Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age

Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age / Sherry Turkle
New York: Penguin, 2015. 436 p.

Beszélgessünk!
Ne digitálisan, ne webes vagy mobilos felületen, ne kinyilatkoztatva, ne lájkolhatóan, ne kommentben.
Csak úgy.

Engedjük meg, hogy a másik reflektáljon. Akkor is, ha nekünk ez nem mindig tetszik.
Hagyjuk, hogy kritika vagy ellenvélemény is magasodjon elénk. Próbáljuk meg fésztufész lebontani. Ahogy a finnek mondják: legyen akár fifty-sixty - ha valamiben rossz irányba indultunk, adjuk meg a lehetőséget a VALÓS külvilágnak, hogy megpróbálja ezt tudtunkra adni.

Minden beszélgetés magányon és önreflexión alapul. - Kellemetlen? Ezt manapság akár meg is oldhatja a technológia: bármikor csatlakozhatunk egy beszélgetéshez, anélkül, hogy megmutatnánk magunk. Tény, hogy sokkal kevésbé okoz diszkomfortérzetet, ha csak követőinkkel osztjuk meg nézeteinket, hiszen ők biztosan egyetértenek majd.

Sőt, úgy általában: nem kell figyelni, hallgatni: csak küldünk egy sms-t, vagy egy e-mailt. Mert bizony technikai eszközök rabjai lettünk: csönd van a vacsoraasztal körül, a gyerek a telefonján játszik. A munkahelyünkön meg inkább visszasomfordálunk a számítógépünkhöz ahelyett, hogy bekapcsolódnánk egy spontán beszélgetésbe. Akár szakmaiba, akár "emberibe".  Valóban ilyen egyszerű lenne? Ennyire áldásos a IKT fejlődése? Aligha. A beszélgetés a demokrácia sarokköve, az üzleti élet alapja. A privát életben az empátia, a barátság, a szerelem, a tanulás és a termelékenység feltétele.

Itt az ideje, hogy újraélesszük!

katalógustétel

Moral disengagement

Moral disengagement  / Albert Bandura
New York: Worth, 2016. 542 p.

Hogyan élhet békében önmagával egy ítéletvégrehajtó, egy terrorista vagy egy dohánygyáros? Milyen okokra hivatkozva tudja magát felmenteni a morális, etikai szabályok alól? Napjaink egyik legtöbbet idézett pszichológusa tovább viszi a kérdést: nemcsak az egyénre, hanem a társadalmi rendszerre, iparágakra is kiterjeszti a morális kikapcsolás mechanizmusának vizsgálatát.

katalógustétel

Uncreative writing

Uncreative writing / Kenneth Goldsmith
New York: Columbia Univ. Press, 2011. 260 p.

Az írás kreatív tevékenység. Vagy mégsem? A szövegszerkesztők, az adatbázis-kezelők, a személyi kódok és az intenzív programozás a szerzők számára új lehetőségeket és kihívásokat kínálnak. Már meglévő szövegek felbontásával, javításával és újraszerkesztésével új írások születhetnek, átalakítva a kreativitáshoz, a szerzőséghez és a nyelvhez való viszonyulást. Az internet és a digitális technikák hatására az írásról alkotott hagyományos koncepciók változnak, változniuk kell. Goldsmith olyan írók és művészek példáján keresztül illusztrálja ezt a folyamatot, akiknek a művei már a XX. század elején megtestesítették azt az ethoszt, ami magát a szövegalkotást is olyan fontosnak tartja, mint az elkészült művet.

katalógustétel

The precariat: The new dangerous class

The precariat: The new dangerous class / Guy Standing
London: Bloomsbury, 2016. 336 p.

2011-es londoni zavargások... Occupy mozgalom... világszerte szaporodó tiltakozó akciók...
Mi áll ezek hátterében? Milyen társadalmi gyökerei vannak?
Guy Standing elsőként elemzi a nyugati társadalmi rend számára veszélyt jelentő, a zavargásokért felelős, új osztályt. A „Precariat” nem más, mint létbizonytalanságban élő, bejelentett munkahellyel nem rendelkező, segélyre szoruló, megalázott, osztállyá formálódó réteg. Olyan önmagáért való osztály, amelynek célja éppen önmaga megszüntetése. Tagjai csak szövetségbe tömörülve, érdekeiket megfelelő szervezeti formán keresztül képviselve gyakorolhatnak nyomást az államra az elosztás- és jövedelempolitika újraformálása, progresszív állami stratégia kialakítása érdekében.

katalógustétel

The dark net: Inside the digital underworld / Jamie Bartlett

The dark net: Inside the digital underworld / Jamie Bartlett
London: Heinemann, 2014. 303 p.

A Facebook, a Twitter, a Google és a többi ismerős online élettér világa mellett létezik egy másik dimenziója is a világhálónak: internetes oldalak, közösségek és kultúrák rejtett világa, az ún. sötét internet. A Bitcoin, a Silk Road, a pornográfia és a radikalizmus hálója ez, ahol nincsenek gátak, ahol bárki bármit megtehet. Ebbe az anonim, a társadalmi normák határait figyelmen kívül hagyó szabadság világába kalauzol el a többszörösen díjnyertes könyv.

katalógustétel

A mélység tornácán: A szólásszabadság és a liberális hagyomány

A mélység tornácán: A szólásszabadság és a liberális hagyomány / John Durham Peters
Budapest: Wolters Kluwer, 2015. 300 p.

A szólásszabadság és a liberalizmus akár kéz a kézben is járhatnának. De nem teszik.
Vagy mégis?
Ha különböző aspektusokból nézzük őket, szöges ellentétben is állhatnak egymással.
Vagy mégsem?
Ezt járja körül könyvében John Durham Peters, az iowai egyetem tanára, a jogrendszer, az azt kialakító eszmék, az emberi természet, és még sok más tényező vizsgálatának segítségével.

katalógustétel

Diplomások lázadása: Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig

diplomások lázadásaDiplomások lázadása: Az arab tavasztól az Occupy mozgalomig / Wolfgang Kraushaar
Budapest: Napvilág, 2014. 250 p.

A könyv a globális tiltakozások körképe. Még ha ez a körkép hiányos is, az olvasónak az az érzése támadhat, hogy körberepülte a Földet, és annak legkülönbözőbb pontjain elvegyült a tiltakozó tömegbe. Ha a tiltakozások Kairótól New Yorkig, Madridtól Santiagóig és Lisszabontól Tel Avivig nyúló keresztmetszetét nézzük, láthatóvá válik, hogy amit a világ a 2011. évben átélt, az mindenekelőtt a diplomások lázadása volt. Ha nem is csak ők jelentik a tiltakozások teljes spektrumát, mégis ők alkotják a különféle szereplői csoportok magvát, a kezdeményező, kommunikáló és más társadalmi rétegeket és csoportosulásokat mozgósító erőt. A különbségek ellenére egy demokráciát és társadalmi igazságosságot céljául tűző transznacionális szabadságmozgalomról volt és van szó. Ez volt az egyik alapvető oka annak is, hogy a mozgalom miért volt képes különböző országok fiataljainak lendületet adni.

A könyv végül rámutat: a tiltakozók nem tudták learatni annak a termését, amit az utcákon és tereken korábban elvetettek. Ennek ellenére a tiltakozás azóta is fel- fellángol a földgolyó különböző részein. A magyar olvasó számára a kötetet a prekariátus fogalmi tisztázása és a Több demokráciát! üzenete teszi érdekessé, mert bár a diplomások lázadása 2011-2012-ben zajlott, nálunk mind a létbizonytalanság, mind a demokrácia értékeinek tisztelete nagyon is forró témák.

katalógustétel

The organized mind

The organized mind : Thinking straight in the age of information overload / Daniel J. Levitin
New York: Plume Book, 2015. 496 p.

Az idegtudós és New York Times-bestseller szerző, Daniel J. Levitin legújabb könyvében az információ tengerében manapság szinte elvesző emberi agy működésébe enged betekintést.

A mai, információtól túlterhelt világban szinte megfulladunk az adatok példátlan özönében, ugyanakkor egyre több és gyorsabb döntést kényszerülünk meghozni. Nem csoda tehát, hogy a hétköznapokban gyakran elveszítjük a kocsikulcsot vagy a szemüvegünket, és pusztán attól is elfáradunk, ha lépést akarunk tartani a körülöttünk zajló eseményekkel.

Vannak azonban, akik jól tudják menedzselni mindezt: Daniel J. Levitin az agykutatás legújabb módszereinek a segítségével igyekszik bemutatni, hogy ők hogyan képesek erre, s hogy a könyv olvasói hogyan vehetnek példát a módszereikről, hogy ezáltal visszanyerhessék az egyensúlyt életük különböző területei között.

Az élénk, szórakoztató fejezetek a legapróbb hétköznapi példákon át egészen az irodai munkafolyamatokig szemléltetik azt, hogy a kognitív idegtudománynak a koncentrációval és a memóriával kapcsolatos legújabb kutatásai hogyan alkalmazhatók életünk szinte bármely területén arra, hogy megváltoztathassuk és hatékonyabban kezelhessük információval túlterhelt mindennapjainkat.

katalógustétel

#yz Generációk online

#yz Generációk online: Klinikai pszichológiai és társadalom-lélektani szempontok az információs korban / Tari Annamária
Budapest: Tericum, 2015. 268 p.

Online barátságok és szerelmek, melyek mellett a felek akár meg sem ismerik egymást az utcán. Folyamatos okostelefon-simogatás miatt ellaposodott négyszemközti beszélgetések, szelfi akár egy temetésen is.
Tényleg olyan iszonyatosan könnyű a digitális benszülöttek élete mondjuk a baby boomerekéhez, vagy az X generációéhoz képest? Használni az információs kor vívmányait vagy általuk élni? A szerző szerint az y és z generáció tagjainak valójában sokkal nehezebb elindulniuk az életben és olyan párkapcsolatot kialakítaniuk, amelyben jól érzik magukat. Rengeteg ijesztő érzelem él bennük, és sokat rejtve tartanak. A bizonytalanság és az ebből eredő bizalmatlanság állandó lételemükké váltak.

 

katalógustétel

Motiváció magasabb szinten

Motiváció magasabb szinten: Fejlődés, hatékonyság, elköteleződés / Susan Fowler
Budapest: HVG Zrt., 2015. 223 p.

Susan Fowler coach szerint a hagyományos motivációs eszközök frusztrálóak, mert büntetés/jutalmazás alapon működnek, és már bebizonyosodott, hogy ez így nem célravezető. Sokkal jobb, ha a munkatársak nem kívülről várják az elismerést/helyreigazítást, hanem magukban alakítják ki a céltudatosságot, és ez a független, kreatív hozzáállás önmagában visszaigazolásként, motivációként szolgálhat.

katalógustétel

Oldalak