Ajándékok, mozgás-metaforák és az együttélés titkai – miről és miért beszél a pénz?

Tasnádi Attila

A Money Talks konferencia két megnyitó előadásának összefoglalója
A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete (MKI) Money Talks? címmel rendezett nemzetközi konferenciát május 4-én. A meghívott előadók a kommunikáció és a gazdaság fogalmai közötti, korántsem maguktól értetődő összefüggésekre világítottak rá, s kínáltak további nézőpontokat ezek kutatására és elemzésére. A konferencia keynote előadói Raymond W. Gibbs Jr., Mari Lee Mifsud és Kövecses Zoltán voltak, hírlevelünkben az előbbiek előadásáról számolunk be.

Mari Lee Mifsud: Paradoxical Economies in/as Communication

Mari Lee Mifsud, a University of Richmond világhírű professzor asszonya előadásában a kommunikáció és a gazdaság rejtett összefüggéseit tárta fel. A kommunikáció szó gyökerét a görög munis szó adja, amelynek jelentése: csere. A kommunikáció tehát nem más, mint a közös csere rendszere. A kommunikációról többnyire a piacgazdaság és a neoliberális társadalmi-gazdasági rendszerrel kapcsolatban beszélünk, csakhogy a szó eredeti tartalma sokkal közelebb áll az ókori társadalmak ajándékcserén alapuló működéséhez. Az ókori ember általában gyanakvással tekintett a pénzre, amit a korrupció és romlás eszközének gondolt, s legfeljebb az ajándék helyettesítőjeként és kiegészítőjeként fogadta el. Mari Lee Mifsud előadásában az ajándék-gazdaság olyan elfelejtett jellegzetességeiről és előnyeiről beszélt, amelyek a mai társadalom számára is hasznosak lehetnének. Vajon az elidegenítő és személytelen pénz helyett az ajándékozás ősi rituáléjának összekötő ereje lesz majd az, ami segít jobbá tenni közös világunkat? Hogyan segíthet mindez a hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében, amelyek miatt olyan nehéz együtt élnünk? Mifsud professzor asszony szerint a pénz és az ajándék közötti ellentmondást körüljárva arra következtetésre juthatunk, hogy a kommunikáció segítségével állíthatjuk elő a mohóság és erőszak kultúrájának ellenszerét.

Raymond W. Gibbs Jr.: Money Talks Because People Move

Ray Gibbs a University of California professzora, kutatási területe a kognitív pszichológia és a pszicholingvisztika. Előadásában a pénzzel kapcsolatos metaforákkal foglalkozott: a részvénypiacok „emelkednek”, „szárnyalnak” vagy „zuhannak”, a gazdaságok lehetnek „erősek” és „gyengék”, személyes pénzügyeinket tekintve lehet, hogy „amihez csak érünk, pénzzé válik”, de elképzelhető, hogy a pénz „kifolyik a kezünkből”. Ezeket gyakran „halott” metaforáknak tekintik, amelyek elveszítették kapcsolatukat eredeti jelentésükkel, hagyományos, esetleg közhelyes kifejezésekké váltak. Gibbs professzor szerint azonban számos kutatás támasztja alá, hogy e metaforák igenis élnek, sőt mozdulatainkban élnek. A kognitivista nyelvészeti irányzatok szerint ugyanis az emberi gondolkodás alapvetően metaforikus, és e metaforák alapvetően azokhoz a testi élményeinkhez, tapasztalatainkhoz kötődnek, amelyeket egy-egy téma kapcsán átéltünk. Vagyis nyelvünkben, beszédünkben szimuláljuk a fizikai világ interakcióit, a testi jelleget: egy-egy fogalomról, társas konstrukcióról, például a pénzről is úgy beszélünk, ahogyan a fizikai világban bánhatunk vele. Mivel a pénzzel szinte mindig metaforákon keresztül érintkezünk, érdemes hát megértenünk, miért használjuk egyik vagy másik kifejezést, s mindez hogyan hat az erről való gondolkodásunkra.

A konferencia programja és az előadások absztraktjai

A konferenciáról készült összefoglaló videó 

Baksa Máté