Restaurálási program a BCE Levéltárában

Az Egyetemi Levéltár a Budapesti Corvinus Egyetem és annak jogelődei történetére vonatkozó iratokat gyűjti és őrzi. A levéltári anyag legértékesebb és legfontosabb részét képezik – a vezető testületi ülési jegyzőkönyvek, valamint a központi hivatalok iratai mellett – a különböző hallgatói személyi és tanulmányi nyilvántartások. Ilyenek a hallgatói törzskönyvek vagy anyakönyvek, az oklevél mintalapok és más záró- vagy államvizsga jegyzőkönyvek. Ezek az irattípusok a közelmúltig analóg módon, papír alapon készültek.

A levéltár azonban nemcsak passzív őrzője az iratoknak: a bekerült anyagot a levéltárosok rendszerezik, segédletekkel látják el, továbbá lehetővé teszik – jogszabályi keretek között – az ügyvitelű vagy tudományos célú kutatást. A hallgatói nyilvántartásoknak fontos szerepük van a nyugdíjmegállapításhoz szükséges szolgálati idő kiszámításában. A levéltárba kerülés után tehát a nyilvántartások nem válnak „archív” darabbá, megmarad jogbiztosító szerepük még mintegy fél évszázadig.

Ahhoz, hogy a maradandó értékű iratok hosszú távon is fennmaradjanak, speciális raktári és őrzési körülményekről kell gondoskodni. Még a megfelelő és stabil hőmérséklet, ill. páratartalom biztosítása mellett is előfordulhat, hogy egy-egy iratcsoportot restaurálni kell. Ez pedig – mivel általában nemcsak egyszerű – kötészeti munkát igényel, nagyon költséges megoldás. Nem véletlen tehát, hogy a restaurálásokhoz rendszerint külső forrásokat is szükséges bevonni. Így történt ez az 1953-ból származó, az Egyetemi Levéltárban őrzött államvizsga jegyzőkönyvek esetében is. A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumának 2004. és 2011. évi, összesen 900 ezer Ft-os pályázati támogatásával Budapest Főváros Levéltárának korszerű állományvédelmi műhelyében, kitűnő szakemberek segítségével sikerült újjá varázsolni a két kötetet.

Gyorsan világossá vált, hogy fontos ugyan a pályázati támogatások megszerzése, azokkal azonban a szükséges munkák teljes összegét nem lehet fedezni, és az éves előretervezést sem teszik lehetővé. Ezért az állományvédelemre fordítandó összeg a levéltári költségvetésbe került beépítésre, nagyjából évi egymillió forintos értékben. E program keretében került sor 2016/17-ben 324 darab, az 1950-es és az 1980-as évek között készült hallgatói törzskönyv tisztítására és újrakötésére, 2,2 millió forint értékben, illetve 2018-ban 16 oklevélkönyv és 8 államvizsga jegyzőkönyv restaurálására, mintegy kétmillió forint értékben. 2019-ben pedig az 1982/83 – 1988/89. közötti, több mint 3700 lapnyi oklevél-mintalap restaurálása is megtörtént egymillió forint értékben. Utóbbi két munkát szintén Budapest Főváros Levéltárában végezték el kiemelkedő színvonalon.

Ugyanebben az évben pályázott a BCE Levéltára hatszázezer forintos NKA támogatásra a Közgazdász c. egyetemi lap levéltári példányainak restaurálására. A kért összegnek nagyjából a harmadát nyertük el, ennek arányában a restaurálandó kötetek számát is csökkentettük. A tervünk az, hogy a többi kötetet saját forrásból restauráltatjuk. A restaurálás együtt jár a digitalizálással. Így reményeink szerint hamarosan online hozzáférhető lesz e fontos egyetemtörténeti forrás is. E rövid összeállításból is látható, hogy az Egyetem az elmúlt – nagyjából – 3 évben több mint ötmillió forintot költött az Egyetemi Levéltár állományában őrzött dokumentumok restaurálására. Jó lenne, ha ez a program legalább ilyen volumenben a jövőben is folytatódhatna. Reméljük, hogy az egyetemi átalakulást követően a restaurálással kapcsolatos munkák megrendelésének procedúrája is egyszerűbbé válik.

Az 1953. évi államvizsga jegyzőkönyvek restaurálásáról még itt lehet olvasni:
http://leveltar.uni-corvinus.hu/index.php?id=52565  

Zsidi Vilmos
levéltárvezető