Székesfehérvári Campus – intelligens szakosodás

Tasnádi Attila

A Budapesti Corvinus Egyetem 2017. május 23-án rendezi meg EFOP-3.6.1-16-2016-00013 számú, „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári Campusán” című projektjének nyitókonferenciáját.

Prof. Dr. Hámori Balázs alprojektvezetőnek a társadalmi innovációs hálózatok kutatásairól tartott előadásának összefoglalója.

Innovációs hálózatok: az innováció innovációja

A 19. század végéig a korszakos találmányok születése gyakran magányos feltalálók nevéhez volt kapcsolható, akiket – mint Peter Drucker írta – félig romantikus, félig nevetséges figuráknak tekintettek. A 20. század elején a feltalálás kutatássá változott át. A nagyvállalati kutatólaboratóriumok eredményeiből születő innovációkat a vállalatok legféltettebb titkaikként őrizték és szabadalmi joggal védték. A 20. század utolsó harmadától azonban ismét gyökeres változásnak vagyunk tanúi. Az innovációk egyre inkább az olyan új tudásnak és információknak köszönhetők, amelyek hálózati együttműködésben keletkeznek és integrálódnak. A gyakran globális léptékben működő innovációs hálózatok kiépülését ösztönzik az egyre bonyolultabb, sokféle specializált tudást igénylő technológiák és termékek, valamint a növekvő kutatási költségek, amelyeket még a legnagyobb vállalatok sem képesek egyedül viselni. Ugyancsak a hálózatosodás irányában hat az időverseny, hiszen a piacon csak az innovációval elsőként megjelenő tarol, s többen összefogva lerövidíthetik az innováció kihordásához szükséges időt. De az innovációk közismerten magas kockázata, amelyet csak növel a globális piac bizonytalansága, szintén a hálózatba szerveződést indokolja. Az utóbbi évtizedben egyre erőteljesebbé váló hiány a tehetségpiacon szintén a hálózatosodás trendjét erősíti. A 21. századi innovációra tökéletesen illik Margaret Wheatley meghatározása, miszerint „az innováció az interakciók folyamatos áramában keletkezik, ahol az információt nemcsak felhalmozzák és raktározzák, hanem létrehozzák. A tudás újra meg újra olyan kapcsolatokban generálódik, amelyek korábban nem léteztek.”