Új könyveink 2022/2023. tél

könyvekA könyvtárunk által beszerzett új könyvek figyelemmel kísérhetők az új könyveink listájában. A friss lista a decembertől február végéig állományba vett, idén és az elmúlt öt évben megjelent könyvekről tájékoztat témakörönkénti és cím szerinti bontásban.