Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpont

A Gazdálkodástudományi Kar Tanácsa 2017 májusában fogadta el és támogatta a Távol-keleti Menedzsment kutatóközpont létrehozását, mely Vaszkun Balázs vezetésével működik a Vezetéstudományi Intézet részeként. A távol-keleti vállalatok hazánkban jelentős fejlődés előtt állnak: egyre több ázsiai vállalat nyitja meg kapuit és járul hozzá a gazdasági teljesítményünkhöz. Jelenleg, a beszállítókat is beleszámolva, becslések szerint a távol-keleti tőke kb. 50 ezer embernek biztosít munkát hazánkban, és ez a szám a növekvő mértékű tőkebeáramlásnak köszönhetően várhatóan nőni fog.

A Budapesti Corvinus Egyetem a graduális képzésben Marosi Miklós munkásságának köszönhetően több évtizedes referenciákkal rendelkezik a távol-keleti menedzsment – azaz a Távol-Kelet országaiban tapasztalható vállalatirányítási gyakorlat – oktatásában. Az ezekből az országokból származó jó gyakorlatok átvétele és terjesztése a mai napig zajlik, a Távol-Kelet országainak látványos fejlődése következtében ez a régió már több mint fél évszázada fenntartja mind az üzleti, mind az akadémiai szféra érdeklődését. A földrajzi, geopolitikai, vallási, etnikai, kulturális sokszínűségben rejlő gazdagság számos inspirációt és aspektust kínál a kelet- illetve délkelet-ázsiai gazdaságokra fókuszáló kutatói munkához.

A régiót egyéb szempontból vizsgáló (külpolitika, nemzetközi gazdaságtan, világgazdaságtan, termelésmenedzsment, stb.) kutatókból, oktatókból sincs hiány az egyetemen, ami számos együttműködés kialakítására ad lehetőséget. Erre a tudásbázisra alapozva, a piac kihívásait felismerve kívánatos továbbfejleszteni a jelenleg létező képzéseink struktúráját és tartalmát, bővíteni a témával kapcsolatos tudást a publikációs tevékenységen keresztül – ez az indítéka a szervezeti keret, a Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpont létrehozásának.

A Kutatóközpont feladata a témával kapcsolatos kutatások ösztönzése, koordinálása, kutatási együttműködések szervezése és fenntartása mellett kapcsolatok létesítése a hazánkban működő távol-keleti vállalatokkal. Ezen túl tevékenységi körébe tartozik a régió gazdaságaira és menedzsment gyakorlataira vonatkozó oktatási programok összehangolása, ösztönzése, az alap- és mesterszintű tananyagfejlesztés, illetve az oktatás és az oktatáshoz kapcsolódó kutatások összefogása, érdeklődő hallgatóknak programok és tájékoztatás kínálása.

Az egyetemi kollégák bevonásán túl a kutatóközpont kiemelt feladatának tekinti a tudományos és üzleti alapokon működő partnerhálózat kiépítését és fenntartását hazánkban már működő szakmai műhelyekkel, gazdasági és szakmai szervezetekkel, kulturális intézetekkel és diplomáciai testületekkel, rangos és a távol-keleti menedzsment témakörben elismert tudományos műhelyekkel és kulcsszereplőkkel, illetve ázsiai partnerintézményekkel.

A Kutatóközpont bővülésben lévő kezdőcsapata megkezdte egymás óráinak megismerését, megindult a tananyagfejlesztés a 2018/19-es tanév őszi félévére. Vaszkun Balázs, a központ vezetője november elején Mongóliában járt kutatási együttműködések kiépítése céljából. 2018 áprilisától pedig egy Japánból érkező kutatót fogad fél évre. Tervben van továbbá honlap és hírlevél indítása is a jövő évben.