Az Olvasótermi jegyek kiadása szünetel

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárában az olvasótermi jegyek kiadása a Könyvtárhasználati Szabályzat átdolgozásáig,
legfeljebb 2017. december 1-ig szünetel. Az intézkedés oka a könyvtári olvasótermek túlzsúfoltsága a szorgalmi időszak egyes szakaszaiban és a vizsgaidőszakban. A Könyvtár egyik alapfeladata, hogy lehetővé tegye a Corvinus Egyetem hallgatói számára tanulmányi kötelezettségeik teljesítését és a vizsgákra való felkészülést.