A Magyar Tudományos Művek Tára a Budapesti Corvinus Egyetemen

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Az MTMT alapító intézményei: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és az Országos Doktori Tanács.”

Az MTMT működését az Egyetemen a 2016. január 8-án kiadott 1/2016. (I.8.) számú rektori utasítás szabályozza.

A Budapesti Corvinus Egyetemen az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét a Egyetemi Könyvtár látja el. Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen!

Hírek
Útmutatók szerzőknek
Konzultációs lehetőségek, műhelymunka
Miért van szüksége az MTMT-re?
Kitől kérhet segítséget?Útmutatók szerzőknek

Útmutató szerzők számára az MTMT használatához (2018.10.29.)

Jelleg, típus, besorolás v4.3 (2018.09.18.)
 


Konzultációs lehetőségek, műhelymunka

Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Várjuk Önöket az alábbi időpontokban:

MTMT műhely: Személyes konzultáció

Ha a csoportos alkalmak nem felelnek meg időbeosztásának, jelentkezzen személyes konzultációra! Jelentkezés

MTMT2 műhely: MTMT2 alapok

Jelenleg nincs meghirdetett időpont.
Várhatóan a következő őszi félévben lesz újra.


Miért van szüksége az MTMT-re?


Kitől kérhet segítséget?
Kari és tanszéki MTMT adminisztrátorok a Budapesti Corvinus Egyetemen

Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen! Annak érdekében, hogy igényeiket, kéréseiket ki tudjuk elégíteni és munkáinkat ütemezni tudjuk, kérjük, hogy minimum 3 nappal előre jelentkezzenek!

Intézményi megbízott Nagy Zsuzsanna főigazgató,
Egyetemi Könyvtár
Intézményi adminisztrátor Bavalicsné Kerekes Beáta
Egyetemi Könyvtár
Gazdálkodástudományi Kar

Informatikai Intézet

 • Infokommunikációs Tanszék
 • Információrendszerek Tanszék
 • Számítástudományi Tanszék
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

 

Marketing és Média Intézet

 • Marketing Tanszék
 • Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
 • Marketing-, Média- és designkommunikáció Tanszék

Demecs Éva
mellék: 7090

 

Marketing és Média Intézet

 • Turizmus Központ
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
 • Pénzügy Tanszék (Közgazdaságtudományi Kari tanszék)
Vitéz Veronika
mellék: 7084

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Gazdaságetikai Központ
 • Gazdasági Jogi Tanszék
 • BCE Pénzügyi és Gazdasági Központ
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet

 • Pénzügyi Számvitel Tanszék
 • Vezetői Számvitel Tanszék

Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009

 

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

Vállalatgazdaságtan Intézet

 • Döntéselmélet Tanszék
 • Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
 • Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Vállalkozásfejlesztési Intézet

 • Stratégia és Projektvezetés Tanszék
 • Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
 • Kisvállalkozás-fejlesztési Központ
 • Nemzetközi Gazdálkodási Központ

 

Tóth Judit
mellék: 7085

 

Vállalkozásfejlesztési Intézet

 • Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

 

Vezetéstudományi Intézet

 • Szervezeti Magatartás Tanszék
 • Vezetés és Kontroll Tanszék
 • Vezetés és Stratégia Tanszék
 • Vezetés és Szervezés Tanszék
Tóth Judit
mellék: 7085

 

Közgazdaságtudományi Kar

Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

 • Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
 • Gazdaságpolitika Tanszék
 • Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
 • Munkagazdaságtan Központ
Demecs Éva
mellék: 7090

Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

 • Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009

Közgazdaságtani Intézet

 • Makroökonómia Tanszék
 • Mikroökonómia Tanszék
 • MNB Tanszék
 • Közgazdasági Elméletek Története Központ
 • Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont
 • Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont
Demecs Éva
mellék: 7090

Közgazdaságtani Intézet

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009

Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet

 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
 • Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
 • Statisztika Tanszék
 • Gazdaság - és Társadalomstatisztika Elemző és Kutatócsoport
 • Biztosítási Oktató és Kutató Csoport
Demecs Éva
mellék: 7090

Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet

 • Matematika Tanszék
 • MTA-BCE "Lendület" Stratégiai Interakciók Kutatócsoport
Vitéz Veronika
mellék: 7084
Testnevelési és Sportközpont Demecs Éva
mellék: 7090
Társadalomtudományi Kar

Corvinus Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
 
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009
Nemzetközi Tanulmányok Intézet Vitéz Veronika
mellék: 7084
Politikatudományi Intézet

Világgazdasági Intézet

Demecs Éva
mellék: 7090
Szociológiai Intézet
 
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009