Nyelvi identitáskonstruálás a (z internetes) tudományos diszkussziókban

Hogyan viselkedik az interneten a nyelvtannáci? Miképpen jelenik meg a személyeskedő (ad hominem) érvelés online tudományos vitákban, és milyen következményei lehetnek? Hogyan rombolja a diskurzust és a közösséget a troll?

E témákról esett szó dr. Veszelszki Ágnes, a TK Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet egyetemi adjunktusának előadásában, amelyre 2016. november 16-án, a magyar tudomány ünnepén került sor a Corvinus Egyetemi Könyvtárban.

Az előadás elméleti keretét a Magyarországon még kevésbé ismeretes interakcionális szociolingvisztika alkotta. E nyelvészeti részterület az identitás és a diskurzus összefüggéseit is tárgyalja, így segíthetett az interneten zajló tudományos viták résztvevői nyelvi identitásalkotási tevékenységét feltárni. Az online (tudományos) viták legfőbb terepét egyrészt a névtelen fórumok, másrészt a hírportálokon működő Disqus vitamotorok, harmadrészt pedig a Facebook-posztok és kommentek jelentik.

A legrészletesebben a trollokról volt szó. Troll sok résztvevős virtuális kommunikációban (például internetes fórumon, közösségi oldalon) szándékosan zavart, széthúzást keltő személy, egyfajta provokatőr. Úgy viselkedik, mintha az adott csoport tagja szeretne lenni, ám tényleges célja a diskurzus és a közösség bomlasztása, továbbá valamely konfliktus előidézése vagy elmélyítése. Egyes esetekben nem könnyű eldönteni, hogy valóban szándékos-e a támadó jellegűnek érzett megszólalás, vagy csupán a befogadói értelmezés teszi-e azzá; továbbá valódi tudatlanságról vagy éppen szándékos megtévesztésről van-e szó egy naiv módon, hibás írásmóddal megfogalmazott  hozzászólás esetében.