Közgazdász Vándorgyűlés Iparfejlesztés szekció – élménybeszámoló

A Vándorgyűlés! Régi emlékként eleven – anno mint egy értelmiségi tábor, ahol összejönnek az ország közgazdászai, és kötetlenül, informálisan megvitatják, mit gondolnak közös dolgaink állásáról, makrogazdaságról, reálszféráról, különböző szemléletű megoldásokról és lehetőségekről. Vannak tudományos igényességű előadások, vannak politikailag talán elfogult megnyilvánulások, és vannak váratlan felismerések, meglepődések. Akárhogyis, jó ott lenni, jó látni, hol tartunk, mik a fontosabb témák a közgazdász kollégák körében.

Az Iparfejlesztés szekció szervezőjeként a szervező Ipari és vállalkozási szakosztály elnöksége vállalta, hogy a számos makrogazdasági és közpolitikai megközelítésű előadás mellett ez a szekció a vállalatok szemüvegén keresztül láttatja a lehetőségeket. Igen, a lehetőségeket. Van tere a kritikának, főleg, ha saját döntéseinkkel, saját eredményeinkkel kapcsolatos, de amit igazán szeretnénk megmutatni, az az, hogy milyen irányban keresik a Vándorgyűlés aktuális helyszínének körzetében működő sikeres magyar vállalatok saját boldogulásukat, a hazai és a globális piacokon egyaránt.

Így került idén a szekcióba az iparfejlesztési államtitkár számunkra nagyon konstruktív fejlesztési szemléletű előadását követően az Eszterházy Egyetem kollégái által végzett empirikus felmérés a szekcióba, amely rámutatott, milyen irányban vannak és lesznek megoldandó problémák és lehetséges válaszok a képzés és a munkaerőhiány egymásra hatásában. Őket követte egy nemzetközi szinten is jelentős hazai autóipari beszállító, a Csaba Metál, majd három helyi cég, a festékgyártástól a gombatermesztésen át az elektronikai bérgyártásig. Hogyan lettek sikeresek és milyen kihívásokkal néznek szembe, hogyan keresik a boldogulást.

S hogy mit tanultunk a zsúfolásig megtelt szekcióteremben? Akadémiai doktorok, egyetemi professzorok és cégvezetők, tapasztalt közgazdászok és egyetemi hallgatók egyaránt érdeklődéssel hallgatták, hogy a jelenlegi kormányzati iparfejlesztési terv szemlélete és céljai találkoznak az Ipar 4.0 vízió irányában lehetőségeiket kereső vállalatvezetők saját törekvéseivel. Látjuk már a dilemmát, hogy a gépesítés nemcsak munkahelyeket teremt, hanem azokat akár ki is váltja technológiával, de ennek hatásai még nem világosak. A képzett munkaerőt már kevésbé keresni és találni, inkább nevelni igyekeznek a vállalatok, a megtartásuk azonban folyamatosan megújuló kreatív megoldásokat szül. Mosolyt fakasztó megoldásokat is hallottunk: miért vesznek a helyi cégek fiatal kollégáiknak ajándékként, elismerésként fesztivál belépőjegyet? Nos, azért, hogy az ott szerzett élmények és kapcsolatok hatására talán családot alapítanak az egyébként túlontúl mobilis fiatalok… Hasonló kérdésekért és válaszokért érdemes a Vándorgyűlésre újra és újra eljönni.