Plágium vagy nem? Teszt

Az alábbi szöveggel kapcsolatban négy feladatot lehet megoldani. El kell dönteni, hogy a példában a hallgató plagizált vagy sem.

Eredeti szöveg:

Teoretikusabb megfogalmazással élve arról beszélhetünk, hogy az elmúlt két évtizedben extenzív fejlesztési modellt követhetett az ország, vagyis a meglévő nyugati technika átvételére és a munkaerő átcsoportosítására alapozhatott. Az extenzív modell kétségkívül gyors növekedést tesz lehetővé. Nyugat- Európa háborút követő különleges prosperitása is erre a modellre épült: az amerikai technika transzferjére és a munkaerő átcsoportosítására. Ez a lehetőség ott sem volt hosszabb életű, mintegy negyed század. Közép Európa országai, s közöttük Magyarország is hamarosan modellváltás elé kell, hogy nézzen. Az átültetett technika mellett mind nagyobb szerepet kell kapnia a saját kutatás és fejlesztés bázisára alapozott innovációnak. Ez az út azonban még nem nyílt meg. A K+F kiadásai, amit az Európai Unió liszaboni stratégiája 2000-ben a GDP 3 százalékában jelölt meg szükségesnek, Magyarországon,mint a térség legtöbb más országában is, csak egy százalék körül mozog. A kutatás az önmagában nem jelentéktelen kutatóintézeti hálózatban és egyetemeken túlzottan alapkutatás-orientált, mi több, a hatalmasan megnövelt felsőoktatási beiskolázással sem a tanári létszám, sem az anyagi-fizikai feltételek nem tartottak lépést, ami a színvonal hanyatlásához vezetett éppen akkor, amikor jelentős színvonal-növekedésre lenne szükség.

Berend T. Iván. (2008). Magyarország a közép- és kelet-európai átalakulásban, 1989-2008.
In: Köz-gazdaság, 3(4), p. 5–14.

 
1 2 3 4 5
0%

1. példa

„Teoretikusabb megfogalmazással élve arról beszélhetünk, hogy az elmúlt két évtizedben extenzív fejlesztési modellt követhetett az ország, vagyis a meglévő nyugati technika átvételére és a munkaerő átcsoportosítására alapozhatott. Az extenzív modell kétségkívül gyors növekedést tesz lehetővé. Nyugat- Európa háborút követő különleges prosperitása is erre a modellre épült: az amerikai technika transzferjére és a munkaerő átcsoportosítására. Ez a lehetőség ott sem volt hosszabb életű, mintegy negyed század. Közép Európa országai, s közöttük Magyarország is hamarosan modellváltás elé kell, hogy nézzen. Az átültetett technika mellett mind nagyobb szerepet kell kapnia a saját kutatás és fejlesztés bázisára alapozott innovációnak. Ez az út azonban még nem nyílt meg. A K+F kiadásai, amit az Európai Unió liszaboni stratégiája 2000-ben a GDP 3 százalékában jelölt meg szükségesnek, Magyarországon, mint a térség legtöbb más országában is, csak egy százalék körül mozog. A kutatás az önmagában nem jelentéktelen kutatóintézeti hálózatban és egyetemeken túlzottan alapkutatás-orientált, mi több, a hatalmasan megnövelt felsőoktatási beiskolázással sem a tanári létszám, sem az anyagi-fizikai feltételek nem tartottak lépést, ami a színvonal hanyatlásához vezetett éppen akkor, amikor jelentős színvonal-növekedésre lenne szükség.” (Berend T. 2008. 14. p.)

Bravó! Helyes megoldás!

Nem tanácsos azonban 3 mondatnál hosszabb szó szerinti idézetet átvenni, jobb megoldás lett volna parafrázist készíteni a szövegrészből és azt beilleszteni a dolgozatba.
 

Sajnos helytelen a válasz.

A példa nem plágium. Nem tanácsos azonban 3 mondatnál hosszabb szó szerinti idézetet átvenni, jobb megoldás lett volna parafrázist készíteni a szövegrészből és azt beilleszteni a dolgozatba.