gazdasági fejlődés

A harmadik évezred nyitánya: A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok

A harmadik évezred nyitánya: A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok / Simai Mihály
Budapest: Corvina, 2016. 374 p.

A XX. század második felében olyan hatalmas mértékben nőtt meg az emberiség lehetősége arra, hogy megfelelő életfeltételeket biztosíthasson mindenki számára, mint talán még soha a világtörténelem során. De a lehetőséggel hatalmas felelősséget is kaptunk: válaszútnál toporgunk, és a XXI. század eddigi eseményei folyamatosan arra figyelmeztetnek minket, hogy ha rosszul döntünk a lehetőségek kihasználásában, politikai, társadalmi, gazdasági és ökölógiai értelemben is nagyon rosszat tehetünk az utánunk következő nemzedékeknek, és persze magunknak is. A helyes úthoz vezető döntésekben, valamint a megfelelő feltételek megteremtésében és végrehajtásában különösen jelentős a tudomány szerepe, és hatalmas a politikusok felelőssége. A könyv az esélyek megvilágításában ajánl segítséget.

katalógustétel

The butterfly defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it

The butterfly defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it / Ian Goldin, Mike Mariathasan
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2016. 296 p.

A pillangódefektus a globalizációból adódó rendszerszerű kockázatokat és azok hatékony kezelését mutatja be. Felidézi, hogy a globalizáció ütemes dinamikája hogyan bomlasztja társadalmainkat. A szerzők számos szakterületről hozott példákkal szemlélteik a globalizációval és a kockázatokkal való bánásmódot az államigazgatás, az üzleti világ és a magánélet területén.

A rendszerszerű kockázat mindenütt jelen van: az ellátóláncokban, a fertőző betegségek terjedésében, az infrastruktúra, az ökológia és a klímaváltozás, a gazdaság és a politika világában. Ha nem kezeljük ezeket a jelenségeket, növekszik a korrupció, az idegengyűlölet, a nacionalizmus, és ezáltal létrejön a globalizáció ellensúlya: csökken az esélyegyenlőség, konfliktusok születnek, és lelassul a fejlődés.

A szerzők kimutatják, hogy a bizonytalanság és a kockázat felszámolása összekapcsolt világunkban elengedhetetlen a jövő szempontjából.

 

katalógustétel

Turbulent and mighty continent : What future for Europe?

The economic socialisation of young peopleTurbulent and mighty continent : What future for Europe? / Anthony Giddens
Cambridge, GB: Polity, 2014. 242 p.


Napjaink egyik kiemelkedő szociológusa, a London School of Economics korábbi igazgatója, jelenleg professor emeritusa, Anthony Giddens elemzi az Európai Unió lehetséges jövőjét. A jelenlegi válság okait korántsem egyszerűsíti le az euró körüli gondokra, a fejlett világ minden országára jellemző problémákkal szembesít. Javaslata szerint a teljes „Európa-projektet” újra kell gondolni.

  katalógustétel  

The signal and the noise

The signal and the noiseThe signal and the noise / Nate Silver
New York: Penguin Press, 2012. 534 p.

A szerzőt, Nate Silvert a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere között említi, aki a 2008-as amerikai választási eredményeket hajszálpontosan megjósolta, s aki a New York Times szenzációs politikai blogjának, a FiveThirtyEight.com-nak alapítója és szerzője. Legújabb, máris bestselleré vált könyvében az előrejelzések különféle területeken alkalmazott módszereit vizsgálja. Az adatok, illetve a belőlük levonható következtetések, prognózisok megbízhatóságát, helytállóságát kutatja, innovatív példákat hozva az időjárás, a baseballeredmények, a pókerjátszmák, a tőkepiaci előrejelzésekre vonatkozóan.

katalógustétel  

The great financial crisis in Finland and Sweden : The Nordic experience of finanical liberalization

The economic socialisation of young peopleThe great financial crisis in Finland and Sweden : The Nordic experience of finanical liberalization /  Lars Jonung
Cheltenham: Elgar, 2009. 337 p.

A második világháborút követően a skandináv államokra sikeres és stabil gazdaság volt jellemző. Az 1990-es években a csökkenő reáljövedelmek, a növekvő munkanélküliség és a költségvetési hiány miatt Finnországban és Svédországban is pénzügyi válság alakult ki. A könyv összehasonlítja a két ország tapasztalatát, és nemzetközi perspektívába helyezi azt, Ázsia, Latin-Amerika, Dánia és Norvégia esetére kiterjesztve. Levonva a tanulságokat, lehetséges megoldásokat is javasol. A szerzők a válság hosszú távú hatásait - a pénzügyi liberalizációt és integrációt – nem tartják olyan drasztikusnak, mint a rövid távú hatásokat, ám úgy vélik, idővel ez nagyobb jelentőségre tehet még szert.

  katalógustétel  

The end of cheap China

The end of cheap ChinaThe end of cheap China: Economic and cultural trends that will disrupt the world / Shaun Rein
Hoboken: Wiley, 2012. 224 p.

Kínát az alacsony termelési költségeket lehetővé tévő óriási olcsó munkaerő-kínálat jellemezte. Ám Kína is változik, és ez átalakítja az ellátási láncot és megváltoztatja fogyasztási szokásokat szerte a világban. A Kínában végbemenő társadalmi változásokat kíséri végig a könyv, személyes sorsokat, a szerző tapasztalatait ötvözve és alátámasztva szigorú gazdasági adatokkal. Bemutatja, hogyan befolyásolják a növekvő munkaerő- és ingatlanárak a termelési döntéseket. Megvizsgálja, hogy a növekvő belföldi kereslet miként teremt piacot a külföldi vállalatoknak, és miként hat a nemzetközi árupiacra, az amerikai fogyasztási szokásokra. A fogyasztói társadalom végnapjait előrevetítve stratégiai tanácsokat ad, hogyan alkalmazkodhat sikeresen egy vállalat az új világrendhez.

katalógustétel  

Creating capabilities: The human development approach

Creating capabilitiesCreating capabilities: The human development approach / Martha C. Nussbaum
Cambridge, US: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2011. 237 p.

Ha egy ország GDP-je nő, de a lakosságnak az a része, amely kimarad az elemi oktatásból és az egészségügyi, illetve egyéb alapvető ellátásokból, akkor beszélhetünk-e fejlődésről? Pusztán a hagyományos gazdasági jelzőszámokra alapozva megállapíthatunk-e valamit a lakosság életviszonyainak alakulásáról? A szerző kritikusan vizsgálja a széles körben elfogadott fejlődési elméleteket, melyek az emberi méltóságot és öntudatot figyelmen kívül hagyó politikákat indukáltak. Helyettük egy alternatív, a valóságos egyéni fejlődést lehetővé tevő elméletet ajánl, a „Képességek felőli megközelítést”. Ennek alapvető kérdése és kiindulópontja: az adott időpontban mire képesek és milyen valóságos lehetőségek állnak  az egyének rendelkezésére.

katalógustétel