A Magyar Tudományos Művek Tára a Budapesti Corvinus Egyetemen

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Az MTMT alapító intézményei: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és az Országos Doktori Tanács.”

Az MTMT működését az Egyetemen a 2016. január 8-án kiadott 1/2016. (I.8.) számú rektori utasítás szabályozza.

A Budapesti Corvinus Egyetemen az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét a Egyetemi Könyvtár látja el. Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen!

Hírek
Útmutatók szerzőknek
Konzultációs lehetőségek, műhelymunka
Miért van szüksége az MTMT-re?
Kitől kérhet segítséget?Útmutatók szerzőknek

MTMT szerzői felület használati útmutató (2015.07.13.)

Gyakran ismételt kérdések

Jelleg, típus, besorolás v4.2 (2017.03.31.)

Értesítés kérése a Corvinus Kutatásokba feltöltött publikációk nyilvánossá tételéről
(pdf változat) 2016.05.27.

A Corvinus Kutatásokban elhelyezett teljes szövegű publikációk MTMT-ben való megjelenítése  (pdf változat) 2016.05.27.

Teljes szövegű publikációk feltöltése a Corvinus Kutatásokba az MTMT felületén keresztül  (pdf változat) 2016.05.27.

Szakterületi tudománymetriai táblázat beállítása  (pdf változat) 2016.05.27.


Konzultációs lehetőségek, műhelymunka

Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Várjuk Önöket az alábbi időpontokban:

MTMT műhely: Személyes konzultáció

Ha a csoportos alkalmak nem felelnek meg időbeosztásának, jelentkezzen személyes konzultációra! Jelentkezés

MTMT műhely: alapok

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • regisztráció, jelszó emlékeztető
 • publikációk besorolása az MTMT-ben (jelleg, típus, besorolás)
 • hozzárendelések (szerzői és intézményi)
 • személyi adatlap felépítése
 • publikációk adatainak bevitele (társszerzős művek, importálás, kézi bevitel)
 • javítható szerzői listán elvégezhető műveletek (pl. jóváhagyás, válogatott publikációs listák készítése)
Jelentkezés

MTMT műhely: haladó

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • javítható szerzői listán elvégezhető műveletek (pl. repozitóriumba való feltöltés, külső azonosítók hozzáadása)
 • duplumkezelés
 • általános összefoglaló táblázat
 • szakterületi táblázat kiválasztása
 • értékelő lista - publikációs lista letöltése
Jelentkezés

MTMT műhely: idézők

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • Miért kellenek az idézők?
 • idézők keresése adatbázisokban
 • idézők importálása a publikációkhoz
 • idézők kézi bevitele a publikációkhoz
 • idézők megjelenése a tudománymetriai táblázatokban
Jelentkezés


Miért van szüksége az MTMT-re?


Kitől kérhet segítséget?
Kari és tanszéki MTMT adminisztrátorok a Budapesti Corvinus Egyetemen

Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen! Annak érdekében, hogy igényeiket, kéréseiket ki tudjuk elégíteni és munkáinkat ütemezni tudjuk, kérjük, hogy minimum 3 nappal előre jelentkezzenek!

Intézményi megbízott Nagy Zsuzsanna főigazgató,
Egyetemi Könyvtár
Intézményi adminisztrátor Bavalicsné Kerekes Beáta
Egyetemi Könyvtár
Gazdálkodástudományi Kar
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Pénzügyi Számvitel Tanszék
 • Vezetői Számvitel Tanszék

 

Demecs Éva
mellék: 7090

Marketing és Média Intézet

 • Marketing Tanszék
 • Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
 • Marketing-, Média- és designkommunikáció Tanszék

 

Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

Informatikai Intézet

 • Infokommunikációs Tanszék
 • Információrendszerek Tanszék
 • Számítástudományi Tanszék

Marketing és Média Intézet

 • Turizmus Központ

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Gazdaságetikai Központ
 • Gazdasági Jogi Tanszék
 • BCE Pénzügyi és Gazdasági Központ

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Vállalkozásfejlesztési Intézet

 • Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
Lukácsné Varga Judit
mellék: 7021

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
 • Pénzügy Tanszék (Közgazdaságtudományi Kari tanszék)
Tóth Judit
mellék: 7085

Vállalatgazdaságtan Intézet

 • Döntéselmélet Tanszék
 • Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
 • Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Vállalkozásfejlesztési Intézet

 • Stratégia és Projektvezetés Tanszék
 • Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
 • Kisvállalkozás-fejlesztési Központ
 • Nemzetközi Gazdálkodási Központ

Vezetéstudományi Intézet

 • Szervezeti Magatartás Tanszék
 • Vezetés és Kontroll Tanszék
 • Vezetés és Stratégia Tanszék
 • Vezetés és Szervezés Tanszék
Közgazdaságtudományi Kar
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009

Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

 • Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtani Intézet

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
Demecs Éva
mellék: 7090

Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

 • Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
 • Gazdaságpolitika Tanszék
 • Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
 • Munkagazdaságtan Központ

Közgazdaságtani Intézet

 • Makroökonómia Tanszék
 • Mikroökonómia Tanszék
 • MNB Tanszék
 • Közgazdasági Elméletek Története Központ
 • Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont
 • Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont

Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet

 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
 • Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
 • Statisztika Tanszék
 • Gazdaság - és Társadalomstatisztika Elemző és Kutatócsoport
 • Biztosítási Oktató és Kutató Csoport

Testnevelési és Sportközpont

Lukácsné Varga Judit
mellék: 7021

Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet

 • Matematika Tanszék
 • MTA-BCE "lendület" Stratégiai Interakciók Kutatócsoport

Pénzügy Tanszék

Társadalomtudományi Kar
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
Szociológiai Intézet
 
Demecs Éva
mellék: 7090
Politikatudományi Intézet
Világgazdasági Intézet
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083
Corvinus Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont
Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Lukácsné Varga Judit
mellék: 7021
Nemzetközi Tanulmányok Intézet