MTMT kérdezz-felelek

Hogyan történik a regisztráció?

A regisztráció gombra kattintva töltse ki az űrlapon lévő adatokat. A munkahely megnevezésénél válassza ki a Budapesti Corvinus Egyetem megfelelő szervezeti egységét. Az Egyértelműsítő név mezőbe annak a szakterületnek a megnevezése kerüljön, amellyel foglalkozik. A regisztrációt – amelyet meg kell majd erősítenie egy automatikus üzenet segítségével – 2 munkanapon belül jóváhagyjuk, ezután tud majd belépni az adatbázisba. A regisztrációhoz további segítséget az MTMT regisztráció segédletben talál.

Hogyan kerülnek be a publikációk adatai az MTMT-be?

A tudományos teljesítmény szempontjából figyelembe vehető publikációk adatainak feltöltését a rektori rendelkezés (3/2020 (X.6)) értelmében a Könyvtár kutatástámogató munkatársai végzik. A szerzők az adatfeltöltési igényeket az erre szolgáló, űrlapon küldhetik el.

Mit visz fel a könyvtáros és mit visz fel a szerző?

A könyvtáros feladatát a rektori utasítás az alábbiak szerint határozza meg: a tudományos és oktatási jellegű könyvek, könyvrészletek, folyóiratcikkek, kutatási jelentések feltöltése. Nem vonatkozik ez az absztraktokra, bármilyen MTMT szerinti kategóriába esnek is.
A közérdekű, ismeretterjesztő, és nem besorolt jellegű művek adatainak, Egyéb konferenciakötet/közlemény, valamint Egyéb típusba sorolt közlemények adatainak rögzítése a szerző feladata (amennyiben fontosnak tartják ezek feltöltését).

Kitől kérhetek segítséget a publikációs adatok feltöltésével kapcsolatban?

A könyvtárban előre meghirdetett időpontokban csoportos MTMT konzultációkat tartunk, amelyek alkalmával megmutatjuk, hogyan kell felvinni a publikációs adatokat az adatbázisba.
Ha a csoportos alkalmak nem felelnek meg időbeosztásának, jelentkezzen személyes konzultációra!
Segítséget jelentenek a könyvtár honlapján az MTMT menüpontban található segédanyagok és a szerzők számára készült használati útmutató is.

Ha vannak társszerzős publikációm, azokat megtalálom az MTMT-ben?

Ha a társszerző már bevitte a publikáció adatait az MTMT-be, akkor igen.
-    Belépés után érdemes rákeresni a címre a „Közleményeim” között, mert ha a társszerző vagy egy adminisztrátor már bevitte a publikáció adatait és a szerzői hozzárendelés is megtörtént, akkor a listában meg fog jelenni az adott publikáció.
-    Ha itt nem található meg a publikációi, akkor a bal oldalon lévő „Társszerzők által felvitt lehetséges közleményeim” keresést kell elindítani és a megjelenő listát kell ellenőrizni.
-    Amennyiben itt sincs meg a publikáció, akkor érdemes még a „Lehetséges további közleményeim” keresést is elindítani.
Ha az utóbbi két keresés valamelyikének eredményeként megtalálható a keresett publikáció, akkor a „Szerzők” gombbal el lehet indítani a szerzői hozzárendelést.
A szerzői hozzárendeléshez további segítséget a „Szerző, intézmény hozzárendelése társszerzők által bevitt publikációkhoz” segédletben talál.

Ki teszi nyilvánossá a szerző által felvitt publikációkat az MTMT-ben?
A szerző, miután rögzítette az adatokat és elmentette. A nyilvánossá tétellel a szerző elismeri az adatok helyességét, a publikáció adatai az MTMT nyilvános oldalán is megjelennek.

Milyen szintjei vannak a publikációs adatok ellenőrzésének?
Az első szint a nyilvános, amit a szerző tesz meg az adatok felvitele után.
A második szint az admin láttamozott: ami azt jelenti, hogy egy könyvtáros (MTMT adminisztrátor) formailag ellenőrizte a bevitt adatokat.
A harmadik szint az egyeztetett: amelynek során a könyvtáros összehasonlítja az MTMT-be bevitt adatokat más adatbázisban vagy a dokumentumon szereplő adatokkal.
A negyedik szint a hitelesített: amely az eredeti dokumentummal, teljes szöveggel való összevetést jelent.
Az egyeztetett és a hitelesített közlemény tekinthető ellenőrzöttnek.

Szakdolgozat, konferenciaelőadás is felvihető az MTMT-be?
Nem javasoljuk ezeknek a felvitelét, mivel nem számítanak bele a tudományos értékelésbe.
Technikailag van lehetőség a felvitelre: az „Egyéb” típusba, a megfelelő besorolás választásával: szakdolgozati esetében a besorolás: „Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat”, konferenciaelőadás felvitelekor pedig a besorolás: „Nem besorolt”.

Tudom törölni az MTMT-ből a felvitt közleményemet?

Igen, ha még nincs nyilvánossá téve. Nyilvánossá tétel után a könyvtárosoktól lehet segítséget kérni.

Meddig szerkeszthetem a felvitt közleményeim adatait?

A felviteltől számított 90 napig tudja a szerző a hozzá rendelt publikációkat szerkeszteni. Amennyiben egy adminisztrátor a felviteltől számított 90 napon belül admin láttamozással, vagy  egyezetetéssel látja el a publikációt, akkor a szerző a továbbiakban már nem tudja azt szerkeszteni. Ebben az esetben a könyvtárosoktól lehet segítséget kérni.

Feltölthetem a publikáció teljes szövegét az MTMT-be?

Nem, viszont a publikációs adatok felvitelekor elhelyezhető a leírásban egy teljes szövegre mutató link, vagy azonosító. A teljes szöveget az egyetemen a Corvinus Kutatásokba lehet feltölteni. A repozitóriumi feltöltéshez további segítséget a „Teljes szöveg feltöltése a Corvinus Kutatásokba az MTMT-n keresztül” segédletben talál.

A lektorált folyóiratcikkek nem jó helyen jelennek meg a tudománymetriai táblázatomban. Mi ennek az oka?

Ez akkor fordul elő, ha a folyóirat lektoráltsága még nincs beállítva az MTMT-ben. A lektoráltság beállítását az MTMT központi adminisztrátorai végzik a következők alapján: a folyóiratot 1. WoS, SCOPUS, PubMed indexeli; 2. szerepel a SCImago adatbázisában, van SJR értéke; 3. szerepel az ERIH és/vagy ERIH Plus listában; 4. szerepel a DOAJ listán; 5. az Ulrich' s és a folyóirat honlapja szerint lektorált és indexeli nagyobb adatbázis; 6. MTA osztálylistán szerepel.

Hogyan tölthetem le a teljes publikációs listámat?

A nyilvános oldalon a letöltés ikonra kattintva van erre lehetőség.
Belépés után, az MTMT szerzői felületén pedig a „Riportok és sablonok” menü „Sablonok” pontjában lévő „Publikáció lista szerzőhöz” sorra kattintva. A listát letölthetik pdf vagy word formátumban is.
A publikációs lista letöltéséhez további segítséget a „Publikációs lista nyomtatása, letöltése” segédletben talál.

Hogyan tölthetem le a tudománymetria táblázatomat?

A nyilvános oldalon a „Táblázatok” pont választása után a letöltés ikonra kattintva.
Belépés után, az MTMT szerzői felületén pedig a „Riportok és sablonok” menü „Sablonok” pontjában lévő „Összefoglaló táblázat szerzőhöz” sorra kattintva pfd vagy word formátumban. Ugyanitt letölthető a megfelelő MTA osztály szerinti tudománymetria táblázat is.
A tudománymetriai táblázat letöltéséhez további segítséget a „Tudománymetriai táblázatok” segédletben talál.

Hogyan hozhatok létre válogatott listákat a publikációimból?

Az MTMT-ben belépés után jelenítse meg a publikációs listáját a „Közleményeim” sort választva, majd kattintással jelölje ki a listára felvenni kívánt publikációt, vagy publikációkat. Ezután a felső menüsorból válassza a „Lista” gombot. A lenyíló menü segítségével tud új listát létrehozni, és ugyanitt tud már meglévő listához újabb publikációkat csatolni, vagy törölni a listáról közleményeket.
Válogatott lista készítéséhez további segítséget a „Válogatott publikációk listájának létrehozása” segédletben talál.

Hogyan kerülnek be a hivatkozások az MTMT-be?

A könyvtárosok negyedévente lekeresik a szerzők közleményeire érkező idézőket a WoS és Scopus adatbázisokból és feltöltik az MTMT-be.
Más forrásból összegyűjtött idéző közlemények felvitelét az adatfeltöltési igényt jelző űrlapon lehet kérni. Szerzői feltöltés esetén első lépésben mindig ellenőrizni kell, hogy megtalálható-e már az adatbázisban az adott hivatkozás. Ha igen, akkor ki kell választani a listából, meg kell jelölni, hogy függő, vagy független hivatkozásról van szó, és végül nyilvánossá kell tenni a keletkezett idézés kapcsolati rekordot.
Ha nem található meg a hivatkozás az MTMT-ben és újként kerül be az adatbázisba, akkor a keletkezett idézőt és az idézés kapcsolatot is nyilvánossá kell tenni.

Mi a függő hivatkozás?

Ha a hivatkozott és a hivatkozó mű szerzői között bármilyen egyezés van, az függő hivatkozásnak minősül.

Van automatikus hivatkozás feltöltés az MTMT-be?

Igen, a Web of Science-ből meghatározott időközönként automatikusan áttöltődnek a hivatkozások azokhoz a publikációkhoz, amelyeknél van Web of Science azonosító.

Felvihetem hivatkozásként a szakdolgozatokat, disszertációkat a publikációimhoz?

Van erre lehetőség, de nem javasoljuk a felvitelt! Ezek a hivatkozások nem számítanak bele a tudományos értékelésbe.
 

Az MTMT honlapján a GYIK menüpontban a további kérdésekre talál választ:

  • Milyen böngészővel használjam az MTMT2-t?
  • Hibásnak látszik a rekordom, mi a teendő?
  • Hogyan tudom átvinni az adataimat a doktori.hu-ra?
  • EDUID-s bejelentkezés alkalmával a felhasználói fiók zárolásáról kapok tájékoztatást.
  • Hol találom a válogatott közleményeim listáját?
  • Nem jó adatokat mutat a honlapomra beillesztett link.
  • Nem tudok belépni az MTMT2-be, mit tegyek?
  • Hogyan nyerhető ki a teljes munkásság hivatkozása?
  • Oldal hivatkozás pdf dokumentumon belül.
  • Könyvrészletnél a befoglaló pdf linkjének átadása a doktori.hu-nak.