Az Open Access típusai

ZÖLD

Az ún. "zöld út" a szerzői archiválás útja: a kézirat valamely formájának elhelyezése és szabad elérésének biztosítása intézményi vagy szakterületi repozitóriumon keresztül, vagy a szerző saját honlapján.

Ennek során a szerző mindig az adott kiadóval kötött szerződés alapján jár el, a kiadókkal kötött szerződések ugyanis többnyire lehetővé teszik a kézirat valamely formájának szerző általi közzétételét. A kiadói változat archiválására általában nincs lehetőség, a preprint illetve postprint változatokat azonban szabadon közzétehetik a szerzők, esetleg valamekkora késleltetés (embargó) beállitásával. Az embargó ideje általában egy év, de vannak kiadók, melyek kevesebbet kérnek, illetve olyanok is, akik nem irják elő az embargó alkalmazását.

  • Preprint változat: a kézirat első benyújtott, még nem elfogadott és nem lektorált változata (lektorálás előtti változat).
  • Postprint változat: a kézirat referált, és a javasolt változtatásokkal átdolgozott, a szerkesztőség által közlésre elfogadott változata, mely még nem ment át a kiadói szerkesztésen (lektorálás utáni, megjelenés előtti változat).
  • Embargó: A hozzáférés időleges tiltása. A folyóiratok ragaszkodhatnak ahhoz, hogy a cikkek az eredeti megjelenés után, csak bizonyos türelmi idő (embargó) után válhassanak nyilvánossá a repozitóriumokban. Ennek időtartama változó, általában egy év.
     

A kiadók archiválási politikájáról érdemes előre tájékozódni. A SHERPA/RoMEO weboldal a kiadók tájékoztatása alapján foglalja össze a legismertebb kiadók és folyóiratok engedélyezési politikáját, illetve a kiadók honlapján is találhatunk erre vonatkozó információt.
 

ARANY

Az "arany út" a tudományos cikkek teljes egészében szabadon hozzáférhető, vagyis open access folyóiratokban történő publikálását jelenti. Ebben az esetben a publikáció a folyóirat felületén keresztül lesz elérhető. Egyes kiadók APC (Article Processing Charge) megfizetését kérik a szerzőtől az open access folyóiratban való közlésért.

APC (Article Processing Charge): Egyes tisztán open access folyóiratok esetében a szerzőknek kell megfizetniük azt a dijat, ami fedezi a kiadó számára az open access megjelentetés költségét. Ez az ún. APC, vagyis cikkeljárási díj.
 

PLATINA / GYÉMÁNT

Azok a tisztán open access folyóiratok, melyek a szerző számára ingyenesen biztosítják a tudományos cikkek open access megjelenését.
 

HIBRID

Olyan nem open access, vagyis hagyományos előfizetéses folyóiratok, melyekben megvásárolható az egyes cikkek open access publikálása. Ebben az esetben a szerző tehát fizet azért, hogy a cikke szabadon hozzáférhető legyen, a folyóiratban található többi publikáció azonban továbbra is csak az előfizetési díj megfizetése ellenében érhető el. Ezek az ún. hibrid folyóiratok tehát beszedik mind a szerzői, mind pedig a hagyományos előfizetői dijakat.