Corvinus Kioszk 3. szám - 2016. december

A Budapesti Corvinus Egyetem tudományos hírlevele
A Corvinus Kioszk olyan orgánum, mely a Budapesti Corvinus Egyetemen zajló sokféle tudományos tevékenységre ráirányítja az olvasók figyelmét, egyben témákat  javasol további feldolgozáshoz. Előbb bemutatjuk a közelmúlt eseményeit, majd programokat ajánlunk az elkövetkező hónapra.

 

DECEMBER

 

„Érték-teremtés” a vállalati karácsonyon: családbarát munkahely és munkabarát család

Hidegh Anna doktori kutatásában azt vizsgálta, hogy a vállalat karácsonyi ünnepsége hogyan használható a vállalati érdekekkel konform értékek, magatartási normák, motivációk és értelmezési minták kialakításhoz és megerősítéséhez.
Tovább olvasok...

Kapitalizmus, anyagiasság, életminőség -
Tim Kasser előadás-sorozata

Vajon hogyan befolyásolja életünket, életminőségünket az a gazdasági – és egyben kulturális – rendszer, melyben élünk? A hierarchia és az uralom normái mennyiben férnek össze a harmóniára és egyenlőségre törekvéssel? És mit találnánk, hogyha több-tízezer ember anyagiasságát vetnénk tudományos vizsgálat alá? Tim Kasser amerikai pszichológus ezekre és hasonló kérdésekre kereste a választ előadásában a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Tovább olvasok...

Ami a csövön befér
Konferencia a gender sztereotípiákról

A nők rosszabbul vezetnek? A férfiak kevésbé gondoskodnak jól a gyerekekről? A lányok szorgalmasabbak? A fiúk jobb csapatjátékosok? És vajon az értelmiségiek érinthetetlenek a gender sztereotípiákat illetően? A csőlátás egy olyan jelenség, melyet bármennyire is próbálunk elhessegetni magunktól, ugyanúgy jelen van a diplomások és értelmiségiek között, mint az alacsonyabban képzett emberek világában. Ha szociológiáról van szó, akkor gyakran mások problémáinak megoldásáról beszélünk. Ha kirekesztésről hallunk, akkor olyan „távoli” emberek villannak fel a szemünk előtt, akik egyszerűségük vagy butaságuk miatt szeretnék elszeparálni magukat, elszeparálni mindenkitől, bevándorlóktól, a kisebbségektől, a szegényektől.
Tovább olvasok...

Történeti Kutatókönyvtár

A Corvinus Központi könyvtárának meghitt, rejtett zuga a harmadik emeleten található Történeti Kutatókönyvtár, mely gyűjtőhelye a 16. században és azután született gazdaságtörténeti és közgazdaság-elméleti muzeális köteteknek. A könyvtár számtalan kutatási témához szolgálhat alapul, született itt már több szakdolgozat, de elhivatott kutatók is dolgoznak az értékes kötetek anyagából, és erednek Teleki Pál gazdaságföldrajzi munkássága nyomába, vagy éppen a magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásának kezdetét tárják fel. Az itt található kötetek nyelve azonban többnyire német vagy latin – fordítások néhány könyv esetében megtalálhatóak a Központi Könyvtárban. Emellett természetesen fellelhetőek magyar nyelven íródott könyvek és kiadványok is. 2008-ban Szőnyi Éva szerkesztésében jelent meg az Egyetem – és egyben a Könyvtár – 60. évfordulójára szánt kötet, a Liber Oeconomicus…, melyben szélesebb közönség elé kívánták tárni a Kutatókönyvtár kincseit, értékeit, a kötetekről készült színes reprodukciókkal szemléltetve sokszínűségét. A Kutatókönyvtár már készül a 70. évfordulóra is. A kötetbe bekerült és be nem került könyvekből és kiadványokból adunk ízelítőt a Kutatókönyvtárban készült fotókon keresztül.
További képek és bemutatásuk...

„ Az irályról általában, különösen annak tisztaságáról” - Tudomány és társas kapcsolatok: a szaktudományos polémiák fogalom- és nyelvhasználata. Madarász Aladár előadásában Ricardo és Malthus kapcsolatáról és vitáiról beszélt.
Tovább olvasok...

Balázs Zoltán Neulinger Ágnes
A Tudományünnep keretében került sor a Political Realism and Practical Morality című nemzetközi tudományos konferenciára. A Kioszkban a kétnapos konferencia egyik előadója, egyetemünk politológus oktatója, Balázs Zoltán.
Tovább olvasok...
KUTATÓVAL BESZÉLTEM: Neulinger Ágnes, a Marketing és Média Intézet docense, fogyasztói kutatásokat végez, ahol a fogyasztót elsősorban mint egy csoport részét értelmezi. Ilyen például a család, amelynek bizalmi közegében az emberek döntéseket hoznak – a kérdés, hogy hogyan.
Tovább olvasok...
Balázs Zoltán Neulinger Ágnes
A MOL igazgatótanácsa 2016. október 13-i ülésén fogadta el új, hosszú távú „2030 – Enter Tomorrow” stratégiáját, amit Hernádi Zsolt, a vállalat elnök-vezérigazgatója a Budapesti Corvinus Egyetemen mutatott be a nagyközönségnek.
Tovább olvasok...
"Griff nach der Weltmacht”
Tefner Zoltán, egy történészvita formai sajátosságairól. 1959 körül, miután megnyitották az 1914–1918 közötti levéltári anyagokat a nagyközönség előtt, heves történészvita robbant ki Nyugat-Németországban.
Tovább olvasok...
Beszámoló A felelősségteljes kutatás és innováció (RRI) hazai gyakorlatai című interdiszciplináris szimpóziumról.
Tovább olvasok...
Nyelvi identitáskonstruálás a (z internetes) tudományos diszkussziókban - dr. Veszelszki Ágnes előadása
Tovább olvasok...
EGYETEMTÖRTÉNET EPIZÓDOKBAN:
Az egyetemi díszöltözetek közül, talán a talár a leginkább ismert széles körben, amelyet az egyetemi vezetők, mindenek előtt a rektor és a dékánok, illetve az avatandó doktorok hordanak tanévnyitó, tanévzáró vagy doktoravatás alkalmával.
Tovább olvasok...
HUBFÜRDŐ:
2016. évi Országos Gazdaságinformatikai Konferencia Dunaújvárosban volt, és ennek programjából két Corvinusos kollégánk - Fehér Péter és Varga Krisztián - izgalmas előadását választottuk bemutatásra.
Tovább olvasok...
Családi Vállalatok Központ a Corvinuson - Horváth Péter, az egyik alapító 5 pontos hozzászólásában mutatja be a kezdeményezést.
Tovább olvasok...
Menedzsmenttörténet sorozat 2. rész:
Szervezési megoldások a szocializmus évtizedeiben – az Alba Régia Építőipari Vállalat példáján.
Tovább olvasok...

 

EZEK LESZNEK

 

 

Corvinus Kutatási Hét a G-karon - 2017. január 16-20.

Hétfő január 16.
10:00-12:00 RRI mikroközösségek workshop (Matolay Réka)
13:00-15:00 A mesterhallgatók munkavállalása (Toarniczky Andrea)
14:00-17:00 Future Earth Workshop (Zsolnai László)
15:00-17:00 Vállalatgazdaságtan kutatási szimpózium (Demeter Krisztina)

Kedd január 17.
9:00-11:00 Critical approaches to expatriation - Tuomo Peltonen (Primecz Henrietta)
9:30-11:00 Lendület. Újítás és Megújulás. Lehetőség. Mi adhat a sport a városunknak, az otthonunknak? - A helyi sport, mint az integrált gazdasági-társadalmi fejlődés eszköze (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék Sportgazdaságtani Kutatóközpont (SGK) és a Turizmus Tanszék)
13:00-16:00 Its a match!! (Tinder és tudományos Rapid randi kutatási együttműködések elősegítésére) (Kari Kutatási Bizottság)

Szerda január 18.
9:00-11:00 Research support mechanism (Kari Kutatási Bizottság)
11:10-13:00 Piketty: Tőke a 21. században (Berlinger Edina, Váradi Kata, Havran Dániel, Csóka Péter)
13:00-15:00 Science Shop tervezés workshop (Matolay Réka)
14:00-16:00 Márkamenedzsment könyvbemutató (Kolos Krisztina)
15:00-17:00 Fenntartható média-ökoszisztéma (Urbán Ágnes - Polyák Gábor)

Csütörtök január 19.
9:00-12:00 Spirituality workshop - Tuomo Peltonen (Primecz Henrietta)
13:00-15:00 Kvalitatív kutatási workshop (Horváth Dóra, Mitev Ariel, Gelei András)
15:00-17:00 Akciókutatás workshop (Csillag Sára, Gelei András, Pataki György) Péntek január 20.
9:00-12:00 Kutatási startégia workshop (Kari Kutatási Bizottság)
További részletek a G-kar honlapján...

Copyright © 2016 Corvinus Kioszk, Minden jog fenntartva!