Mi az Open Access?

Napjainkban a tudományos kommunikáció hagyományos modellje gyökeres változáson megy keresztül. Az internet megjelenése, valamint ezzel párhuzamosan a tudományos folyóiratok árválsága, a neves tudományos kiadók nagy haszonra törekvő árpolitikája együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az elmúlt két évtized alatt a nyílt hozzáférés kezdeményezés - Open Access mozgalom - egyre nagyobb teret hódított magának, és mára már megkerülhetetlen jelenséggé vált. Az Open Access mozgalom fő célja a publikációk szabad hozzáférésének biztosítása.

Az Open Access, vagyis a nyílt hozzáférés tehát a tudományos kutatások (adatok és közlemények) online, digitális formában történő, ingyenes közzétételét jelenti. Lehetőséget biztosít a tudományos publikációk szabad és jogszerű újrafelhasználására: az open access dokumentumok letölthetők, másolhatók, megoszthatók, nyomtathatók, az eredeti forrás feltüntetésével.

Az Open Access publikálás elősegíti a tudományos eredmények minél szélesebb körű disszeminációját, nagyban növelve ezzel az egyetemek és kutatóintézetek ismertségét és elismertségét, és az egyes kutatók idézettségét. Nem utolsósorban pedig azt a célt is szolgálja, hogy a közpénzből finanszírozott kutatások eredményei a lehető legszélesebb nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetőek legyenek.

Bővebb információ: https://openscience.hu/
 

Az Open Access előnyei

OA előny

(A kép forrása: https://openscience.hu/mi-az-open-access/)

 

A kutató számára:

  • Növeli a kutató ismertségét és elismertségét.
  • Növeli a kutatási eredmények láthatóságát és a szerző idézettségét.
  • Ma már számos kutatásfinanszírozó testület a támogatások odaítélésének feltételéül szabja a kutatási eredmények open access formában való közzétételét.

Az kutatót foglalkoztató intézmény (pl. egyetemek) számára:

  • Kifejezi a intézményi vezetés elkötelezettségét az open access publikálás irányában, mely láthatóvá teszi a közpénzből végzett kutatásokat a szélesebb közönség számára.
  • Az intézményi repozitóriumok nyilvántartják, tárolják, megőrzik, terjesztik és aktívan prezentálják az egyetemek tudományos eredményeit és ezáltal egyben javítják az intézmény tudományos megítélését.

A Corvinus Egyetem publikációs archívuma: Corvinus Kutatások repozitórium

A társadalom számára:

  • A közpénzből finanszírozott kutatások szabadon hozzáférhetővé válnak.
  • Az új kutatási irányok és eredmények szélesebb körű nyilvánosságot kaphatnak.
  • A tudományos eredmények kommunikálása fontossá válik a kutató intézmények számára is.