szociológia

Európa furcsa halála: Bevándorlás, identitás, iszlám: Mit tartogat a jövő?

Európa furcsa halála: Bevándorlás, identitás, iszlám: Mit tartogat a jövő? / Douglas Murray
Pécs: Alexandra, 2018. 367 p.

Öngyilkosságra készülő öreg kontinenssel és annak szintén kimúló kultúrájával sokkol a szerző - a vélt okok nem ismeretlenek, de a megjelenítés elég zord: elöregedő népesség, bevándorlás, gyors társadalalmi átalukulás, amelynek irányítása mintha kifolyna az őslakosság kezéből, és mintha csak futnánk a történések nyomában. A könyv nemcsak a demográfiai és politikai tények elemzése, hanem egy szemtanú beszámolója a szerinte önmegtagadás felé haladó kontinensről. A szerző tudósításai lefedik a teljes földrészt: megfordul azokon a helyeken, ahol a bevándorlók partot érnek, és ott is, ahová végül eljutnak. Beszél olyanokkal, akik örömmel fogadják őket, és olyanokkal is, akik elzárkóznak előlük.

katalógustétel

Szex és szocializmus

Szex és szocializmus: Avagy "hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának"? / Tóth Eszter Zsófia, Murai András

Budapest: Libri, 2014. 183 p.

Délegyházi nudistastrand, NDK-s turistalányok a Balatonon, Postinor tabletta, botrányos szépségkirálynő-választás, prostitúció, nyitott házasság, Veres doktor – és persze mindezek hátterében a szocialista erkölcs.A nőtörténeti kutató Tóth Eszter Zsófia és a filmtörténész Murai András szerzőpáros műve azt vizsgálja és mutatja be, hogy hogyan beszélt a Kádár-kor társadalma a szexualitásról, annak különböző aspektusairól, s legfőképpen arról, hogy hogyan beszéltették őket erről.

katalógustétel

Az igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra

The economic socialisation of young peopleAz igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra / Udvarhelyi Éva Tessza

Budapest: Napvilág, 2014. 295 p.

Ma Magyarország minden valószínűség szerint az egyetlen olyan hely a világon, ahol a közterületi hajléktalanság büntetésének lehetőségét a legmagasabb jogi szinten, azaz alkotmányban rögzítik. Az elmúlt években a hajléktalanság egyre erősödő rendészeti kezelése valóságos politikai polgárháborút indított el az uralkodó hatalom és civil aktivisták között. Történelmi forrásokra, angol és magyar nyelvű társadalomtudományi és jogi szakirodalomra, valamint a szerző lakhatási jogi aktivistaként szerzett tapasztalataira építve ez a kötet a hajléktalanság politikáját vizsgálja Budapesten három különböző, de egymással szorosan összefüggő nézőpontból. A kötet fókuszában az áll, hogy a 20. században a mindenkori magyar állam hogyan kezelte a városi hajléktalanságot mint a lakhatási szegénység legszélsőségesebb formáját. Miközben számos sikeres és sikertelen állami és önkormányzati próbálkozást bemutat, a kötet végeredményben megállapítja, hogy az állam a mai napig nem volt képes igazságos és fenntartható módon kezelni a hosszú lakhatási válságot. A szerző megvizsgálja, hogy az 1900-as évek elejétől napjainkig milyen szerepet játszottak az alulról jövő kezdeményezések abban, hogy az állam érdemben foglalkozzon a lakhatási szegénység és a hajléktalanság megoldásával. A mű hiánypótló módon összefoglalja a lakhatásért és a lakásszegények méltóságáért folytatott küzdelmek eddig kevéssé ismert történetét. A részletes dokumentáció mellett azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a küzdelmek sokszor erősen töredezettek, és amellett érvel, hogy a Magyarországra még ma is jellemző szélsőséges lakhatási egyenlőtlenség érdemi csökkentéséhez hosszú távú stratégiai szerveződésre van szükség a civil társadalom részéről. A szerző a társadalomtudósok szerepét is górcső alá veszi abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszanak, illetve játszhatnak a társadalmi változások elősegítésében. Konkrétan két módszert vizsgál meg: az ún. alulról jövő etnográfiát és a részvételi akciókutatást. Noha sok mindenben különböznek, a szerző szerint mindkét irány egyformán értékes és hasznos megközelítést képvisel az elkötelezett társadalomtudomány műveléséhez.
kevesebb

Forrás: libri.hu

  katalógustétel  

The XX factor

The economic socialisation of young peopleThe XX factor: How the rise of working women has creadted a far less equal world / Alison Wolf
New York: Crown Publ., 2013. 393 p.


Az elismert angol tudós és újságíró szerző elgondolkodtató és meglepő tényekkel szolgáló könyve a nemek közötti egyenlőtlenséget kutatja.  A nők helyzetéről, valós és média sugallta érdekeiről fest képet. Azt bizonyítja, hogy a nemek közötti szakadék szűkül, ugyanakkor a nők közötti egyenlőtlenségek nőnek. A nők egy része, az üzleti életben dolgozók, magasan képzettek, ambiciózusak, ugyanolyan életstílust élveznek, mint hasonló pozícióban lévő férfikollégáik. Tovább dolgoznak, később házasodnak, ha egyáltalán megházasodnak. Közöttük is speciális helyzetben vannak azok, akik bekerültek a legsikeresebb vállalatok felső vezetésébe, és a Forbes, a Businessweek címlapjain találkozhatunk velük. Ugyanakkor a nők többsége még mindig a hagyományos női szerepeket játssza.
  katalógustétel  

A social history of twentieth-century Europe

The economic socialisation of young peopleA social history of twentieth-century Europe / Béla  Tomka
London: Routledge, 2013. 526 p.


Minden történelem iránt érdeklődő olvasónak, különösen egyetemi hallgatóknak ajánlott irodalom Tomka Béla legújabb, a Choise folyóirat „2013 Legkiemelkedőbb Tudományos Kötete” díját elnyert könyve. Interdiszciplináris megközelítésben, széles körű elméleti kitekintésre és empirikus adatokra alapozva mutatja be Európa történelmének elmúlt száz évét. Végigköveti a család, a népesedés, a jövedelemelosztás, a mobilitás, a munka és a szabadidő, az urbanizáció, a vallás és a kultúra változásait, és összehasonlítja különböző európai országok jóléti politikáját.
  katalógustétel  

The economic socialisation of young people

The economic socialisation of young peopleThe economic socialisation of young people / Adrian Furnham
London: SAU, 2008. 208 p.

Minden szülő szeretné, hogy gyermeke tájékozott legyen a pénzügyi életben. Minden államnak érdeke, hogy polgárai jól informáltan, tudatosan, érzékeny és felelős emberként döntsenek pénzügyi kérdésekben, a bérek, a megtakarítások, a kiadások, a befektetések területén is. A neves pszichológus, Adrian Furnham, a gyerekek és serdülők gazdasági szocializációját követve keresi a választ arra a fontos és elhanyagolt kérdésre, mikor és miért tud valaki jól kiigazodni a gazdasági életben, és mások miért nem.

 

katalógustétel  

Creating capabilities: The human development approach

Creating capabilitiesCreating capabilities: The human development approach / Martha C. Nussbaum
Cambridge, US: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2011. 237 p.

Ha egy ország GDP-je nő, de a lakosságnak az a része, amely kimarad az elemi oktatásból és az egészségügyi, illetve egyéb alapvető ellátásokból, akkor beszélhetünk-e fejlődésről? Pusztán a hagyományos gazdasági jelzőszámokra alapozva megállapíthatunk-e valamit a lakosság életviszonyainak alakulásáról? A szerző kritikusan vizsgálja a széles körben elfogadott fejlődési elméleteket, melyek az emberi méltóságot és öntudatot figyelmen kívül hagyó politikákat indukáltak. Helyettük egy alternatív, a valóságos egyéni fejlődést lehetővé tevő elméletet ajánl, a „Képességek felőli megközelítést”. Ennek alapvető kérdése és kiindulópontja: az adott időpontban mire képesek és milyen valóságos lehetőségek állnak  az egyének rendelkezésére.

katalógustétel  

The Europe of elites: A study into the europeanness of Europe's political and economic elites

What money can't buyThe Europe of elites: A study into the europeanness of Europe's political and economic elites / Heinrich Best, György Lengyel and Luca Verzichelli

Oxford, Oxford Univ. Press, 2012. 293 p.

Az európai integráció és egyesítés folyamatának elindítása és fejlesztése az európai politikai és gazdasági eliteknek egy közös hatalmi bázis létrehozására vonatkozó projektje, melynek célja a nemzetek közötti konfliktusok és a rivalizálás csökkentése, valamint a gazdasági erőforrások együttes kihasználása. A kötet 18 európai ország elitjének körében végzett felmérésre alapozva, átfogóan tanulmányozza a parlamenti képviselők és a gazdasági felső vezetők integrációra vonatkozó elképzeléseit, félelmeit, ismereteit, értékelését és attitűdjeit.  Vizsgálja az elitek nemzetközi hálózatokban való részvételét, multikulturális környezetben való kommunikációs képességeit. A kutatás eredménye erőteljesen alátámasztja az integrációs folyamat elitjellegét, ugyanakkor megkérdőjelezi az egységes európai elit kialakulására vonatkozó nézeteket.

katalógustétel  

What money can't buy: The moral limits of markets

What money can't buy

What money can't buy: The moral limits of markets / Michael J. Sandel
New York: Farrar, Straus, Giroux, 2012, 244 p.
ISBN: 978 0 374 20303 0

Az utóbbi évtizedekben a piaci értékek kiszorították a nem piaci normákat az élet számos területén, meghatározóakká váltak az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás, a jog, a művészetek, a sport, de még a családi és személyes kapcsolatok terén is. Észre sem vettük, és a piacgazdaság piactársadalommá változott. Valóban ezt akarjuk? Mi a piac helye egy demokratikus társadalomban? Hogyan tudjuk megvédeni morális és polgári értékeinket, melyeket a piac nem értékel és pénzzel nem mérhetők, nem vehetők meg?
 

katalógustétel

A cooperative species

A cooperative speciesA cooperative species: Human reciprocity and its evolution / Bowles, S. and Gintis, H.
Princeton, US.: Princeton Univ. Press, 2011. 262 p.
ISBN: 978 0 691 15125 0

Using experimental, archaeological, genetic, and ethnographic data to calibrate models of the coevolution of genes and culture as well as prehistoric warfare and other forms of group competition, A Cooperative Species provides a compelling and novel account of how humans came to be moral and cooperative. Key to this process was the evolution of social emotions such as shame and guilt, and our capacity to internalize social norms so that acting ethically became a personal goal rather than simply a prudent way to avoid punishment.

catalogue

Pages