Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

The confidence trap: A history of democracy in crisis from World War I to the present

The economic socialisation of young peopleThe confidence trap: A history of democracy in crisis from World War I to the present / David Runciman


Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 381 p.

A modern demokráciák történetét végigkövetve, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokra fókuszálva, a szerző arra a kérdésre keresi a választ, miért kerülnek ezek a rendszerek válságba, milyen válságokat éltek már túl és miként adtak választ rájuk. Felsorolja a jelenleg legégetőbb kihívásokat: a terrorizmust, a hitelválságot, Kína felemelkedését és az éghajlatváltozást. Kiemelkedő politikusok és gondolkodók (Fukuyama, Obama, Nehru, Wilson, Adenauer) nézeteit is bemutatva arra a következtetésre jut, hogy a demokráciák túlélésének alapja a bizalmi csapdából való kilábalás.

  katalógustétel  

A modernitás válsága

The economic socialisation of young peopleA modernitás válsága – Az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika kialakulása és főbb témái / A. James McAdams (szerk.)

Budapest: Századvég, 2014. 358. p.

A jelen kötet magyar nyelven is hozzáférhetővé teszi az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika néhány kiemelkedő írását, amelyek ennek a műfajnak a hőskorában születtek. A szerzők egy része európai, ám éppen ez a tény biztosította számukra azt a figyelmet, amely az Egyesült Államokban kibontakozó konzervativizmust megtermékenyítette. A harmincasas évektől kezdve egyre nagyobb számban jelentek meg olyan politikai tárgyú dolgozatok, amelyek az Európában eluralkodó totalitarizmussal szemben a szabadság, a jogrend, a demokrácia alapkérdéseit taglalták. E kérdések középpontjában az önkényuralom problémája állt, amelynek alapján felmerült annak elméleti feladata, hogy meghatározzuk a totalitarizmusra nemet mondó, sok esetben a kereszténység alapján álló felfogások egységes szerkezetét.

Forrás: szazadveg.hu

  katalógustétel  

Az igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra

The economic socialisation of young peopleAz igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra / Udvarhelyi Éva Tessza

Budapest: Napvilág, 2014. 295 p.

Ma Magyarország minden valószínűség szerint az egyetlen olyan hely a világon, ahol a közterületi hajléktalanság büntetésének lehetőségét a legmagasabb jogi szinten, azaz alkotmányban rögzítik. Az elmúlt években a hajléktalanság egyre erősödő rendészeti kezelése valóságos politikai polgárháborút indított el az uralkodó hatalom és civil aktivisták között. Történelmi forrásokra, angol és magyar nyelvű társadalomtudományi és jogi szakirodalomra, valamint a szerző lakhatási jogi aktivistaként szerzett tapasztalataira építve ez a kötet a hajléktalanság politikáját vizsgálja Budapesten három különböző, de egymással szorosan összefüggő nézőpontból. A kötet fókuszában az áll, hogy a 20. században a mindenkori magyar állam hogyan kezelte a városi hajléktalanságot mint a lakhatási szegénység legszélsőségesebb formáját. Miközben számos sikeres és sikertelen állami és önkormányzati próbálkozást bemutat, a kötet végeredményben megállapítja, hogy az állam a mai napig nem volt képes igazságos és fenntartható módon kezelni a hosszú lakhatási válságot. A szerző megvizsgálja, hogy az 1900-as évek elejétől napjainkig milyen szerepet játszottak az alulról jövő kezdeményezések abban, hogy az állam érdemben foglalkozzon a lakhatási szegénység és a hajléktalanság megoldásával. A mű hiánypótló módon összefoglalja a lakhatásért és a lakásszegények méltóságáért folytatott küzdelmek eddig kevéssé ismert történetét. A részletes dokumentáció mellett azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a küzdelmek sokszor erősen töredezettek, és amellett érvel, hogy a Magyarországra még ma is jellemző szélsőséges lakhatási egyenlőtlenség érdemi csökkentéséhez hosszú távú stratégiai szerveződésre van szükség a civil társadalom részéről. A szerző a társadalomtudósok szerepét is górcső alá veszi abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszanak, illetve játszhatnak a társadalmi változások elősegítésében. Konkrétan két módszert vizsgál meg: az ún. alulról jövő etnográfiát és a részvételi akciókutatást. Noha sok mindenben különböznek, a szerző szerint mindkét irány egyformán értékes és hasznos megközelítést képvisel az elkötelezett társadalomtudomány műveléséhez.
kevesebb

Forrás: libri.hu

  katalógustétel  

The everything store

The economic socialisation of young peopleThe everything store / Brad Stone
New York: Little, Brown and Company, 2013. 372 p.


Hogyan válik egy postai úton könyvterjesztéssel foglalkozó cég üzleti birodalommá? Hogyan alakul ki, mi a titka annak a folyamatos ambíción nyugvó szervezeti kultúrának, ahol az üzleti titkok sosem kerülnek napvilágra? A többi elit műszaki innovátorhoz (Jobs, Gates, Zuckerberg) képest Bezos visszahúzódóan, magánemberként él. Vállalatát, az Amazont viszont folytonosan új, kockázatos területek, új piaci lehetőségek felé tereli, úgy alakítva át a kiskereskedelmi módszereket, ahogyan annak idején Ford forradalmasította a gyáripart.
  katalógustétel  

The beast

The economic socialisation of young peopleThe beast / Oscar Martínez
London: Verso, 2013. 267 p.


Néhány éve a közvéleményt alaposan felkavarta annak a 300 Altarból Sasabe-be tartó emigráns elrablásának és megkínzásának története, amiről a fiatal el salvadori szerző könyvében beszámol. Minden évben negyed millióan kelnek útra tehervonatokon csimpaszkodva, hogy menedéket és haladékot nyerjenek. Közülük 20.00-ren évről évre eltűnnek. Az altari események után Martínez mintegy két évet töltött az Egyesült Államokba bevándorló dél-amerikai menekültek között a veszélyes útvonalon, hogy amigráció rideg valóságát az olvasóknak bemutassa.
  katalógustétel  

Secrets and leaks

The economic socialisation of young peopleSecrets and leaks: The dilemma of state secrecy / Rahul Sagar
Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 281 p.


A könyv a végrehajtó hatalom, a nemzetbiztonság és az állami titoktartás kapcsolatát vizsgálja.  Az államtitkok megtartása a nemzetbiztonság szempontjából elemi kérdés, ám az elkövetett hibákat is elrejtheti. Hogyan lehetünk biztosak az állami hivatalok felelős magatartásában? A hatalmat ellenőrző bíróság és törvényhozás gyakran releváns információk hiányában, és így az előre nem kalkulált, káros következmények miatt a titoktartási kötelezettséget felülbírálja. Ennek eredményeképpen a sajtóban gyakran titkos közlemények jelennek meg. A fiatal politológus szerző számos példával illusztrálja az államtitkok körüli dilemma és a kiszivárogtatás esetét, és ennek kapcsán felveti a felelős újságírás és a kritikus olvasói magatartás kérdését is.
  katalógustétel  

The people want - A Radical Exploration of the Arab Uprising

The economic socialisation of young peopleThe people want - A Radical Exploration of the Arab Uprising / Gilbert Achar
Berkeley:  Univ. of California Press, 2013. 310 p.


„Az emberek azt akarják…” 2011 óta milliónyi arab kántálta a tiltakozó a jelmondatot, ami nyilvánvalóvá tette az addig elfojtott demokrácia iránti vágyukat, súlyos gazdasági és társadalmi problémákról rántva le a leplet. Az egyszerű, egy szempontú, politikai vagy vallási, sőt összeesküvés-elméletek által vázolt kép helyett Gilbert Achcar, a London University professzora a zavargások gyökereit kutatja, a térség speciális gazdasági, társadalmi jellemzőit. A despotizmussal, nepotizmussal, korrupcióval összefonódva, a szeptember 11-e utáni amerikai intézkedésekkel súlyosbítva ezek eredményezték a robbanást. A szerző bemutatja a forradalmi események szereplőit, azok dinamikáját, a különböző társadalmi és politikai mozgalmakat, az infokommunikációs technikát intenzíven használó új nemzedéket, a hatalmi elit és az államgépezet működését. Az „iszlám cunami” határait megrajzolva, Achcar rámutat a társadalmi válság tartós megoldásának feltételeire, felvázolja a progresszív politikai alternatíva körvonalait.
  katalógustétel  

Going viral

The economic socialisation of young peopleGoing viral / Karine Nahon, Jeff Hemsley
Cambridge, GB: Polity, 2013. 182 p.


Olyan világban élünk, ahol egy tweetet pillanatok alatt retweetelnek, és így perceken belül milliók olvasnak, ahol egy továbbított videofelvétel órákon belül tönkretehet egy politikai karriert, ahol egy ismeretlen ember egy éjszaka alatt nemzetközileg ismert celebbé válhat. Vírusszerű terjedés a neten: az emberek elindítják, a kormányok rettegnek tőle, a vállalatok meghalnának érte. A szerzők elemzik a hálózatok jellemzőit, az információáramlást ellenőrző, a hálózatokat összekötő szereplők és a különféle - szóbeli érintkezés, érdek - hálózatok által meghatározott egyéni magatartás, figyelem szerepét. Példákkal illusztrálva mutatják be, hogyan formálódik világunk az online információáramlás következtében.
  katalógustétel  

Financial innovation: Too much or too little?

The economic socialisation of young peopleFinancial innovation: Too much or too little? / ed. by Michael Haliassos
Cambridge, US.: MIT Press, 2013. 252 p.


A jelenlegi gazdasági recesszió okaként sokan az új, komplex pénzügyi termékek elburjánzását jelölik meg. A könyv szerzői, prominens közgazdászok, kutatók, árnyalják ezt a képet. Szerintük nem a pénzügyi innovációk bősége, hanem a termékkínálat kiegyensúlyozatlansága miatt alakulhat ki a válság. Az a szabályozási és jogi környezet, mely elősegíti az új termékek megfelelő információkon nyugvó használatát, és azok pozitív hatását, lehetővé teheti az ilyen típusú összeomlás elkerülését.

  katalógustétel  

Project Finance in Theory and Practice

The economic socialisation of young peopleProject Finance in Theory and Practice: Desinging, structuring and financing private and public project / Gatti, Stefani
Amsterdam, NL: Elsevier, 2012. 464 p.


A szerző könyvében átfogóan mutatja be a projektfinanszírozás témakörét Európa és Észak-Amerika szerte. A második kiadás két új esettanulmánnyal bővült, s valamennyi fejezet tartalmaz új pedagógiai kiegészítőket is: fejezetzáró kérdéseket és válaszokat, s bepillantást az éppen aktuális piaci helyzetbe. A szerző a projektfinanszírozás ipari, jogi és pénzügyi nézőpontú megszervezéséről ad teljes leírást, s felsorolja a rendelkezésre álló finanszírozási formákat. Áttekinti a projektfinanszírozás elméletének legújabb előrelépéseit, illusztrációkkal és esettanulmányokkal kibővítve.
  katalógustétel  

Oldalak