Mit mondott a pénz? – Beszámoló a BCE MKI Money Talks című nemzetközi konferenciájáról

money talks konferencia

A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete (MKI) Money Talks? címmel rendezett nemzetközi konferenciát május 4-én. A meghívott előadók a kommunikáció és a gazdaság fogalmai közötti, korántsem maguktól értetődő összefüggésekre világítottak rá s kínáltak további nézőpontokat ezek kutatására és elemzésére.

A pénz „folyadék”? A gazdasági fogalmakat fizikai valóságként tekintjük? Másként takarékoskodunk, vagy veszünk fel hitelt, mint azok, akik más nyelveket beszélnek – még akkor is, ha hasonló gazdasági környezetben élünk? Lehet, hogy a legfontosabb árucikk az emberi figyelem? Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a hagyományos marketinggel nem növelhető tovább a gazdasági-pénzügyi tudatosság. Mint ahogy az is kiderül a kutatásokból, hogy a gazdaság az életünk minden területét átszövő fogalom, amelynek felfogása mélyen gyökerezik a nyelvben és kommunikációban. Érdemes tehát új nézőpontokat bevonni a pénzügyi gondolkodás megismerésébe, fejlesztésébe. Ezeknek a kérdéseknek a bontogatására vállalkozott a Money Talks konferencia.

Az érdeklődők három plenáris és két párhuzamos szekcióban hallgathatták számos hazai és külföldi kutató legfrissebb eredményeit. Ezekben az előadásokban többek között olyan témákról is szó esett, mint a Facebook like-ok gazdasági értéke, a YouTuberek által generált figyelemgazdaság, a pénzhez köthető nyelvi és vizuális metaforák, vagy a pénz mint nem természetes nyelv vizsgálata. Az angol nyelvű rendezvényen összesen 33 előadásban és poszteren mutatták be a résztvevők a pénz és kommunikáció eddig rejtett összefüggéseit.

A konferenciával kapcsolatban Prof. Dr. Aczél Petrát, a szervező MKI igazgatóját kérdeztük.

Milyen szempontok alapján állították össze a konferencia programját? Honnan érkeztek a konferencia nemzetközi és hazai résztvevői?
Más szemmel akartunk a pénzre és a gazdaságra nézni. Azokra a helyzetekre szerettünk volna rávilágítani, amelyekben a hagyományos módszerek vagy gondolkodásmódok nem hozzák el a szükséges változásokat. Például, hogy miként lehet növelni a takarékoskodásra való hajlamot, a pénzügyi tudatosságot? Hogy milyen gondolati keretek segítik vagy gátolják a pénzzel való kiegyensúlyozott kapcsolatunkat, és hogy tekinthető-e befektetésnek a kommunikáció? Két pillérre alapoztuk a konferenciánkat. Az egyik szerint a kommunikáció is gazdaság, a másik értelmében a gazdaság is kommunikáció. E két téma összekapcsolásából tudomásom szerint még nem valósult meg nemzetközi tudományos tanácskozás: a Corvinus volt az első. A keynote előadóink világhírű kutatók voltak, Ray Gibbs, a kognitív tudomány egyik legnevesebb képviselője, Mari Lee Mifsud, a kommunikációgazdaság egyik jeles teoretikusa, és Kövecses Zoltán, a metaforikus gondolkodás legkiválóbb kutatója. De a felhívásunkra érkeztek a világ minden tájáról több tudományág művelői, még Ausztráliából is.

Mi volt Ön szerint a konferencia legfontosabb üzenete, néhány leginkább meghatározó tanulsága?
Az, hogy a pénz igenis beszél. A kommunikáció pedig gazdasági folyamatként is értelmezhető. Érdemes tehát meghallgatni azokat, akik ezt a beszédet jól értik: a kommunikációkutatókat, a pszichológusokat, a társadalomfilozófusokat is. Ez a konferencia a multidiszciplinaritás jegyében találkozási pont kívánt lenni a gazdaság, a társadalom, a média és a kommunikáció kutatói között. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok corvinusos kollégánk jött el szekcióelnökként, előadóként vagy hallgatóként. Ezúton is köszönjük nekik!

Mi a jelentősége annak, hogy a konferencia házigazdája a Budapesti Corvinus Egyetem volt? Milyen együttműködések, további kutatások bontakozhatnak ki a konferencia témájához kapcsolódóan?
Ez szerintem igazán "corvinusos" téma volt, jó szakmai együttműködési lehetőséggel, a tudományos kiválóság és innováció szempontjaival és egyetemi támogatással, hiszen a rendezvény részben a BCE-MNB konferenciatámogatási forrásból valósulhatott meg. Folytatásként nagy – a befektetett energia tekintetében mondhatnám úgy is, vakmerő – terveink vannak: a sikerre való tekintettel a rendezvény biannuális sorozattá formálásán gondolkodunk. A főcím maradna ez: Money Talks? És azt reméljük, hogy egyre izgalmasabb válaszokat kaphatunk, ha most folytatjuk.

Baksa Máté