Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

The everything store

The economic socialisation of young peopleThe everything store / Brad Stone
New York: Little, Brown and Company, 2013. 372 p.


Hogyan válik egy postai úton könyvterjesztéssel foglalkozó cég üzleti birodalommá? Hogyan alakul ki, mi a titka annak a folyamatos ambíción nyugvó szervezeti kultúrának, ahol az üzleti titkok sosem kerülnek napvilágra? A többi elit műszaki innovátorhoz (Jobs, Gates, Zuckerberg) képest Bezos visszahúzódóan, magánemberként él. Vállalatát, az Amazont viszont folytonosan új, kockázatos területek, új piaci lehetőségek felé tereli, úgy alakítva át a kiskereskedelmi módszereket, ahogyan annak idején Ford forradalmasította a gyáripart.
  katalógustétel  

The beast

The economic socialisation of young peopleThe beast / Oscar Martínez
London: Verso, 2013. 267 p.


Néhány éve a közvéleményt alaposan felkavarta annak a 300 Altarból Sasabe-be tartó emigráns elrablásának és megkínzásának története, amiről a fiatal el salvadori szerző könyvében beszámol. Minden évben negyed millióan kelnek útra tehervonatokon csimpaszkodva, hogy menedéket és haladékot nyerjenek. Közülük 20.00-ren évről évre eltűnnek. Az altari események után Martínez mintegy két évet töltött az Egyesült Államokba bevándorló dél-amerikai menekültek között a veszélyes útvonalon, hogy amigráció rideg valóságát az olvasóknak bemutassa.
  katalógustétel  

Secrets and leaks

The economic socialisation of young peopleSecrets and leaks: The dilemma of state secrecy / Rahul Sagar
Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 281 p.


A könyv a végrehajtó hatalom, a nemzetbiztonság és az állami titoktartás kapcsolatát vizsgálja.  Az államtitkok megtartása a nemzetbiztonság szempontjából elemi kérdés, ám az elkövetett hibákat is elrejtheti. Hogyan lehetünk biztosak az állami hivatalok felelős magatartásában? A hatalmat ellenőrző bíróság és törvényhozás gyakran releváns információk hiányában, és így az előre nem kalkulált, káros következmények miatt a titoktartási kötelezettséget felülbírálja. Ennek eredményeképpen a sajtóban gyakran titkos közlemények jelennek meg. A fiatal politológus szerző számos példával illusztrálja az államtitkok körüli dilemma és a kiszivárogtatás esetét, és ennek kapcsán felveti a felelős újságírás és a kritikus olvasói magatartás kérdését is.
  katalógustétel  

The people want - A Radical Exploration of the Arab Uprising

The economic socialisation of young peopleThe people want - A Radical Exploration of the Arab Uprising / Gilbert Achar
Berkeley:  Univ. of California Press, 2013. 310 p.


„Az emberek azt akarják…” 2011 óta milliónyi arab kántálta a tiltakozó a jelmondatot, ami nyilvánvalóvá tette az addig elfojtott demokrácia iránti vágyukat, súlyos gazdasági és társadalmi problémákról rántva le a leplet. Az egyszerű, egy szempontú, politikai vagy vallási, sőt összeesküvés-elméletek által vázolt kép helyett Gilbert Achcar, a London University professzora a zavargások gyökereit kutatja, a térség speciális gazdasági, társadalmi jellemzőit. A despotizmussal, nepotizmussal, korrupcióval összefonódva, a szeptember 11-e utáni amerikai intézkedésekkel súlyosbítva ezek eredményezték a robbanást. A szerző bemutatja a forradalmi események szereplőit, azok dinamikáját, a különböző társadalmi és politikai mozgalmakat, az infokommunikációs technikát intenzíven használó új nemzedéket, a hatalmi elit és az államgépezet működését. Az „iszlám cunami” határait megrajzolva, Achcar rámutat a társadalmi válság tartós megoldásának feltételeire, felvázolja a progresszív politikai alternatíva körvonalait.
  katalógustétel  

Going viral

The economic socialisation of young peopleGoing viral / Karine Nahon, Jeff Hemsley
Cambridge, GB: Polity, 2013. 182 p.


Olyan világban élünk, ahol egy tweetet pillanatok alatt retweetelnek, és így perceken belül milliók olvasnak, ahol egy továbbított videofelvétel órákon belül tönkretehet egy politikai karriert, ahol egy ismeretlen ember egy éjszaka alatt nemzetközileg ismert celebbé válhat. Vírusszerű terjedés a neten: az emberek elindítják, a kormányok rettegnek tőle, a vállalatok meghalnának érte. A szerzők elemzik a hálózatok jellemzőit, az információáramlást ellenőrző, a hálózatokat összekötő szereplők és a különféle - szóbeli érintkezés, érdek - hálózatok által meghatározott egyéni magatartás, figyelem szerepét. Példákkal illusztrálva mutatják be, hogyan formálódik világunk az online információáramlás következtében.
  katalógustétel  

Financial innovation: Too much or too little?

The economic socialisation of young peopleFinancial innovation: Too much or too little? / ed. by Michael Haliassos
Cambridge, US.: MIT Press, 2013. 252 p.


A jelenlegi gazdasági recesszió okaként sokan az új, komplex pénzügyi termékek elburjánzását jelölik meg. A könyv szerzői, prominens közgazdászok, kutatók, árnyalják ezt a képet. Szerintük nem a pénzügyi innovációk bősége, hanem a termékkínálat kiegyensúlyozatlansága miatt alakulhat ki a válság. Az a szabályozási és jogi környezet, mely elősegíti az új termékek megfelelő információkon nyugvó használatát, és azok pozitív hatását, lehetővé teheti az ilyen típusú összeomlás elkerülését.

  katalógustétel  

Project Finance in Theory and Practice

The economic socialisation of young peopleProject Finance in Theory and Practice: Desinging, structuring and financing private and public project / Gatti, Stefani
Amsterdam, NL: Elsevier, 2012. 464 p.


A szerző könyvében átfogóan mutatja be a projektfinanszírozás témakörét Európa és Észak-Amerika szerte. A második kiadás két új esettanulmánnyal bővült, s valamennyi fejezet tartalmaz új pedagógiai kiegészítőket is: fejezetzáró kérdéseket és válaszokat, s bepillantást az éppen aktuális piaci helyzetbe. A szerző a projektfinanszírozás ipari, jogi és pénzügyi nézőpontú megszervezéséről ad teljes leírást, s felsorolja a rendelkezésre álló finanszírozási formákat. Áttekinti a projektfinanszírozás elméletének legújabb előrelépéseit, illusztrációkkal és esettanulmányokkal kibővítve.
  katalógustétel  

Antifragile

The economic socialisation of young peopleAntifragile / Nassim Nicholas Taleb
New York: Random House, 2012. 519 p.


Nassim Nicholas Taleb a bestsellerré vált Fekete hattyú után újra a bizonytalan világban való boldogulás lehetőségét kutatja. Hasonlóképpen az emberi csonthoz, mely megerősödik feszítés hatására, vagy a pletykához, mely annál jobban terjed, minél inkább próbáljuk elfojtani, úgy vannak olyan dolgok, jelenségek, amelyeknek a bizonytalanság, a változás, a zűrzavar nemcsak előnyükre válik, de feltétele is meglétüknek és virágzásuknak. A szerző ezeket a jelenségeket „Antifragile”, vagyis törhetetlen kategóriába sorolja. Bemutatja, hogy alkalmazásuk a modern világ bizonytalanságához való alkalmazkodás és a siker feltétele az élet számos - a politika, a várostervezés, a személyes pénzügyek, orvostudomány - területén.
  katalógustétel  

The XX factor

The economic socialisation of young peopleThe XX factor: How the rise of working women has creadted a far less equal world / Alison Wolf
New York: Crown Publ., 2013. 393 p.


Az elismert angol tudós és újságíró szerző elgondolkodtató és meglepő tényekkel szolgáló könyve a nemek közötti egyenlőtlenséget kutatja.  A nők helyzetéről, valós és média sugallta érdekeiről fest képet. Azt bizonyítja, hogy a nemek közötti szakadék szűkül, ugyanakkor a nők közötti egyenlőtlenségek nőnek. A nők egy része, az üzleti életben dolgozók, magasan képzettek, ambiciózusak, ugyanolyan életstílust élveznek, mint hasonló pozícióban lévő férfikollégáik. Tovább dolgoznak, később házasodnak, ha egyáltalán megházasodnak. Közöttük is speciális helyzetben vannak azok, akik bekerültek a legsikeresebb vállalatok felső vezetésébe, és a Forbes, a Businessweek címlapjain találkozhatunk velük. Ugyanakkor a nők többsége még mindig a hagyományos női szerepeket játssza.
  katalógustétel  

Capital in the twenty-first century

The economic socialisation of young peopleCapital in the twenty-first century / Thomas Piketty
Cambridge, US: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2014. 685 p.


Milyen tényezők mozgatják a tőkefelhalmozás és -elosztás folyamatát? A politikai gazdaságtan alapvető kérdéseire - a hosszú távú fejlődés, az egyenlőtlenségek, a vagyonkoncentráció, a gazdasági növekedési kilátások problémakörére - kielégítő válaszok csak világos elméleti alapok és adekvát adatok alapján adhatók. Thomas Piketty eredeti, nagy vitákat kiváltó gondolatokat megfogalmazó könyvében húsz ország 18. századi gazdasági mutatóiig visszanyúló adathalmazra alapozva írja le a fő gazdasági és társadalmi mintákat. Rámutat, hogy napjainkban a gazdasági növekedés és a tudás elterjedése hogyan tehetné lehetővé a Marx által megjósolt apokaliptikus méretű vagyon- és jövedelemegyenlőtlenségek elkerülését. Az egyenlőtlenség alapvető okaként a tőkejövedelem gazdasági növekedési rátát meghaladó mértékét nevezi meg, figyelmeztetve, hogy ez elégedetlenséghez és a demokratikus értékek gyengüléséhez vezet.
  katalógustétel  

Oldalak