Corvinus Kioszk 11. szám - 2017. november

A Budapesti Corvinus Egyetem tudományos hírlevele
A Corvinus Kioszk olyan orgánum, mely a Budapesti Corvinus Egyetemen zajló sokféle tudományos tevékenységre ráirányítja az olvasók figyelmét, egyben témákat  javasol további feldolgozáshoz. Előbb bemutatjuk a közelmúlt eseményeit, majd programokat ajánlunk az elkövetkező hónapra.
 

NOVEMBER

 

Csak az idióták politizálnak? Épp ellenkezőleg!
– Utazás Török Gáborral a politika világába

Kevés olyan szerző van, aki egyaránt meg tudja szólítani politikai témákban a szakmai közönséget és a nagy nyilvánosságot. Török Gábor online vagy nyomtatásban megjelent tanulmányai azt mutatják, hogy egyáltalán nem kell a közügyeket egy tőlünk távoli, „fantasztikus világként” kezelni, viszont nem kell félni a könyvek és filmek fantasztikumainak segítségül hívásától a témák távolítására s objektív vizsgálatára. A lakott sziget: Utazás a politika világába c. könyvében varázstalanítja a politika sokak számára kerülendő terepét, s kalauzunk lesz ennek a nehéz terepnek az újrafelfedezésében.
Tovább olvasok >>>

Daruka Magdolna

Varázsszer-e a tükrözött osztályterem?
– Daruka Magdolnával beszélgettünk

"A hagyományos oktatási formáknak, módszereknek, amik bent vannak a napi gyakorlatban, az az alapvető problémájuk, hogy nem veszik figyelembe, hogy a jelenleg az oktatásban lévő generáció már a digitális korszakba született. Ők már másképp tanulnak, másképp szerzik az ismereteiket, másképp dolgozzák fel. Másképp zajlik az egész tanulási folyamat, rövid ideig tudnak figyelni. A mai hagyományos oktatási formában az előadótermek kiürülnek, a hallgatók nagy része unatkozik az órákon, sokan lemorzsolódnak, nem tudják megtanulni a hosszú szöveges anyagokat. A problémáknak, melyekkel az oktatók találkoznak, jelentős része abból fakad, hogy egy olyan módszertannal, szemlélettel tanítjuk őket, ami egy előző évszázadnak a szülötte tulajdonképpen."
Tovább olvasok >>>

Hajnal György

Kutatóval beszéltem – Hajnal György
Itt állunk most...de merre az előre? A kormányzati reformok bonyolult útvesztőjében

A kutató kollégák munkáját bemutató rovatunk keretében interjúalanyom ezúttal Hajnal György volt, a Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet igazgatója. Egy nagyobb ívű program keretében az ügynökség-típusú kormányzati szervezeteket kutatja, e kutatása kapcsán beszélgettünk.
Tovább olvasok...

Let's Make Europe Great Again
– Amerika diplomáciai kapcsolatai a XXI. században

"Trump még a kampányában arra is utalt, hogy szívesen megegyezne Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amit számos európai szövetséges úgy értékelt, hogy érdekeik egy esetleges orosz-amerikai alku áldozatává válhatnak. Ugyanakkor az elnökválasztásba történt orosz beavatkozás miatt – aminek mélységéről és hatásáról máig tart a vita és a nyomozás, de kevés konkrétum került nyilvánosságra – az amerikai belpolitikai helyzet olyanná vált, hogy bármilyen, oroszoknak tett kedvezmény azonnali és komoly károkat jelentett volna Trump elnökségének." – Ugrósdy Márton egy egyetemünkön tartott konferencián mutatta be és értékelte Donald Trump nemzetközi kapcsolatainak alakulását.
Tovább olvasok >>>

Két kulcsszó: együttműködés és innováció – van még tartalék?

Kovács István Vilmossal, egyetemünk nemzetközi és innovációs igazgatójával Kozma Miklós beszélgetett szakmai hátteréről és a következő időszak terveiről, elsősorban a tudományos eredmények támogatása szemszögéből.
Tovább olvasok...

Primecz Henrietta

Egyszerre két lovat megülni? Ahhoz előbb nyeregbe kell szállni!

Primecz Henriettel, a Vezetéstudomány folyóirat főszerkesztőjével az elmúlt évek szemléletváltásáról és a követendő publikációs gyakorlatról Baksa Máté beszélgetett.
Tovább olvasok...

Wieszt Attila

A családi vállalatok nyomában

A családi tulajdonú közép- és nagyvállalatok a magyar gazdaság és társadalom fontos szereplői, mégis aránylag keveset tudunk róluk. Wieszt Attilát, egyetemünk Családi Vállalatok Kutatóközpontjának (CSVK) tudományos munkatársát jelenleg folyó kutatásukról és további célkitűzéseikről kérdeztük.
Tovább olvasok...

Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpontot alapítottak a Corvinuson

A Gazdálkodástudományi Kar Tanácsa 2017 májusában fogadta el és támogatta a Távol-keleti Menedzsment kutatóközpont létrehozását, mely Vaszkun Balázs vezetésével működik a Vezetéstudományi Intézet részeként.
Tovább olvasok...

Miért éppen Szingapúr? Avagy mekkorát ugrik egy kistigris?

Magasházi Anikó nyolcvanas években írt szakdolgozatában, majd egyetemi doktori dolgozatában is foglalkozott a szingapúri fejlődéssel. Az akkori és most készült kutatás között több mint két évtized vállalati gyakorlatot szerzett hazai és nemzetközi környezetben.
Tovább olvasok...

Hálózatkutatók hálózata

A G-Kar Science Café sorozatának november 9-ei alkalmán személyközi és szervezetközi hálózatokról beszélgettek az egyetem kutatói. A kerekasztal-beszélgetés és a későbbiekben tervezett más programok célja a hálózatkutatók hálózatba kapcsolása.
Tovább olvasok...

Egyetemtörténet epizódokban:
Keleti Múzeum

Egyetemünk elődintézményében, a Keleti Kereskedelmi Akadémián működött a Keleti Múzeum. De mi is volt valójában ez a különös nevű intézmény, és miért tartott fenn „múzeumot" a Keleti Akadémia?
Tovább olvasok...

Társadalmi integráció. Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban

A frissen megjelent kötet merőben új szempontból tekint a társadalmi egyenlőtlenségekre. A kutatás eredményeként létrejött egy új egyenlőtlenség modell, amely sokkal több szempontot figyelembe vesz a korábbi, munkajellegre alapozott rétegződés-modellekkel szemben, például a kapcsolatokat, a szubjektív kirekesztettséget, a civil részvételt, a munkaintenzitást, az intézményi bizalmat vagy a normaszegés elfogadását. Az új modell alkalmas az egyenlőtlenségek árnyaltabb kifejezésére, a dezintegráltság pontosabb mérésére, a középrétegek jellegzetességeinek a pontosabb leírására.
A kötetről bővebben itt lehet olvasni.

 

EZEK LESZNEK

 

A Magyar Tudomány Ünnepe a Corvinuson

 

November 20., hétfő
Az öregedés hatása az életminőségre és a társadalmi költségekre
A lakosság idősödése miatt a krónikus megbetegedéseknek a száma és társadalmi terhe jelentősen növekszik. Ezek a megbetegedések napjainkban is igen jelentős költségtényezők, és a költségek további gyors növekedése várható már a közeljövőben is. Tanszékünk kutatási profiljába tartoznak az idősödéssel és a fenntartható foglalkoztatással kapcsolatos egészségügyi közgazdaságtani kutatások. Jelen programunk során ezeknek a kutatásoknak néhány eredményét ismertetjük.
Helyszín: E-épület, E 334, Időpont: 19:00-20:00

November 20., hétfő
Emberközpontú tudomány - konferencia
A mini-konferencia célja rámutatni a tudomány rendkívül gyors fejlődésére, a tudomány és a társadalom együttműködésének szükségességére az életminőség kedvező irányú befolyásolása érdekében. Öt tanszék és két kutatócsoport elméleti és gyakorlati szakemberei előadásaikban az emberközpontúság nyomait igyekeznek bemutatni a számvitelben, a pénzügyekben, az adózásban, a gazdasági jogban és az etikában.
Helyszín: E-épület, E 2009 (Rektori tárgyaló), Időpont: 9:00-13:35.
A részletes programok.

November 23., csütörtök
Magyar kockázatkezelési kutatások legújabb eredményei - konferencia
Az esemény célja a pénzügyi kockázatok kezelésével kapcsolatos legfrissebb egyetemi kutatási eredmények megosztása és megvitatása egy egynapos tudományos konferencia keretében. A PRMIA Hungary (a PRMIA magyarországi szervezete) fontos feladatának tekinti a vezető egyetemek támogatását a kockázatkezeléssel kapcsolatos oktatás és kutatás fejlesztésében. Ennek keretében közreműködik abban, hogy a kockázatkezeléssel foglalkozó egyetemi kutatók és hallgatók hazai és nemzetközi bemutatkozási lehetőségeket kapjanak, ideértve a jelentős vállalatokkal és pénzintézetekkel való kapcsolatok erősítését is.
Helyszín: E-épület, III. előadó,  Időpont: 9:00-17:00

November 23., csütörtök
Intézmények, szerződések, tranzakciók. Rövid bevezetés az intézményi közgazdaságtanba
Mi és ki szabályozza a gazdaságot? Mi a különbség egy gazdag és egy szegény ország között? Mi az a kapitalizmus? Mi az az államszocializmus? Mi volt az a rendszerváltás? Mi az a demokrácia? Mi az diktatúra? Mi az az Európai Unió? Mit jelent szerződést kötni valakivel? Mibe kerül egy szerződés megkötése, és hogyan lehet szükség esetén betartatni?
Mik azok az externáliák, és hogyan tudjuk őket internalizálni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről szól majd az előadás, példákkal, illusztrációkkal és sok beszélgetéssel.

Helyszín: E-épület, E 324, Időpont: 9:50-11:20

November 23., csütörtök
Paksi Veronika: Családalapítás és karrieralapozás egy időben. Műszaki PhD hallgató nők munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatos dilemmái és stratégiái
A nők számára a műszaki területek a magas fizetések és a szakképzett munkaerőhiány ellenére sem váltak túl vonzó pályává az elmúlt évtizedben. Az előadásban egy interjús kutatás eredményeire támaszkodva mutatja be a szerző, hogy az „úgyis megcsinálja, hisz az a dolga” PhD hallgató nők milyen munkaerő-piaci bizonytalanságokkal küzdenek, a labormunka egészségügyi kockázata hogyan befolyásolja a gyermekvállalásuk időzítését, s mindezek milyen tartós feszültséget okoznak az életükben, ami célzott társadalmi segítséggel enyhíthető lenne.
Helyszín: C-épület, 510, Időpont: 17:00
 

 

Mind Crossing Borders: European Occidental Identity
- Europe of Regions -

 

Az Occidental Studies Institute (OSI) együttműködve az IRELAC-kal (Institute for Relations between Europe, Latin-America and The Caribbean) és a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2017. december 1-2-án kétnapos konferenciát rendez Budapesten. Az esemény egy három állomásos konferenciaciklus első állomása, melynek célja, hogy minél szélesebb vitát kezdeményezzen az Európai Unió jelenlegi válságáról, illetve a politikai életben tapasztalható populista hullámról. Cél az uniós intézmények és az uniós polgárok között növekvő demokratikus rés (democratic gap) szélesebb, interdiszciplináris keretek közötti magyarázata, mindenekelőtt a regionális integrációs folyamat és a közös európai identitás megformálása közötti dinamikusabb kapcsolat erősítésével. Az identitás dimenzióinak vizsgálata és megértése hozzájárulhat az uniós intézményrendszer gyengeségeinek és az EU-ellenes populista hullám felszámolásához és megállításához.
A résztvevők között üdvözölhetjük többek között  Dr. David Bersteint, a New York-i és jeruzsálemi Pardes Intézet dékánját, Dr. Raad Salam Naam-ot, a madridi San Pablo-CEU Egyetem és az OSI képviseletében. Magyar oldalon a konferencián előad Csicsmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánja és Koller Boglárka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja.

Bővebb információ.

 

Politológus Doktoranduszok Konferenciája 2017

 

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Politológus Doktoranduszok Konferenciája azzal a kifejezett céllal, hogy a politikatudomány és az azzal határos diszciplínák területén kutató doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatók számára lehetőséget biztosítson kutatásuk vagy elért kutatási eredményeik bemutatására.
Szervező intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet
Szakmai partnerek: MTA TK Politikatudományi Intézet; Magyar Politikatudományi Társaság
Plenáris előadást tart: Körösényi András (DSc), a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának vezetője.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Időpont: december 8.
Bővebb információ.

 


A Kioszk már a Facebookon is megtalálható!