Corvinus repozitóriumok

A Budapesti Corvinus Egyetem három repozitóriumban gyűjti és tárolja az egyetemen keletkezett publikációkat, PhD dolgozatokat és szakdolgozatokat. A repozitóriumok működtetője az Egyetemi Könyvtár.

Open access hírek   |   Repozitóriumi közös kereső   |   Magyar open access portál

corvinus kutatasok szakdolgozatok phd

Corvinus Kutatások

BCE Szakdolgozatok archívum

BCE Doktori disszertációk archívum

A Corvinus Kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények digitális intézményi repozitóriuma.
A Corvinus Kutatások az egyetem kutatói, alkalmazottai által létrehozott kutatási eredményeket mutatja be, többek között folyóiratcikkeket, könyvfejezeteket, műhelytanulmányokat,
konferencia előadásokat.

 

 

A gyűjtemény a Budapesti Corvinus Egyetemen megvédett szakdolgozatokból ad ízelítőt, illetve megtalálhatók benne az Egyetem hallgatói által írt minősített TDK dolgozatok is.
Az archívum célja, hogy mintát, módszertani segítséget adjon a házi dolgozat, szakdolgozat írására készülő hallgatóknak.

 

 

A repozitórium a Budapesti Corvinus Egyetemen (2004. augusztus 31-ig Budapesti Közgazdaságtudományi
és Államigazgatási Egyetem) védett Ph.D. értekezések közül azokat tartalmazza, amelyek teljes szövege elektronikus formában is rendelkezésre áll.

 

 

 

 

 

próba 2