Beszállítói hálózatok elemzése – fókuszban a viselkedéselméleti kérdések. – Interjú Gelei Andreával az üzleti kapcsolatok és a hálózatok világáról


Interjúalany: Dr. Gelei Andrea, egyetemi tanár, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Az interjút készítette: Kozma Miklós, PhD, egyetemi adjunktus, Üzleti gazdaságtan tanszék
2016. október. 27.

A kutatás milyen kutatóknak lehet érdekes?
OTKA kutatásunk a ’Beszállítói hálózatok elemzése – fókuszban a viselkedéselméleti kérdések’ címet viseli. Az ilyen, végső soron az üzleti kapcsolatok és hálózatok vállalati teljesítményre gyakorolt hatását vizsgáló kutatások a menedzsment szakterület kutatóit széles körben érdekelhetik, két okból is. Egyrészt az egyes vállalatok, mint az üzleti hálózat csomópontjai helyett mi a vállalatok közötti kapcsolatokra, illetve azok összetettebb rendszereire fókuszálunk, azokra az elemzési egységekre, melyek szintjén manapság a verseny zajlik. Másrészt, az elemzési egység szintjének kitágulásával olyan kutatásmódszertani problémák merülnek fel, melyek megoldása minden szakterület kutatói számára kihívást jelent. Mi magunk is több módszertani innovációt alkalmazunk. Kiemelném a diadikus adatelemzést, melynek gazdasági alkalmazására korábban még nem volt kísérlet sem, de alkalmazzuk a kísérleti közgazdaságtan egyes eszközeit, így például az ún. bizalom játék továbbfejlesztett változatát.

Az eredmények hogyan lesznek a gyakorlatban hasznosíthatók?
Az üzleti kapcsolatok vizsgálata a felek közti bizalomra irányítja a figyelmet, és ez érzékeny kérdés a gyakorlat számára is. Miközben óvatosan nyilatkoznak a kérdésről, nagy kíváncsisággal várják a vállalatvezetők a kutatás eredményeit, mivel a versenyképesség alapját jelentő új felismerésekre számítanak. A kutatás eredményei azért is érdekesek számukra, mert a kapcsolati szintű elemzés diadikus jellege miatt mindenképpen árnyalni fogja a vállalatvezetők önképét, illetve az üzleti világról alkotott képüket.  

Milyen más kutatókkal dolgoznátok együtt?
A kutatás multidiszciplináris jellegéből adódóan maga a kutatócsoport is számos tanszékről, sőt karról érkezett, de a kutatás során további területek, tanszékek képviselőivel vettük már fel a kapcsolatot, így például a pénzügyi, a vezetéstudományi és a szociológiai szakterületek kutatóival. Az alapvető szemléletbeli (üzleti hálózatok mint elemzési alapegység) és módszertani (diadikus adatelemzés és kísérleti játék) innovációt jelentő megközelítésünkből adódóan a gazdálkodástudomány széles spektrumából el tudunk képzelni további kutatási együttműködéseket a jövőben.

Fotó: Kenéz György