Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Jóléti modellek, európai válságok

Jóléti modellek, európai válságok / Andor László
Budapest: Noran Libro, 2017 124 p.

A 90-es évek európai rendszerváltásai óta folyik a vita a jóléti állam válságáról, a szükséges reformokról, az elért eredmények megmenthetőségéről. A legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság óta ez kiegészült a korábban kialakult szociális modellek megkérdőjelezésével.

Azt a hitet, miszerint az EU segít konszolidálni a korábban kialakult jóléti kapitalizmust, az elmúlt egy-két évtized tapasztalatai megingatták. A bizalomvesztésben négy „megatrend” játszik fő szerepet: a neoliberális globalizáció, a félkész európai valutaunió, a digitális-automatizációs forradalom, valamint az EU keleti bővítése. A kötet a válságból való kilábalás stratégiáit is igyekszik feltárni. A szerző szerint Magyarország 2010-től fogva elkanyarodott az európai főáramtól – nemcsak közjogi értelemben és a kormányzati kultúra tekintetében, hanem a szociálpolitikában is. Éppen akkor fordult el a jóléti állam kiépítésétől, amikor az EU a szociális dimenzió megerősítését hirdette meg.

 

katalógustétel

Okosabban, gyorsabban, jobban: Hogyan legyünk hatékonyabbak az üzleti és a magánéletben?

Okosabban, gyorsabban, jobban: Hogyan legyünk hatékonyabbak az üzleti és a magánéletben? / Charles Duhigg
Budapest: HVG Zrt., 2017. 368 p.

Hatékonyság: minőség és mennyiség helyett a hogyant helyezni előtérbe?
Motiváció - fókusz - döntéshozatal.
Hogyan tudjuk a pszichológiát a hatékonyság motorjanként használni?
A könyv magyarázatot kínál arra, hogy miért érnek el rendkívüli sikereket bizonyos emberek és vállalatok még a gyors változásokközepette is, valamint az idegtudomány, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan legfrissebb kutatásaira támaszkodva bevezet a termelékenység tudományába, és bemutatja, hogy a mai világban a "hogyan gondolkodunk" fontosabb annál, mint hogy "mit gondolunk.

katalógustétel

Több mint reklámtörténelem

Több mint reklámtörténelem / Virányi Péter
Budapest: Gondolat, 2017. 445 p.

"Ki gondolta volna, hogy az első nyomtatásban megjelent reklám egy imakönyv volt, vagy azt, hogy újságot már a nyomtatás felfedezése előtt is olvashattak az emberek, esetleg, hogy Hammurápi törvényei között már találhatunk sörreklámoknak is beillő hirdetéseket?"

Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ a reklámtörténeti áttekintésre vállalkozó mű, melynek sikerességét mutatja, hogy 2014 után újra kiadták: az új, bővített kiadás számos új fejezetet tartalmaz. Csak néhányat közülük: reklámzene, fényreklámok, reklámajándékok, divatreklámok története.

 

katalógustétel

101 gerilla álláskeresési stratégia

101 gerilla álláskeresési stratégia: 101 alig használt, de szokatlanul eredményes álláskeresési technika,
amelyekkel rekordidő alatt helyezkedhetsz el / Baráth András
Budapest: Sikergarancia Kft., 2017. 204 p.

Az álláskeresők többsége szinte kizárólag álláshirdetésekre adja be jelentkezését.
Pedig Magyarországon csupán az állások kb. 20-25 százalékát töltik be a munkáltatók álláshirdetések útján (itt nyilván számításba kell venni a szürke- és a feketegazdaságot is). De valóban, ritkán keresnek még belső, vagy korlátozott nyilvánossággal történő pályáztatással is pl. filmrendezőt, hídmestert, balett-táncost vagy kommandóst. Ha nem is a fenti pozíciókra, de a szerző bemutat jópár álláskeresési stratégiát, amelyekkel az olvasó könnyebben tudja felderíteni és megszerezni a neki való betöltendő állásokat - a rejtetteket és a meghirdetetteket is.

 

katalógustétel

Pénz az ablakban: A stratégiai beszerzés gyakorlata

Pénz az ablakban: A stratégiai beszerzés gyakorlata / Süle Edit, Schunder László
Győr: Universitas-Győr, 2017. 121 p.

Beszerzésről, bennfentesen.
Elsőre talán nem a legérdekesebb része a vállalati működésnek, és valljuk be, még másodikra sem túlzottan. A könyv betekintést kíván nyújtani az ipari beszerzés stratégiai kulisszái mögé, nem csak a szakmabelieknek, hanem a folyamat iránt érdeklődő "amatőröknek" is, hogy könnyebben alkalmazzák, megértsék a logisztikai és stratégia gondolkodás mozgatórugóit.

katalógustétel

Kreatív kommunikáció

Kreatív kommunikáció / Dezsényi Péter
Budapest: Medicina, 2017. 280 p.

A kreativitás önmagában kevés: ha nem tudjuk kommunikálni, magunkra maradunk. A kommunikáció mikéntje nagyon fontos
híd képességünk kamatoztatásában, hogy másokat is tudjunk inspirálni. A könyv fejezeteinek végén gyakorlatok segítik az olvasottak készségszintű elsajátítását.

katalógustétel

A populista demokrácia természete: Realizmus és utópia határán

A populista demokrácia természete: Realizmus és utópia határán / Antal Attila
Budapest: Napvilág, 2017. 286 p.

A populizmus kifejezés kétféle használatban honosodott meg a magyar közbeszédben. Egyfelől a populizmus objektív tartalmú tudományos kategória, ugyanakkor minősítő kifejezés is. A szerző szerint „óriási félreértés azt gondolni, hogy a populizmus önmagát a demokráciával szemben határozná meg, vagyis antidemokratikus lenne”.

katalógustétel

Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába

Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába / Veszelszki Ágnes
Budapest: L'Harmattan, 2017. 385 p.

Mára felnőtt az első nemzedék, amely nem tudhatja, milyen lehet internet nélkül élni. 2025-re pedig a világ munkaerejének kétharmadát ez a generáció adja majd. Ők azok, akik számára a multimédia a papír, az okostelefon pedig a  toll, amivel saját történeteiket írják. A szerző hitelesen írhat róluk, hisz nem kívülről vizsgálja a digitális kor nyelvhasználatát: ő maga is e nemzedék tagja.
A könyv segítséget nyújthat abban, hogyan lehet és miként érdemes kutatni a net nyelvét és a digitális kommunikációt - hogyan lehet egymást értenünk és megértenünk.

katalógustétel

Robotok kora: Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül?

Robotok kora: Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül? / Martin Ford
Budapest: HVG Zrt, 2017. 352 p.

„Henry Ford legidősebb unokája, a legifjabb Henry Ford és Walter Reuther, az amerikai autóipari dolgozók szakszervezetének legendás vezetője gyárlátogatáson volt egy nemrégiben automatizált autógyárban, amikor a Ford Motor Company elnök-vezérigazgatója ezzel a gúnyos kérdéssel fordult Reutherhez: »Walter! Hogy fogod rávenni ezeket a robotokat arra, hogy szakszervezeti tagdíjat fizessenek?« Mire Reuther így válaszolt: »Henry! És te hogy fogod rávenni őket, hogy autót vegyenek tőled?"

Robotok mint dolgozók, helyettünk?
A termelési és a szolgáltatási szektorban is a mesterséges intelligencia veszi át a dolgozók helyét?
És mi, emberek, miből élünk majd?
Miért egyre megfizethetetlenebb a jó egészségügyi ellátás és oktatás?
Miért kellene minden országban bevezetni a garantált alapjövedelmet?

Martin Ford jövőkutató szerint nem működnek a gépek térhódítására adott hagyományos megoldások – mint például az újabb képzettségek és tudás megszerzése.A szerző  célja nemcsak az, hogy felnyissa a politikai döntéshozók, a tudósok, a munkáltatók és a hétköznapi emberek szemét, de megoldási stratégiák alkalmazását is sürgeti.

 

katalógustétel

Brand a lelke mindennek: Modern márkaépítés vállalkozóknak

Brand a lelke mindennek: Modern márkaépítés vállalkozóknak / Mészáros Róbert
Budapest: BrandBirds, 2017. 307 p.

A könyv a márkaépítésben való elakadás esetére ígér segítséget azoknak, akiknek ugyan jól menő céget vezetnek, ami most fogna brandépítésbe, de nem tudják, hogy kezdjenek hozzá. Esetleg vállalkozásindításon gondolkodnak, egy helyben topogva, vagy esetleg elolvastak tucatnyi könyvet a témában, rendszeresen konferenciákon vettek részt, mégsem úgy haladnak, ahogy szeretnék.

A szerző konkrét gyakorlati módszertant nyújt a kis- és középvállalati márkaépítéshez, továbbá szemléletet ad, hogy márkaként tudjunk tekinteni a cégünkre, termékünkre vagy szolgáltatásunkra. Példaként sikeres külföldi és magyar kkv márkák példáit, és saját, személyes történeket hoz fel.

 

katalógustétel

Oldalak