Nyílt hozzáférésű publikációk támogatása

Pályázati felhívás nyílt hozzáférésű publikációk finanszírozásáról

Pályázati felhívás (pdf)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázatokról az 5 tagú Kuratórium dönt. Az Elnök mellett a Kuratórium tagjai a dékánok által delegált kari képviselők és az Egyetemi Könyvtár főigazgatója által delegált munkatárs:

  • Dr. Tasnádi Attila egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, Rektorátus
    (a Kuratórium elnöke)
  • Dr. Berde Éva egyetemi tanár, Közgazdaságtudományi Kar
  • Dr. Benczes István egyetemi tanár, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
  • Dr. Csóka Péter egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar
  • Hoffmann Ádám osztályvezető, Elektronikus Tartalomkezelési és Könyvtári Informatikai Osztály - Egyetemi Könyvtár

Az elbírálás szempontjait a Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat tartalmazza.

Szabályzat (pdf)