Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

The XX factor

The economic socialisation of young peopleThe XX factor: How the rise of working women has creadted a far less equal world / Alison Wolf
New York: Crown Publ., 2013. 393 p.


Az elismert angol tudós és újságíró szerző elgondolkodtató és meglepő tényekkel szolgáló könyve a nemek közötti egyenlőtlenséget kutatja.  A nők helyzetéről, valós és média sugallta érdekeiről fest képet. Azt bizonyítja, hogy a nemek közötti szakadék szűkül, ugyanakkor a nők közötti egyenlőtlenségek nőnek. A nők egy része, az üzleti életben dolgozók, magasan képzettek, ambiciózusak, ugyanolyan életstílust élveznek, mint hasonló pozícióban lévő férfikollégáik. Tovább dolgoznak, később házasodnak, ha egyáltalán megházasodnak. Közöttük is speciális helyzetben vannak azok, akik bekerültek a legsikeresebb vállalatok felső vezetésébe, és a Forbes, a Businessweek címlapjain találkozhatunk velük. Ugyanakkor a nők többsége még mindig a hagyományos női szerepeket játssza.
  katalógustétel  

Capital in the twenty-first century

The economic socialisation of young peopleCapital in the twenty-first century / Thomas Piketty
Cambridge, US: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2014. 685 p.


Milyen tényezők mozgatják a tőkefelhalmozás és -elosztás folyamatát? A politikai gazdaságtan alapvető kérdéseire - a hosszú távú fejlődés, az egyenlőtlenségek, a vagyonkoncentráció, a gazdasági növekedési kilátások problémakörére - kielégítő válaszok csak világos elméleti alapok és adekvát adatok alapján adhatók. Thomas Piketty eredeti, nagy vitákat kiváltó gondolatokat megfogalmazó könyvében húsz ország 18. századi gazdasági mutatóiig visszanyúló adathalmazra alapozva írja le a fő gazdasági és társadalmi mintákat. Rámutat, hogy napjainkban a gazdasági növekedés és a tudás elterjedése hogyan tehetné lehetővé a Marx által megjósolt apokaliptikus méretű vagyon- és jövedelemegyenlőtlenségek elkerülését. Az egyenlőtlenség alapvető okaként a tőkejövedelem gazdasági növekedési rátát meghaladó mértékét nevezi meg, figyelmeztetve, hogy ez elégedetlenséghez és a demokratikus értékek gyengüléséhez vezet.
  katalógustétel  

A social history of twentieth-century Europe

The economic socialisation of young peopleA social history of twentieth-century Europe / Béla  Tomka
London: Routledge, 2013. 526 p.


Minden történelem iránt érdeklődő olvasónak, különösen egyetemi hallgatóknak ajánlott irodalom Tomka Béla legújabb, a Choise folyóirat „2013 Legkiemelkedőbb Tudományos Kötete” díját elnyert könyve. Interdiszciplináris megközelítésben, széles körű elméleti kitekintésre és empirikus adatokra alapozva mutatja be Európa történelmének elmúlt száz évét. Végigköveti a család, a népesedés, a jövedelemelosztás, a mobilitás, a munka és a szabadidő, az urbanizáció, a vallás és a kultúra változásait, és összehasonlítja különböző európai országok jóléti politikáját.
  katalógustétel  

Misunderstanding financial crisis

The economic socialisation of young peopleMisunderstanding financial crisis: Why we don't see them coming / Gary B. Gorton
New York: Oxford Univ. Press, 2012. 278 p.


A 2007-2008-as világgazdasági válságot megelőzően a közgazdászok úgy gondolták, hogy soha többet nem fordulhat elő olyan méretű válság az Egyesült Államokban, mint 1929-ben. A szerző úgy véli, hogy a közgazdászok és a politikai döntéshozók alapvetően félreértik a gazdasági válság kialakulásának okait, illetve azt, hogy 1934 és 2007 között miért nem fordult elő ilyen az Egyesült Államokban.  Szerinte a pénzügyi válságok a tranzakciók lebonyolításához szokott banki eladósodás következményei, s amíg a kormány nem hoz létre intelligens szabályozást, a krízisek folytatódni fognak. A közgazdászok – Gorton szerint – egy bizonyos nézőpontból vizsgálódtak, s félreértelmeztek minden lényeges szempontot: a tőkepiacok kialakulását, a bankrendszert, az új pénzügyi eszközök meglétét és bizonyos pénzpiacok méretét, mint pl. az értékesítési és visszavásárlási piacok. Visszatekintve az 1934 és 2007 közötti ún. csendes időszakra, és a 2007-2008 közötti pánikra, az író összeköt olyan fogalmakat, mint a banki eladósodás és likviditás, hitelfellendülés és hitelszenvedély, erkölcsi kockázat és kockáztatás, bemutatva ezzel a gazdasági válság valódi okait.

  katalógustétel  

International harmonization of financial regulation?

The economic socialisation of young peopleInternational harmonization of financial regulation? The politics of global diffusion of the Basel Capital Accord / Chey, Hyoung-kyu
London, GB: Routledge, 2014. 212 p.


Andrew Walter, a Melbourne-i Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok professzora szerint nagyon kevés részletes tanulmány készült arról, hogy a pénzügyi szabályozási szabványok miként terjednek el a politikai innováció főbb központjaiból a világ többi részére. Hyoung-kyu Chey, a könyv szerzője részletes kimutatás segítségével rávilágít arra, hogy Japán, Korea és Taiwan a bázeli tőkeszabványok létrehozásával miként formálta át a hazai politikát és intézményeket, gyakran szembemenve a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szándékaival. Időszerű ez a tanulmány azért is, mert közvetlenül hozzájárul a Bázel III, a globális szabályozási keretrendszer, a bankok és a bankrendszerek rugalmasabb működéséhez, s a globális gazdasági irányítás átalakításához.

  katalógustétel  

Turbulent and mighty continent : What future for Europe?

The economic socialisation of young peopleTurbulent and mighty continent : What future for Europe? / Anthony Giddens
Cambridge, GB: Polity, 2014. 242 p.


Napjaink egyik kiemelkedő szociológusa, a London School of Economics korábbi igazgatója, jelenleg professor emeritusa, Anthony Giddens elemzi az Európai Unió lehetséges jövőjét. A jelenlegi válság okait korántsem egyszerűsíti le az euró körüli gondokra, a fejlett világ minden országára jellemző problémákkal szembesít. Javaslata szerint a teljes „Európa-projektet” újra kell gondolni.

  katalógustétel  

Classical political economy and modern theory

The economic socialisation of young peopleClassical political economy and modern theory: Essays in honour of Heinz Kurz / Christian Gehrke
London: Routledge, 2012. 400 p.


Heinz Kurz nemzetközileg elismert vezető gazdasági teoretikus, továbbá a gazdasági gondolkodás egyik legelső történésze. A kiváló közgazdászok esszéiből összeállított mű tisztelettel adózik Kurz kiemelkedő munkássága előtt. Húsz esszét foglal magába, öt tematikus részre bontva. Az első a politikai gazdaságtant és annak kritikáját vizsgálja, a második a vállalkozásokat, a fejlődést és a jövedelemelosztást veszi górcső alá, a harmadik rész a cambridge-i, keynesi elméleti rendszert és makroökonómiát, a negyedik a krízist és a krízisciklusokat kutatja, míg az ötödik rész a személyes visszaemlékezéseknek szentel figyelmet, inspirációt nyújtva azon közgazdászoknak, akik az elméleti közgazdaságtan és a gazdasági gondolkodás fejlődése iránt érdeklődnek, s az olyan hallgatóknak, akik a gazdasági gondolkodás történetére és a gazdasági elméletekre szakosodtak.

  katalógustétel  

The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world

The signal and the noiseThe climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world / William Nordhaus
New Haven: Yale Univ. Press, 2013. 378 p.

Az éghajlatváltozás alapvetően átalakítja világunkat, társadalmi és természeti környezeti kockázatot jelentve.  A kérdés nemzetközi tekintélyű szakértője, a Yale Egyetem közgazdaságtan professzora, William Nordhaus tudományos, gazdasági és politikai szempontból is elemzi a problémát. Rávilágít a korábban alkalmazott környezetvédelmi politikák és egyezmények eredménytelenségeinek okaira, helyettük új megközelítést ajánlva.

katalógustétel  

The signal and the noise

The signal and the noiseThe signal and the noise / Nate Silver
New York: Penguin Press, 2012. 534 p.

A szerzőt, Nate Silvert a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere között említi, aki a 2008-as amerikai választási eredményeket hajszálpontosan megjósolta, s aki a New York Times szenzációs politikai blogjának, a FiveThirtyEight.com-nak alapítója és szerzője. Legújabb, máris bestselleré vált könyvében az előrejelzések különféle területeken alkalmazott módszereit vizsgálja. Az adatok, illetve a belőlük levonható következtetések, prognózisok megbízhatóságát, helytállóságát kutatja, innovatív példákat hozva az időjárás, a baseballeredmények, a pókerjátszmák, a tőkepiaci előrejelzésekre vonatkozóan.

katalógustétel  

Oldalak