Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai
New Haven: Yale Univ. Press, 2015. 287 p.

 

A közgazdászok kudarca - nem jelezték előre a globális pénzügyi válságot és nem enyhítették a következményeként fellépő recessziót - társadalmi felháborodást váltott ki. A közgazdászok össztűzbe kerültek, de a kérdés, hogy miként tudnák a csorbát kiköszörülni, megválaszolatlan maradt. Provokatív könyvében a neves szerző, Meghnad Desai a szakmát elbizakodottságáért, a hübriszért ostorozza. Elveti azt az állítást, miszerint egyetlen átívelő paradigma képes az összes gazdasági problémát megoldani. Véleménye szerint a közgazdasági elmélettörténetet kellene újra áttanulmányozni. A keynesi és a neoklasszikus fősodor mellett Marx, Kondratieff és Schumpeter elméleteit ajánlja újragondolásra, hogy a jövő gazdasági válságai elkerülhetőek legyenek.

katalógustétel