"Az irályról általában, különösen annak tisztaságáról"

Szeberényi Lajos 1849-es gondolatait a „Politikai szónoklattan, Alapos útmutatás nyilvános beszédekben és a parlamenti vitatkozásban” című művében találjuk.

„Miután a szónok az anyagot nemcsak föltalálta, hanem céljához képest el is rendezte, szükséges azt alakba öltöztetnie, hogy hallgatóival közölhesse. A gondolatok és érzések közlönye a nyelv. Azon mód pedig, melly szerint valaki gondolatait és képzeteit kifejezi valaki, irálynak (stylus) neveztetik.

Tudomány és társas kapcsolatok: a szaktudományos polémiák fogalom- és nyelvhasználata. " I should not like you more than I do if you agreed in opinion with me" Ricardo és Malthus, avagy mit üzennek az egy évtizedes barátság vitái

Madarász Aladárt, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának 2016-os tudományünnepi előadóját Sipos Júlia kérdezi.