A Magyar Tudományos Művek Tára a Budapesti Corvinus Egyetemen

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Az MTMT alapító intézményei: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és az Országos Doktori Tanács.”

Az MTMT működését az Egyetemen a 2016. január 8-án kiadott 1/2016. (I.8.) számú rektori utasítás szabályozza.

A Budapesti Corvinus Egyetemen az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét a Egyetemi Könyvtár látja el. Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen!

Hírek
Útmutatók szerzőknek
Konzultációs lehetőségek, műhelymunka
Miért van szüksége az MTMT-re?
Kitől kérhet segítséget?



Útmutatók szerzőknek

MTMT szerzői felület használati útmutató (2015.07.13.)

Gyakran ismételt kérdések

Jelleg, típus, besorolás v4.2 (2017.03.31.)

Értesítés kérése a Corvinus Kutatásokba feltöltött publikációk nyilvánossá tételéről
(pdf változat) 2016.05.27.

A Corvinus Kutatásokban elhelyezett teljes szövegű publikációk MTMT-ben való megjelenítése  (pdf változat) 2016.05.27.

Teljes szövegű publikációk feltöltése a Corvinus Kutatásokba az MTMT felületén keresztül  (pdf változat) 2016.05.27.

Szakterületi tudománymetriai táblázat beállítása  (pdf változat) 2016.05.27.


Konzultációs lehetőségek, műhelymunka

Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Várjuk Önöket az alábbi időpontokban:

MTMT műhely: Személyes konzultáció

Ha a csoportos alkalmak nem felelnek meg időbeosztásának, jelentkezzen személyes konzultációra! Jelentkezés

MTMT műhely: alapok

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • regisztráció, jelszó emlékeztető
 • publikációk besorolása az MTMT-ben (jelleg, típus, besorolás)
 • hozzárendelések (szerzői és intézményi)
 • személyi adatlap felépítése
 • publikációk adatainak bevitele (társszerzős művek, importálás, kézi bevitel)
 • javítható szerzői listán elvégezhető műveletek (pl. jóváhagyás, válogatott publikációs listák készítése)
Jelentkezés

MTMT műhely: haladó

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • javítható szerzői listán elvégezhető műveletek (pl. repozitóriumba való feltöltés, külső azonosítók hozzáadása)
 • duplumkezelés
 • általános összefoglaló táblázat
 • szakterületi táblázat kiválasztása
 • értékelő lista - publikációs lista letöltése
Jelentkezés

MTMT műhely: idézők

Jelenleg nincs meghirdetett időpont
 • Miért kellenek az idézők?
 • idézők keresése adatbázisokban
 • idézők importálása a publikációkhoz
 • idézők kézi bevitele a publikációkhoz
 • idézők megjelenése a tudománymetriai táblázatokban
Jelentkezés


Miért van szüksége az MTMT-re?


Kitől kérhet segítséget?
Kari és tanszéki MTMT adminisztrátorok a Budapesti Corvinus Egyetemen

Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen! Annak érdekében, hogy igényeiket, kéréseiket ki tudjuk elégíteni és munkáinkat ütemezni tudjuk, kérjük, hogy minimum 3 nappal előre jelentkezzenek!

Intézményi megbízott Nagy Zsuzsanna főigazgató,
Egyetemi Könyvtár
Intézményi adminisztrátor Bavalicsné Kerekes Beáta
Egyetemi Könyvtár
Gazdálkodástudományi Kar
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083

Informatikai Intézet
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
Turizmus Központ
Gazdaságetikai Központ
Gazdasági Jogi Tanszék

Kérjük, írjon az
oktkut@uni-corvinus.hu címre
Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Pénzügyi Számvitel Tanszék
Vezetői Számvitel Tanszék
Pénzügy Tanszék (Közgazdaságtudományi Kari tanszék)
Tóth Judit
mellék: 7085
Vállalatgazdaságtan Intézet
Vállalkozásfejlesztési Intézet
Vezetéstudományi Intézet
Demecs Éva
mellék: 7090
Marketing és Média Intézet
(kivéve Turizmus Központ)
Közgazdaságtudományi Kar
Lukácsné Varga Judit
mellék: 7021
Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet
Matematika Tanszék
MTA-BCE "lendület" Stratégiai Interakciók Kutatócsoport
Pénzügy Tanszék
Demecs Éva
mellék: 7090
Biztosítási Oktató és Kutató Csoport
Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Munkagazdaságtan Központ
Gazdaságpolitika Tanszék
Közgazdasági Elméletek Története Központ
Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Makroökonómia Tanszék
Mikroökonómia Tanszék
Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Statisztika Tanszék
Testnevelési és Sportközpont
 
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009
 
Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Társadalomtudományi Kar
Bavalicsné Kerekes Beáta
mellék: 7009
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
Szociológiai Intézet
 
Demecs Éva
mellék: 7090
Politikatudományi Intézet
Világgazdasági Intézet
Lőrinczi Erzsébet
mellék: 7083
Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont Szaknyelvi Vizsgaközpont
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
Lukácsné Varga Judit
mellék: 7021
Nemzetközi Tanulmányok Intézet