Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Az eltűnő munka nyomában

Az eltűnő munka nyomában: A Big Data és a pénztőke évszázada / Forgács Imre
Budapest: Gondolat, 2015. 255 p.

 

A jövedelmi különbségek évtizedek óta folyamatosan nőnek szegények és gazdagok, országok és régiók között. A fiatalok jó egynegyedének már az Európai Unió déli tagállamaiban sincs munkája. A görögök esetében ez az arány közelít a tragikus 60%-hoz, igaz a jövőjük a pénzügyi válság miatt is kilátástalan. Ráadásul egyes szakértők szerint a digitális forradalom következtében Földünkön idővel több munkahely fog megszűnni, mint amennyi új keletkezik.
E tendenciák változatlansága esetén egyre kevesebben lesznek azok a szerencsések, akik értelmes alkotó munkát végezhetnek. Talán a legújabb kori népvándorlók tömegei sem csak a helyi hadurak kegyetlenkedései elől menekülnek a fejlettebb országokba.
Több tízmillióan azért is vállalják a veszélyt és a megaláztatást, mert hazájuk reménytelenül lemaradt a tőkéért folytatott globális versenyben. Vajon tehetünk-e még valamit e drámai folyamatok ellen, vagy a 20. századból már ismert katasztrófák felé sodródik a világ?

 

katalógustétel

Lives of the laureates

Lives of the laureates: Twenty-three Nobel economists/ Roger W. Spencer, David A. Macpherson szerk.
Cambridge, US: MIT Press, 2014. 427 p.

 

A könyv a Trinity University által szervezett előadássorozaton alapul, a modern közgazdasági elméletek informális története. Önéletrajzi írásokon keresztül mutatja be napjaink jelentős közgazdasági elméleteit és gondolkodóit, miközben az intellektuális felfedezés folyamatáról, a kreativitásról is képet kapunk. Bemutatja, hogy a kutatói életutak váratlan kereszteződése, a szerencse és a kemény munka hogyan alakítja a tudományos fejlődés folyamatát.

 

katalógustétel

The great escape

The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2013. 360 p.

 

A 2015. évi közgazdasági Nobel-díjas szerző könyvében a szegénység és az országok közötti egyenlőtlenség gyökereit kutatja.A 18. század derekáig visszanyúlva vizsgálja a gazdasági fejlődést, az egyes nemzetekre jellemző folyamatos növekedést, aminek eredménye a jelenlegi aránytalan egyenlőtlenség. A szegénység és jólét mögött húzódó történeti és jelenlegi mintákat veszi górcső alá. Bemutatja, hogy az egészségügyi és életszínvonalbeli változások miként alakítják át életünket. Alternatív, pl. a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó megoldásokat ajánl a lemaradó nemzetek problémájára, a szegénységből való kilábalásra.

 

katalógustétel

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai
New Haven: Yale Univ. Press, 2015. 287 p.

 

A közgazdászok kudarca - nem jelezték előre a globális pénzügyi válságot és nem enyhítették a következményeként fellépő recessziót - társadalmi felháborodást váltott ki. A közgazdászok össztűzbe kerültek, de a kérdés, hogy miként tudnák a csorbát kiköszörülni, megválaszolatlan maradt. Provokatív könyvében a neves szerző, Meghnad Desai a szakmát elbizakodottságáért, a hübriszért ostorozza. Elveti azt az állítást, miszerint egyetlen átívelő paradigma képes az összes gazdasági problémát megoldani. Véleménye szerint a közgazdasági elmélettörténetet kellene újra áttanulmányozni. A keynesi és a neoklasszikus fősodor mellett Marx, Kondratieff és Schumpeter elméleteit ajánlja újragondolásra, hogy a jövő gazdasági válságai elkerülhetőek legyenek.

katalógustétel

Szex és szocializmus

Szex és szocializmus: Avagy "hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának"? / Tóth Eszter Zsófia, Murai András

Budapest: Libri, 2014. 183 p.

Délegyházi nudistastrand, NDK-s turistalányok a Balatonon, Postinor tabletta, botrányos szépségkirálynő-választás, prostitúció, nyitott házasság, Veres doktor – és persze mindezek hátterében a szocialista erkölcs.A nőtörténeti kutató Tóth Eszter Zsófia és a filmtörténész Murai András szerzőpáros műve azt vizsgálja és mutatja be, hogy hogyan beszélt a Kádár-kor társadalma a szexualitásról, annak különböző aspektusairól, s legfőképpen arról, hogy hogyan beszéltették őket erről.

katalógustétel

Wikipedia U: Knowledge, authority, and liberal education in the digital age

Wikipedia U: Knowledge, authority, and liberal education in the digital age / Thomas Leitch

Baltimore: Hopkins Univ. Press, 2014. 164 p.

2001-es indulása óta a Wikipédia a viták kereszttüzében áll. A nyomtatott enciklopédiák kiadói és egyes egyetemi professzorok is erősen megkérdőjelezik, hogy egy anonim, ellenőrizhetetlen szerzőktől származó, állandóan változó, újraszerkesztett enciklopédia pontos és hiteles lehet. A könyv új, alapvető tanulságokkal szolgál a web 2.0 lehetőségeivel és kihívásaival kapcsolatban, körüljárja a pontosság és a hitelesség digitális korban érvényes fogalmát. A szerző a wikipédiában a liberális oktatási módszerek vizsgálatának ideális eszközét látja, elvetve az egyszerűsített bírálói minősítést: online "játék" enciklopédia.

katalógustétel

Kis lépés, nagy hatás

Kis lépés, nagy hatás: Milyen apró tettekkel érhetjük el céljainkat? / Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini

Budapest: HVG Zrt. 2015. 307 p.

Miért estek vissza 30%-kal egy áruházlánc eladásai egyetlen cent áremelés miatt?

Miért fizetett egy tévécsatorna 3,3 millió dollárt egy film vetítési jogáért, ha tudta, hogy 1 millió dollárt veszít majd az üzleten, és hogyan kerülhetjük el a hasonló hibákat?

Miért hiszünk jobban annak az orvosnak, aki sztetoszkópot hord a nyakában, és hogyan erősíthetjük mi is a hitelességünket?

Miért ajándékozta el egy angol tiszteletes temploma pénzét, és hogyan jutott ezáltal hússzoros összeghez?

Miért adományoztak az emberek 18 ezer dollárt egy kutya megmentésére, és hogyan növelhetjük mi is jótékonysági kampányaink sikerét?
 
A hétköznapokban gyakran előfordul, hogy szeretnénk valakit meggyőzni vagy befolyásolni – a főnökünket, a munkatársunkat, egy vevőt vagy ügyfelet, netán a hitvesünket vagy a gyerekünket. Vajon mit kell tennünk a sikerhez?
Steve J. Martin, Noah J. Goldstein és Robert B. Cialdini, a meggyőzés tudományának szakértői 52 apró és egyszerű módszert mutatnak be könyvükben, amelyek segítségével könnyen befolyásolhatjuk mások döntéseit. Ezek a finom, észrevétlen, etikus lépések nem igényelnek különösebb idő-, energia- vagy pénzbefektetést, hatásuk azonban óriási: a segítségükkel jobb megítélésre, kiváló kapcsolatokra, sőt sokkal nagyobb anyagi haszonra tehetünk szert.

Forrás: www.hvgkonyvek.hu

katalógustétel

Confronting capitalism

Confronting capitalism: Real solutions for a troubled economic system / Philip Kotler
New York: Amacom, 2015. 248 p.

A marketing guruként tisztelt Philip Kotler öt, az olvasó szempontjából is megfontolandó érvet hoz, miért akart a kapitalizmusról, erről a sokat tárgyalt témáról írni.

1. Saját maga és ismerősei számára is tisztázni akarta, mi is az, hogy kapitalizmus.
2. Be akarta mutatni, hogy bár a kapitalizmus jobban működik, mint bármely más rendszer, tizennégy alapvető hiányossága van.
3. Ezekre a hibákra megoldást keresett és javasolt.
4. Sok nagyon hosszú, csak néhány kérdésre összpontosító könyv született már ebben a témában, az olvasók gyakran megrekednek az első fejezetek elolvasásánál. Úgy tartotta, ideje egy tartalmában és terjedelmében is a rohanó világhoz alkalmazkodó könyvet írni.
5. Klasszikus közgazdaságtani képzettsége alapján képesnek érezte magát arra, hogy a kapitalista gazdasági rendszer, a menedzsment és a marketing elméleti alapjait átfogó keretbe építve elemezze és magyarázza a piac alakulását és hatásait.

Az olvasó eldöntheti, a szerző és a könyv elérte-e célját!

katalógustétel

Mobile research methods: Opportunities and challenges of mobile research methodologies

Mobile research methods: Opportunities and challenges of mobile research methodologies / ed. by Daniele Toninelli, Robert Pinter and Pablo de Padraza
London: Ubiquity Press, 2015. 156 p.

A mobil eszközök, különösen a mobil- és okostelefonok, valamint a tabletek a mindennapi életben nélkülözhetetlenné váltak. Alkalmazási területüktől függően óriási mennyiségű, különféle típusú adat összegyűjtését teszik lehetővé. A könyv a mobil eszközök különféle kutatási területeken való alkalmazási lehetőségét mutatja be, több szempontból vizsgálva a témát. Kitér a módszertani lehetőségekre, összehasonlítva és integrálva ezeket a hagyományos kutatási módszerekkel, vizsgálja a kapott adatok minőségét, reprezentativitását. Érdekes kutatási eredményeket közöl a mobilhasználat terjedésére és a mobiltechnológiát alkalmazó népességre vonatkozóan is.

katalógustétel

Friend & Foe: When to cooperate, when to compete, and how to succeed at both

Friend and foe: When to cooperate, when to compete, and how to succeed at both / Adam Galinsky and Maurice Schweitzer
New York: Crown Business, 2015. 312 p.

Mi a siker titka? Az erről szóló vitákban két alapvetően ellentétes nézet küzd. Az egyik szerint az önérdek vezette verseny, a másik szerint a kooperáció a siker záloga.

A téma vizsgálata során izgalmas kérdések merülnek fel: miért lehet akadály a kiemelkedő tehetség, hogyan juthat másokhoz képest előbbre egy kevésbé kompetens munkavállaló, mi a gyökere a nemek szerinti munkahelyi megkülönböztetésnek, miért akarunk utolsóként megszólalni egy interjúban, de elsőként ajánlatot tenni egy új autóra.

Galinsky és Schweitzer a társadalomtudományok területéről hozott és a hétköznapi életből vett példákkal mutatják be, mikor, hogyan maximalizálható a munkahelyi és a magánéleti siker a kooperáció és a verseny között navigálva. Tanáccsal is szolgálnak, hogyan tehetünk szert hatalomra és hogyan tarthatjuk azt meg; hogyan építhetjük ki a bizalmat, és hogyan hozhatjuk helyre, ha megrendült; hogyan lehet a munkahelyi problémákat, előítéleteket eloszlatni; miként lesz valaki motiváltabb; hogyan lehet eredményes, mindkét fél számára előnyös szerződéssel záruló tárgyalásokat folytatni.
A szerzők szerint a siker titkának nyitja a verseny és a kooperáció közötti egyensúly megtartása.

katalógustétel

Oldalak