Mesteri tudásra szert tenni, vezetőkkel tárgyalni, tehetséges diáktársakkal együtt lenni

A 2019-es OTDK konferencián elért I. helyezett dolgozat készítésével, a konferencián való szerepléssel kapcsolatosan kérdeztem Czigony Claudia és Gulyás Claudia hallgatókat. Czigony Claudia „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan – a tudásmenedzsment kihívásai egy nemzetközi tanácsadó cégnél” címmel, míg Gulyás Claudia „A lean vezető a vezetői módszerek és képességek tükrében” címmel írt dolgozatot 2018, illetve 2017 folyamán, amelyeknek OTDK prezentációjára idén tavasszal került sor.

Czigony Claudia a tudásmenedzsment erősségeit és gyengeségeit vizsgálta
egy multinacionális tanácsadó cég budapesti irodájában, és elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a helyi gyakorlatok hogyan illeszkednek a vállalat globális tudásmenedzsment rendszeréhez. Előzetesen arra számított, hogy mivel jelentős a fluktuáció a hasonló üzleti modellel működő cégeknél, erősen dokumentált, az írásbeliségre irányult lesz a tudásmenedzsment. Saját elemzése ugyanakkor feltárta, hogy a személyes tudásátadást fontosabbnak érzik a vállalatnál dolgozó, az interjúkban megszólaltatott munkatársak. Kiderült, hogy sok felmerülő probléma egyedi megoldást igényel, és ehhez a munkatársak együtt gondolkodása szükséges, a személyes tudásmegosztással hatékonyabb és eredményesebb lesz a munka, mint a „dobozból kivett” tudás alkalmazásával.
 

Gulyás Claudia azt vizsgálta, hogy a lean vezető egy vállalatnál milyen úton haladva munkálkodik,
milyen képességek és módszerek alakítják ezt a speciális vezetői profilt. A feltárt eredményeket csoportosította aszerint, hogy mely képességeket és módszereket tartotta fontosnak a nemzetközi szakirodalom, melyek kaptak jelentőséget a vizsgált vállalatnál, és melyek voltak mindkét módon hangsúlyosak. Végül elemzése rámutatott arra, hogy a hatékonyabb lean működés érdekében az ötletek képviseletének képessége és a konzultáció nagyobb szerepe lenne kívánatos a magyar vállalati gyakorlatban.

A legjobb élmény a dolgozat elkészítése során az interjúkhoz kapcsolódott.
Mindkét hallgató kiemelte, milyen sok segítséget kapott a vizsgált vállalat munkatársaitól, mennyire támogató volt a közeg, az interjúalanyok anyagokkal, saját tudásukkal sokat tettek hozzá a dolgozat értékéhez. Nem számított, hogy egy fiatal gyakornokkal, egyetemi hallgatóval kapcsolatos volt a munka. Jó élmény volt jobban belelátni a vizsgált cégek működésébe, illetve feltárni, hogy a gyakorlatban hogyan viselkednek, milyen módszereket alkalmaznak a munkatársak. Emellett az egyetemi oktatók is nagyon segítőkészek voltak, úgy tűnt, mindenki fontosnak érzi, hogy a tehetséges és ambiciózus hallgatók munkája sikeres, eredményes legyen.

A legnagyobb kihívások és tanulási eredmények Claudia és Claudia számára a szakirodalom feldolgozásához kapcsolódtak.
Egyrészt azért, mert a választott témákban sokszor bőséges a szakirodalom, és embert próbáló kihívás eligazodni benne, nem elveszni a részletekben. Fő eredmény, hogy a hallgató megtanulja, hogyan lehet fókuszáltan keresni az irodalomban, akár közben több téves út bejárása is tanulságos lehet. Később a vállalati gyakornokság, munkavállalás során nagyon hasznos készségnek bizonyul, ha valaki képes arra, hogy a komplexitásban célirányosan keresse a releváns tartalmakat, és értően használja fel ezeket. Felmerült még a nyelvtudás kérdése is, mivel egy adott szakterületen számos olyan szakkifejezés felmerül, amelyet a hallgató a dolgozat írásakor még nem, vagy csak részben ismer. Ebben jártasságot szerezni később többszörösen megtérül a szakdolgozat írásakor, illetve az adott szakterület nemzetközi tudásanyagának követésekor, immár értő szemmel. Végül azonban mindez egy kiemelkedő élményhez vezet: a szakirodalom feldolgozását követően az embernek olyan érzése lesz, hogy a téma szakértőjévé válik. Felvillanyozó érzés találni egy területet, amelyben jól elmélyedhetünk, stabil alapjaink vannak.

Az OTDK konferencián való részvétel több szempontból is élményt jelentett
a hallgatók számára. Előfordulhat, hogy valaki egy „vegyes” témájú szekcióba kerül, ahol mélyebb vita, érdemi visszajelzés a dolgozat konkrét témájában nem merül fel a zsűri részéről, de ekkor a hallgató a többiek színvonalas munkája alapján inspirálódhat, a sajátjától eltérő megközelítések friss szemléletéből. Ha szakmailag fókuszáltabb a szekció, és a zsűri érdemi megjegyzésekkel segíti a hallgatót a szakterületben való nagyobb elmélyülésben, esetleg egy jövőbeni dolgozatra irányuló javaslatok formájában, az külön élmény.

Megéri-e a sok munkát a TDK dolgozat megírása és az OTDK-n való szereplés?
Ebben a kérdésben nem volt véleménykülönbség a hallgatók között. Nagyon jó tapasztalat volt az OTDK-n töltött pár nap, a jó szervezés, a jó programok inspirálóak voltak, és sok új, érdekes embert ismerhettek meg. Felemelő volt más tehetséges, törekvő diákokkal együtt lenni. Összességében mind a dolgozat megírása, mind a konferencián való részvétel életre szóló élményt jelentett, és hosszú távon is érezhető haszonnal járt. Claudia és Claudia egyetértettek abban, hogy megéri a sok ráfordított idő és az energiabefektetés.

Kozma Miklós,
Üzleti Gazdaságtan Tanszék