Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Szex és szocializmus

Szex és szocializmus: Avagy "hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának"? / Tóth Eszter Zsófia, Murai András

Budapest: Libri, 2014. 183 p.

Délegyházi nudistastrand, NDK-s turistalányok a Balatonon, Postinor tabletta, botrányos szépségkirálynő-választás, prostitúció, nyitott házasság, Veres doktor – és persze mindezek hátterében a szocialista erkölcs.A nőtörténeti kutató Tóth Eszter Zsófia és a filmtörténész Murai András szerzőpáros műve azt vizsgálja és mutatja be, hogy hogyan beszélt a Kádár-kor társadalma a szexualitásról, annak különböző aspektusairól, s legfőképpen arról, hogy hogyan beszéltették őket erről.

katalógustétel

Wikipedia U: Knowledge, authority, and liberal education in the digital age

Wikipedia U: Knowledge, authority, and liberal education in the digital age / Thomas Leitch

Baltimore: Hopkins Univ. Press, 2014. 164 p.

2001-es indulása óta a Wikipédia a viták kereszttüzében áll. A nyomtatott enciklopédiák kiadói és egyes egyetemi professzorok is erősen megkérdőjelezik, hogy egy anonim, ellenőrizhetetlen szerzőktől származó, állandóan változó, újraszerkesztett enciklopédia pontos és hiteles lehet. A könyv új, alapvető tanulságokkal szolgál a web 2.0 lehetőségeivel és kihívásaival kapcsolatban, körüljárja a pontosság és a hitelesség digitális korban érvényes fogalmát. A szerző a wikipédiában a liberális oktatási módszerek vizsgálatának ideális eszközét látja, elvetve az egyszerűsített bírálói minősítést: online "játék" enciklopédia.

katalógustétel

Kis lépés, nagy hatás

Kis lépés, nagy hatás: Milyen apró tettekkel érhetjük el céljainkat? / Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini

Budapest: HVG Zrt. 2015. 307 p.

Miért estek vissza 30%-kal egy áruházlánc eladásai egyetlen cent áremelés miatt?

Miért fizetett egy tévécsatorna 3,3 millió dollárt egy film vetítési jogáért, ha tudta, hogy 1 millió dollárt veszít majd az üzleten, és hogyan kerülhetjük el a hasonló hibákat?

Miért hiszünk jobban annak az orvosnak, aki sztetoszkópot hord a nyakában, és hogyan erősíthetjük mi is a hitelességünket?

Miért ajándékozta el egy angol tiszteletes temploma pénzét, és hogyan jutott ezáltal hússzoros összeghez?

Miért adományoztak az emberek 18 ezer dollárt egy kutya megmentésére, és hogyan növelhetjük mi is jótékonysági kampányaink sikerét?
 
A hétköznapokban gyakran előfordul, hogy szeretnénk valakit meggyőzni vagy befolyásolni – a főnökünket, a munkatársunkat, egy vevőt vagy ügyfelet, netán a hitvesünket vagy a gyerekünket. Vajon mit kell tennünk a sikerhez?
Steve J. Martin, Noah J. Goldstein és Robert B. Cialdini, a meggyőzés tudományának szakértői 52 apró és egyszerű módszert mutatnak be könyvükben, amelyek segítségével könnyen befolyásolhatjuk mások döntéseit. Ezek a finom, észrevétlen, etikus lépések nem igényelnek különösebb idő-, energia- vagy pénzbefektetést, hatásuk azonban óriási: a segítségükkel jobb megítélésre, kiváló kapcsolatokra, sőt sokkal nagyobb anyagi haszonra tehetünk szert.

Forrás: www.hvgkonyvek.hu

katalógustétel

Confronting capitalism

Confronting capitalism: Real solutions for a troubled economic system / Philip Kotler
New York: Amacom, 2015. 248 p.

A marketing guruként tisztelt Philip Kotler öt, az olvasó szempontjából is megfontolandó érvet hoz, miért akart a kapitalizmusról, erről a sokat tárgyalt témáról írni.

1. Saját maga és ismerősei számára is tisztázni akarta, mi is az, hogy kapitalizmus.
2. Be akarta mutatni, hogy bár a kapitalizmus jobban működik, mint bármely más rendszer, tizennégy alapvető hiányossága van.
3. Ezekre a hibákra megoldást keresett és javasolt.
4. Sok nagyon hosszú, csak néhány kérdésre összpontosító könyv született már ebben a témában, az olvasók gyakran megrekednek az első fejezetek elolvasásánál. Úgy tartotta, ideje egy tartalmában és terjedelmében is a rohanó világhoz alkalmazkodó könyvet írni.
5. Klasszikus közgazdaságtani képzettsége alapján képesnek érezte magát arra, hogy a kapitalista gazdasági rendszer, a menedzsment és a marketing elméleti alapjait átfogó keretbe építve elemezze és magyarázza a piac alakulását és hatásait.

Az olvasó eldöntheti, a szerző és a könyv elérte-e célját!

katalógustétel

Mobile research methods: Opportunities and challenges of mobile research methodologies

Mobile research methods: Opportunities and challenges of mobile research methodologies / ed. by Daniele Toninelli, Robert Pinter and Pablo de Padraza
London: Ubiquity Press, 2015. 156 p.

A mobil eszközök, különösen a mobil- és okostelefonok, valamint a tabletek a mindennapi életben nélkülözhetetlenné váltak. Alkalmazási területüktől függően óriási mennyiségű, különféle típusú adat összegyűjtését teszik lehetővé. A könyv a mobil eszközök különféle kutatási területeken való alkalmazási lehetőségét mutatja be, több szempontból vizsgálva a témát. Kitér a módszertani lehetőségekre, összehasonlítva és integrálva ezeket a hagyományos kutatási módszerekkel, vizsgálja a kapott adatok minőségét, reprezentativitását. Érdekes kutatási eredményeket közöl a mobilhasználat terjedésére és a mobiltechnológiát alkalmazó népességre vonatkozóan is.

katalógustétel

Friend & Foe: When to cooperate, when to compete, and how to succeed at both

Friend and foe: When to cooperate, when to compete, and how to succeed at both / Adam Galinsky and Maurice Schweitzer
New York: Crown Business, 2015. 312 p.

Mi a siker titka? Az erről szóló vitákban két alapvetően ellentétes nézet küzd. Az egyik szerint az önérdek vezette verseny, a másik szerint a kooperáció a siker záloga.

A téma vizsgálata során izgalmas kérdések merülnek fel: miért lehet akadály a kiemelkedő tehetség, hogyan juthat másokhoz képest előbbre egy kevésbé kompetens munkavállaló, mi a gyökere a nemek szerinti munkahelyi megkülönböztetésnek, miért akarunk utolsóként megszólalni egy interjúban, de elsőként ajánlatot tenni egy új autóra.

Galinsky és Schweitzer a társadalomtudományok területéről hozott és a hétköznapi életből vett példákkal mutatják be, mikor, hogyan maximalizálható a munkahelyi és a magánéleti siker a kooperáció és a verseny között navigálva. Tanáccsal is szolgálnak, hogyan tehetünk szert hatalomra és hogyan tarthatjuk azt meg; hogyan építhetjük ki a bizalmat, és hogyan hozhatjuk helyre, ha megrendült; hogyan lehet a munkahelyi problémákat, előítéleteket eloszlatni; miként lesz valaki motiváltabb; hogyan lehet eredményes, mindkét fél számára előnyös szerződéssel záruló tárgyalásokat folytatni.
A szerzők szerint a siker titkának nyitja a verseny és a kooperáció közötti egyensúly megtartása.

katalógustétel

Számháború avagy Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad?

Chris Anderson, David Sally: Számháború avagy Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad? Bp.: Akadémiai Kiadó, 2014. 407 p.

Sors bona, nihil aliud idézhetnénk Zrínyi Miklóst a futballal kapcsolatban is. A kötet szerzői szerint a focihoz nagy adag szerencse szükséges. Ezen kívül persze más dolgokra is szükség van. Erről szól ez a könyv.

A Számháború a 21. századi európai futball vezető bajnokságainak példáján keresztül, adatbányászati módszerek segítségével boncolja a játék alapvető kérdéseit.
A szerzők ügyesen építik fel értekezésüket a gólszerzéstől a labdabirtokláson keresztül a csapat legerősebb és leggyengébb láncszeméig és leszámolnak néhány széles körben elterjedt téveszmével is. A könyv erőssége az az irdatlan adathalmaz, melyből az elemzések és összehasonlítások készültek. Az adatelemzők szerepének hangsúlyozása mindvégig fontos eleme a könyvnek. Kell egy csapat! - mondta Minarik Ede, a híres mosodás. A sikerhez pedig kell még egy adatelemző csapat, tehetjük hozzá a könyv végére érve.

A könyv végén található bőséges bibliográfiát haszonnal böngészhetik a téma iránt érdeklődők.

katalógustétel

The transformation of the world

The economic socialisation of young people

Jürgen Osterhammel: The transformation of the world
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2014. 1167 p.

 

A könyv a XIX. század monumentális történetéről, a végbemenő változásokról fest sokoldalú, átfogó képet. A XIX. század Braudeljeként is emlegetett szerző, Jürgen Osterhammel túllép a korszak Európa-központú, kronologikus leírásán, globális történeti kitekintést ad a képzettség, műveltség terjedéséről és hatásáról. Leírja, mi vezetett a XX. század világméretű katasztrófáihoz, bemutatja a pacifizmus, a liberalizmus, a szakszervezeti mozgalom és a kor egyéb alapvető eszméinek és társadalmának fejlődését.

 

  katalógustétel  

Flash boys: A Wall Street revolt

The economic socialisation of young people

Flash boys: A Wall Street revolt / Michael Lewis

New York: Norton, 2014. 274 p.

Négy évvel  bestsellerré vált „The Big Short” című könyve után,  Michael Lewis visszatér a Wall Streetre, hogy bemutassa az értékpapír-piaci  kereskedés terjedő formáját, az algoritmusos kereskedést és szereplőit.  A nagybankok alkalmazásában álló „villám fiúk” a szuperszámítógépek sebességének köszönhetően a pillanat tört része alatt adnak-vesznek papírokat, megelőzve más ajánlattevőket. Az Egyesült Államok piaci kereskedésének már több mint felét kitevő kereskedés határozottan kedvez az így óriási nyereségre szert tevő nagy kereskedőknek. A piacok zártabbá, a nagybankok által kontrollálttá váltak, ami számos etikai, jogi vitát generál.

  katalógustétel  

On the theory of Chinese ideology

The economic socialisation of young peopleOn the theory of Chinese ideology / Tony Kosuge
London: Focalpoint, 2012. 400 p.

A több ezer éves keleti civilizációt meghatározó politikai rendszer, és annak vallásban, kultúrában, társadalmi berendezkedésben való megtestesülése Kelet- Ázsia modernizációjának legnagyobb akadálya. Az ősi ideológia meddig maradhat érvényben? Csődbe megy-e ezen az úton Japán?  Hova fejlődhet a kínai gazdaság? Hogyan reagálnak majd a nyugati demokráciák ezekre a fordulatokra? Túlélik-e, az akár nukleáris konfrontációval járó, szökőár jellegű keleti változásokat? A Japánban született, Londonban élő szerző végigvezet a térség legfontosabb politikatörténeti eseményein, lehetséges megoldásokat keresve a kelet és a nyugat közötti globális konfliktusra.
 

  katalógustétel  

Oldalak