Egyéves a Corvinus Institute for Advanced Studies kutatóközpont

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2018 tavaszán döntött a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) nemzetközi kutatóközpont létrehozásáról, amelynek célja a Corvinus tudományos teljesítményének és nemzetközi beágyazottságának erősítése. Az intézet első éve a működési keretek kialakításáról szólt, és az első vendégkutatói pályázatok lebonyolításával telt. A részletekről és a további tervekről Brückner Huba, a CIAS vezető tanácsadója beszélt a Kioszknak.

Milyen feladatokkal telt a Corvinus Institute for Advanced Studies első éve?
A CIAS legfontosabb célja, hogy az Egyetem tudományos profilját erősítse – ez hangsúlyos célként jelenik meg a Corvinus megújulási folyamatában is. Az elmúlt év a célokat szolgáló működési struktúra kialakításáról szólt, kidolgoztuk a megpályázható ösztöndíjcsomagokat, és a meglévő nemzetközi egyetemi és kutatóhálózatokon keresztül gondoskodtunk arról, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről. A felhívásra szép számban érkeztek pályázatok, különösen azt figyelembe véve, hogy először hirdettünk meg ilyen lehetőséget.

Milyen feltételeket kell teljesíteniük a pályázóknak?
A pályázóknak egy projekttervet kellett elküldeniük, amiben megadott szempontrendszer szerint mutatták be az elképzeléseiket. Ezt egészítették ki három ajánlólevéllel, melyek közül csak az egyik érkezhetett a pályázó munkahelyéről. Minden beérkező pályázatot két egymástól független szakértő bírált el. Törekedtünk arra, hogy a bírálók között legyenek corvinusos kollégák és máshol dolgozó, neves, lehetőleg külföldi szakértők is. A pályázatokról az elkészített bírálatok alapján a CIAS Tudományos Tanácsa hozott végső döntést. A pályázókat nemrég értesítettük az eredményekről és az ösztöndíj feltételeiről, melyek közül az egyik legfontosabb az itt töltött idő alatt félévenként legalább egy publikáció megírása. Nagyon örülünk annak, hogy a sikeres pályázók zöme örömmel fogadta a rá vonatkozó döntést, és örömmel készül Magyarországra.
 

A Corvinus Institute for Advanced Studies öt ösztöndíjjal támogatott kutatói kategóriát alakított ki. Az invited distinguished research fellow pozíciót meghívásos alapon kaphatják meg nemzetközileg elismert kutatók. A senior és a junior research fellow pozíciókra más egyetemeken dolgozó külföldi kutatók jelentkezhetnek, a senior és junior faculty research fellow pozíciókat pedig a corvinusos oktatók pályázhatják meg. Az ösztöndíjcsomagok havi ösztöndíjas ellátmányból, utazási hozzájárulásból, a lakásbérlés és a kísérő családtagok miatti többletköltség támogatásából, valamint a biztosítás összegéből állnak.

 

Hogyan tudnak bekapcsolódni a vendégkutatók az egyetemen zajló oktatási-kutatási munkába?
A tudományos teljesítmény ösztönzése mellett kiemelt cél, hogy Corvinusra érkező vendégkutatók minél jobban részt tudjanak venni a kutatási területükhöz közel álló corvinusos doktori iskolák munkájába, és legyenek nyitottak az egyetemen kívüli magyarországi szakmai közösségek irányába is: vegyenek részt szakmai eseményeken és együttműködésekben, alakítsanak ki gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat. Már az első évben köszönthettünk két, a CIAS meghívására invited distinguished research fellow pozícióba érkező kutatót. George Friedman magyar származású amerikai geopolitikai szakértő a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola munkájába kapcsolódott be kurzusok és előadások tartásával, és sok egyéb szakmai programon is részt vett. Bruno Dallago közgazdászprofesszor pedig az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék munkájában vett részt.

A világ más intézményeiben is működnek hasonló kutatóközpontok?
Egyetemeken belüli Advanced Studies intézetek a világ sok meghatározó intézményében működnek, az első ilyen a Princetonon jött létre, Albert Einstein volt az igazgatója, az intézetben később Neumann János is fontos szerepet töltött be. A tél folyamán három vezető brit és ír egyetem Advanced Studies központjában is tanulmányi látogatást tehettem (University of Cambridge, University of London, Trinity College). Mindhárom intézet különböző működési modellben működik, de céljaikat tekintve sok közös vonásuk van: az interdiszciplináris szemlélet erősítése, a nemzetközi beágyazottság mélyítése, és a befogadó intézmény tudományos teljesítményének és elismertségének növelése. Ezek a tapasztalatok megerősítettek abban, hogy a Corvinus a CIAS alapításával és küldetési koncepciójának kitűzésével nemzetközi szinten is meghatározó trendhez kapcsolódik.

Mik a tervek, célok az intézet működésének második évére?
Fogalmazhatunk úgy, hogy a következő év már bőven elkezdődött a CIAS-ban, hiszen az eddigi tevékenységünk legfontosabb eredményei a következő akadémiai évtől lesznek láthatóak. Újfajta kihívást jelent majd az először nagyobb számban hozzánk érkező vendégkutatók munkájának segítése, emellett ki kell majd alakítani a doktori iskolákkal való lehető legszorosabb együttműködés kereteit is. Szeretnénk azt is, ha a vendégkutatók között is közeli szakmai kapcsolatok alakulnának ki, amihez teret és időt kell biztosítani számukra. Hiszünk abban, hogy a hozzánk érkező kutatók életre szóló élményeket és tapasztalatot szerezhetnek, de ezért sokat is kell tennünk.

Dr. Brückner Huba a Fulbright Commission Budapest alapítója, és 1992-2012 között igazgatója. Az oktatás és kutatás területén kiterjedt hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. Mint villamosmérnök és mérnök-tanár, 1970-től meghatározó szerepe volt a számítógépes oktatás hazai bevezetésében és alkalmazásában, a multimédia oktatási és tanulási környezet korai megvalósításában. Közreműködött az internet elődjét jelentő videotex rendszerek magyarországi elterjesztésében. A PC World informatikai folyóirat magyar változatának alapító főszerkesztője, számos szakkönyv (pl. Számítógépek az oktatásban – Számítógépes oktatás, Videotex rendszerek és alkalmazásaik, Videotechnika az oktatásban stb.) szerzője.