elméleti közgazdaságtan

A nagy szökés: Egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenségek eredete

A nagy szökés: Egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenségek eredete / Angus Deaton
Budapest: Corvina, 2017. 414 p.

E könyvben - az olvasó és a fordító szerencséjére - egyetlen képlettel sem találkozhatunk. Jószerivel egy olyan sora sincs, amelyet a gazdaság, a jólét és az egészség kérdései iránt érdeklődő laikus ne érthetne meg könnyedén.

 Nagyon könnyű elragadtatni magunkat, ha olyan kényes kérdésekkel foglalkozunk, mint az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek a gazdagság és az egészség területén. A szerző adatokat, érveket és történelmi perspektívát mutat be, amelyek segítségével láthatjuk, hogy a világ mára milyen nagy előrehaladást ért el, de azt is, hogy még sok a teendő, és az utat mennyi kockázat övezi. Deaton szerint a haladás szükségképpen együtt jár az egyenlőtlenségekkel, de megvan a veszélye annak is, hogy a szerencsés elöl haladók "felhúzzák maguk mögött a létrát", megnehezítik a kevésbé szerencsések számára a felzárkózást. Bemutatja, hogy a jólét összetett fogalom: beleértjük a jövedelmet, a leélt évek számát, az egészséget, a képzettséget, de a lehetőséget is a sorsunk irányítására. Ezek mind fontosak, ám mivel erőforrásaink minden adott pillanatban szűkösek, időről időre döntenünk kell, hogy kiknek juttatunk többet, szükségképpen a többiek kárára. Ezt a választópolgárok demokratikus vita keretében döntik el, amihez információra, tudásra van szükségük. A  könyv ezt az információt és tudást igyekszik biztosítani az olvasó számára.

katalógustétel

Háromdimenziós gazdaság: Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában

Háromdimenziós gazdaság: Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában / Baritz Sarolta Laura
Budapest: Kairosz, 2016. 314 p.

Hogyan tekinthetjük közgazdaságilag ép ésszel a profitot eszközként, nem pedig célként? Talán úgy, ha ez az eszköz a közjót, a közösségek boldogulását segíti, nem pedig önmagáért van. A szerzetesnővér szerző az általa erényetikai paradigmának nevezett emberközpontú gazdaságot tekinti az emberiség egyetlen túlélési lehetőségének.

katalógustétel

Balekhalászat: A manipuláció és az átverés közgazdaságtana

Balekhalászat: A manipuláció és az átverés közgazdaságtana / George A. Akerlof, Robert J. Shiller
Budapest: HVG Zrt., 2016. 302 p.

Tudatos vásárló vs. üdülési jog, termékbemutató, reklámajándék, pontgyűjtő füzet?
Ilyen fekete-fehér lenne a fogyasztói magatartás?
Ha le van árazva valami, hajlamosabbak vagyunk megvenni akkor is, ha igazából semmi szükségünk az adott termékre vagy szolgáltatásra.
Ismerős?
Ha egy párt ingyen törölközőt ígér - többek között - a kampányában, akár meg is nyerheti a válaszást?
Volt már rá példa.
Bank- vagy hitelkártyával könnyebben adunk borravalót, és töretlenül hódít a teljesen felesleges árukapcsolással eladott termékpárok sikeressége. Mi vagyunk balekok, vagy tisztességtelenül - mégis legálisan -kihasználnak minket?

A Nobel-emlékdíjas közgazdász szerzők radikálisan  új magyarázatot adnak irracionális viselkedésünkre: hétköznapi példák segítségével, szórakoztató formában fejtik ki a piacgazdaság eddig feltáratlan kettős természetét, valamint bemutatják, hogyan lehet kivédeni a mindent átható trükközést, és erősíteni a társadalom ellenálló  képességét.

 

katalógustétel

Az oknyomozó közgazdász: Hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország gazdaságát?

Az oknyomozó közgazdász: Hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország gazdaságát? / Tim Harford
Budapest: HVG Zrt, 2014.319 p.

Gazdaság és pszichológia? Hogyan legyen tíz év múlva?
Ráadásul mindenki számára érthetően?
A médiából, hivatalos kommentárokból ránk ömlő, sokszor blablának tűnő szakértői magyarázatokat, illetve magukat
a folyamatokat teszi érhetővé számunkra a szerző, szórakoztató formában. 

katalógustétel

Az eltűnő munka nyomában

Az eltűnő munka nyomában: A Big Data és a pénztőke évszázada / Forgács Imre
Budapest: Gondolat, 2015. 255 p.

 

A jövedelmi különbségek évtizedek óta folyamatosan nőnek szegények és gazdagok, országok és régiók között. A fiatalok jó egynegyedének már az Európai Unió déli tagállamaiban sincs munkája. A görögök esetében ez az arány közelít a tragikus 60%-hoz, igaz a jövőjük a pénzügyi válság miatt is kilátástalan. Ráadásul egyes szakértők szerint a digitális forradalom következtében Földünkön idővel több munkahely fog megszűnni, mint amennyi új keletkezik.
E tendenciák változatlansága esetén egyre kevesebben lesznek azok a szerencsések, akik értelmes alkotó munkát végezhetnek. Talán a legújabb kori népvándorlók tömegei sem csak a helyi hadurak kegyetlenkedései elől menekülnek a fejlettebb országokba.
Több tízmillióan azért is vállalják a veszélyt és a megaláztatást, mert hazájuk reménytelenül lemaradt a tőkéért folytatott globális versenyben. Vajon tehetünk-e még valamit e drámai folyamatok ellen, vagy a 20. századból már ismert katasztrófák felé sodródik a világ?

 

katalógustétel

Lives of the laureates

Lives of the laureates: Twenty-three Nobel economists/ Roger W. Spencer, David A. Macpherson szerk.
Cambridge, US: MIT Press, 2014. 427 p.

 

A könyv a Trinity University által szervezett előadássorozaton alapul, a modern közgazdasági elméletek informális története. Önéletrajzi írásokon keresztül mutatja be napjaink jelentős közgazdasági elméleteit és gondolkodóit, miközben az intellektuális felfedezés folyamatáról, a kreativitásról is képet kapunk. Bemutatja, hogy a kutatói életutak váratlan kereszteződése, a szerencse és a kemény munka hogyan alakítja a tudományos fejlődés folyamatát.

 

katalógustétel

The great escape

The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2013. 360 p.

 

The world is a better place than it used to be. People are healthier, wealthier, and live longer. Yet the escapes from destitution by so many has left gaping inequalities between people and nations. Deaton tells the remarkable story of how, beginning 250 years ago, some parts of the world experienced sustained progress, opening up gaps and setting the stage for today's disproportionately unequal world. Deaton takes an in-depth look at the historical and ongoing patterns behind the health and wealth of nations, and addresses what needs to be done to help those left behind.

 

catalogue

The great escape

The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2013. 360 p.

 

A 2015. évi közgazdasági Nobel-díjas szerző könyvében a szegénység és az országok közötti egyenlőtlenség gyökereit kutatja.A 18. század derekáig visszanyúlva vizsgálja a gazdasági fejlődést, az egyes nemzetekre jellemző folyamatos növekedést, aminek eredménye a jelenlegi aránytalan egyenlőtlenség. A szegénység és jólét mögött húzódó történeti és jelenlegi mintákat veszi górcső alá. Bemutatja, hogy az egészségügyi és életszínvonalbeli változások miként alakítják át életünket. Alternatív, pl. a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó megoldásokat ajánl a lemaradó nemzetek problémájára, a szegénységből való kilábalásra.

 

katalógustétel

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai
New Haven: Yale Univ. Press, 2015. 287 p.

 

The failure of economists to anticipate the global financial crisis and mitigate the impact of the ensuing recession has spurred a public outcry. Economists are under fire, but questions concerning exactly how to redeem the discipline remain unanswered. In this provocative book, renowned economist Meghnad Desai investigates the evolution of economics and maps its trajectory against the occurrence of major political events to provide a definitive answer.
Desai underscores the contribution of hubris to economists’ calamitous lack of foresight, and he makes a persuasive case for the profession to re-engage with the history of economic thought. He dismisses the notion that one over-arching paradigm can resolve all economic eventualities while urging that an array of already-available theories and approaches be considered anew for the insights they may provide toward preventing future economic catastrophes. With an accessible style and keen common sense, Desai offers a fresh perspective on some of the most important economic issues of our time.

 

catalogue

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one

Hubris: Why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai
New Haven: Yale Univ. Press, 2015. 287 p.

 

A közgazdászok kudarca - nem jelezték előre a globális pénzügyi válságot és nem enyhítették a következményeként fellépő recessziót - társadalmi felháborodást váltott ki. A közgazdászok össztűzbe kerültek, de a kérdés, hogy miként tudnák a csorbát kiköszörülni, megválaszolatlan maradt. Provokatív könyvében a neves szerző, Meghnad Desai a szakmát elbizakodottságáért, a hübriszért ostorozza. Elveti azt az állítást, miszerint egyetlen átívelő paradigma képes az összes gazdasági problémát megoldani. Véleménye szerint a közgazdasági elmélettörténetet kellene újra áttanulmányozni. A keynesi és a neoklasszikus fősodor mellett Marx, Kondratieff és Schumpeter elméleteit ajánlja újragondolásra, hogy a jövő gazdasági válságai elkerülhetőek legyenek.

katalógustétel

Pages