Kutatásmódszertani tréning

A korábbi évek során beérkezett hallgatói visszajelzésekre reagálva a kutatásmódszertani tréningek során öt rövid blokkban járunk körbe bizonyos kutatási és módszertani kérdéseket. A blokkok során beszélünk a kutatási folyamat lépéseiről, a mintavételi eljárásokról, a kérdőíves és interjús kutatások alapjairól, illetve a kutatások és elemzések során elengedhetetlen eszközök (különböző statisztikai szoftverek és a Word elengedhetetlen funkciói) is röviden bemutatásra kerülnek.

Bár a blokkok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes blokkok önállóan is teljes egészet alkotnak, így azok külön is látogathatók. A tréningek a könyvtár Akvárium termében kerülnek megrendezésre, minden alkalommal az alábbi időbeosztást követve:

1. Blokk: Kutatási folyamat és mintavétel - 17:20-17:40
A kutatás folyamata, kutatási cél, témaválasztás, kutatási terv, konceptualizálás, operacionalizálás, mérés.
Miért fontos a megfelelő minta? (mintavételi alapfogalmak, valószínűségi és nem véletlen mintavételi eljárások)

2. Blokk: Kérdőívezési alapok - 17:45-18:05
Mikor használjunk kérdőívet? (a kérdések típusai, a kérdőívszerkesztés általános szabályai, a kérdőívek felépítése)

3. Blokk: Interjúk dióhéjban - 18:10-18:30
Mikor érdemes interjú(ka)t készíteni? (az interjúk felépítése és típusai, a helyes kérdés megfogalmazása)

4. Blokk: Néhány elemzést segítő program, szoftver - 18:35-18:55
Statisztikai programcsomagok (SPSS, Stata, R), tartalomelemző szoftverek (NVivo, ATLAS.ti), kapcsolathálók elemzésére alkalmas szoftverek (Pajek, Ucinet).

5. Blokk: Egy jó dolgozathoz szükséges legfontosabb Word funkciók - 19:00-19:20
Stílusok (tervezésük és használatuk), tartalomjegyzék és ábrajegyzék generálása, táblázatstílusok, kereszthivatkozások, sablonok, véleményezés és korrektúra.

Jelentkezés: