Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Én, jómagam és a többiek: Hogyan befolyásolja személyiségünk a jóllétünket?

Én, jómagam és a többiek: Hogyan befolyásolja személyiségünk a jóllétünket? / Brian R. Little
Budapest: HVG Zrt, 2017. 336 p.

Miért viselkedünk másképp attól függően, hogy mikor és milyen környezetben vagyunk?
Az éppen körülöttünk lévők véleménye, az időjárás, aktuális hangulatunk befolyásolna?
Freud és Jung elképzelései a személyiségtípusok terén vajon felülvizsgálatra szorulnak?
A szerző a legfrissebb tanulmányok, személyes élmények és szórakoztató tesztek segítségével fejti ki, miért viselkedünk úgy, ahogy, mit tudunk megváltoztatni - és mit nem. Bemutatja, hogyan alakítja a környezet a személyiségünket és a személyiségünk a környezetet, és mit jelez előre a személyiség az egészségről és a sikerről.

katalógustétel

The news media

The news media: What everyone needs to know / C. W. Anderson, Leonard Downie, Michael Schudson
New York: Oxford Univ. Press, 2016. 188 p.

A hírközlési ipar történetét gyakran romantikus elképzelések övezik. Az újságok régóta formálják a világról alkotott képünket, kulcsszerepet játszottak a botrányok kirobbantásában és időnként még a nemzetközi kapcsolatokra is hatást gyakoroltak. A nyomtatott sajtó krízisét követően, a Facebook és a Twitter korában azonban felértékelődött a szakmai körökön kívüli, állampolgári információáramlás szerepe. A csekély szakmai háttérrel, de annál szilárdabb eszmékkel és befolyással rendelkező milliárdosok kisebb-nagyobb lapokat vásárolhatnak maguknak.

Az amit mindenkinek tudnia kell c. sorozat újabb kötete áttekinti a szakma múltját, jelenét és jövőjét, és számos kérdést vet fel az objektivitásról, a digitális technológia hatásáról, a for-profit újságírás térnyeréséről, az átláthatóság, az egyéni és állami érdekek, a közösségi média szerepe, a helyi sajtótermékek visszaszorulása és a közösségi és hekkermédia területéről. Felveti végül azt a kérdést is, hogy a modern technológia a jövőben felválthatja-e a hús-vér újságírókat.

katalógustétel

Jihad as grand strategy: Islamist militancy, national security, and the Pakistani State

Jihad as grand strategy: Islamist militancy, national security, and the Pakistani State / S. Paul Kapur
New York: Oxford Univ. Press, 2017. 177 p.

S. Paul Kapur könyve elsősorban a militáns pakisztáni stratégia részletkérdéseire koncentrál, nem helyezi azokat szélesebb külpolitikai összefüggésbe. Ez a megközelítés nem pusztán a szociológiai környezet és a szervezeti anomáliák eredménye, hanem racionális válasz egy tartósan gyenge állam helyzetére, és annak alapítási körülményeire. Általános tanulságot jelent, hogy a militáris elemek stratégiai célú felhasználása milyen hátrányokat és előnyöket hozhat egy állam számára.

katalógustétel

Gestalt-coaching a gyakorlatban: A termékeny üresség felfedezése

Gestalt-coaching a gyakorlatban: A termékeny üresség felfedezése / John Leary-Joyce
Budapest: HVG Zrt., 2017. 329 p.

A Gestalt-coaching azzal tűnik ki a megközelítések sokaságából, hogy az egyént a környezetével egységben, egyenrangú kölcsönhatásban (és nem függőségben) szemléli. A Gestalt-coach nem segítő, nem visszajelzést adó tanácsadó, hanem az ügyfél egyenrangú közreműködő partnere a coachingfolyamatban, kettejük kapcsolatának dinamikájából, a közöttük „itt és most”-ban megtapasztalt élményből és a coach jelenlétének minőségéből alakul ki valami előre nem elhatározott, előrevivő tapasztalat.

A szerző Gestalt-pszichoterápiás, coaching és coachképző tapasztalatainak segítségével mutatja be a módszer hátterét képező pszichológiai elméletet, és számos példán és a coachingfolyamatban alkalmazható gyakorlaton keresztül vezet be a Gestalt használatába a vezetői coachingban, a Gestalt-alapú szupervízióban, valamint a coaching és a csapatcoaching területén.

katalógustétel

The happiness riddle and the quest for a good life

The happiness riddle and the quest for a good life / Mark Cieslik
London, GB: Palgrave Macmillan, 2017. 235 p.

Boldogságtalány = jólét + jóllét?
Az értékes élet keresése még mindig fontos?

A könyv több tudományág ötvözésével közelíti meg a boldogság fogalmát Anglia mai kontextusában. Alapvető megállapítása, hogy noha manapság számos kihívással szembesülünk - beleértve a megszorításokat, a klímaváltozást és a politikai életben való csalódottságot -, nem vesztettük el érdeklődésünket a boldogság és az értékes élet irányába. A korábbi gazdasági és pszichológiai megközelítésekkel szemben a szerző komplex szociális folyamatként mutatja be a boldogságra való törekvést, de azokat a szociológiai szempontokat is megkérdőjelezi, amelyek kizárólag a boldogságra és jólétre koncentrálnak anélkül, hogy teljes emberi valójában ragadnák meg az értékes életre való törekvést. A mai Anglia boldogságkeresésében kitér többek közt a fiatalok tanulási és munkahelykeresési kérdéseire, a munka és a szabadidő egyensúlyára, az életközepi krízisre és az időskorra. Tizenkilenc élettörténeten keresztül és a radikális szociológiai szemlélet bepítésével jóval magasabb szintre emeli a boldogságról való gondolkodást, mint a korábbi gazdasági és pszichológiai megközelítések tették.

katalógustétel

Howard Gossage: A 20. század legnagyobb reklámszakemberének elfeledett története

Howard Gossage: A 20. század legnagyobb reklámszakemberének elfeledett története / Steve Harrison
Budapest: Firehouse, 2016. 194 p.

Interaktivitás alkalmazása a reklámban.
Publicitást generáló kampányesemények.
Közösségi média.

A reklámszakmában természetes, magától értetődő technikák, fogások.
De ha hozzátesszük, hogy valaki mindezeket 50-60 évvel ezelőtt már alkalmazta, akkor felkapjuk a fejünket.
Howard "Luck" Gossage, a világ egyik legeredetibb kommunikátora, alapjaiban reformálta meg a reklámvilágot, korát jóval megelőzve - vagy megágyazva a jövőnek? A szerző izgalmas és szórakoztató módon mesél Gossage reklámjairól, gondolatairól, filozófiájáról: bemutatja többek közt sajátos "reklámplatform" technikáját, az interaktivitást kiaknázó módszereit, és a zöldmozgalmak elindításában játszott szerepvállalását is.

katalógustétel

IT és hálózati sérülékenységek társadalmi-gazdasági hatásai

IT és hálózati sérülékenységek társadalmi-gazdasági hatásai / Horváth Attila (szerk.), Kiss Ferenc (szerk.)
Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány INFOTA Kutatóintézet, 2016. 235 p.

Akarsz sírni?

Fogsz, ha nem vagy elég elővigyázatos! Az utóbbi napokban kórházakat, közintézményeket, bankokat, mobilszolgáltatókat, és nem utolsó sorban magánszemélyeket megtámadó Wanna Cry zsarolóvírus igazi aktualitást ad a 2016-ban megjelent kötetnek. Egy-egy ilyen hullám nem csak a gazdaságot és a társadalmilag fontos intézményrendszert érinti igencsak érzékenyen, de sokan újra megtanuljuk, hogy felelősen kezeljük értékeinket, még ha azok digitálisak is - hallgassunk a mindig elővigyázatos biztonsági szakértőkre, ahogy az egyszeri rendszergazda mondta: ilyenkor már csak a tanatológusok tudnak segíteni - ne gazdagítsuk hát e gyászterapeutákat feleslegesen!

katalógustétel

Média és demokrácia

Média és demokrácia / James Curran
Budapest: Wolters Kluwer, 2016. 326 p.

A demokráciának kiterjedt nyilvánosságra is szüksége van - ebből az alaptételből vajon egyenesen következik az,
hogy egy adott ország sajtószabadságából lemérhető a demokrácia foka? Vagy fordítva?
A szerzők szerint árnyaltabb a kép - a kötetben megjelent médiakritikai szemléletű írások érvei szerint az újságírás különböző (egyfelől valamely érdekek képviseletén, másfelől pedig az objektivitás eszméjén alapuló) fajtái különböző módokon járulnak hozzá a demokrácia működéséhez:
előbbi helye inkább a magánszféra és a civil társadalom, az objektivitásra törekvő újságírásé pedig a közszolgálatot ellátó média.

katalógustétel

A harmadik évezred nyitánya: A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok

A harmadik évezred nyitánya: A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok / Simai Mihály
Budapest: Corvina, 2016. 374 p.

A XX. század második felében olyan hatalmas mértékben nőtt meg az emberiség lehetősége arra, hogy megfelelő életfeltételeket biztosíthasson mindenki számára, mint talán még soha a világtörténelem során. De a lehetőséggel hatalmas felelősséget is kaptunk: válaszútnál toporgunk, és a XXI. század eddigi eseményei folyamatosan arra figyelmeztetnek minket, hogy ha rosszul döntünk a lehetőségek kihasználásában, politikai, társadalmi, gazdasági és ökölógiai értelemben is nagyon rosszat tehetünk az utánunk következő nemzedékeknek, és persze magunknak is. A helyes úthoz vezető döntésekben, valamint a megfelelő feltételek megteremtésében és végrehajtásában különösen jelentős a tudomány szerepe, és hatalmas a politikusok felelőssége. A könyv az esélyek megvilágításában ajánl segítséget.

katalógustétel

Az árazás 48 törvénye: Árazz jól, keress jobban!

Az árazás 48 törvénye: Árazz jól, keress jobban! / Weiser István
Szeged: Ez Design. Grafikai Kft, 2016. 283 p.

Mitől kerül ez ennyibe? Miért pont ennyibe kerül? Mi az a fogyasztóbarát ár? Mit kapok érte?
Fogyasztóként általában ezek a kérdések kavarognak a fejünkben, ha terméket vagy szolgáltatást vásárolunk.

Ám a másik oldal is rengeteg kérdéssel szembesül az árképzés során:
Miért pont ennyiért adjam? Csak ezt, vagy azt is? Mikor és hogyan merjek árat emelni? 10 százalék kedvezmény felezheti is akár a hasznomat?

A könyv eligazítást ígér az árképzés útvesztőiben.

katalógustétel

Oldalak