Mass flourishing

The economic socialisation of young peopleMass flourishing / Edmund Phelps
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2013. 378 p

A Nobel-díjas szerző új szempontok szerint vizsgálja a prosperitás jelenségét, annak forrásait és jelenlegi fenyegetettségét. Vajon mi az oka, hogy az 1820 és 1960 közötti időszak több nemzet esetében óriási fellendülést, nemcsak hatalmas anyagi jólétet, de felvirágzást hozott, értelmes munkát, önkifejezési lehetőséget, személyes karriert nyújtva. Modern értékek jelentek meg, az alkotás, a felfedezés, a kihívásokra adandó válasz igénye, melyek, mint olaj a tűzre hatottak a tömegessé váló innovációra. Állami és egyéni érdekek viszonyán alapulva ezek az értékek és elterjedésük lehetnének kiindulópontjai a jelenkori nyugati fejlődésnek.

katalógustétel