kooperáció

A cooperative species

A cooperative speciesA cooperative species: Human reciprocity and its evolution / Bowles, S. and Gintis, H.
Princeton, US.: Princeton Univ. Press, 2011. 262 p.
ISBN: 978 0 691 15125 0

Using experimental, archaeological, genetic, and ethnographic data to calibrate models of the coevolution of genes and culture as well as prehistoric warfare and other forms of group competition, A Cooperative Species provides a compelling and novel account of how humans came to be moral and cooperative. Key to this process was the evolution of social emotions such as shame and guilt, and our capacity to internalize social norms so that acting ethically became a personal goal rather than simply a prudent way to avoid punishment.

catalogue

A cooperative species

A cooperative speciesA cooperative species: Human reciprocity and its evolution / Bowles, S. and Gintis, H.
Princeton, US.: Princeton Univ. Press, 2011. 262 p.
ISBN: 978 0 691 15125 0

Tapasztalati, régészeti, genetikai és néprajzi adatokra kalibrálva a gének és a kultúra együttes evolúciós modelljeit - prehistorikus háborúkra, és egyéb csoportos versenyhelyzetekre vonatkozóan is - a szerzők lenyűgözően és újszerűen mutatják be az emberiség morális és együttműködési hajlandóságának fejlődését. A folyamat mozgatórugójának a szociális érzelmek, úgymint a szégyen és a bűntudat kialakulását, valamint a szociális normák beépülésének képességét tartják, ahol az etikus viselkedés, nemcsak mint a büntetés elkerülésének módja, hanem mint személyes cél jelenik meg.

katalógustétel