távú hatásait - a pénzügyi liberalizációt és integrációt – nem tartják olyan drasztikusnak, mint a rövid távú hatásokat, ám úgy vélik, idővel ez nagyobb jelentőségre tehet még szert.

  katalógustétel  

The economic socialisation of young people

The economic socialisation of young peopleThe economic socialisation of young people / Adrian Furnham
London: SAU, 2008. 208 p.

Minden szülő szeretné, hogy gyermeke tájékozott legyen a pénzügyi életben. Minden államnak érdeke, hogy polgárai jól informáltan, tudatosan, érzékeny és felelős emberként döntsenek pénzügyi kérdésekben, a bérek, a megtakarítások, a kiadások, a befektetések területén is. A neves pszichológus, Adrian Furnham, a gyerekek és serdülők gazdasági szocializációját követve keresi a választ arra a fontos és elhanyagolt kérdésre, mikor és miért tud valaki jól kiigazodni a gazdasági életben, és mások miért nem.

 

katalógustétel  

Az 50 legjobb magyar üzleti döntés

The end of cheap ChinaAz 50 legjobb magyar üzleti döntés / Márton-Koczó Ildikó
Budapest: Alinea, 2013. 300 p.

„A döntések körülményeit, tényleges motivációit nagyon nehéz elemezni. Olyan ez, mint egy baleset során a rendőrségi helyszínelés. Fel lehet mérni a terepet, a féknyomot, a látási viszonyokat, de csak puzzle-ként rakható össze a történet annak, aki nem volt jelen.” Írja Márton-Koczó Anikó. Könyve elgondolkodtatni akar, a bemutatott esettanulmányokkal ösztönözni, segíteni a példákhoz hasonlóan nehéz helyzetben döntés előtt álló vezetőket.

 

katalógustétel  

The end of cheap China

The end of cheap ChinaThe end of cheap China: Economic and cultural trends that will disrupt the world / Shaun Rein
Hoboken: Wiley, 2012. 224 p.

Kínát az alacsony termelési költségeket lehetővé tévő óriási olcsó munkaerő-kínálat jellemezte. Ám Kína is változik, és ez átalakítja az ellátási láncot és megváltoztatja fogyasztási szokásokat szerte a világban. A Kínában végbemenő társadalmi változásokat kíséri végig a könyv, személyes sorsokat, a szerző tapasztalatait ötvözve és alátámasztva szigorú gazdasági adatokkal. Bemutatja, hogyan befolyásolják a növekvő munkaerő- és ingatlanárak a termelési döntéseket. Megvizsgálja, hogy a növekvő belföldi kereslet miként teremt piacot a külföldi vállalatoknak, és miként hat a nemzetközi árupiacra, az amerikai fogyasztási szokásokra. A fogyasztói társadalom végnapjait előrevetítve stratégiai tanácsokat ad, hogyan alkalmazkodhat sikeresen egy vállalat az új világrendhez.

katalógustétel  

Europe in crisis: Bolt from the blue?

Europe in crisisEurope in crisis: Bolt from the blue? / Berend, T. Ivan
New York: Routledge, 2013. 169.

A könyv a 2008-2012-es európai gazdasági válságot elemzi, bemutatva annak gazdasági, társadalmi gyökereit. Több gazdasági elemző és közgazdász véleményét ütköztetve vizsgálja az EU által hozott intézkedéseket. Tipikus példaként Írországot, Görögországot és Izlandot hozza fel, a válságért felelőssé téve ezen országok költségvetési politikáját, bankgyakorlatát és a lakossági eladósodottság mértékét. Az EU-ban alkalmazott megszorító gazdaságpolitikát érintő vitákat összefoglalva és a válságból való kilábaláshoz szükséges intézményi és strukturális változásokat javasolva a szerző az Európai Unió megerősödését jósolja.

katalógustétel  

Sokkdoktrína: A katasztrófakapitalizmus felemelkedése

SokkdoktrínaSokkdoktrína: A katasztrófakapitalizmus felemelkedése  / Naomi Klein
Budapest:  Akadémiai Kiadó, 2013. 682 p.

A nemzetközileg nagy sikert aratott könyv a szabadpiac mechanizmusa és a sokkhatások közötti kapcsolatot kutatja. Az iraki megszállás, a Srí Lanka-i pusztító szökőár, a szeptember 11-i terrortámadás következményeit vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy a friedmani iskola és követői
a katasztrófák utáni állapotokat piaci lehetőségként  élik meg. A szerző a közszférát kiszorító, a társadalmi zavart kihasználó, gyorsan bevetett stratégiát ír le, melyet a kortárs kapitalizmus, a „katasztrófakapitalizmus” stratégiájaként jelöl meg sokkdoktrína néven.

katalógustétel  

Oldalak