pénzügy

25 év, 25 nagy átverés

25 év, 25 nagy átverés / Szakonyi Péter (szerk.)
Budapest: Heart Communications, 2016. 527 p.

A rendszerváltás a vállalkozási szabadságon túl az etikátlan kreativitásnak is teret engedett: ugyan előtte is sokan voltunk hiszékenyek vagy mohók, és gazemberek is akadtak bőven, csak talán a lehetősége(in)k nem voltak ilyen korlátlanok. Vagy csak nem tudtunk róla? A mű a rendszerváltás óta eltelt időszak nagy csalásait veszi górcső alá: minden évben kitört itthon legalább egy botrány. Közös jellemzőjük az emberi hiszékenység és mohóság volt. Tribuszerné és a karcagi Bróker Marcsika üzelmeiben, a bombasztikus biogiliszta üzletben, az aranyhamisítási skandalumban vagy a Quaestor-botrány során emberek ezrei vesztették el pénzüket, megtakarításaikat. Az elmúlt negyedszázad nagy átveréseinek krónikája tanulságos részletekkel szolgál a hiszékenység természetrajzához és a hazai csalók megítéléséhez.

katalógustétel

Confronting capitalism

Confronting capitalism: Real solutions for a troubled economic system / Philip Kotler
New York: Amacom, 2015. 248 p.

A marketing guruként tisztelt Philip Kotler öt, az olvasó szempontjából is megfontolandó érvet hoz, miért akart a kapitalizmusról, erről a sokat tárgyalt témáról írni.

1. Saját maga és ismerősei számára is tisztázni akarta, mi is az, hogy kapitalizmus.
2. Be akarta mutatni, hogy bár a kapitalizmus jobban működik, mint bármely más rendszer, tizennégy alapvető hiányossága van.
3. Ezekre a hibákra megoldást keresett és javasolt.
4. Sok nagyon hosszú, csak néhány kérdésre összpontosító könyv született már ebben a témában, az olvasók gyakran megrekednek az első fejezetek elolvasásánál. Úgy tartotta, ideje egy tartalmában és terjedelmében is a rohanó világhoz alkalmazkodó könyvet írni.
5. Klasszikus közgazdaságtani képzettsége alapján képesnek érezte magát arra, hogy a kapitalista gazdasági rendszer, a menedzsment és a marketing elméleti alapjait átfogó keretbe építve elemezze és magyarázza a piac alakulását és hatásait.

Az olvasó eldöntheti, a szerző és a könyv elérte-e célját!

katalógustétel

Flash boys: A Wall Street revolt

The economic socialisation of young people

Flash boys: A Wall Street revolt / Michael Lewis

New York: Norton, 2014. 274 p.

Négy évvel  bestsellerré vált „The Big Short” című könyve után,  Michael Lewis visszatér a Wall Streetre, hogy bemutassa az értékpapír-piaci  kereskedés terjedő formáját, az algoritmusos kereskedést és szereplőit.  A nagybankok alkalmazásában álló „villám fiúk” a szuperszámítógépek sebességének köszönhetően a pillanat tört része alatt adnak-vesznek papírokat, megelőzve más ajánlattevőket. Az Egyesült Államok piaci kereskedésének már több mint felét kitevő kereskedés határozottan kedvez az így óriási nyereségre szert tevő nagy kereskedőknek. A piacok zártabbá, a nagybankok által kontrollálttá váltak, ami számos etikai, jogi vitát generál.

  katalógustétel  

Financial innovation: Too much or too little?

The economic socialisation of young peopleFinancial innovation: Too much or too little? / ed. by Michael Haliassos
Cambridge, US.: MIT Press, 2013. 252 p.


A jelenlegi gazdasági recesszió okaként sokan az új, komplex pénzügyi termékek elburjánzását jelölik meg. A könyv szerzői, prominens közgazdászok, kutatók, árnyalják ezt a képet. Szerintük nem a pénzügyi innovációk bősége, hanem a termékkínálat kiegyensúlyozatlansága miatt alakulhat ki a válság. Az a szabályozási és jogi környezet, mely elősegíti az új termékek megfelelő információkon nyugvó használatát, és azok pozitív hatását, lehetővé teheti az ilyen típusú összeomlás elkerülését.

  katalógustétel  

Project Finance in Theory and Practice

The economic socialisation of young peopleProject Finance in Theory and Practice: Desinging, structuring and financing private and public project / Gatti, Stefani
Amsterdam, NL: Elsevier, 2012. 464 p.


A szerző könyvében átfogóan mutatja be a projektfinanszírozás témakörét Európa és Észak-Amerika szerte. A második kiadás két új esettanulmánnyal bővült, s valamennyi fejezet tartalmaz új pedagógiai kiegészítőket is: fejezetzáró kérdéseket és válaszokat, s bepillantást az éppen aktuális piaci helyzetbe. A szerző a projektfinanszírozás ipari, jogi és pénzügyi nézőpontú megszervezéséről ad teljes leírást, s felsorolja a rendelkezésre álló finanszírozási formákat. Áttekinti a projektfinanszírozás elméletének legújabb előrelépéseit, illusztrációkkal és esettanulmányokkal kibővítve.
  katalógustétel  

Capital in the twenty-first century

The economic socialisation of young peopleCapital in the twenty-first century / Thomas Piketty
Cambridge, US: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2014. 685 p.


Milyen tényezők mozgatják a tőkefelhalmozás és -elosztás folyamatát? A politikai gazdaságtan alapvető kérdéseire - a hosszú távú fejlődés, az egyenlőtlenségek, a vagyonkoncentráció, a gazdasági növekedési kilátások problémakörére - kielégítő válaszok csak világos elméleti alapok és adekvát adatok alapján adhatók. Thomas Piketty eredeti, nagy vitákat kiváltó gondolatokat megfogalmazó könyvében húsz ország 18. századi gazdasági mutatóiig visszanyúló adathalmazra alapozva írja le a fő gazdasági és társadalmi mintákat. Rámutat, hogy napjainkban a gazdasági növekedés és a tudás elterjedése hogyan tehetné lehetővé a Marx által megjósolt apokaliptikus méretű vagyon- és jövedelemegyenlőtlenségek elkerülését. Az egyenlőtlenség alapvető okaként a tőkejövedelem gazdasági növekedési rátát meghaladó mértékét nevezi meg, figyelmeztetve, hogy ez elégedetlenséghez és a demokratikus értékek gyengüléséhez vezet.
  katalógustétel  

Misunderstanding financial crisis

The economic socialisation of young peopleMisunderstanding financial crisis: Why we don't see them coming / Gary B. Gorton
New York: Oxford Univ. Press, 2012. 278 p.


A 2007-2008-as világgazdasági válságot megelőzően a közgazdászok úgy gondolták, hogy soha többet nem fordulhat elő olyan méretű válság az Egyesült Államokban, mint 1929-ben. A szerző úgy véli, hogy a közgazdászok és a politikai döntéshozók alapvetően félreértik a gazdasági válság kialakulásának okait, illetve azt, hogy 1934 és 2007 között miért nem fordult elő ilyen az Egyesült Államokban.  Szerinte a pénzügyi válságok a tranzakciók lebonyolításához szokott banki eladósodás következményei, s amíg a kormány nem hoz létre intelligens szabályozást, a krízisek folytatódni fognak. A közgazdászok – Gorton szerint – egy bizonyos nézőpontból vizsgálódtak, s félreértelmeztek minden lényeges szempontot: a tőkepiacok kialakulását, a bankrendszert, az új pénzügyi eszközök meglétét és bizonyos pénzpiacok méretét, mint pl. az értékesítési és visszavásárlási piacok. Visszatekintve az 1934 és 2007 közötti ún. csendes időszakra, és a 2007-2008 közötti pánikra, az író összeköt olyan fogalmakat, mint a banki eladósodás és likviditás, hitelfellendülés és hitelszenvedély, erkölcsi kockázat és kockáztatás, bemutatva ezzel a gazdasági válság valódi okait.

  katalógustétel  

International harmonization of financial regulation?

The economic socialisation of young peopleInternational harmonization of financial regulation? The politics of global diffusion of the Basel Capital Accord / Chey, Hyoung-kyu
London, GB: Routledge, 2014. 212 p.


Andrew Walter, a Melbourne-i Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok professzora szerint nagyon kevés részletes tanulmány készült arról, hogy a pénzügyi szabályozási szabványok miként terjednek el a politikai innováció főbb központjaiból a világ többi részére. Hyoung-kyu Chey, a könyv szerzője részletes kimutatás segítségével rávilágít arra, hogy Japán, Korea és Taiwan a bázeli tőkeszabványok létrehozásával miként formálta át a hazai politikát és intézményeket, gyakran szembemenve a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szándékaival. Időszerű ez a tanulmány azért is, mert közvetlenül hozzájárul a Bázel III, a globális szabályozási keretrendszer, a bankok és a bankrendszerek rugalmasabb működéséhez, s a globális gazdasági irányítás átalakításához.

  katalógustétel  

No-hype options trading

The economic socialisation of young peopleNo-hype options trading: Myths, realities and strategies that really work / Given, Kerry W.
Hoboken: Wiley, 2011. 198 p.

A szerző célja nem az aktuális divatok által felkapott, hanem az egyszerűen választható kereskedelmi stratégiák bemutatása azért, hogy megtanítsa a befektetőknek, hogyan profitálhatnak a felmerülő kockázatok intelligens kezelése közben, a választás adta egyszerű lehetőségek felhasználásával. A könyv referenciaként is szolgálhat nagy vagyonú ügyfelekkel rendelkező pénzügyi vezetőknek és azon befektetőknek, akik szeretnének stabil jövedelmet termelni a portfoliójukban.

katalógustétel  

Managing and maintaining compliance

Managing and maintaining complianceManaging and maintaining compliance / Elfers, Henk; Verboon, Peter; Huisman, Wim
Hauge : Boom Legal, 2006, 169. p.
ISBN: 978 90 5454 767 9

Tudósok és poltikai döntéshozók számára jelenleg is fontos kérdés a polgárok és a vállalatok társadalmi szabályoknak való megfelelése. Számos különböző tudományos területről származó kutatás vezetett el olyan felismerésekhez, melyeket politikai döntéshozók és végrehajtó szervezetek fel tudnak használni. Néhány ilyen felismeréssel és azok gyakorlati következményeivel foglalkozik a könyv. Lehetséges-e embereket vagy szervezeteket arra csábítani, hogy a szabályokhoz önként alkalmazkodjanak pozitív ösztönzéssel vagy más módon? Hogyan tud egy végrehajtó szerv az elrettentés és a pozitív ösztönzők optimális keverékét felhasználva megfelelő szintet fenntartani anélkül, hogy ki kellene építenie a szabály címzettjeinek a zavartalan működést? A kötet a 2006 áprilisában a hollandiai Leidenben tartott Managing and Maintaining Compliance című konferencia papír alapú kiadása.

katalógustétel