A település és a sport XXI. századi kapcsolata – a III. SKEOF Konferencia eredményei

SKEOF

2019. január 31-én harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Sportgazdaságtani Kutatóközpontja (SGK) a III. Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók Fóruma (SKEOF) Konferenciát. A nagyszabású eseménynek, melyen „A település és a sport XXI. századi kapcsolatának” aktuális kérdései kerültek terítékre, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa adott otthont.

A III. SKEOF Konferencián magyar és nemzetközi szakemberek 5 plenáris és 16 szekció-előadás keretében vizsgálták a sportgazdaság időszerű kérdéseit. Kilenc egyetem, tizenkét sportszövetség, tizennyolc sportklub, továbbá települések képviselői és partnereink vettek részt a konferencián, amely mintegy 100 fővel pezsgő szakmai fórumot hozott a Campusra.

Köszöntők

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita, a BCE Gazdálkodástudományi Karának (GTK) dékánja üdvözölte házigazdaként a konferencia résztvevőit, és elismeréssel szólt a sportgazdaságtani oktatás és kutatás szerepéről a Kar életében. Különösen meghatározó mérföldkőnek nevezte, hogy 2017 őszén duális Sportközgazdász mesterképzés indult Székesfehérváron, amelyben a város is segítséget nyújtott, és a vállalati partnerek is bizalommal csatlakoztak a programhoz. A III. SKEOF konferencia témája, a települések és a sportszervezetek együttműködése pedig az egyetem harmadik missziójának hordozójaként is jelentőséget nyer, különösen, hogy a konferencia immár egyre nagyobb mértékben nemzetközivé válik.

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere rövid köszöntőjében hangsúlyozta, a város évi mintegy 1,1 milliárd forintot költ sportra, valamint több korszerű létesítményt fejleszt, amelyek részben a sportnak, részben a tudományos életnek adnak majd minőségi teret. Elmondta, megítélése szerint a III. SKEOF Konferencia inspirációt, szakmai támogatást biztosít ahhoz, hogyan vegyük figyelembe a nemzetközi jó gyakorlatokat, és emeljük át értő módon, amit lehet, vonjuk a le tanulságokat a saját városunk mint közösség jövőképének építése céljából.

Dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkára köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a sport mennyire gyorsan fejlődik, és ha a tudomány támogatására támaszkodhat, lépéselőnyre tehetünk szert a nemzetközi versenyben. Megköszönte a BCE kollégáinak munkáját, amely értékes hozzájárulást jelent annak lehetőségéhez, hogy a magyar sport a jövőben is sikeres lehessen a tudomány segítségével, és ennek egy példás megnyilvánulásaként értékelte a SKEOF Konferenciát.

Dr. András Krisztina, a Sportgazdaságtani Kutatóközpont igazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy idén a keynote előadó mellett a konferencia nemzetközi minőségéhez a most először megszervezett angol nyelvű szekció is hozzájárul.

Plenáris előadások

Rasmus Storm, a Dán Sporttudományi Intézet kutatásvezetője előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyszabású nemzetközi sportrendezvények a tudományos konszenzus szerint általában nem járnak jelentős gazdasági és társadalmi hatással, annak ellenére, hogy erre kiváló lehetőséget biztosítanak. Az elmaradó pozitív hatások okaként elsősorban a rendezvény utóhatása biztosításának komplex feladatát, az ezzel kapcsolatosan gyakorta elmaradó következetességet hangsúlyozta.


Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony előadásában beszámolt arról, hogy milyen tényezők hatására érdemelte ki Budapest 2019-ben Európa Sportfővárosának címét, és milyen rendezvényeket terveznek ennek során. Ezzel kapcsolatosan bemutatta a magyar sport hármas célrendszerét, amelyben kiemelt figyelmet kap, hogy minden gyerek sportoljon, minél több sportversenynek adjunk otthont, és színvonalas sportlétesítményeink legyenek. A mögöttes kormányzati koncepció középpontjában a nemzeti és közösségi érdekek és értékek érvényesítését emelte ki, amelyhez határozott állami szerepvállalás társul.


Rechnitzer János professzor Győrből hozott példákat arra, hogy a sport miként teremthet értéket a helyi közösség számára, azaz miként válhat a sport „településfejlesztő energiává”. Előadásában kiemelte, miként épül be a sport a lokális helyi stratégiákba, hogyan járul hozzá szélesebb együttműködési terek kialakításához, valamint mi annak a módja, hogy egyre több városfejlesztési és gazdaságfejlesztési stratégiai elembe építi be a város a sportfilozófiát. Professzor úr véleménye szerint a városok fejlesztése nem történhet meg a sport fejlesztése nélkül.

Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke büszkén említette, hogy a 2018-as budapesti világbajnokság minőségében, népszerűségében minden korábbit felülmúlt. Különösen nagy eredménynek tekinthető ez azután, hogy a sportág 2013-ban mély krízist élt át, amikor olimpiai léte is megkérdőjeleződött. Azóta a sportág megújult, mind a vezetésében, mind a szabályaiban, alkalmazkodva a kor kihívásaihoz. A 2018 októberében lezajlott budapesti világbajnokság 9 napon keresztül 114 ország képviselőit vonultatta fel, több mint 2000 vendéggel. A szervezésben naponta 250 önkéntes is közreműködött, szép példáját adva annak, hogy a helyi közösségbe a szűkebb szakmán túl mélyebben beágyazódott egy nemzetközi sportrendezvény. A plenáris előadások sorát a konferenciát szervező Sportgazdaságtani Kutatóközpont igazgatójának, Dr. András Krisztina gondolatai zárták a sport és a települések XXI. századi földrajzi, társadalmi környezetének kölcsönhatásáról, kapcsolatrendszeréről.

Szekcióelőadások

A konferencia egyes számú szekciója a hazai és a nemzetközi sportrendezvényeknek a településekre és kistérségekre gyakorolt gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait, valamint az adott település és régió ezek általi fejlődési lehetőségeit helyezte a középpontba. A második szekció fókuszában a település és a szabadidősport kapcsolatának vizsgálata állt. A szervező SGK kutatóinak álláspontja szerint fontos, hogy a hivatásos sport mellett a szabadidős céllal létrejövő eseményeket, az ezekhez kapcsolódó civil munkát és társadalmilag felelős tevékenységet is megismerjük, valamint a jó gyakorlatokat megosszuk. A harmadik, idén először angol nyelven megrendezett szekcióban a sportgazdaság időszerű trendjeivel és innovációival kapcsolatos jó gyakorlatok kaptak teret.

A konferencia zárása és a jövőbeli lehetőségek

A hagyományoknak megfelelően a konferencia Partner Piknikkel zárult, ahol étel-ital mellett folytatták a beszélgetést az előadások által inspirált résztvevők. A visszajelzések alapján az előadások mellett a nagyszámú és színes hátterű hallgatóságon keresztül is értéket adott a konferencia a hazai sportgazdaságtani közösség számára a kapcsolatépítési lehetőségek révén. Az SGK jövő év januárjára tervezi a IV. SKEOF Konferenciát, amelynek témája meghatározásához bizalommal fogadja a terület értő képviselőinek, illetve az érdeklődőknek javaslatait.