repozitórium

Corvinus Kutatások - a legjobb hazai repozitóriumok között

Corvinus Kutatások logóRanking Web of World repositories 2014. júliusi rangsorában a Corvinus Kutatások és a Corvinus PhD Disszertációk  repozitórium is javított korábbi helyezésén. A friss hazai rangsorban a Corvinus PhD Disszertációk a 3., a Corvinus Kutatások az 5. helyen végzett és a közép- és kelet-európai térségben is az első 50 repozitórium között szerepel. A rangsor készítői négy indikátor (size, visibility, rich files, scholar) alapján számolják ki a helyezéseket. Ezúton is biztatjuk egyetemünk kutatóit, hogy helyezzék el műveiket a Corvinus Kutatások gyűjteménybe! Erről további információ a kiadvány menedzsment oldalon olvashatók.

A Corvinus Kutatások legnépszerűbb publikációi 2013-ban

corvinus kutatások logóA Corvinus Kutatások repozitórium az egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények digitális formában való összegyűjtésére, megőrzésére és bemutatására szolgáló online gyűjtemény. Az adatbázisban jelenleg elérhető több mint 1100 teljes szövegű publikációt az elmúlt évben kétszer annyian töltötték le, mint egy évvel korábban. Az érdeklődés nemcsak a hazai tudományos, felsőoktatási közösség körében nőtt. A külföldi felhasználók aránya is nagy mértékben emelkedett köszönhetően az angol nyelvű publikációknak.

A legtöbbször letöltött publikációk 2013-ban

A letöltések országonkénti megoszlása (2013)

A Corvinus Kutatások az EconBiz Open-ben

econbiz open logoA Corvinus Kutatások intézményi repozitóriumban szereplő publikációk mostantól  az EconBiz Open adatbázison keresztül is kereshetők és elérhetők,  tágabb körű nemzetközi hozzáférést biztosítva ezáltal az egyetemen keletkezett kutatási eredményekhez. Az EconBiz adatbázist, a közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok virtuális könyvtárát a ZBW German National Library of Economics működteti, a szabadon elérhető tartalmak keresését az EconBiz Open felülete teszi lehetővé. 

Corvinus Kutatások - Top 20

Corvinus KutatásokA Corvinus Kutatások repozitórium az egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények digitális formában való összegyűjtésére, megőrzésére és bemutatására szolgáló online gyűjtemény. Az egyetem munkatársai regisztráció után tölthetnek fel tudományos publikációkat a repozitórium irányelveinek figyelembe vételével. A legnépszerűbb tanulmányok listájához kattintson a tovább szövegre.

A Corvinus Kutatások egyetemi repozitórium legnépszerűbb tételei az elmúlt egy évben
(2012. június 1. - 2013. június 1.):

Szerző, cím Letöltések száma
Losonci, Dávid (2010) Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai = Introduction to lean management – basic strategic elements of lean. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. 1817
Szabó, Ágnes (2009) A (szabadidő)sport alapfogalmai és kutatott területei = The basic concepts and researched areas of (leisure)sport. Working Paper. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. 1700
Darvas, Zsolt and Piasni-Ferry, Jean and Sapir, André (2011) A comprehensive approach to the euro-area debt crisis. Working Paper. BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék, Budapest. 1695
Csutora, Mária (2008) Sustainability and Corporate Responsibility Accounting: measuring and managing business benefits. BCE Környezettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-503-370.6 1576
Kutasi, Gábor (2011) Modeling the fiscal impacts caused by climate change. In: 3rd International Scientific Conference: Sustainable development, 10-11 June 2011, Ravda, Bulgaria. 1149
Bohl, Patrick (2012) The effects of store atmosphere on shopping behaviour - A literature review. Working Paper. BCE Marketing és Média Intézet, Budapest. 1049
Palánkai, Tibor (2012) Megmenthető-e az euróövezet? (Can the eurozone be saved?). Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 15-36. ISSN 1788-0696 993
Csutora, Mária and Hofmeister Tóth, Ágnes, eds. (2011) Fenntartható fogyasztás? Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 9789635034659 746
Simai, Mihály (2009) Napjaink globális válságának előzményei és potenciális következményei. Köz-gazdaság, 4 (1). pp. 13-24. ISSN 1788-0696 674
Fischer, Anita and Hlatki, Miklós and Mezősi, András and Pató, Zsuzsanna (2009) Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest. 619
Csutora, Mária and Kerekes, Sándor (2004) A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK Kerszöv, Budapest. ISBN 9632247426 578
Barabás, Zoltán and Fazakas, Gergely (2010) Tax implications of dividend policy. Corvinus journal of sociology and social policy, 1 (2). pp. 51-79. ISSN 2061-5558 577
Fábián, Emilia (2012) Tőkebefektetések Magyarországon = Capital investments in Hungary. Köz-gazdaság, 7 (1). pp. 111-121. ISSN 1788-0696 575
Csutora, Mária and Harangozó, Gábor and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia and Zsóka, Ágnes (2011) Az ökológiai lábnyom ökonómiája. AULA, Budapest. 531
Kerényi, István (2011)Viszontbiztosítás. Aktuárius jegyzetek, 5. Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, Budapest. 514
Koncz, Katalin (2011) A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jellemzői, mechanizmusa és következményei (The features, mechanism and results of gender-based segregation on the labour market). Közgazdasági Szemle, 58 (1). pp. 74-94. ISSN 0023-4346 509
Csutora, Mária and Kerekes, Sándor, eds. (2011) Accounting for Climate Change - What and How to Measure, Proceedings of the 14th EMAN Conference. BCE, Budapest. ISBN 9789635034321 470
Madarász, Aladár (2009) Buborékok és legendák. Válságok és válságmagyarázatok - a tulipánmánia és a Déltengeri Társaság, I. rész (Bubbles and myths, crises and explanations: tulip mania and the South Sea bubble. I.). Közgazdasági Szemle, 56 (7-8). pp. 609-633. ISSN 0023-4346 455
Markos-Kujbus, Éva and Gáti, Mirkó (2012) A közösségi média mint online stratégiai eszköz. In: "Coopetition" Verseny és együttműködés a marketingben. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 18. Országos Konferencia, 2012. augusztus 30-31., Miskolc, Magyarország. 444
Szajkó, Gabriella (2009) Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon. Working Paper. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest. 427