Kölcsönzés, Hosszabbítás

Kölcsönzés
Hosszabbítás
Előjegyzés
Könyvtárközi kölcsönzés


Kölcsönzés

 

A kölcsönözhető dokumentumok szabadpolcról választhatók ki vagy a központi raktárból kérhetők online.

A keresett könyv megtalálásához szükség van a katalógusban jelzett példányinformációkra: Gyűjtemény és Polcjelzet. A Gyűjtemény oszlop mutatja, melyik olvasóteremben található, a Polcjelzet pedig a termen belüli helyet jelzi. Azonos polcjelzethez többféle mű is tartozhat. Minden polcszám két helyen fordul elő, az 1. emeleti kölcsönzői térben, illetve valamelyik olvasóteremben.

Raktári kérés:

A központi raktárban található kötetek a katalógusba bejelentkezve igényelhetők kizárólag könyvtári számítógépeken, hétköznapokon 9:00 – 19:30, szombati napokon 10:00-15:30 között.
Útmutató raktári kéréshez

Kölcsönözni személyesen, kizárólag saját részre, érvényes kölcsönzőjeggyel lehet az önkiszolgáló kölcsönzőállomásoknál, vagy a szolgáltatási pultnál. Könyvet visszaadni a szolgáltatási pultnál, illetve a könyvtár bejárata előtti könyvbedobót használva lehetséges.

A különböző kölcsönzési kategóriákba sorolt kötetek kölcsönzési lehetőségei olvasói kategóriák szerint:

  Kölcsönözhető Korlátozottan kölcsönözhetõ
Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai
 
max. 30 kötet max. 21 napra
(5 alkalommal hosszabbítható)
10 napra
(3 alkalommal hosszabbítható)
Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói max. 8 kötet max. 21 napra
(3 alkalommal hosszabbítható)
10 napra
(3 alkalommal hosszabbítható)
A fenti csoportokba nem tartozó beiratkozott olvasóink
 
max. 6 kötet max. 21 napra
(3 alkalommal hosszabbítható)
10 napra
(3 alkalommal hosszabbítható)

 

Az egyes kötetek kölcsönzési kategóriáját a katalógus jelzi.

Az olvasótermekben a kölcsönözhetőséget a könyvek gerincén fehér-sárga színcsík jelöli. A fehér csíkkal ellátott kötetek kölcsönözhetők. A csak sárga színcsíkos kötetek helyben használhatóak, illetve a nyitvatartás utolsó órájában ún. éjszakai kölcsönzéssel kivihetők az éjszakai, ill. hétvégi zárvatartás idejére: a köteteket a legközelebbi nyitvatartási napon, a nyitás utáni első órában kell visszahozni. 

A kölcsönzési határidő minden kikölcsönzött könyv első lapjára ragasztott papírcsíkon megtalálható, vagy megtekinthető a számítógépes katalógus „kölcsönzések” menüpontjában, az olvasói vonalkóddal és jelszóval történő bejelentkezés után.

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő meghosszabbítása többféle módon kérhető (a határidő lejárta előtt, amennyiben az adott műre nincs előjegyzés, és a lehetséges hosszabbítások számát még nem lépte túl az  olvasó):

  • Személyes bejelentkezés után a katalógus  - "Kölcsönzések" menüpontjában
  • E-mailen: library@uni-corvinus.hu
  • Telefonon: 36 (1) 482-7019, 482-7020

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentum(ok) visszahozatalára (e-mailben), ennek eredménytelensége esetén követelését jogi úton érvényesíti. A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak késedelmi díjat kell fizetniük, amelynek kifizetéséig kölcsönzésre és hosszabbításra nincs mód.
A késedelmi díjakat az árjegyzék tartalmazza.

Előjegyzés

A mások által kikölcsönzött könyv előjegyezhető a számítógépes katalóguson keresztül.

A katalógusban - a személyes bejelentkezés után - a keresési találatok példányinformációi felett megjelenő „Cím előjegyzése” gombra kattintással vehető fel előjegyzés.

Egy előjegyzés mindig  az adott cím, adott kiadásának összes kölcsönözhető példányára vonatkozik, és 3 hónapig él.

Az előjegyzett könyv beérkezéséről e-mailben kap értesítést az olvasó. A könyvet az értesítéstől számított 3 napon belül lehet átvenni.

Útmutató előjegyzéshez