Publikációmenedzsment Műhelysorozat

A publikációs folyamat különböző aspektusait körüljáró tréningsorozat indul az Egyetemi Könyvtárban.
A tréningek helyszíne a könyvtári oktatóterem.

Témák és időpontok:

2017. március 1. 14.00

  • Open Access, a nyílt hozzáférés egyetemi támogatottsága
  • A publikációk láthatósága: a repozitóriumok és a kutatói hálózatok szerepe
  • Archiválási lehetőségek, kötelezettségek: Corvinus Kutatások

Előadó: Hoffmann Ádám, Egyetemi Könyvtár, Elektronikus Tartalomkezelési Osztály
Prezentáció (pdf)

2017. március 9. 14.00

  • Szerzői jogi ismeretek, eset- és gyakorlatorientált konzultáció

Előadó: Legeza Dénes, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársa

2017. március 22. 14.00

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

  • Regisztráció, feltöltési lehetőségek és kötelezettségek
  • Idézettség
  • A tudományos teljesítmény értékelése

Előadó: Bavalicsné Kerekes Beáta, Egyetemi Könyvtár, Oktatás- és Kutatástámogató Osztály

2017. április 5. 14.00

  • Tudománymetria, tudományelemzés: mérőszámok, tendenciák, magyar vonatkozások

Előadó: Soós Sándor, MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

Jelentkezés: